1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

[cờ tướng] Sách Giáo trình cờ tướng cao cấp-Vương Gia Lương

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 30/03/2011.

 1. Go_player

  Go_player Moderator

  Sách Giáo trình cờ tướng cao cấp-Vương Gia Lương
  giáo trình cờ tướng cao cấp
  mục lục (tạm dịch) -có thể bấm vào từng chương để xem các ví dụ và lời bình cụ thể
  * chương 01 : nghiên cứu ván cờ mã tốt
  * chương 02 : nghiên cứu tàn cục 2 quân
  * chương 03 : nghiên cứu sử dụng quân mạnh
  * chương 04 : bố cục đương đầu pháo đối kháng tiên nhân chỉ lộ
  * chương 05 : bố cục đương đầu pháo tiến tam binh công phản cung mã
  * chương 06 : bố cục đương đầu pháo quá hà xa công bình phong mã thúc tốt 7 trước
  * chương 07 : bố cục đương đầu pháo tiến thất binh quá hà xa công bình phong mã bình pháo đổi xe
  * chương 08 : một biến hóa mới (vào thời điểm viết sách) của trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã
  * chương 09 : Lại bàn về tiến tam binh ngũ thất pháo công bình phong mã
  * chương 10 : bố cục ngũ thất pháo công bình phong mã tiến 7 tốt
  * chương 11 : nghiên cứu trung cục
  * chương 12 : giới thiệu sơ qua về 2 loại chiến thuật chủ yếu sử dụng trong trung cục (thí quân và chuyển quân)


  Sách gồm hơn 200 hình cờ minh họa được trình bày trực quan trong các link (song ngữ) thwo mục lục chi tiết ở các post phía dưới.

  còn đây là bản pdf: tuongkicaocapgiaotrinh-vuonggialuong.pdf nếu muốn in ra đọc.
 2. Go_player

