1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cờ tướng] Tượng kì tàn cục cơ sở - Lưu Điện Trung

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 11/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  dựa vào file xqcjjc.xqf và sử dụgn chương trình CCBridge3 bản việt hóa của bro doimaytrang@gmail.com, tôi đang nhập các ván cờ trong cuốn sách cờ tàn mà tôi cho là rất hay của Đặc cấp đại sư Lưu Điện Trung vào flash dpxq.com.
  xin cảm ơn các tác giả.
  (dưới đây là nội dung, tạm thời tôi mới làm được 4 chương đầu)

  Tượng kì tàn cục cơ sở - Lưu Điện Trung

  第一章 象棋残局浅说


  第二章 兵卒残局
  Cờ tàn tốt - ván 1: tốt cao khéo thắng đơn sĩ
  Cờ tàn tốt - ván 2: tốt cao và tốt thấp thắng song sĩ
  Cờ tàn tốt - ván 3: song tốt thấp khó thắng song sĩ
  Cờ tàn tốt - ván 4: tốt cao và tốt thấp khéo thắng song sĩ
  Cờ tàn tốt - ván 5: tốt cao và tốt thấp tất thắng song tượng
  Cờ tàn tốt - ván 6: song tốt thấp khó thắng song tượng
  Cờ tàn tốt - ván 7: song binh khó thắng đơn sĩ tượng
  Cờ tàn tốt - ván 8: song binh khéo thắng đơn khuyết tượng
  Cờ tàn tốt - ván 9: song binh khéo thắng đơn khuyết sĩ
  Cờ tàn tốt - ván 10: tam tốt cao tất thắng sĩ tượng toàn
  Cờ tàn tốt - ván 11: tam binh khó thắng pháo song sĩ

  第三章 马兵残局
  Cờ tàn mã tốt - ván 12: mã tất thắng đơn sĩ (1)
  Cờ tàn mã tốt - ván 12: mã tất thắng đơn sĩ (2)
  Cờ tàn mã tốt - ván 13: mã khó thắng đơn tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 14: mã khéo thắng đơn tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 15: mã khéo thắng song sĩ
  Cờ tàn mã tốt - ván 16: mã tốt lụt thắng đơn sĩ tượng (1)
  Cờ tàn mã tốt - ván 16: mã tốt lụt thắng đơn sĩ tượng (2)
  Cờ tàn mã tốt - ván 16: mã tốt lụt thắng đơn sĩ tượng (3)
  Cờ tàn mã tốt - ván 17: mã tốt cao thắng đơn khuyết tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 18: mã tốt thấp hòa đơn khuyết tượng (1)
  Cờ tàn mã tốt - ván 18: mã tốt thấp hòa đơn khuyết tượng (2)
  Cờ tàn mã tốt - ván 19: mã tốt cao thắng đơn khuyết sĩ
  Cờ tàn mã tốt - ván 20: mã tốt thấp hòa đơn khuyết sĩ (1)
  Cờ tàn mã tốt - ván 20: mã tốt thấp hòa đơn khuyết sĩ (2)
  Cờ tàn mã tốt - ván 21: mã binh hòa sĩ tượng toàn (1)
  Cờ tàn mã tốt - ván 21: mã binh hòa sĩ tượng toàn (2)
  Cờ tàn mã tốt - ván 22: mã tốt thấp hòa tốt sĩ
  Cờ tàn mã tốt - ván 23: mã tốt thấp hòa tốt song sĩ (1)
  Cờ tàn mã tốt - ván 23: mã tốt thấp hòa tốt song sĩ (2)
  Cờ tàn mã tốt - ván 24: mã tốt thấp hòa pháo cao tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 25: mã tốt thấp thắng mã cao tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 26: mã tốt cao thắng mã sĩ
  Cờ tàn mã tốt - ván 27: mã tốt thấp hòa mã tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 28: mã tốt cao thắng pháo tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 29: mã tốt cao thắng pháo sĩ
  Cờ tàn mã tốt - ván 30: mã binh hòa pháo song tượng (1)
  Cờ tàn mã tốt - ván 30: mã binh hòa pháo song tượng (2)
  Cờ tàn mã tốt - ván 31: mã tốt thấp khéo thắng pháo tốt sĩ tượng toàn
  Cờ tàn mã tốt - ván 32: mã song binh thắng mã đơn khuyết sĩ
  Cờ tàn mã tốt - ván 33: mã song binh thắng mã đơn khuyết tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 34: mã song binh hòa mã sĩ tượng toàn
  Cờ tàn mã tốt - ván 35: mã song binh hòa pháo sĩ tượng toàn
  Cờ tàn mã tốt - ván 36: song mã thắng sĩ tượng toàn
  Cờ tàn mã tốt - ván 37: song mã sĩ thắng song cao tốt song tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 38: song mã thắng mã song sĩ
  Cờ tàn mã tốt - ván 39: song mã tượng thắng pháo song sĩ
  Cờ tàn mã tốt - ván 40: song mã thắng mã song tượng
  Cờ tàn mã tốt - ván 41: song mã sĩ hòa pháo song tượng

