1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cờ tướng] Pháo tốt chuyên tập - Trần Liêm Dung

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 12/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  Pháo tốt chuyên tập - Trần Liêm Dung

  (file chm hình hướng dẫn share bởi bro tuangod)

  chương 1: Các ví dụ cờ tàn và cờ thế (47 ván)

  1 2 pháo 1 tốt đơn khuyết sĩ khéo thắng đơn xe 2 tượng 
  2 pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn xe sĩ tượng bền
  3 pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn tốt 2 tượng
  4 pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng pháo tốt 2 sĩ 
  5 pháo tốt thấp đơn khuyết tượng thắng đơn pháo 
  6 pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền
  7 pháo tốt thấp 2 sĩ thắng 2 tốt 2 tượng 
  8 pháo tốt thấp 2 sĩ nan thắng đơn pháo 
  9 pháo tốt thấp khéo thắng 3 tốt đơn khuyết tượng 
  10 pháo tốt thấp khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bền 
  11 pháo tốt thấp khéo thắng mã tốt 2 sĩ
  12 pháo tốt đơn sĩ khéo thắng 1 tốt sĩ tượng bền 
  13 pháo tốt đơn sĩ khéo thắng xe mã 2 sĩ 
  14 pháo tốt đơn sĩ khéo thắng mã đơn khuyết tượng
  15 pháo tốt đơn sĩ tượng khéo thắng xe 2 sĩ 
  16 pháo tốt đơn tượng khéo thắng tốt 2 tượng 
  17 pháo tốt đơn tượng khéo thắng 2 tốt 2 sĩ 
  18 pháo tốt khéo thắng đơn tốt 2 sĩ (1)
  19 pháo tốt khéo thắng đơn tốt 2 sĩ (2)
  20 pháo tốt khéo thắng 2 tốt 
  21 pháo tốt khéo thắng 2 mã 2 tốt đơn khuyết tượng 
  22 pháo tốt khéo thắng xe pháo tốt sĩ tượng bền
  23 pháo tốt khéo thắng mã 3 tốt 2 sĩ 
  24 pháo tốt khéo thắng mã đơn khuyết tượng 
  25 pháo tốt khéo thắng mã pháo đơn khuyết tượng 
  26 pháo 2 tốt thấp đơn sĩ tượng thắng 2 tốt sĩ tượng bền 
  27 pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn khuyết tượng 
  28 pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn mã 2 tốt sĩ tượng bền 
  29 pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền
  30 pháo 2 tốt thấp khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bền 
  31 pháo 2 tốt thấp khéo thắng 4 tốt sĩ tượng bền 
  32 pháo 2 tốt thấp thắng 2 tượng 
  33 pháo 2 tốt thấp nan thắng đơn khuyết sĩ 
  34 pháo 2 tốt đơn sĩ khéo thắng xe mã đơn khuyết tượng 
  35 pháo 2 tốt đơn tượng khéo thắng xe mã đơn sĩ tượng 
  36 pháo 2 tốt khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bền
  37 pháo 2 tốt khéo thắng 2 mã 2 tốt sĩ tượng bền
  38 pháo 2 tốt khéo thắng pháo 3 tốt đơn sĩ tượng
  39 pháo 2 tốt khéo thắng pháo 2 mã 2 tốt sĩ tượng bền
  40 pháo 2 để tốt khéo thắng 2 sĩ
  41 pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền
  42 pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền
  43 pháo tốt cao đơn tượng thắng đơn pháo
  44 pháo tốt cao khéo thắng đơn tốt đơn sĩ
  45 pháo tốt cao khéo thắng đơn pháo
  46 pháo tốt cao khéo thắng mã 3 tốt đơn khuyết tượng
  47 pháo tốt cao khéo thắng mã đơn sĩ tượng


