1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cờ tướng] sách dạy chấp quân

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 28/04/2011.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
 2. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  chương 1: Chấp 1 xe
   Tiết 1: Thuận pháo
    第1局 横车对直车右马屯边
    第2局 横车对直车双正马
    第3局 横车对横车右炮巡河
    第4局 横车对横车右炮过河
    第5局 横车对右边马右横车
    第6局 直车对横车
   Tiết 2: Nghịch pháo
    第1局 直车过河对双正马
    第2局 直车压马对平七路炮
   Tiết 3: Pháo đầu đối bình phong mã
    第1局 直车过河进中兵对进3卒
    第2局 直车过河进中兵对进7卒
    第3局 直车过河七路马对进7卒
    第4局 直车进三兵对横车
   Chương 4: Pháo đầu đối đơn đề mã
    第1局 直车过河进中兵对左单提马(一)
    第2局 直车过河进中兵对左单提马(二)
    第3局 直车进七兵对右单提马横车
   Chương 5: Pháo đầu đối các loại khác
    第1局 横车进中兵对飞象
    第2局 横车进中兵对拐角马
    第3局 直车过河对飞左象双边马
    第4局 直车过河对反宫马左直车
    第5局 直车过河对反宫马飞右象
    第6局 横车进中兵对上士后补过宫炮

   Chương 2: Chấp 2 mã
   Tiết 1: Bên đỏ đi pháo tuần hà, bên đen vào pháo đầu
    第1局 叠炮封车对炮取中兵
    第2局 叠炮封车对右马屯边
    第3局 叠炮封车对左正马
    第4局 平炮打车还中炮对上边马
    第5局 平炮打车还中炮对上边马炮打中兵
    第6局 平炮打车还中炮对飞边象炮打中兵
    第7局 平炮打车还中炮对飞边象炮平士角
    第8局 平炮打车还中炮对飞边象左正马
    第9局 平炮打车还中炮对飞边象左边马
    第10局 平炮打车右横车对左边马
    第11局 平炮打车右直车对右中炮右边马
   Tiết 2: Bên đỏ tuần hà pháo, bên đen nhảy mã trong
    第1局 平炮打车对右正马抢出右车
    第2局 平炮打马直车骑河对屏风马
    第3局 平炮打马直车过河对屏风马
    第4局 平炮打马直车过河对飞右象
   Tiết 3: Bên đỏ tuần hà pháo, bên đen đơn đề mã
    第1局 平炮打马还中炮对左单提马
    第2局 当头炮左直车对左单提马
    第3局 左横车平炮打马对左单提马
    第4局 左横车还中炮对左单提马
   Tiết 4: Bên đỏ tuần hà pháo, bên đen lên tượng
    第l局 平炮打车对飞右象
    第2局 还中炮对飞左象右正马
    第3局 还中炮对飞左象双正马
    第4局 还中炮对飞左象进7卒
    第5局 左横车对飞左象拐角马

   Chương 3: Chấp 1 pháo bên phải
   Tiết 1: Đỏ nhảy mã, đen pháo trái vào đầu
    第1局 直车过河压马对左车巡河
    第2局 直车过河压马对左车过河上右正马
    第3局 直车过河压马对左车过河上右边马
    第4局 直车过河压马对进7卒飞边象
    第5局 直车过河对横车
    第6局 横车进七兵对上士
   Tiết 2: đỏ nhảy mã, đen pháo phải vào đầu

    第1局 直车过河对双正马
    第2局 直车过河对左正马高边车
    第3局 直车过河压马对平7路炮
    第4局 直车进七兵对双正马
   Tiết 2: đỏ nhảy mã, đen bình phong mã
    第1局 直车还中炮对进3卒右马盘河
    第2局 直车过河还中炮对进3卒右马封车
    第3局 直车过河进三兵对进3卒
    第4局 直车过河还中炮对进7卒上左象
    第5局 直车过河还中炮对两头蛇
    第6局 直车过河还中炮对左马盘河先冲7卒
    第7局 直车过河还中炮对左马盘河缓冲7卒
   Tiết 4: đỏ nhảy mã, đen đơn đề mã
    第1局 直车过河盘头马对左单提马(一)
    第2局 直车过河盘头马对左单提马(二)
    第3局 直车过河七路马对左单提马
    第4局 直车进七兵对右单提马平边炮
    第5局 直车进七兵对右单提马左横车
    第6局 直车进七兵对右单提马左直车
   Tiết 5: Đỏ hoành xe
    第1局 横车还中炮对过宫炮
    第2局 横车单边封锁对中炮左直车
    第3局 横车对中炮进中卒
    第4局 横车对飞右象拐角马
   Tiết 6: Đỏ tiến tốt 7
    第1局 先锋马对飞左象拐角马
    第2局 左马封车对五七炮
    第3局 还中炮对卒底炮
   
   Chương 4: Chấp mã bên trái
   Tiết 1: Pháo đầu
    第1局 顺炮直车过河对横车天马行空
    第2局 顺炮直车过河对横车双正马(一)
    第3局 顺炮直车过河对横车双正马(二)
    第4局 顺炮直车过河对横车右马屯边
    第5局 顺炮直车过河对横车先平右肋
    第6局 顺炮直车对直车兑车
    第7局 大列手炮
    第8局 小列手炮
   Tiết 2: Pháo đầu đối Bình phong mã
    第1局 直车五七炮对进3卒
    第2局 直车过河对进3卒(一)
    第3局 直车过河对进3卒(二)
    第4局 直车过河对进7卒
    第5局 直车过河对屈头屏风马
    第6局 直车进三兵对左炮巡河
    第7局 直车进三兵对左炮过河封车
   Tiết 3: Pháo đầu đối đơn đề mã
    第1局 直车进中兵对右单提马直车
    第2局 直车进三兵对右单提马直车
    第3局 直车巡河炮对右单提马横车
    第4局 直车巡河炮对右单提马横车
    第5局 直车左炮过河对右单提马右炮平边
    第6局 横车进三兵对右单提马直车
    第7局 直横车进三兵对左单提马巡河炮
    第8局 直车进三兵对左单提马巡河炮
    第9局 直车过河进中兵对左单提马飞右象
   Tiết 4: Pháo đầu đối các loại khác
    第1局 直车过河进中兵对反宫马
    第2局 直车过河进中兵对拐角马
    第3局 直车平七路炮对左炮巡河拐角马
    第4局 横车过河炮对后补过宫炮
 3. tuangod

  tuangod Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  02/06/2011
  Bài viết:
  68
  Đã được thích:
  3
  3 ván cờ minh họa Red chấp 1 mã khai cuộc Pháo đầu :

Chia sẻ trang này