1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ nghĩ rằng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi so_love, 06/01/2011.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. so_love

  so_love Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  28/12/2010
  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  0
  [FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] nghĩ .... m[/FONT][FONT=&quot]i chuy[/FONT][FONT=&quot]n đã [/FONT][FONT=&quot]n....[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]đôi khi còn h[/FONT][FONT=&quot]i ti[/FONT]ế[FONT=&quot]c khi ph[/FONT][FONT=&quot]i ra đi l[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]a [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] nghĩ .... nghĩ r[/FONT][FONT=&quot]ng mình đã có nh[/FONT][FONT=&quot]ng gì mình[/FONT][FONT=&quot] muốn...[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot] rùi đ[/FONT]ơ[FONT=&quot]n ph[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng g[/FONT][FONT=&quot]i đó là h[/FONT][FONT=&quot]nh[/FONT][FONT=&quot] phúc....[/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] nghĩ r[/FONT][FONT=&quot]ng... ng` ta cũng nh[/FONT]ư[FONT=&quot] mình... cũng có nh[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]m nh[/FONT][FONT=&quot]n nh[/FONT]ư[FONT=&quot] mình...[/FONT]

  [FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot] r[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot] mình g[/FONT][FONT=&quot]t mình... t[/FONT][FONT=&quot] mình làm đau mình v[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ng suy nghĩ đó..[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] nghĩ...nh[/FONT][FONT=&quot]ng ng`[/FONT][FONT=&quot] iu nhau s[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot] bên nhau... và tin r[/FONT][FONT=&quot]ng ng` ta cũng tin đi[/FONT][FONT=&quot]u[/FONT][FONT=&quot] đó...[/FONT]
  [FONT=&quot]nh[/FONT]ư[FONT=&quot]ng... ng` ta tin t[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng đi[/FONT][FONT=&quot]u đó v[/FONT][FONT=&quot]i 1 ng` - mà ng` đó[/FONT][FONT=&quot] k ph[/FONT][FONT=&quot]i là mình...[/FONT][FONT=&quot]Xong r[/FONT][FONT=&quot]i... bây h nh[/FONT][FONT=&quot]n ra... t[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot] là gi[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]o... t[/FONT][FONT=&quot]t[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot] là mình v[/FONT][FONT=&quot]i mình....[/FONT]
  [FONT=&quot]do b[/FONT][FONT=&quot]n thân t[/FONT][FONT=&quot]o ra... rùi l[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]n thân ch[/FONT][FONT=&quot]p[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]n....[/FONT]
  [FONT=&quot]  [/FONT][FONT=&quot]Ch[/FONT][FONT=&quot]p nh[/FONT][FONT=&quot]n nh[/FONT][FONT=&quot]ng cái vô tâm.... [/FONT][FONT=&quot]nh[/FONT][FONT=&quot]ng lúc h[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ng...[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]rùi c[/FONT][FONT=&quot] nghĩ ra lí do đ[/FONT][FONT=&quot] bi[/FONT][FONT=&quot]n h[/FONT][FONT=&quot] cho[/FONT][FONT=&quot] đó...[/FONT][FONT=&quot]"Tao ch[/FONT]ư[FONT=&quot]a th[/FONT][FONT=&quot]y đ[/FONT][FONT=&quot]a nào ngu nh[/FONT]ư[FONT=&quot] mày!!!"[/FONT][FONT=&quot] ...[/FONT]
  [FONT=&quot]Đau!!! Đôi khi cũng nghĩ mình ngu thi[/FONT][FONT=&quot]t... nh[/FONT]ư[FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot] nghĩ r[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]i nó k h[/FONT]iể[FONT=&quot]u... c[/FONT][FONT=&quot] nghĩ r[/FONT][FONT=&quot]ng ng`[/FONT][FONT=&quot] ta th[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot] quay v[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]i mình... c[/FONT][FONT=&quot] cho r[/FONT][FONT=&quot]ng [/FONT][FONT=&quot]ng` ta h[/FONT]iể[FONT=&quot]u mình[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]t...[/FONT]
  [FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot] r[/FONT][FONT=&quot]i sau đó... s[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]t hi[/FONT][FONT=&quot]n ra... ng` ta ch[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]i cho b[/FONT][FONT=&quot]n thân mình thôi...[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]còn đ[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]i ng` ta... có gì thì cũng ch[/FONT][FONT=&quot] là quá kh[/FONT][FONT=&quot] thôi... tình c[/FONT][FONT=&quot]m... con ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i....[/FONT]
