1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cờ tướng] phân cấp bài tập tuongky.com

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 01/01/2018.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  Đề bài luyện tập

  sát pháp – tàn cục – trung cục

  Chỉ số trình độ khó: (1.00 - dễ nhất) - (0.01 - khó nhất)

  Cách tính:
  chỉ số độ khó của đề bài = số người qua bài / tổng số lần thử bài đó

  cấp 1, số bài 3000 , độ khó 0.91 ~ 0.51

  cấp 2, số bài: 2000, độ khó 0.51 ~ 0.34

  cấp 3, số bài 2000, độ khó 0.34 ~ 0.24

  cấp 4, số bài: 1000, độ khó 0.24 ~ 0.17

  cấp 5, số bài: 1000, độ khó 0.17 ~ 0.13

  cấp 6, số bài: 1000, độ khó 0.13 ~ 0.06

  cấp 7, số bài tạm tính: 520, độ khó 0.06 ~ 0.01


  cấp 1,

  số bài 3000 ,

  độ khó 0.91 ~ 0.51

  bài 1 ~ bài 20 bài 21 ~ bài 40 bài 41 ~ bài 60 bài 61 ~ bài 80 bài 81 ~ bài 100 bài 101 ~ bài 120 bài 121 ~ bài 140 bài 141 ~ bài 160 bài 161 ~ bài 180 bài 181 ~ bài 200 bài 201 ~ bài 220 bài 221 ~ bài 240 bài 241 ~ bài 260 bài 261 ~ bài 280 bài 281 ~ bài 300 bài 301 ~ bài 320 bài 321 ~ bài 340 bài 341 ~ bài 360 bài 361 ~ bài 380 bài 381 ~ bài 400 bài 401 ~ bài 420 bài 421 ~ bài 440 bài 441 ~ bài 460 bài 461 ~ bài 480 bài 481 ~ bài 500 bài 501 ~ bài 520 bài 521 ~ bài 540 bài 541 ~ bài 560 bài 561 ~ bài 580 bài 581 ~ bài 600 bài 601 ~ bài 620 bài 621 ~ bài 640 bài 641 ~ bài 660 bài 661 ~ bài 680 bài 681 ~ bài 700 bài 701 ~ bài 720 bài 721 ~ bài 740 bài 741 ~ bài 760 bài 761 ~ bài 780 bài 781 ~ bài 800 bài 801 ~ bài 820 bài 821 ~ bài 840 bài 841 ~ bài 860 bài 861 ~ bài 880 bài 881 ~ bài 900 bài 901 ~ bài 920 bài 921 ~ bài 940 bài 941 ~ bài 960 bài 961 ~ bài 980 bài 981 ~ bài 1000 bài 1001 ~ bài 1020 bài 1021 ~ bài 1040 bài 1041 ~ bài 1060 bài 1061 ~ bài 1080 bài 1081 ~ bài 1100 bài 1101 ~ bài 1120 bài 1121 ~ bài 1140 bài 1141 ~ bài 1160 bài 1161 ~ bài 1180 bài 1181 ~ bài 1200 bài 1201 ~ bài 1220 bài 1221 ~ bài 1240 bài 1241 ~ bài 1260 bài 1261 ~ bài 1280 bài 1281 ~ bài 1300 bài 1301 ~ bài 1320 bài 1321 ~ bài 1340 bài 1341 ~ bài 1360 bài 1361 ~ bài 1380 bài 1381 ~ bài 1400 bài 1401 ~ bài 1420 bài 1421 ~ bài 1440 bài 1441 ~ bài 1460 bài 1461 ~ bài 1480 bài 1481 ~ bài 1500 bài 1501 ~ bài 1520 bài 1521 ~ bài 1540 bài 1541 ~ bài 1560 bài 1561 ~ bài 1580 bài 1581 ~ bài 1600 bài 1601 ~ bài 1620 bài 1621 ~ bài 1640 bài 1641 ~ bài 1660 bài 1661 ~ bài 1680 bài 1681 ~ bài 1700 bài 1701 ~ bài 1720 bài 1721 ~ bài 1740 bài 1741 ~ bài 1760 bài 1761 ~ bài 1780 bài 1781 ~ bài 1800 bài 1801 ~ bài 1820 bài 1821 ~ bài 1840 bài 1841 ~ bài 1860 bài 1861 ~ bài 1880 bài 1881 ~ bài 1900 bài 1901 ~ bài 1920 bài 1921 ~ bài 1940 bài 1941 ~ bài 1960 bài 1961 ~ bài 1980 bài 1981 ~ bài 2000 bài 2001 ~ bài 2020 bài 2021 ~ bài 2040 bài 2041 ~ bài 2060 bài 2061 ~ bài 2080 bài 2081 ~ bài 2100 bài 2101 ~ bài 2120 bài 2121 ~ bài 2140 bài 2141 ~ bài 2160 bài 2161 ~ bài 2180 bài 2181 ~ bài 2200 bài 2201 ~ bài 2220 bài 2221 ~ bài 2240 bài 2241 ~ bài 2260 bài 2261 ~ bài 2280 bài 2281 ~ bài 2300 bài 2301 ~ bài 2320 bài 2321 ~ bài 2340 bài 2341 ~ bài 2360 bài 2361 ~ bài 2380 bài 2381 ~ bài 2400 bài 2401 ~ bài 2420 bài 2421 ~ bài 2440 bài 2441 ~ bài 2460 bài 2461 ~ bài 2480 bài 2481 ~ bài 2500 bài 2501 ~ bài 2520 bài 2521 ~ bài 2540 bài 2541 ~ bài 2560 bài 2561 ~ bài 2580 bài 2581 ~ bài 2600 bài 2601 ~ bài 2620 bài 2621 ~ bài 2640 bài 2641 ~ bài 2660 bài 2661 ~ bài 2680 bài 2681 ~ bài 2700 bài 2701 ~ bài 2720 bài 2721 ~ bài 2740 bài 2741 ~ bài 2760 bài 2761 ~ bài 2780 bài 2781 ~ bài 2800 bài 2801 ~ bài 2820 bài 2821 ~ bài 2840 bài 2841 ~ bài 2860 bài 2861 ~ bài 2880 bài 2881 ~ bài 2900 bài 2901 ~ bài 2920 bài 2921 ~ bài 2940 bài 2941 ~ bài 2960 bài 2961 ~ bài 2980 bài 2981 ~ bài 3000