  第四章 炮兵残局
  Cờ tàn pháo tốt - ván 42: pháo sĩ thắng song sĩ (1)
  Cờ tàn pháo tốt - ván 42: pháo sĩ thắng song sĩ (2)
  Cờ tàn pháo tốt - ván 43: pháo sĩ tượng toàn hòa đơn sĩ tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 44: pháo sĩ tượng hòa cao tốt
  Cờ tàn pháo tốt - ván 45: pháo song sĩ thắng tốt tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 46: pháo song sĩ hòa đơn pháo
  Cờ tàn pháo tốt - ván 47: pháo sĩ tượng toàn hòa đơn mã
  Cờ tàn pháo tốt - ván 48: pháo tốt cao thắng đơn tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 49: pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 50: pháo tốt thấp tượng hòa đơn tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 51: pháo tốt cao tượng thắng song tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 52: pháo tốt thấp khéo thắng song sĩ
  Cờ tàn pháo tốt - ván 53: pháo tốt cao (kị hà) thắng đơn sĩ tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 54: pháo tốt cao (hàng tốt) hòa đơn sĩ tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 55: pháo tốt lụt đơn sĩ tượng thắng đơn sĩ tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 56: pháo tốt cao tượng thắng đơn khuyết tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 57: pháo tốt thấp đơn sĩ tượng thắng đơn khuyết tượng
  Cờ tàn pháo tốt - ván 58: pháo tốt cao tượng thắng đơn khuyết sĩ
  Cờ tàn pháo tốt - ván 59: pháo tốt thấp khéo thắng sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo tốt - ván 60: pháo tốt cao khéo thắng sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo tốt - ván 61: pháo tốt thấp sĩ tượng toàn hòa sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo tốt - ván 62: pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn (1)
  Cờ tàn pháo tốt - ván 63: pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn (2)
  Cờ tàn pháo tốt - ván 64: pháo song binh đơn khuyết sĩ hòa mã sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo tốt - ván 65: pháo song binh sĩ tượng toàn hòa pháo sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo tốt - ván 66: song pháo song tượng thắng sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo tốt - ván 67: song pháo sĩ tượng toàn hòa pháo song tượng

