1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Giúp giải toán với

Chủ đề trong 'Toán học' bởi dobby, 01/06/2008.

 1. dobby

  dobby Thành viên mới

  Giúp giải toán với

  z = (1+x)exp(-x)
  trong đó x là ẩn, z là hằng số cố định
 2. dhchuyen_bk

  dhchuyen_bk Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br>Bạn muốn có lời giải chính xác nghiệm dạng một biểu thức đúng hay là nghiệm gần đúng, nếu cần nghiệm gần đúng thì vào MathLab nhập vào nó giải cho !<br><br>
 3. dobby

  dobby Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br>thank<br>nhưng tớ cần giải ra nghiệm của nó dạng x=f(z)<br><br>
 4. dobby

  dobby Thành viên mới

  UP<br>Không ai giúp mình seo<br><br>
 5. ocbadau

  ocbadau Thành viên mới

  <img src="http://www10.ttvnol.com/uploaded2/ocbadau/1.gif" border=0><br><br><img src="http://www10.ttvnol.com/uploaded2/ocbadau/gstgfg.gif" border=0><br><br><br><br>Trong hình, đường màu xanh là đồ thị của (1),đường màu xanh là đồ thị của (5). Chúng đối xứng nhau qua y = x.<br><br>vậy đáp án của bài toán ban đầu là: x = (z+1)exp(-z)<br> <br><br><br><br>
 6. xuytuyet

  xuytuyet Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Ch­ưa đọc bài giải, loằng ngoằng ko thích!<br><br>Nhưng thay lại thấy có đúng nghiệm đâu.<br><br>
 7. ocbadau

  ocbadau Thành viên mới

  Sửa lại cho đúng <br><br><br><img src="http://www10.ttvnol.com/uploaded2/ocbadau/1.gif" border=0><br><br><img src="http://www10.ttvnol.com/uploaded2/ocbadau/gstgfg.gif" border=0><br><br>Trong hình, đường màu xanh là đồ thị của (1),đường màu xanh là đồ thị của (5). Chúng đối xứng nhau qua y = x.<br><br>vậy đáp án của bài toán ban đầu là: x = (z+1)exp(-z)<br>----------------------------------------------------<br>Xin xuytuyêt đại hiệp lấy một phản ví dụ xem nào. Xin đại hiệp chỉ giáo<br><br>
 8. chilakhachthoi

  chilakhachthoi Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Học lâu rô?i nhưng thư? ý kiến một tí.<br><br>1. Ban nhâ?m lâfn rô?i. Nếu tư? y = f(x) ta có thê? tính được x = g(y)<br> thi? đô? thị cu?a y = f(x) va? x = g(y) vef trong cu?ng hệ xOy la? tru?ng<br> nhau. Nhưng đô? thị cu?a y = f(x) va? y = g(x) thi? đối xứng qua<br> đươ?ng thă?ng y = x. Cho ví dụ đê? đêf thấy.<br> y = f(x) = 2*x<br>=&gt; x = y/2 = g(y).<br>Bạn vef đô? thị cu?a y = 2*x va? x = y/2 thi? nó tru?ng nhau vi? 2 cái na?y cái nọ<br>suy ra tư? cái kia ma?.<br>Nhưng đô? thị cu?a y = 2*x va? y = x/2 thi? pha?i đối xứng qua y = x.<br>2. Nếu tư? y = f(x) có thê? suy ra x = g(y) thi? theo khái niệm x = g(y) không pha?i la?<br> ha?m ngược cu?a y = f(x). Ha?m ngược cu?a y = f(x) la? ha?m y = g(x). Bạn nhâ?m lâfn vê? khái niệm.<br>3. Cái ma? chu? topic câ?n không pha?i la? ha?m ngược y = g(x) ma? la? x = g(y).<br>4. Bạn thư? sef thấy. Ví dụ trong ha?m z = (x+1)*e^(-x) với z = 1 thi? pha?i có x = 0.<br><br>Bây giơ? bạn xét x = (z+1)*e^(-z) thi? với z = 1 bạn có x = 2/e &gt; 0.<br><br>
 9. ocbadau