  cấp 2,

  số bài: 2000,

  độ khó 0.51 ~ 0.34

  bài 3001 ~ bài 3020 bài 3021 ~ bài 3040 bài 3041 ~ bài 3060 bài 3061 ~ bài 3080 bài 3081 ~ bài 3100 bài 3101 ~ bài 3120 bài 3121 ~ bài 3140 bài 3141 ~ bài 3160 bài 3161 ~ bài 3180 bài 3181 ~ bài 3200 bài 3201 ~ bài 3220 bài 3221 ~ bài 3240 bài 3241 ~ bài 3260 bài 3261 ~ bài 3280 bài 3281 ~ bài 3300 bài 3301 ~ bài 3320 bài 3321 ~ bài 3340 bài 3341 ~ bài 3360 bài 3361 ~ bài 3380 bài 3381 ~ bài 3400 bài 3401 ~ bài 3420 bài 3421 ~ bài 3440 bài 3441 ~ bài 3460 bài 3461 ~ bài 3480 bài 3481 ~ bài 3500 bài 3501 ~ bài 3520 bài 3521 ~ bài 3540 bài 3541 ~ bài 3560 bài 3561 ~ bài 3580 bài 3581 ~ bài 3600 bài 3601 ~ bài 3620 bài 3621 ~ bài 3640 bài 3641 ~ bài 3660 bài 3661 ~ bài 3680 bài 3681 ~ bài 3700 bài 3701 ~ bài 3720 bài 3721 ~ bài 3740 bài 3741 ~ bài 3760 bài 3761 ~ bài 3780 bài 3781 ~ bài 3800 bài 3801 ~ bài 3820 bài 3821 ~ bài 3840 bài 3841 ~ bài 3860 bài 3861 ~ bài 3880 bài 3881 ~ bài 3900 bài 3901 ~ bài 3920 bài 3921 ~ bài 3940 bài 3941 ~ bài 3960 bài 3961 ~ bài 3980 bài 3981 ~ bài 4000 bài 4001 ~ bài 4020 bài 4021 ~ bài 4040 bài 4041 ~ bài 4060 bài 4061 ~ bài 4080 bài 4081 ~ bài 4100 bài 4101 ~ bài 4120 bài 4121 ~ bài 4140 bài 4141 ~ bài 4160 bài 4161 ~ bài 4180 bài 4181 ~ bài 4200 bài 4201 ~ bài 4220 bài 4221 ~ bài 4240 bài 4241 ~ bài 4260 bài 4261 ~ bài 4280 bài 4281 ~ bài 4300 bài 4301 ~ bài 4320 bài 4321 ~ bài 4340 bài 4341 ~ bài 4360 bài 4361 ~ bài 4380 bài 4381 ~ bài 4400 bài 4401 ~ bài 4420 bài 4421 ~ bài 4440 bài 4441 ~ bài 4460 bài 4461 ~ bài 4480 bài 4481 ~ bài 4500 bài 4501 ~ bài 4520 bài 4521 ~ bài 4540 bài 4541 ~ bài 4560 bài 4561 ~ bài 4580 bài 4581 ~ bài 4600 bài 4601 ~ bài 4620 bài 4621 ~ bài 4640 bài 4641 ~ bài 4660 bài 4661 ~ bài 4680 bài 4681 ~ bài 4700 bài 4701 ~ bài 4720 bài 4721 ~ bài 4740 bài 4741 ~ bài 4760 bài 4761 ~ bài 4780 bài 4781 ~ bài 4800 bài 4801 ~ bài 4820 bài 4821 ~ bài 4840 bài 4841 ~ bài 4860 bài 4861 ~ bài 4880 bài 4881 ~ bài 4900 bài 4901 ~ bài 4920 bài 4921 ~ bài 4940 bài 4941 ~ bài 4960 bài 4961 ~ bài 4980 bài 4981 ~ bài 5000