  第五章 马炮残局
  Cờ tàn pháo mã - ván 68: pháo mã thắng sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo mã - ván 69: pháo mã tượng thắng song cao tốt song sĩ
  Cờ tàn pháo mã - ván 70: pháo mã sĩ thắng song cao tốt song tượng
  Cờ tàn pháo mã - ván 71: pháo mã song sĩ thắng mã song tượng
  Cờ tàn pháo mã - ván 72: pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã đơn khuyết sĩ
  Cờ tàn pháo mã - ván 73: pháo mã sĩ tượng thắng mã song sĩ
  Cờ tàn pháo mã - ván 74: pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã đơn khuyết tượng
  Cờ tàn pháo mã - ván 75: pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (1)
  Cờ tàn pháo mã - ván 75: pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (2)
  Cờ tàn pháo mã - ván 76: pháo mã sĩ tượng thắng pháo song sĩ
  Cờ tàn pháo mã - ván 77: pháo mã đơn khuyết sĩ thắng pháo đơn khuyết tượng
  Cờ tàn pháo mã - ván 78: pháo mã sĩ tượng thắng pháo song tượng
  Cờ tàn pháo mã - ván 79: pháo mã sĩ tượng toàn thắng pháo đơn khuyết sĩ
  Cờ tàn pháo mã - ván 80: pháo mã sĩ tượng toàn hòa pháo sĩ tượng toàn (1)
  Cờ tàn pháo mã - ván 80: pháo mã sĩ tượng toàn hòa pháo sĩ tượng toàn (2)
  Cờ tàn pháo mã - ván 81: pháo mã binh sĩ tượng toàn thắng mã song tốt sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo mã - ván 82: pháo mã tốt đơn khuyết sĩ thắng pháo song binh sĩ tượng toàn
  Cờ tàn pháo mã - ván 83: pháo mã tốt đơn khuyết tượng thắng song mã song sĩ
  Cờ tàn pháo mã - ván 84: pháo mã tốt sĩ tượng toàn thắng song pháo song sĩ
 2. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 第六章 [FONT=宋体]车[/FONT][FONT=&quot]残[/FONT]
  085局:[FONT=宋体]车胜单缺象[/FONT]     第086局:[FONT=宋体]车胜单缺士
  [/FONT]
  087局:[FONT=宋体]车和士象全[/FONT]     第088局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]胜[/FONT]士象全
  [/FONT]
  089局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]胜双[/FONT][FONT=&quot]双[/FONT][/FONT]    第090局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]胜双[/FONT][FONT=&quot]双[/FONT]
  [/FONT]
  091局:[FONT=宋体]车胜马双[/FONT]     第092局:[FONT=宋体]车和炮[FONT=&quot]双[/FONT]
  [/FONT]
  093局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]胜[/FONT][FONT=&quot]双[/FONT][/FONT]    第094局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]马双[/FONT]
  [/FONT]
  095局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]胜马双[/FONT][/FONT]    第096局:[FONT=宋体]车和炮[FONT=&quot]双[/FONT]
  [/FONT]
  097局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]马单[/FONT]缺士[/FONT]    第098局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]马单[/FONT]缺象
  [/FONT]
  099局:[FONT=宋体]车[FONT=&quot]双[/FONT][FONT=宋体]马[/FONT][/FONT]     第100局:[FONT=宋体]车[FONT=宋体]马[/FONT]
  [/FONT]
  101局:[FONT=宋体]车[FONT=&quot]双[/FONT][/FONT]     第102局:巧和[FONT=宋体]单车
  [/FONT]
  103局:[FONT=&quot]双[FONT=宋体]车[/FONT][FONT=宋体]车[/FONT]士象全[/FONT]    第104局:[FONT=&quot]双[FONT=宋体]车[/FONT][FONT=宋体]车[/FONT][FONT=&quot]双[/FONT]