  [FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]m giác nh[/FONT]ư[FONT=&quot] đc th[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]i cho nh[/FONT][FONT=&quot]ng ngày còn[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]i....[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]c[/FONT][FONT=&quot]m [/FONT][FONT=&quot]giác nh[/FONT]ư[FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT]ế[FONT=&quot] gi[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]t..[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot]All the lie...[/FONT][FONT=&quot]Không c[/FONT][FONT=&quot]n nhá.... nh[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]i....[/FONT]
  [FONT=&quot]Ch[/FONT][FONT=&quot]ng c[/FONT][FONT=&quot]n đâu... nh[/FONT][FONT=&quot]ng đi[/FONT][FONT=&quot]u gi[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]o...[/FONT]
  [FONT=&quot]Thà c[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]i di[/FONT][FONT=&quot]n... ch[/FONT][FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot]ng muốn nh[/FONT]ư[FONT=&quot] th[/FONT]ế[FONT=&quot]..[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot]Có gì k th[/FONT][FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot]u[/FONT][FONT=&quot] đc ch[/FONT][FONT=&quot]?[/FONT]
  [FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]i chuy[/FONT][FONT=&quot]n rồi s[/FONT][FONT=&quot] qua... rồi đâu s[/FONT][FONT=&quot] vào[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]y...[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]con ng` v[/FONT][FONT=&quot]n [/FONT][FONT=&quot] đó...[/FONT]
  [FONT=&quot]có ng` v[/FONT][FONT=&quot]n đi[/FONT][FONT=&quot] xa...[/FONT]
  [FONT=&quot]CH[/FONT][FONT=&quot] có đi[/FONT][FONT=&quot]u là m[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT][FONT=&quot] nói...[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]nh[/FONT][FONT=&quot]ng câu[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]a....[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]nh[/FONT][FONT=&quot]ng ngón tay [/FONT][FONT=&quot]m...[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]1 g[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng m[/FONT][FONT=&quot]t đã bay[/FONT][FONT=&quot] đi...[/FONT]
  [FONT=&quot]bay theo gió... bay th[/FONT][FONT=&quot]t xa... cu[/FONT][FONT=&quot]n theo m[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT]ơ ướ[FONT=&quot]c...[/FONT]
  [FONT=&quot]Nh[/FONT][FONT=&quot]ng gi[/FONT][FONT=&quot]t n[/FONT]ướ[FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]t gi[/FONT][FONT=&quot]...vô nghĩa... tan.... gi[/FONT][FONT=&quot] tan[/FONT][FONT=&quot] đi... trôi theo dòng n[/FONT]ướ[FONT=&quot]c đó... trô[/FONT][FONT=&quot]i đi m[/FONT][FONT=&quot]i hi[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ng...[/FONT][FONT=&quot]K ph[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]n thân mình buông tay.... mà do có ng` đã[/FONT][FONT=&quot] đánh m[/FONT][FONT=&quot]t... m[/FONT][FONT=&quot]t đi t[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]..[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot]Đã có ng` th[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot] bàn tay ... đ[/FONT][FONT=&quot] vu[/FONT][FONT=&quot]t đi 1 ng`....[/FONT]
  [FONT=&quot]P/s:[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Nh[/FONT][FONT=&quot]m[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]t!!! Hãy nh[/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot]t đi đ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]m nh[/FONT][FONT=&quot]n!!! Nh[/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]y môi luôn c[/FONT]ườ[FONT=&quot]i...nh[/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot]t[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot] ta v[/FONT]ơ[FONT=&quot]i bu[/FONT][FONT=&quot]n...nh[/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot]t khi ta chán đ[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]i s[/FONT][FONT=&quot]ng vì ta n[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]i...Nh[/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot] k ph[/FONT][FONT=&quot]i khóc...nh[/FONT]ư[FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT]ườ[FONT=&quot]i nh[/FONT]ư[FONT=&quot] 1 con[/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot]c...[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]m giác nh[/FONT]ư[FONT=&quot] đc[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]i cho nh[/FONT][FONT=&quot]ng ngày còn l[/FONT][FONT=&quot]i....[/FONT][FONT=&quot]