  cấp 3,

  số bài 2000,

  độ khó 0.34 ~ 0.24

  bài 5001 ~ bài 5020 bài 5021 ~ bài 5040 bài 5041 ~ bài 5060 bài 5061 ~ bài 5080 bài 5081 ~ bài 5100 bài 5101 ~ bài 5120 bài 5121 ~ bài 5140 bài 5141 ~ bài 5160 bài 5161 ~ bài 5180 bài 5181 ~ bài 5200 bài 5201 ~ bài 5220 bài 5221 ~ bài 5240 bài 5241 ~ bài 5260 bài 5261 ~ bài 5280 bài 5281 ~ bài 5300 bài 5301 ~ bài 5320 bài 5321 ~ bài 5340 bài 5341 ~ bài 5360 bài 5361 ~ bài 5380 bài 5381 ~ bài 5400 bài 5401 ~ bài 5420 bài 5421 ~ bài 5440 bài 5441 ~ bài 5460 bài 5461 ~ bài 5480 bài 5481 ~ bài 5500 bài 5501 ~ bài 5520 bài 5521 ~ bài 5540 bài 5541 ~ bài 5560 bài 5561 ~ bài 5580 bài 5581 ~ bài 5600 bài 5601 ~ bài 5620 bài 5621 ~ bài 5640 bài 5641 ~ bài 5660 bài 5661 ~ bài 5680 bài 5681 ~ bài 5700 bài 5701 ~ bài 5720 bài 5721 ~ bài 5740 bài 5741 ~ bài 5760 bài 5761 ~ bài 5780 bài 5781 ~ bài 5800 bài 5801 ~ bài 5820 bài 5821 ~ bài 5840 bài 5841 ~ bài 5860 bài 5861 ~ bài 5880 bài 5881 ~ bài 5900 bài 5901 ~ bài 5920 bài 5921 ~ bài 5940 bài 5941 ~ bài 5960 bài 5961 ~ bài 5980 bài 5981 ~ bài 6000 bài 6001 ~ bài 6020 bài 6021 ~ bài 6040 bài 6041 ~ bài 6060 bài 6061 ~ bài 6080 bài 6081 ~ bài 6100 bài 6101 ~ bài 6120 bài 6121 ~ bài 6140 bài 6141 ~ bài 6160 bài 6161 ~ bài 6180 bài 6181 ~ bài 6200 bài 6201 ~ bài 6220 bài 6221 ~ bài 6240 bài 6241 ~ bài 6260 bài 6261 ~ bài 6280 bài 6281 ~ bài 6300 bài 6301 ~ bài 6320 bài 6321 ~ bài 6340 bài 6341 ~ bài 6360 bài 6361 ~ bài 6380 bài 6381 ~ bài 6400 bài 6401 ~ bài 6420 bài 6421 ~ bài 6440 bài 6441 ~ bài 6460 bài 6461 ~ bài 6480 bài 6481 ~ bài 6500 bài 6501 ~ bài 6520 bài 6521 ~ bài 6540 bài 6541 ~ bài 6560 bài 6561 ~ bài 6580 bài 6581 ~ bài 6600 bài 6601 ~ bài 6620 bài 6621 ~ bài 6640 bài 6641 ~ bài 6660 bài 6661 ~ bài 6680 bài 6681 ~ bài 6700 bài 6701 ~ bài 6720 bài 6721 ~ bài 6740 bài 6741 ~ bài 6760 bài 6761 ~ bài 6780 bài 6781 ~ bài 6800 bài 6801 ~ bài 6820 bài 6821 ~ bài 6840 bài 6841 ~ bài 6860 bài 6861 ~ bài 6880 bài 6881 ~ bài 6900 bài 6901 ~ bài 6920 bài 6921 ~ bài 6940 bài 6941 ~ bài 6960 bài 6961 ~ bài 6980 bài 6981 ~ bài 7000

