1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Earth Hour..... tốt hay xấu.?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi eurika, 22/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. eurika

  eurika Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/11/2006
  Bài viết:
  454
  Đã được thích:
  0
  Cùp 'iẶn kèo nhau ra ngoà?i 'i chơi..... dù?ng phương tiẶn thà?i khòi gĂy Ă nhiĂfm.
  Cùp 'iẶn 'Ắt nẮn... khĂng biẮt bao nhiĂu là? nẮn 'àf 'ược 'Ắt lĂn trong 1 giơ?.... tim 'è?n khi chày cùfng tào ra khì CO2, nẮn chày bay hơi cùfng gĂy Ă nhiĂfm.
  Cùp 'iẶn dù?ng 'è?n sàc 'Ă? bẶt sàng..... trước 'ò phà?i sàc 'iẶn cho nò thì? mới xà?i 'ược..... thẮ nĂn, kĂu tf́t 'è?n tẮi thui 'Ă? bẶt 'è?n sàc thì? cùfng như khĂng nẮu khĂng muẮn nòi là? hà?nh 'Ặng ngu ngẮc....
  VẶn 'Ặng chiẮn dìch hò 'àf dù?ng rẮt nhiĂ?u ào, giẮy....v.v... vẶy khi khĂng cò?n dù?ng nưfa nhưfng thứ nà?y cò phà?i là? gĂy Ă nhiĂfm mĂi trươ?ng và? hù?y hoài tà?i nguyĂn thiĂn nhiĂn khĂng...
  Khi hò lẶp nĂn nhiĂ?u tĂ? chức khf́p nơi 'Ă? vẶn 'Ặng hà?nh lang.... mẶt khi 'àf gòi là? mẶt tĂ? chức cò hoàt 'Ặng thì? phà?i dù?ng 'Ắn 'iẶn..... thẮ thì? hò lẶp ra nhiĂ?u tĂ? chức như vẶy hò 'àf là?m tiĂu tẮn bao nhiĂu 'iẶn.... càc bàn thư? nhĂfm tình xem.... cứ mĂfi thà?nh phẮ là? 1 tĂ? chức... 1 tĂ? chức lài phà?i dù?ng 'Ắn 'iẶn.... Trong 1 nfm vẶn 'Ặng hò 'àf tiĂu tẮn mẶt lượng 'iẶn khĂ?ng lĂ?.
  ThẮ nĂn hoà?n toà?n cò thĂ? nòi chiẮn dìch tf́t 'iẶn bẶt sàng tương lai cù?a Earth Hour.... tf́t 'iẶn là? bĂ?u chòn cho Trài ĐẮt mà? khĂng phà?i là? khì thà?i nhà? kình là? mẶt chiẮn dìch tà?o lao khĂng hĂ? mang ỳ nghìfa bà?o vẶ mĂi trươ?ng, mà? chì? là? mẶt chiẮn dìch là?m lợi cho tĂ? chức cù?a hò.
  Cò thĂ? nòi... hò kĂu gòi mòi ngươ?i tf́t 'iẶn 'Ă? hò lẮy 'iẶn cho tĂ? chức cù?a hò hoàt 'Ặng và? mơ? rẶng tĂ? chức.... mẶt hà?nh 'Ặng fn cf́p 'iẶn khĂn ngoan.
 2. eurika

  eurika Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/11/2006
  Bài viết:
  454
  Đã được thích:
  0
  đê? la?m ra được nhưfng cây nến, đe?n pin, đe?n sạc.... các bạn có biết la? ngươ?i ta pha?i du?ng ta?i nguyên va? năng lượng đê? sa?n xuất ra nhưfng thứ đó không....
  thế nên.... tắt điện ma? du?ng nến la? hết sức ngu....
 3. cong_chua_ech

  cong_chua_ech Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  06/07/2006
  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  0
  Mình hơi ngu nên ko hiểu nguồn uranium sắp cạn kiệt có liên quan gì ở đây? Và ai nói nó cạn kiệt? xin cho cái nguồn và số liệu chứng minh.
 4. super_nova

  super_nova Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  06/05/2006
  Bài viết:
  87
  Đã được thích:
  0
  Chỉ có 1 giờ tắt điện mỗi năm thì tiết kiệm được bao nhiêu điện? Mục tiêu chính là tuyên truyền chứ không phải là tiết kiệm.
  Nhưng đúng là đốt nến trong giờ đó là không nên.
 5. tuanno1

  tuanno1 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  29/10/2003
  Bài viết:
  3.227
  Đã được thích:
  0
  Tớ ghét nhất cái kiểu chửi người khác là "ngu". Ko ai toàn diện hoàn hảo về mọi mặt bởi vậy mình giỏi hơn người ta ở lĩnh vực này người ta giỏi hơn mình ở lĩnh vực khác. Cho nên nhân cái chính sách tiết kiệm điện đề nghị ko trả treo với bài này nếu ko rất là lãng phí điện cho công cuộc cãi lộn ^_^.
 6. eurika