  chương 2: pháo tốt công sỹ tượng không toàn (sỹ tượng khuyết) (36 ván)​

  1 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (1) kết quả có vẻ chưa rõ ràng
  2 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (2)
  3 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (3)
  4 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (4)
  5 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (5)
  6 . pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn khuyết sĩ (1) 
  7 . pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn khuyết sĩ (2)
  8 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ thắng đơn khuyết tượng
  9 . pháo tốt thấp đơn khuyết tượng thắng đơn khuyết tượng
  10 . pháo tốt thấp đơn tượng hòa đơn tượng
  11 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn sĩ tượng (1)
  12 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn sĩ tượng (2) 
  13 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn tượng
  14 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn khuyết tượng
  15 . pháo tốt thấp đơn tượng khó thắng đơn khuyết tượng
  16 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng
  17 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn sĩ tượng (1)
  18 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn sĩ tượng (2) 
  19 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng (1)
  20 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng (2)
  21 . pháo tốt thấp khéo thắng 2 sĩ
  22 . pháo 2 tốt thấp đơn sĩ thắng sĩ tượng toàn
  23 . pháo để tốt đơn sĩ tượng thắng đơn sĩ tượng
  24 . pháo để tốt đơn khuyết sĩ thắng đơn sĩ tượng
  25 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn khuyết sĩ
  26 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn khuyết tượng
  27 . pháo tốt cao đơn tượng thắng 2 tượng
  28 . pháo tốt cao đơn tượng khó thắng đơn khuyết tượng
  29 . pháo tốt cao khéo thắng đơn khuyết tượng (1)
  30 . pháo tốt cao khéo thắng đơn khuyết tượng (2)
  31 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (1)
  32 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (2)
  33 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (3)
  34 . pháo tốt cao thắng đơn tượng
  35 . pháo tốt cao khó thắng đơn sĩ tượng
  36 . pháo tốt cao khó thắng 2 tượng


  chương 3: pháo cao tốt thiếu 1 sỹ thắng sỹ tượng toàn (27 ván)​

  1 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng
  2 .   pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (2)
  3 .   pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (3)
  4 .   pháo tốt thấp đơn sĩ tượng thắng đơn khuyết tượng
  5 .   pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng phải ]
  6 .   pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng trái ]
  7 .   pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo trống][ kiểu lên sĩ ]
  8 .   pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo trống][ 2 tượng phải ]
  9 .   pháo tốt cao đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo trống][ hạ sĩ thức ]
  10 .   pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ]
  11 .   pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng trái ]
  12 .   pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng toàn [ trầm pháo pháp ]
  13 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](1)
  14 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](2)
  15 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](3)
  16 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](4)
  17 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](5)
  18 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](6)
  19 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](7) (cách thắng xem bài 20 của chương này - bài ngay dưới)
  20 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng 2 bên ]
  21 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở đáy ](1)
  22 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở đáy ](2)
  23 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở đáy ](3)
  24 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng treo hà ]
  25 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn (1)
  26 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn (2)
  27 .   pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ]


  chương 4: pháo tốt công sỹ tượng toàn (38 ván)​

  1 . đơn pháo sĩ tượng toàn khó thắng đơn sĩ tượng
  2 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn
  3 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (1)
  4 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (2)
  5 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (3)
  6 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (4)
  7 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (5)
  8 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (6)
  9 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ không tâm pháo pháp ][ tả hữu tượng ](1)
  10 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ không tâm pháo pháp ][ tả hữu tượng ](2)
  11 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (2)
  12 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn
  13 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (1)
  14 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (2)
  15 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (3)
  16 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (4)
  17 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn
  18 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn
  19 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn
  20 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [kiểu lên sĩ góc]
  21 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng sĩ tượng toàn
  22 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (1)
  23 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (2)
  24 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (3)
  25 . pháo tốt thấp sĩ tượng toàn khéo thắng sĩ tượng toàn (1)
  26 . pháo tốt thấp sĩ tượng toàn khéo thắng sĩ tượng toàn (2)
  27 . pháo tốt thấp sĩ tượng toàn khéo thắng sĩ tượng toàn
  28 . pháo đơn sĩ thắng 2 sĩ
  29 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (1)
  30 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (2)
  31 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (3)
  32 . pháo tốt cao đơn sĩ khó thắng sĩ tượng toàn [ không tâm pháo pháp ]
  33 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn
  34 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng sĩ tượng toàn
  35 . pháo tốt cao 2 sĩ khó thắng sĩ tượng toàn [ trầm pháo pháp ]
  36 . pháo tốt cao sĩ tượng toàn chắc thắng sĩ tượng toàn [ trung tượng thức ](1)
  37 . pháo tốt cao sĩ tượng toàn chắc thắng sĩ tượng toàn [ trung tượng thức ](2) (2 bài 36-37 đưa về hình cờ giống hệt hình cờ ban đầu của bài 19 chương 3)
  38 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [kiểu lên sĩ góc]
 2. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  bổ sung vài chú thích nhỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này