  Go_player Moderator

  <table width="1128" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 218pt;" width="291"> <col style="width: 450pt;" width="600"> <col style="width: 48pt;" width="64"> <col style="width: 82pt;" width="109"> <col style="width: 48pt;" width="64"> <tbody><tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第01章马兵棋局研究</td> <td class="xl29" style="width: 450pt;" width="600">nghiên cứu ván cờ mã tốt </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第一章马兵棋局研究</td> <td class="xl27" style="width: 450pt;" width="600">đệ nhất chương mã binh kì cục nghiên cứu</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">9078</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第一节 简易巧胜局 【例1】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết giản dịch xảo thắng cục 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">4270</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第一节 简易巧胜局 【例2】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết giản dịch xảo thắng cục 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">2897</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第一节 简易巧胜局 【例3】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết giản dịch xảo thắng cục 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">2178</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第一节 简易巧胜局 【例4】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết giản dịch xảo thắng cục 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1902</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第一节 简易巧胜局 【例5】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết giản dịch xảo thắng cục 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1756</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第一节 简易巧胜局 【例6】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết giản dịch xảo thắng cục 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1934</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第二节 马兵巧胜炮 【例1】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã binh xảo thắng pháo 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1816</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第二节 马兵巧胜炮 【例2】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã binh xảo thắng pháo 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1512</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第二节 马兵巧胜炮 【例3】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã binh xảo thắng pháo 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1364</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第二节 马兵巧胜炮 【例4】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã binh xảo thắng pháo 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1282</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第二节 马兵巧胜炮 【例5】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã binh xảo thắng pháo 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1261</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第三节 马兵巧胜马 【例1】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã binh xảo thắng mã 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1270</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第三节 马兵巧胜马 【例1】附录</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã binh xảo thắng mã 【 lệ 1】 phụ lục</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1273</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第三节 马兵巧胜马 【例2】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã binh xảo thắng mã 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1211</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第三节 马兵巧胜马 【例3】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã binh xảo thắng mã 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1160</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第三节 马兵巧胜马 【例4】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã binh xảo thắng mã 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1114</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第三节 马兵巧胜马 【例5】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã binh xảo thắng mã 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1247</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第四节 马兵巧胜多子局 【例1】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết mã binh xảo thắng đa tử cục 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1423</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第四节 马兵巧胜多子局 【例2】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết mã binh xảo thắng đa tử cục 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1241</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第四节 马兵巧胜多子局 【例2】附1</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết mã binh xảo thắng đa tử cục 【 lệ 2】 phụ 1</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1190</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第四节 马兵巧胜多子局 【例2】附2</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết mã binh xảo thắng đa tử cục 【 lệ 2】 phụ 2</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1201</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第四节 马兵巧胜多子局 【例3】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết mã binh xảo thắng đa tử cục 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1202</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第四节 马兵巧胜多子局 【例4】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết mã binh xảo thắng đa tử cục 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1226</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第四节 马兵巧胜多子局 【例5】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết mã binh xảo thắng đa tử cục 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1324</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第四节 马兵巧胜多子局 【例6】</td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết mã binh xảo thắng đa tử cục 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">4441</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第02章双子棋局研究</td> <td class="xl29">nghiên cứu tàn cục 2 quân </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二章双子棋局研究</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị chương song tử kì cục nghiên cứu</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1214</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 马炮巧胜车【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết mã pháo xảo thắng xa 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1369</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 马炮巧胜车【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết mã pháo xảo thắng xa 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1174</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 马炮巧胜车【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết mã pháo xảo thắng xa 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1097</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 马炮巧胜车【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết mã pháo xảo thắng xa 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1083</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 马炮巧胜车【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết mã pháo xảo thắng xa 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1075</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 马炮巧胜车【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết mã pháo xảo thắng xa 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1074</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 马炮兵巧胜车【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã pháo binh xảo thắng xa 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1084</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 马炮兵巧胜车【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã pháo binh xảo thắng xa 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1020</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 马炮兵巧胜车【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã pháo binh xảo thắng xa 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1001</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 马炮兵巧胜车【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã pháo binh xảo thắng xa 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1016</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 马炮兵巧胜车【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã pháo binh xảo thắng xa 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1006</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 马炮兵巧胜车【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết mã pháo binh xảo thắng xa 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">992</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1071</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1018</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例2】附1</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 2】 phụ 1</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">963</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">995</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">977</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">974</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">998</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例6】附1</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 6】 phụ 1</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">957</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 马炮巧胜双马【例6】附2</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết mã pháo xảo thắng song mã 【 lệ 6】 phụ 2</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">957</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1066</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1017</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例2】附1</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 2】 phụ 1</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">997</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">993</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">992</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">987</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">989</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例7】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 7】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1004</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例8】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 8】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1026</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例9】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 9】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1052</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 双炮巧胜局【例10】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết song pháo xảo thắng cục 【 lệ 10】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1247</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第03章强子棋局研究</td> <td class="xl29">nghiên cứu sử dụng quân mạnh </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三章强子棋局研究</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam chương cường tử kì cục nghiên cứu</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1119</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1365</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1153</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1110</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1089</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1034</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1033</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例7】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 7】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1007</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例8】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 8】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1025</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例9】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 9】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1004</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例10】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 10】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">975</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例11】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 11】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">973</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 车兵巧胜局 【例12】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết xa binh xảo thắng cục 【 lệ 12】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">989</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">543</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">476</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">446</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">431</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">436</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">433</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例7】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 7】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">429</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例8】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 8】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">410</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例9】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 9】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">425</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例10】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 10】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">452</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例11】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 11】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">450</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例11】附1</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 11】 phụ 1</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">509</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车炮巧胜局 【例12】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết xa pháo xảo thắng cục 【 lệ 12】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">847</td> </tr> </tbody></table>
 3. saomai_08