  ocbadau Thành viên mới

  Đa tạ chilakhachthoi đại hiệp đã chỉ giáo. Tại hạ lại sửa bài lần nữa, tại hạ vẫn nghĩ mình là đúng, chỉ là nói chưa thoát ý mà thôi.<br><br><img src="http://www10.ttvnol.com/uploaded2/ocbadau/1.gif" border=0><br><br><br>biểu thức (5) nếu viết được thành dạng y = g(x) thì y = g(x) chính là hàm số ngược của (1).<br><br><img src="http://www10.ttvnol.com/uploaded2/ocbadau/gstgfg.gif" border=0><br><br>Trong hình, đường màu xanh là đồ thị của (1),đường màu xanh là đồ thị của (5). Chúng đối xứng nhau qua y = x.<br><br>vậy đáp án của bài toán ban đầu là: x = (z+1)exp(-z)<br><br>_______________________________________________<br><br>đến đây những điều chỉ giáo 1,2,3 của đại hiệp đã được tại hạ sửa chữa cho hợp lý.<br>Riêng phản ví dụ 4 của đại hiệp, tại hạ nghĩ rằng <br>trong ha?m z = (x+1)*e^(-x) với z = 1 thi? pha?i có x = 0.<br>thì bây giờ thay z = 0 vào (5), ta cũng có x = 1 chứ.<br><br>Xin chỉ giáo nhiều hơn<br><br><br>
 10. chilakhachthoi

  chilakhachthoi Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Theo như tôi hiê?u thi? chu? topic có z = (x + 1)*e^(-x) = f(x) biê?u thị một mối<br>quan hệ giưfa z va? x. Bây giơ? anh ta vâfn câ?n "mối quan hệ đó"<br>nhưng viết dưới dạng x = g(z). Đây không pha?i la? ha?m ngược cu?a<br>z = f(x) như bạn đaf tri?nh ba?y. Cho ví dụ đê? dêf hiê?u.<br>Cho z = 2*x biê?u thị mối quan hệ giưfa z va? x. Ta suy ra x = z/2. Mối<br>quan hệ giưfa z va? x la? chính mối quan hệ cho trước chi? được viết<br>"theo kiê?u khác" ma? thôi. <br><br>Vê? cái cu?a bạn thi? z = (x + 1)*e^(-x) va? x = (z + 1)*e^(-z) biê?u thị 2 mối<br>quan hệ "khác nhau" giưfa z va? x. "khác nhau" bơ?i vi? nếu la? cu?ng một quan hệ thi? <br>một cặp (z, x) bất ky? nếu tho?a mafn cái na?y thi? cufng tho?a mafn cái kia va?<br>ngược lại. Dêf thấy la? vd. cặp (z, x) = (1, 0) thoa? mafn 1 nhưng không tho?a mafn 2.<br><br>Tôi cufng cha? theo dofi bạn có sai gi? trong cái ha?m ngược nưfa bơ?i theo tôi<br>thi? cái câ?n tính không pha?i la? ha?m ngược gi? đó. Nếu tôi hiê?u đúng ý chu? topic thi? bạn<br>đaf đi "lạc đê?".<br><br>Theo tôi hiê?u thi? thế na?y. Gia? dụ chu? topic thay vi? ha?m "phức tạp" cho trước<br>lại có z = 2*x. Cái anh ta câ?n, theo tôi hiê?u, la? x = z/2. Trong khi đó nếu bạn<br>lặp lại y nguyên cách gia?i cu?a mi?nh thi? bạn sef tuyên bố với anh ta: "vậy đáp<br>án cu?a ba?i toán ban đâ?u la?: x = 2*z"<br><br>Thế thôi, bây giơ? tôi cufng cha? dám nói bạn sai nưfa vi? tôi không theo dofi<br>các bước cu?a bạn. Tôi chi? cho ră?ng bạn đaf hiê?u sai ý chu? topic do vậy <br>đaf lạc đê?. Nhưng sao không thấy chu? topic đâu nhi?? Ma? xuytuyêt<br>đi nhậu đâu rô?i? Bạn hiê?u ý chu? topic thế na?o?<br><br>

Chia sẻ trang này