  eurika Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/11/2006
  Bài viết:
  454
  Đã được thích:
  0
  Chính ba?n thân tôi cufng rất ghét du?ng tư? ngu đê? chư?i.... nhưng chư?i đúng thi? không gi? pha?i ghét....
  Anh A gio?i nga?nh B nhưng lúc na?o cufng thích la?m cái chuyện cu?a nga?nh C đôi lúc có sai..... thế thi? ta không thê? chư?i anh ta ngu, ma? chi? có thê? trân trọng tính ham học ho?i va? thích khám phá cu?a anh ta. Nếu chư?i nhưfng ngươ?i na?y ngu thi? con ngươ?i vâfn co?n la? thơ?i trung cô?.... vi? có một số nha? khoa học họ thươ?ng không la?m nhưfng chuyện trong chuyên môn cu?a họ... vd... Menden nha? di truyê?n học la? một ông cha... Thomas E***ion la? một nha? phát minh vif đại va? đô?ng thơ?i cufng la? một tay ăn cắp ba?ng quyê?n có hạng..... Thất bại la? mẹ tha?nh công, ta không thê? thấy họ thất bại liê?n vội kết luận la? ha?nh động ngu.
  Đằng na?y la? một tô? chức lớn có chuyên môn đưa ra một ha?nh động lớn quy mô toa?n câ?u vận động mọi ngươ?i tắt điện đê? ba?o vệ môi trươ?ng lại đô?ng thơ?i tô? chức nhưfng sự kiện đê? vận động mọi ngươ?i tha?i ra thêm nhưfng chất tha?i hu?y hoại môi trươ?ng thi? bị chư?i ngu chă?ng có gi? la? sai..... vi? họ ngu trong chính kế hoạch tô? chức ma? họ rất chuyên.
  Họ vận động mọi ngươ?i tắt điện trong khi đó họ lập ra ha?ng trăm tô? chức nho? trực thuộc tô? chức cu?a họ đê? hoạt động trong 1 năm sư? dụng không biết bao nhiêu la? điện.... thi? họ đưa ra một kế hoạch tắt điện na?y ngu hay khôn...?
  Đứng vê? khía cạnh ý nghifa ba?o vệ môi trươ?ng thi? rof ra?ng la? 1 kế hoạch ngu dại.... co?n vê? khía cạnh marketing đánh bóng tên tuô?i cu?a tô? chức thi? đó la? một kế hoạch khôn ngoan.
  Ông ba? ta nói..... khôn 3 năm dại 1 giơ?.... rất đúng trong trươ?ng hợp na?y.....
  Thế nên tôi mới dám nói chiến dịch Earth Hour cu?a WWF la? một chiến dịch..... Phá hoại Trái Đất 1 năm đê? ba?o vệ trong 1 giơ?.... Một tô? chức ăn cắp điện va? ta?n phá môi trươ?ng khôn ngoan.
  Điê?u thật nực cươ?i va? nhố nhăng với tô? chức na?y la? họ có thê? thống kê được ngươ?i khác sư? dụng điện bao nhiêu, họ có thê? thống kê được chiến dịch ma? họ vận động tiết kiệm được bao nhiêu điện.... Trong khi đó họ lại không thống kê được lượng điện năng, giấy...v.v.... ma? tô? chức cu?a họ tiêu thụ trong 1 năm.
  Chư?i họ ngu cufng chă?ng có gi? sai... vi? họ ngu trong chính lifnh vực chuyên môn cu?a họ.
 7. eurika

  eurika Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/11/2006
  Bài viết:
  454
  Đã được thích:
  0
  Vư?a rô?i tôi có xem lại nhưfng hoạt động tham gia tắt điện cu?a Việt Nam...
  Ơ? Ha? Nội hay TP.HCM gi? đó có tô? chức 1 đêm ca nhạc u?ng hộ Earth Hour... có ca? đại sứ thiện chí la? ca sif Myf Linh tham gia.... thế họ kêu ngươ?i khác tắt đe?n đê? tiết kiệm điện ma? trong khi đó họ du?ng điện đê? tô? chức 1 sự kiện sư? dụng đến điện thi? la? ha?nh động gi?..... có pha?i ăn cắp điện có tô? chức không.? Cho du? đó la? ha?nh động gi? đi nưfa cufng đaf nói lên một điê?u khă?ng định..... la? họ vận động mọi ngươ?i tiết kiệm điện trong khi họ la?i xa?i điện rất ta?o lao ngay trong giơ? vận động.... họ đaf la?m ngược lại nhưfng gi? họ vận động.
  Thế nên, chúng ta nhưfng ngươ?i hy sinh lợi ích riêng ma? la?m theo nhưfng gi? họ vận động ma? không chịu suy nghif kyf đaf vô ti?nh góp tay phá hoại môi trươ?ng va? la?m cho họ thêm nô?i tiếng.
  Chư?i ban tô? chức va? vận động la? ngu chẳng có gi? sai.
 8. eurika