  [/FONT]
  105局:[FONT=&quot]双[FONT=宋体]车胜车马双[/FONT][/FONT]    第106局:[FONT=&quot]双[FONT=宋体]车难胜[/FONT]
  [/FONT]
  107局:[FONT=&quot]双[FONT=宋体]车难胜[/FONT][/FONT]     第108局:[FONT=宋体]车高兵相[FONT=宋体]胜双[/FONT]卒士象全
  [/FONT]
  109局:[FONT=宋体]车高兵[FONT=宋体]胜马[/FONT]士象全[/FONT]   第110局:[FONT=宋体]车兵仕相全和炮士象全
  [/FONT]
  111局:[FONT=宋体]车高兵[FONT=宋体]胜马[/FONT][FONT=&quot]双[/FONT][/FONT]   第112局:[FONT=宋体]车底兵和[FONT=宋体]单车[/FONT]
  [/FONT]
  113局:[FONT=宋体]车高兵和[FONT=宋体]车[/FONT][/FONT] [FONT=宋体]车低兵和[FONT=宋体]车[/FONT][/FONT] 第114局:[FONT=宋体]车兵和[FONT=宋体]车[/FONT]
  [/FONT]
  115局:[FONT=宋体]车兵仕(相)[FONT=宋体]胜车双[/FONT][/FONT]  第116局:[FONT=宋体]车低兵[FONT=宋体]单[/FONT]缺仕巧[FONT=宋体]胜车[/FONT]士象
  [/FONT]
  117局:[FONT=宋体]车低兵仕巧[FONT=宋体]胜车[/FONT]高卒[/FONT]   第118局:[FONT=宋体]车兵和[FONT=宋体]车[/FONT]
  [/FONT]
  119局:[FONT=宋体]车双[FONT=宋体]单[/FONT]缺仕和[FONT=宋体]车[/FONT]士象全[/FONT]
  第七章 [FONT=宋体]车马残[/FONT]
  120局:[FONT=宋体]车马仕相和[FONT=宋体]马[/FONT](炮)[FONT=&quot]双[/FONT]卒士象全
  [/FONT]
  121局:[FONT=宋体]车马胜双[FONT=宋体]单[/FONT]缺象[/FONT]   第122局:[FONT=宋体]车马胜车士象
  [/FONT]
  123局:[FONT=宋体]车马双[FONT=宋体]胜车双[/FONT][/FONT]   第124局:[FONT=宋体]车马仕相全和[FONT=宋体]车单[/FONT]缺象
  [/FONT]
  125局:[FONT=宋体]车马仕相全[FONT=宋体]胜车双[/FONT][/FONT]   第126局:[FONT=宋体]车马[FONT=&quot]双[/FONT][FONT=宋体]胜车[/FONT]士象全
  [/FONT]
  127局:[FONT=宋体]车马兵仕相全[FONT=宋体]胜车[/FONT][FONT=&quot]双[/FONT][/FONT]  第128局:[FONT=宋体]车马兵仕相全和[FONT=宋体]车[/FONT][FONT=宋体]单[/FONT]缺象
  [/FONT]
  129局:[FONT=宋体]车马[FONT=&quot]双[/FONT][FONT=宋体]胜车[/FONT][FONT=宋体]单[/FONT]缺士[/FONT]  第130局:[FONT=宋体]车马卒士象全[FONT=宋体]胜马[/FONT]三兵[FONT=&quot]双[/FONT]
  [/FONT]
  131局:[FONT=宋体]车炮仕相全[FONT=宋体]胜马[/FONT]炮士象全[/FONT]
  第八章 [FONT=宋体]车[/FONT][FONT=&quot]残[/FONT]
  132局:[FONT=宋体]车炮巧[FONT=宋体]胜单车[/FONT]
  [/FONT]
  133局:[FONT=宋体]车炮和[FONT=宋体]车[/FONT][/FONT]     第134局:[FONT=宋体]车[FONT=&quot]双[/FONT][FONT=宋体]胜车双[/FONT]
  [/FONT]
  135局:[FONT=宋体]车炮仕[FONT=宋体]胜车双[/FONT][/FONT]    第136局:[FONT=宋体]车炮和[FONT=宋体]车双[/FONT]
  [/FONT]
  137局:[FONT=宋体]车炮相[FONT=宋体]胜车[/FONT][/FONT]    第138局:[FONT=宋体]车炮仕[FONT=宋体]胜车双[/FONT]
  [/FONT]
  139局:[FONT=宋体]车炮相巧[FONT=宋体]胜车双[/FONT][/FONT]   第140局:[FONT=宋体]车炮仕相全和[FONT=宋体]车[/FONT]士象全
  [/FONT]
  141局:[FONT=宋体]车炮仕相全[FONT=宋体]胜车[/FONT][/FONT]   第142局:[FONT=宋体]车炮仕相全和[FONT=宋体]车马双[/FONT]
  [/FONT]
  143局:[FONT=宋体]车炮兵[FONT=宋体]单[/FONT]缺仕[FONT=宋体]胜车[/FONT]士象全[/FONT]  第144局:[FONT=宋体]车炮兵仕相全[FONT=宋体]胜车[/FONT][FONT=&quot]双[/FONT]
  [/FONT]
  145局:[FONT=宋体]车炮卒士象全巧[FONT=宋体]胜车马[/FONT][FONT=宋体]单[/FONT]缺相[/FONT]
  第九章 [FONT=&quot]怎[/FONT][FONT=宋体]样[/FONT]下好[FONT=宋体]实战残[/FONT]
  [FONT=&quot]怎
  [FONT=宋体]样[/FONT]分析[FONT=宋体]实战残[/FONT]
  [FONT=&quot]怎[/FONT][FONT=宋体]样决[/FONT][FONT=&quot]残[/FONT][FONT=宋体]战[/FONT]
  [FONT=宋体]视残[/FONT][FONT=宋体]战术[/FONT]技巧
  [FONT=&quot]学[/FONT][FONT=宋体]习[/FONT]名手[FONT=宋体]实战残[/FONT]局(1
  [FONT=&quot]学[/FONT][FONT=宋体]习[/FONT]名手[FONT=宋体]实战残[/FONT]局(2[/FONT]