  saomai_08 Thành viên mới

  <table width="1128" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 218pt;" width="291"> <col style="width: 450pt;" width="600"> <col style="width: 48pt;" width="64"> <col style="width: 82pt;" width="109"> <col style="width: 48pt;" width="64"> <tbody><tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第04章当头炮对抗仙人指路布局</td> <td class="xl29" style="width: 450pt;" width="600">bố cục đương đầu pháo đối kháng tiên nhân chỉ lộ </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四章当头炮对抗仙人指路布局</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ chương đương đầu pháo đối kháng tiên nhân chỉ lộ bố cục</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1454</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的评介</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích bình giới</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">2052</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的评介【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích bình giới 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">2158</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的评介【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích bình giới 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1888</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的评介【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích bình giới 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1711</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 相七进五的走法【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết tương thất tiến ngũ đích tẩu pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">2254</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 相七进五的走法【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết tương thất tiến ngũ đích tẩu pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1840</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 进炮封车法【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tiến pháo phong xa pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1950</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 进炮封车法【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tiến pháo phong xa pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1581</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 进炮封车法【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tiến pháo phong xa pháp 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1516</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 进炮封车法【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tiến pháo phong xa pháp 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1368</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 进炮封车法【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tiến pháo phong xa pháp 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1347</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 进炮封车法【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tiến pháo phong xa pháp 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1481</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 进炮封车法【例7】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tiến pháo phong xa pháp 【 lệ 7】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">6609</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第05章当头炮进三兵攻反宫马布局</td> <td class="xl29">bố cục đương đầu pháo tiến tam binh công phản cung mã </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第五章当头炮进三兵攻反宫马布局</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ ngũ chương đương đầu pháo tiến tam binh công phản cung mã bố cục</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1292</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 直车攻法(一)【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết trực xa công pháp ( nhất )【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1967</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 直车攻法(一)【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết trực xa công pháp ( nhất )【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1351</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 直车攻法(一)【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết trực xa công pháp ( nhất )【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1080</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 直车攻法(一)【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết trực xa công pháp ( nhất )【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1020</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 直车攻法(二)【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết trực xa công pháp ( nhị )【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">913</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 直车攻法(二)【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết trực xa công pháp ( nhị )【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">868</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 直车攻法(二)【例7】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết trực xa công pháp ( nhị )【 lệ 7】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">934</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 新的改进【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tân đích cải tiến 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1294</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 新的改进【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tân đích cải tiến 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1091</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 新的改进【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết tân đích cải tiến 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1043</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 横车攻法【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết hoành xa công pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1124</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 横车攻法【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết hoành xa công pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">860</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 横车攻法【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết hoành xa công pháp 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">846</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 横车攻法【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết hoành xa công pháp 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">900</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第五节 跃马攻法【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ ngũ tiết dược mã công pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1215</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第06章当头炮过河车攻屏风马先挺7卒局</td> <td class="xl29">bố cục đương đầu pháo quá hà xa công bình phong mã thúc tốt 7 trước </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第六章当头炮过河车攻屏风马先挺7卒局</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ lục chương đương đầu pháo quá hà xa công bình phong mã tiên đĩnh 7 tốt cục</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">974</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1235</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1663</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1471</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1336</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析【例4】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1294</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析【例5】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1200</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析【例6】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1130</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析【例7】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích 【 lệ 7】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1135</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 对基本图式的分析【例8】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhất tiết đối cơ bổn đồ thức đích phân tích 【 lệ 8】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1170</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 屏风马两头蛇应法【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết bình phong mã lưỡng đầu xà ứng pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1207</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 屏风马两头蛇应法【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết bình phong mã lưỡng đầu xà ứng pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">999</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 屏风马两头蛇应法【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ nhị tiết bình phong mã lưỡng đầu xà ứng pháp 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1021</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 直接兑兵应法【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết trực tiếp đoái binh ứng pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">992</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 直接兑兵应法【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết trực tiếp đoái binh ứng pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">836</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 直接兑兵应法【例3】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tam tiết trực tiếp đoái binh ứng pháp 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">892</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 有关攻与守的探索【例1】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết hữu quan công dữ thủ đích tham tác 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1107</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 有关攻与守的探索【例2】</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600"> đệ tứ tiết hữu quan công