  cấp 4,

  số bài: 1000,

  độ khó 0.24 ~ 0.17

  bài 7001 ~ bài 7020 bài 7021 ~ bài 7040 bài 7041 ~ bài 7060 bài 7061 ~ bài 7080 bài 7081 ~ bài 7100 bài 7101 ~ bài 7120 bài 7121 ~ bài 7140 bài 7141 ~ bài 7160 bài 7161 ~ bài 7180 bài 7181 ~ bài 7200 bài 7201 ~ bài 7220 bài 7221 ~ bài 7240 bài 7241 ~ bài 7260 bài 7261 ~ bài 7280 bài 7281 ~ bài 7300 bài 7301 ~ bài 7320 bài 7321 ~ bài 7340 bài 7341 ~ bài 7360 bài 7361 ~ bài 7380 bài 7381 ~ bài 7400 bài 7401 ~ bài 7420 bài 7421 ~ bài 7440 bài 7441 ~ bài 7460 bài 7461 ~ bài 7480 bài 7481 ~ bài 7500 bài 7501 ~ bài 7520 bài 7521 ~ bài 7540 bài 7541 ~ bài 7560 bài 7561 ~ bài 7580 bài 7581 ~ bài 7600 bài 7601 ~ bài 7620 bài 7621 ~ bài 7640 bài 7641 ~ bài 7660 bài 7661 ~ bài 7680 bài 7681 ~ bài 7700 bài 7701 ~ bài 7720 bài 7721 ~ bài 7740 bài 7741 ~ bài 7760 bài 7761 ~ bài 7780 bài 7781 ~ bài 7800 bài 7801 ~ bài 7820 bài 7821 ~ bài 7840 bài 7841 ~ bài 7860 bài 7861 ~ bài 7880 bài 7881 ~ bài 7900 bài 7901 ~ bài 7920 bài 7921 ~ bài 7940 bài 7941 ~ bài 7960 bài 7961 ~ bài 7980 bài 7981 ~ bài 8000

