1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trunghq, 27/02/2010.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. trunghq

  trunghq Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  18/02/2005
  Bài viết:
  2.416
  Đã được thích:
  0
  Bài mở đầu bị lỗi Font nên ta phải sửa lại. Thật đau buồn! Căm thù cái dòng E*** gì gì đó.
 2. copcai2410

  copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

  Tham gia ngày:
  08/09/2008
  Bài viết:
  1.085
  Đã được thích:
  0
  tôi ké với đc ko ông. tôi ngại mở góc riêng cho riêng mình
 3. tovimy

  tovimy Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  20/04/2009
  Bài viết:
  533
  Đã được thích:
  0
  Hehe, Trung ơi, thế đứa ngứa tay mà đầu thông minh thì có được mò ko? =))
  Đùa đấy, bóc tem cho ông nhá. Chúc ông viết nhiều để tôi ngồi tôi hóng tí. Xem dân QG văn chương kiểu gì
 4. trunghq

  trunghq Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  18/02/2005
  Bài viết:
  2.416
  Đã được thích:
  0
  For some reasons, I think we could be good friends of each other. You are fat but cute. You have a true smile or somethings special to me. All of these things made me think of being beside you and acting as an older brother. But I soon realize that you have a lot of friends around you. It seems that something not good would happen to my crazy mind.
  Friends are always good people. Perhaps we like them so we think they are good. Compared to some enemies I have or some not-friend-anymore fellows I know, friends and enemies and strangers are the same, it is so funny.
  When I say "HI" to someone, they do the same thing to me. People always do it. They smile and I smile, it''s all. I only want them smile if they really wanna do it. Don''t smile to me if in your mind, you think of me as "Such a boy" or some insult names which I don''t like to write all them here. True smiles are what I want, people can''t try to hide or show their smiles up because someday they would be tired of doing such a bad act like those. Smile, laugh, lol, etc. Say nothing maybe better than these acts, truly.
  Some friends of mine, I don''t know that they consider me as their ones or only a man they have met, are so strange. They came and helped me or taught me some good skills but they never sit down and talk to me as a more close mate. Some of them are so different, they told me some jokes and all of us laughed with true big smiles on our faces. But, all of them are only the friends who I met in the short time and we lost contact with each other. It is so bad because I really like them and the time we shared with.
  For the other opinion, if we know more about each other, maybe we soon know that we are different and all of this happy time would disappear. Perhaps the short time we have is the best time of being friends. So crazy, this happened to some relationships. Some quarrels, some debates, some laughing, etc. Do they have to do something like this? We never wanna do it on purpose, we are what we are so we only do what in our mind, it''s all. We don''t wanna make the other hurt but we did it all the time. From the beginning, to the end of the relationship. What a dude! Look at our faces at this time, shouting at each other or saying nothing and turning away?
  I call these endings above are good ones cuz I know exactly what happened, what it became after that, we can come back or go away forever. But for some other relationships, my friends disappeared in silence. We found that we had no fun in conversations or had no reasons to go out. So we chose the way keep everything in silence and look for a new friend replacing this old one. It hurt and we knew it. We just let it happen. What a friend!
  This older boy knew that around this cute girl there were a lot of friends of hers. He just realized that to keep the relationship be good like the beginning was, do it all in moderation. Don''t say something like a kid always do. Don''t try to show all the feelings up. Don''t try to show his depth love. So, when he would be tired of, he could disappear and the girl would never know that she will be losing a friend. Look like, someone did it to him and now he do a favour back to her. No, not favour, it is *. This damn guy, what a you!
  A lot of things in his mind and he couldn''t what is good, what is bad. Just do it or just do nothing. He had chose the second way, what will be will be - he used it as the magic words. He is losing a friend, or not? Don''t think about that because he wanna do it first, he tried to lose this game, he afraid of a long lasting friendship. Is it true or something else he can''t find down it now. A loser?
  Wanna sleep. If I can write it all as a story, I always think of the scenes in a manga. ****.
 5. trunghq

  trunghq Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  18/02/2005
  Bài viết:
  2.416
  Đã được thích:
  0
  WTF, who is this ? KTX Báo chí ?
 6. trunghq

  trunghq Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  18/02/2005
  Bài viết:
  2.416
  Đã được thích:
  0
  Lost Coherence. Lost Mistakes Checking. Too long to do all the step what I have to follow. If I can e*** my writing like in FB, I wish.
 7. trunghq

  trunghq Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  18/02/2005
  Bài viết:
  2.416
  Đã được thích:
  0
  Mì?nh ghèt lĂfi chình tà? mà? sư?a thì? nò lài chè?n cài dò?ng E*** khì? giò gì? 'ò rẮt xẮu xì và?o. Mà? viẮt trĂn nà?y cùfng khò mà? chì?nh 'ược càc ỳ. ViẮt kiĂ?u Free Writing hay bì trù?ng Ă, bực. ViẮt 'Ă?u 1 kiĂ?u, cuẮi lò?i ra 1 kiĂ?u. Ă"i buĂ?n! Chf́c phà?i vĂ? chfm chùt cài WordPress tròn 'ơ?i mẮt. LĂ?n trước cò?n bì khòa và?o khĂng hiĂ?u lỳ do gì?. USOB, FU - dà?nh tf̣ng.
 8. trunghq