  第十章 [FONT=&quot]学[/FONT]点排局
  [FONT=&quot]学点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(1[/FONT]    [FONT=&quot]学点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(2
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(3[/FONT]
      [FONT=&quot]学点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(4
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(5[/FONT]
      [FONT=&quot]学点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(6
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(7[/FONT]
      [FONT=&quot]学点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(8
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(9[/FONT]
      [FONT=&quot]学点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(10
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(一)[FONT=宋体]胜[/FONT]局(11[/FONT]

  [FONT=&quot]学点排局(二)和局(1)仙人背[FONT=宋体]剑[/FONT][/FONT]  [FONT=&quot]学点排局(二)和局(2)三箭定江山
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(二)和局(3)以[FONT=宋体]马[/FONT]代象[/FONT]
    [FONT=&quot]学点排局(二)和局(4)智服姜[FONT=宋体]维[/FONT]
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(二)和局(5)商山四皓[/FONT]
    [FONT=&quot]学点排局(二)和局(6)香[FONT=宋体]风[/FONT]穿柳
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(二)和局(7)三下河[FONT=宋体]东[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]学点排局(二)和局(8)柳[FONT=宋体]营[/FONT][FONT=宋体]猎[/FONT]
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(二)和局(9)三[FONT=宋体]战[/FONT]虎牢[/FONT]
    [FONT=&quot]学点排局(二)和局(10[FONT=&quot]双[/FONT][FONT=宋体]马[/FONT]同槽
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(二)和局(11[FONT=&quot]双[/FONT]擒四[FONT=&quot]将[/FONT][/FONT]
   
  [FONT=&quot]学点排局(二)和局(12)千里[FONT=&quot]独[/FONT]
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(二)和局(13)蚯蚓降[FONT=宋体]龙[/FONT][/FONT]
   
  [FONT=&quot]学点排局(二)和局(14)野[FONT=宋体]马[/FONT]操田
  [FONT=&quot]学[/FONT]点排局(二)和局(15)七星聚[FONT=&quot]会[/FONT][/FONT]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này