  cấp 5,

  số bài: 1000,

  độ khó 0.17 ~ 0.13

  bài 8001 ~ bài 8020 bài 8021 ~ bài 8040 bài 8041 ~ bài 8060 bài 8061 ~ bài 8080 bài 8081 ~ bài 8100 bài 8101 ~ bài 8120 bài 8121 ~ bài 8140 bài 8141 ~ bài 8160 bài 8161 ~ bài 8180 bài 8181 ~ bài 8200 bài 8201 ~ bài 8220 bài 8221 ~ bài 8240 bài 8241 ~ bài 8260 bài 8261 ~ bài 8280 bài 8281 ~ bài 8300 bài 8301 ~ bài 8320 bài 8321 ~ bài 8340 bài 8341 ~ bài 8360 bài 8361 ~ bài 8380 bài 8381 ~ bài 8400 bài 8401 ~ bài 8420 bài 8421 ~ bài 8440 bài 8441 ~ bài 8460 bài 8461 ~ bài 8480 bài 8481 ~ bài 8500 bài 8501 ~ bài 8520 bài 8521 ~ bài 8540 bài 8541 ~ bài 8560 bài 8561 ~ bài 8580 bài 8581 ~ bài 8600 bài 8601 ~ bài 8620 bài 8621 ~ bài 8640 bài 8641 ~ bài 8660 bài 8661 ~ bài 8680 bài 8681 ~ bài 8700 bài 8701 ~ bài 8720 bài 8721 ~ bài 8740 bài 8741 ~ bài 8760 bài 8761 ~ bài 8780 bài 8781 ~ bài 8800 bài 8801 ~ bài 8820 bài 8821 ~ bài 8840 bài 8841 ~ bài 8860 bài 8861 ~ bài 8880 bài 8881 ~ bài 8900 bài 8901 ~ bài 8920 bài 8921 ~ bài 8940 bài 8941 ~ bài 8960 bài 8961 ~ bài 8980 bài 8981 ~ bài 9000

  cấp 6,

  số bài: 1000,

  độ khó 0.13 ~ 0.06

  bài 9001 ~ bài 9020 bài 9021 ~ bài 9040 bài 9041 ~ bài 9060 bài 9061 ~ bài 9080 bài 9081 ~ bài 9100 bài 9101 ~ bài 9120 bài 9121 ~ bài 9140 bài 9141 ~ bài 9160 bài 9161 ~ bài 9180 bài 9181 ~ bài 9200 bài 9201 ~ bài 9220 bài 9221 ~ bài 9240 bài 9241 ~ bài 9260 bài 9261 ~ bài 9280 bài 9281 ~ bài 9300 bài 9301 ~ bài 9320 bài 9321 ~ bài 9340 bài 9341 ~ bài 9360 bài 9361 ~ bài 9380 bài 9381 ~ bài 9400 bài 9401 ~ bài 9420 bài 9421 ~ bài 9440 bài 9441 ~ bài 9460 bài 9461 ~ bài 9480 bài 9481 ~ bài 9500 bài 9501 ~ bài 9520 bài 9521 ~ bài 9540 bài 9541 ~ bài 9560 bài 9561 ~ bài 9580 bài 9581 ~ bài 9600 bài 9601 ~ bài 9620 bài 9621 ~ bài 9640 bài 9641 ~ bài 9660 bài 9661 ~ bài 9680 bài 9681 ~ bài 9700 bài 9701 ~ bài 9720 bài 9721 ~ bài 9740 bài 9741 ~ bài 9760 bài 9761 ~ bài 9780 bài 9781 ~ bài 9800 bài 9801 ~ bài 9820 bài 9821 ~ bài 9840 bài 9841 ~ bài 9860 bài 9861 ~ bài 9880 bài 9881 ~ bài 9900 bài 9901 ~ bài 9920 bài 9921 ~ bài 9940 bài 9941 ~ bài 9960 bài 9961 ~ bài 9980 bài 9981 ~ bài 10000

  cấp 7,

  số bài tạm tính: 520,

  độ khó 0.06 ~ 0.01

  bài 10001 ~ bài 10020 bài 10021 ~ bài 10040 bài 10041 ~ bài 10060 bài 10061 ~ bài 10080 bài 10081 ~ bài 10100 bài 10101 ~ bài 10120 bài 10121 ~ bài 10140 bài 10141 ~ bài 10160 bài 10161 ~ bài 10180 bài 10181 ~ bài 10200 bài 10201 ~ bài 10220 bài 10221 ~ bài 10240 bài 10241 ~ bài 10260 bài 10261 ~ bài 10280 bài 10281 ~ bài 10300 bài 10301 ~ bài 10320 bài 10321 ~ bài 10340 bài 10341 ~ bài 10360 bài 10361 ~ bài 10380 bài 10381 ~ bài 10400 bài 10401 ~ bài 10420 bài 10421 ~ bài 10440 bài 10441 ~ bài 10460 bài 10461 ~ bài 10480 bài 10481 ~ bài 10500 bài 10501 ~ bài 10520 bài 10521 ~ bài 10540

  Lần cập nhật cuối: 02/01/2018

Chia sẻ trang này