dữ thủ đích tham tác 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1109</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第07章当头炮进七兵过河车攻屏风马平炮兑车</td> <td class="xl29"> bố cục đương đầu pháo tiến thất binh quá hà xa công bình phong mã bình pháo đổi xe </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第七章当头炮进七兵过河车攻屏风马平炮兑车</td> <td class="xl27"> đệ thất chương đương đầu pháo tiến thất binh quá hà xa công bình phong mã bình pháo đoái xa</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1055</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 进七路马攻击【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết tiến thất lộ mã công kích 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1624</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 进七路马攻击【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết tiến thất lộ mã công kích 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1406</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 新的改进【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tân đích cải tiến 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1386</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 新的改进【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tân đích cải tiến 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1197</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 更新的探索【例1】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết canh tân đích tham tác 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1312</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 更新的探索【例2】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết canh tân đích tham tác 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1151</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 更新的探索【例3】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết canh tân đích tham tác 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1217</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 更新的探索【例4】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết canh tân đích tham tác 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1430</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第08章中炮进三兵对屏风马的一个新变例</td> <td class="xl29">một biến hóa mới (vào thời điểm viết sách) của trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第八章中炮进三兵对屏风马的一个新变例</td> <td class="xl27"> đệ bát chương trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã đích nhất cá tân biến lệ</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1006</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 五七炮流行变例【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết ngũ thất pháo lưu hành biến lệ 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1567</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 五七炮流行变例【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết ngũ thất pháo lưu hành biến lệ 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1139</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 五七炮流行变例【例3】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết ngũ thất pháo lưu hành biến lệ 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1041</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车4进6的应法【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết xa 4 tiến 6 đích ứng pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">999</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 车4进6的应法【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết xa 4 tiến 6 đích ứng pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">910</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 卒1进1的应法【例1】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết tốt 1 tiến 1 đích ứng pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">908</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 卒1进1的应法【例2】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết tốt 1 tiến 1 đích ứng pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">812</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 飞左象的应法【例1】</td> <td class="xl27"> đệ tứ tiết phi tả tượng đích ứng pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">805</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 飞左象的应法【例2】</td> <td class="xl27"> đệ tứ tiết phi tả tượng đích ứng pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">711</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第四节 飞左象的应法【例3】</td> <td class="xl27"> đệ tứ tiết phi tả tượng đích ứng pháp 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">753</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第五节 补正士象的应法【例1】</td> <td class="xl27"> đệ ngũ tiết bổ chánh sĩ tượng đích ứng pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">906</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第五节 补正士象的应法【例2】</td> <td class="xl27"> đệ ngũ tiết bổ chánh sĩ tượng đích ứng pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1028</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第09章再谈进三兵五七炮攻屏风马</td> <td class="xl29">Lại bàn về tiến tam binh ngũ thất pháo công bình phong mã </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第九章 再谈进三兵五七炮攻屏风马</td> <td class="xl27"> đệ cửu chương tái đàm tiến tam binh ngũ thất pháo công bình phong mã</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">859</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 黑补左士局 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết hắc bổ tả sĩ cục 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1175</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 黑补左士局 【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết hắc bổ tả sĩ cục 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">853</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 黑补左士局 【例3】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết hắc bổ tả sĩ cục 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">729</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 黑补左士局 【例4】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết hắc bổ tả sĩ cục 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">658</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 黑补左士局 【例5】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết hắc bổ tả sĩ cục 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">645</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 值得注意的攻守着法 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết trị đắc chú ý đích công thủ trứ pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">996</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 值得注意的攻守着法 【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết trị đắc chú ý đích công thủ trứ pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">847</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 值得注意的攻守着法 【例3】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết trị đắc chú ý đích công thủ trứ pháp 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">778</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 黑方平炮兑车应法 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết hắc phương bình pháo đoái xa ứng pháp 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">838</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 黑方平炮兑车应法 【例2】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết hắc phương bình pháo đoái xa ứng pháp 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">766</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 黑方平炮兑车应法 【例3】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết hắc phương bình pháo đoái xa ứng pháp 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">937</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第10章五七炮攻屏风马进7卒</td> <td class="xl29">bố cục ngũ thất pháo công bình phong mã tiến 7 tốt </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第十章 五七炮攻屏风马进7卒</td> <td class="xl27"> đệ thập chương ngũ thất pháo công bình phong mã tiến 7 tốt</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1447</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 炮2进4应法的新进展 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết pháo 2 tiến 4 ứng pháp đích tân tiến triển 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1830</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 炮2进4应法的新进展 【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết pháo 2 tiến 4 ứng pháp đích tân tiến triển 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1207</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 炮2进4应法的新进展 【例3】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết pháo 2 tiến 4 ứng pháp đích tân tiến triển 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1205</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 炮2进2应法的改进【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết pháo 2 tiến 2 ứng pháp đích cải tiến 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1064</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 炮2进2应法的改进【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết pháo 2 tiến 2 ứng pháp đích cải tiến 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1097</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 倍受重视的局势【例1】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết bội thụ trọng thị đích cục thế 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1494</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 倍受重视的局势【例2】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết bội thụ trọng thị đích cục thế 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1299</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 倍受重视的局势【例3】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết bội thụ trọng thị đích cục thế 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1814</td> </tr> </tbody></table>
 4. Go_player