  [FONT=&quot]c[/FONT]ả[/FONT]
  [FONT=&quot]m giác nh[/FONT]ư[FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT]ế[FONT=&quot] gi[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]t..[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
 2. ke_chien_bai

  ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

  Tham gia ngày:
  07/08/2003
  Bài viết:
  6.842
  Đã được thích:
  703
  Chỉ chẳng qua là bởi cảm nhận của mình không tốt...
  Chẳng qua là bởi vì mình cứ nghĩ...
  Chẳng qua là bởi vì mình ảo tưởng...
  ...
  Sau nhiều lần nghĩ rằng, sau nhiều lần tưởng; rồi sẽ rút ra được nhiều đièu.
  Để có thể nói rằng:
  Mình biết rằng...
  Mình chắc chắn...
  thay cho những đau xót ở trên.
  Nếu biết cách học, thì sẽ không lâu đâu.
 3. lmhong69

  lmhong69 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  25/11/2010
  Bài viết:
  139
  Đã được thích:
  0
  [FONT=&quot]C[FONT=&quot] nghĩ .... m[/FONT][FONT=&quot]i chuy[/FONT][FONT=&quot]n đã [/FONT][FONT=&quot]n....[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]đôi khi còn h[/FONT][FONT=&quot]i ti[/FONT]ế[FONT=&quot]c khi ph[/FONT][FONT=&quot]i ra đi l[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]a [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] nghĩ .... nghĩ r[/FONT][FONT=&quot]ng mình đã có nh[/FONT][FONT=&quot]ng gì mình[/FONT][FONT=&quot] muốn...[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot] rùi đ[/FONT]ơ[FONT=&quot]n ph[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng g[/FONT][FONT=&quot]i đó là h[/FONT][FONT=&quot]nh[/FONT][FONT=&quot] phúc....[/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] nghĩ r[/FONT][FONT=&quot]ng... ng` ta cũng nh[/FONT]ư[FONT=&quot] mình... cũng có nh[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]m nh[/FONT][FONT=&quot]n nh[/FONT]ư[FONT=&quot] mình...[/FONT]
  [/FONT] bạn sống trong ảo tưởng ? đúng vậy rồi .
  Vì vậy đừng bi quan làm gì hãy cư mơ tưởng nhưng đừng oán trách@};-
 4. nuhoncuagio

  nuhoncuagio Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  25/02/2006
  Bài viết:
  1.151
  Đã được thích:
  1
  Hi vọng nhiều để rồi phải thất vọng nhiều mà. Biết làm sao đc nhỉ, Bởi mình cứ ngỡ họ cũng như mình mà. Thế đấy, Nhưng nếu ko hi vọng thì mình đâu có thể chân thành và hết lòng đc đâu nhỉ. Mâu thuẫn quá.
 5. tranglenhu

  tranglenhu Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  14/12/2010
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  đwwngf bao giờ cứ nghĩ rằng bạn ơi! hãy tin rằng......... thế thôi là đủ bạn ah!
 6. so_love

  so_love Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  28/12/2010
  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  0
  Thật lòng ko muốn nghĩ là cứ nghĩ rằng như lấy cái gì ra để mà tin rằng , đẻ mà chắc chắn đây

Chia sẻ trang này