  trunghq Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  18/02/2005
  Bài viết:
  2.416
  Đã được thích:
  0
  ặè? FB goèf nhanh quaè kiêè?u giè? cuèfng bièÊ 2 warns. GiặĂè? thêm 1 warn nặèfa hiè?nh nhặ laè? bièÊ block ngôè?i xoè chặĂèÊ luôn. CheèÊp. Đeè? nhiêè?u baè?i nhặ naè?y coè bièÊ thièÊt ặĂè? 'Ây không nhiè??
  CheèÊp. Lên vnsharing, thÂèy kiêè?u 9x giặĂè? khaè laèÊ, laèÊ tặè? caèi icon emotion laèÊ 'i, rôè?i caèch duè?ng tặè? chaè? hiêè?u gaèi hay trai. GiặĂèi tiènh lÂèfn lôèÊn, tuôè?i taèc nhÂèÊp nheè?m, caè?m giaèc coè caè? 99? Omg.
  Muôèn buè?ng hoèÊc 2 3 tuÂè?n 'i 'Âu 'Âèy mfèÊc duè? vặè?a 'ặặĂèÊc nghiè? têèt. Haiz. Hôm noèÊ hặèng chiè thêè quaèi naè?o quyêèt 'ièÊnh nghiè? ặĂè? nhaè? 1 buôè?i 3 tiêèt caèi ngaè?y maè? ông thÂè?y vặè?a 'iêè?m danh vặè?a cho kiêè?m tra. Quy chêè hoèÊc laèÊi gặĂèf 'iêè?m thiè? chặa coè maè? miè?nh thiè? 'fèÊt muèÊc tiêu laè? cặè hoèÊc tặĂèi 'Âu hay tặĂèi 'oè cho biêèt caèi 'êè? noè ra laè?m sao. ĐặĂèÊi nfm 3 4 coè quy chêè 'fng kiè hoèÊc laèÊi laè? tu tÂm hoèÊc haè?nh 'fèÊng gặĂèf 'iêè?m. Buôè?n.
  MôèÊt môn bièÊ D, không 'uèp nhặng maè? 'Âu. Hk1 thiè? nghiè? thi bièÊ 'iêè?m 0 keèo xuôèng rỏằ"i laèÊi 'ặặĂèÊc moi lên, hk3 vặè?a rôè?i thiè? bièÊ buèÊp 1 quaè? không thặặĂng tiêèc duè? rÂèt côè gfèng, quaè? buèÊp thặè 2 vaè?o kiè? thi cuôèi kiè? thiè? caè? khoèa bièÊ buèÊp nên ko tiènh. "I caèi sặèÊ hoèÊc, hoèÊc 'Âu coè dôèt maè? 'i thi sao giôèng con êèch nhÂè?y giặèfa 'ặặĂè?ng, 'ặặĂè?ng to maè? rôèÊng thêè biêèt nhÂè?y bao giặĂè? tặĂèi trặặĂè?ng. HoèÊc mêèÊt moè?i thêè naè?y, sau naè?y 'i laè?m coè?n sao? Coè môn daèÊy yêu 'ặĂè?i, daèÊy kièf nfng sôèng thiè? tôèt. Cuôèi môn tfèÊng môèfi em 1 2 'iêè?m tôèt gỏằĂ saèng caèc môn khaèc. ặặĂèc mong.
 9. trunghq

  trunghq Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  18/02/2005
  Bài viết:
  2.416
  Đã được thích:
  0
  Lài lĂfi typing, bf́t 'Ă?u khò chìu rĂ?i 'Ắy. Chà? lèf 'em mù Còp ra 'Ắm cho hà? dà. Mà? viẮt trĂn Word thì? khàc gì? là?m bà?i tẶp. Haiz. 4rum ViẶt Nam mà? gòf tiẮng ViẶt nò bĂi 'ò? choe 'ò? choèt bao giơ?. Đò? thẮ nà?y chà? tràch nhì?n khĂng ra lĂfi gòf sai. Bựa lf́m! Già là? mà?nh giẮy to Ăng cf́t cho nàt vùn. Ah, cf́t 'uĂi mù Còp.
 10. chauphixanh

  chauphixanh Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  07/04/2007
  Bài viết:
  108
  Đã được thích:
  0
  Đọc bài bạn này chợt nhớ đến một câu, đại khái là "strangers are friends you have not met, and friends are strangers you''ve got used too" hay cái gì đại loại thế :)

Chia sẻ trang này