  eurika Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/11/2006
  Bài viết:
  454
  Đã được thích:
  0
  Hâ?u như ai cufng biết các phương tiện lưu thông sư? dụng nhiên liệu tư? dâ?u mo? chính la? nhưfng thứ phát tha?i khí gây hiệu ứng nha? kính lớn nhất....
  Tại sao các nha? ba?o vệ môi trươ?ng biết như vậy ma? họ không vận động "1 giơ? không tiếng máy xe" ma? lại vận động 1 giơ? không điện đê? rô?i kêu gọi mọi ngươ?i tha?i thêm nhiê?u khí tha?i tư? các phương tiện cá nhân thông qua các sự kiện ma? họ tô? chức.
  Môi Trươ?ng va? kinh tế la? 2 yếu tố hâ?u như đi ke?m va? đối nghịch với nhau.... Kinh tế phát triê?n thi? môi trươ?ng bị hu?y hoại.
  Ai cufng có ý thức ba?o vệ môi trươ?ng nhưng hâ?u như không một ai tư? bo? việc phát triê?n kinh tế vi? ai cufng khoái gia?u.... Thế nên khâ?u hiệu ba?o vệ môi trươ?ng chi? có tác dụng với ngươ?i dân nghe?o kinh tế kém phát triê?n.... Nhưng ngặc nô?i nhưfng lơ?i phát động ba?o vệ môi trươ?ng lại đến tư? nhưfng ngươ?i, nhưfng tô? chức, nhưfng đất nước có nê?n kinh tế phát triê?n.
  Đó la? nhưfng điê?u trái ngược trong cuộc sống ma? chúng ta pha?i cố gắng thích nghi với nó.
 9. phthaotvcd

  phthaotvcd Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  19/07/2007
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  ặ...
  em câng là ngặỏằi yêu môi trặỏằng 'Ây! Thiỏt nghâ viỏằ?c bỏÊo vỏằ? mt thơ cỏĐn gơ phỏÊi 'ỏn mỏằâc "khỏằĐng bỏằ'" thỏ nhỏằ??
  Vư dỏằƠ vỏằ viỏằ?c hỏĂn chỏ và tĂi chỏ sỏằư dỏằƠng bao nilon chỏng hỏĂn. Đi nhà sĂch thơ cỏằâ mang theo dfm ba cĂi, 'ỏn lúc thanh toĂn thơ rút ra -> tiỏt kiỏằ?m 'c 1 cĂi bao cỏằĐa nhà sĂch. Đi mua sỏm 'ỏằ" thơ cỏằâ :" BĂc cỏằâ bỏằ vào cỏãp chĂu là 'c rỏằ"i,..."
  E có hỏn 1 bỏằT sặu tỏưp bao nilon ỏƠy chỏằâ! Nhỏằ?n vào 'ỏƠy làm tỏằ. nỏằa cặĂ! :D
  CặĂ mà anh eurika yêu môi trặỏằng nhỏằ?! Em ngặỏằĂng mỏằT anh 'ỏƠy!!!! :x
 10. eurika

  eurika Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/11/2006
  Bài viết:
  454
  Đã được thích:
  0
  Càch nay khoà?ng 2 nfm tĂi cò tham gia mẶt chương trì?nh, và? trong chương trì?nh 'ò cò 1 'ài diẶn cù?a hàfng xe Honda, ngươ?i 'ài diẶn hàfng Honda hò?i mòi ngươ?i.... Mòi ngươ?i cò biẮt Honda là? ai khĂng..... TĂi trà? lơ?i ngay, Ăng ta là? ngươ?i khơi mà?u phà hoài mĂi trươ?ng.
  Ngươ?i 'ài diẶn cho hàfng Honda liĂ?n nòi, nẮu khĂng cò Honda thì? ngà?y nay chùng ta sèf khĂng cò càc phương tiẶn vẶn chuyĂ?n hiẶn 'ài như vĂ?y.!
  NẮu cò 1 'iĂ?u ước tĂi ước gì? 'ược dù?ng xe ngựa thay thẮ xe BUS 'Ă? di chuyĂ?n trong nẶi thà?nh, nuĂi 1 'à?ng ngựa bf?ng cò? tẮt hơn là? 1 dà?ng binh xe BUS chày dĂ?u Diesel thà?i khòi mù? trơ?i cò?n gĂy tai nàn chẮt ngươ?i.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này