  Go_player Moderator

  <table width="1128" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 218pt;" width="291"> <col style="width: 450pt;" width="600"> <col style="width: 48pt;" width="64"> <col style="width: 82pt;" width="109"> <col style="width: 48pt;" width="64"> <tbody><tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第11章中局研究</td> <td class="xl28" style="width: 450pt;" width="600">nghiên cứu trung cục </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第十一章中局研究</td> <td class="xl27"> đệ thập nhất chương trung cục nghiên cứu</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">600</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 实战中局杀势 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết thật chiến trung cục sát thế 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1085</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 实战中局杀势 【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết thật chiến trung cục sát thế 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">712</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 实战中局杀势 【例3】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết thật chiến trung cục sát thế 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">656</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 实战中局杀势 【例4】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết thật chiến trung cục sát thế 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">564</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 实战中局杀势 【例5】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết thật chiến trung cục sát thế 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">514</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 实战中局杀势 【例6】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết thật chiến trung cục sát thế 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">516</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 实战中局杀势 【例7】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết thật chiến trung cục sát thế 【 lệ 7】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">520</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 实战中局杀势 【例8】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết thật chiến trung cục sát thế 【 lệ 8】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">564</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 修饰实战佳构【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tu sức thật chiến giai cấu 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">506</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 修饰实战佳构【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tu sức thật chiến giai cấu 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">388</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 修饰实战佳构【例3】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tu sức thật chiến giai cấu 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">379</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 修饰实战佳构【例4】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tu sức thật chiến giai cấu 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">336</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 修饰实战佳构【例5】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tu sức thật chiến giai cấu 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">329</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 修饰实战佳构【例5】附1</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tu sức thật chiến giai cấu 【 lệ 5】 phụ 1</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">336</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 修饰实战佳构【例5】附2</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tu sức thật chiến giai cấu 【 lệ 5】 phụ 2</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">368</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 修饰实战佳构【例6】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết tu sức thật chiến giai cấu 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">374</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 人工排拟杀势【例1】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết nhân công bài nghĩ sát thế 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">434</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 人工排拟杀势【例2】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết nhân công bài nghĩ sát thế 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">326</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 人工排拟杀势【例3】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết nhân công bài nghĩ sát thế 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">308</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 人工排拟杀势【例4】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết nhân công bài nghĩ sát thế 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">342</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 人工排拟杀势【例5】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết nhân công bài nghĩ sát thế 【 lệ 5】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">399</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第三节 人工排拟杀势【例6】</td> <td class="xl27"> đệ tam tiết nhân công bài nghĩ sát thế 【 lệ 6】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">880</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17">
  </td> <td class="xl26" style="width: 450pt;" width="600">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl25" style="height: 12.75pt; width: 218pt;" width="291" height="17"> 第12章中局两种主要战术简介</td> <td class="xl28">giới thiệu sơ qua về 2 loại chiến thuật chủ yếu sử dụng trong trung cục (thí quân và chuyển quân)</td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> <td class="xl26" style="width: 82pt;" width="109">
  </td> <td class="xl26" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第十二章中局两种主要战术简介</td> <td class="xl27"> đệ thập nhị chương trung cục lưỡng chủng chủ yếu chiến thuật giản giới</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1622</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (一)弃子争先 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( nhất ) khí tử tranh tiên 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">2050</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (一)弃子争先【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( nhất ) khí tử tranh tiên 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1644</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (二)弃子攻杀 【例l】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( nhị ) khí tử công sát 【 lệ l】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1503</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (二)弃子攻杀【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( nhị ) khí tử công sát 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1268</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (二)弃子攻杀【例3】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( nhị ) khí tử công sát 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1223</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (二)弃子攻杀【例4】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( nhị ) khí tử công sát 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1245</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (三)反弃子 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( tam ) phản khí tử 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1153</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (三)反弃子 【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( tam ) phản khí tử 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1093</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (四)弃子引离【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( tứ ) khí tử dẫn li 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1098</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (四)弃子引离【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( tứ ) khí tử dẫn li 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">999</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (四)弃子引离【例3】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( tứ ) khí tử dẫn li 【 lệ 3】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1021</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (四)弃子引离【例4】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( tứ ) khí tử dẫn li 【 lệ 4】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1064</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (五)弃子堵塞 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( ngũ ) khí tử đổ tắc 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1183</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第一节 弃子战术 (五)弃子堵塞 【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhất tiết khí tử chiến thuật ( ngũ ) khí tử đổ tắc 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1304</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 调运战术 (一)运子做杀 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết điều vận chiến thuật ( nhất ) vận tử tố sát 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1497</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 调运战术 (一)运子做杀 【例2】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết điều vận chiến thuật ( nhất ) vận tử tố sát 【 lệ 2】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">1488</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 调运战术 (二)运子取势 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết điều vận chiến thuật ( nhị ) vận tử thủ thế 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">2050</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td class="xl25" style="height: 15pt; width: 218pt;" width="291" height="20"> 第二节 调运战术 (三)运子防御 【例1】</td> <td class="xl27"> đệ nhị tiết điều vận chiến thuật ( tam ) vận tử phòng ngự 【 lệ 1】</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64"> </td> <td class="xl24" style="width: 82pt;" width="109">热血盟象棋网</td> <td class="xl24" style="width: 48pt;" width="64">3683</td> </tr> </tbody></table>
 5. Go_player

  Go_player Moderator

  mới!

  [​IMG]

Chia sẻ trang này