1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Hình ảnh về các loại xe tăng trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TAKESUKO, 08/01/2003.

 1. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Hình ảnh về các loại xe tăng trên thế giới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1_2.jpg" border=0>

  M1 Abrams Tank (USA)
 2. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1_1.jpg" border=0> <br><br>M1 Abrams Tank (USA)<br><br>
 3. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1_1.jpg" border=0> <br><br>M1 Abrams Tank (USA)<br><br>
 4. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1a2_2.jpg" border=0><br><br>M1A2 Tank (USA)<br><br>
 5. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1a2_2.jpg" border=0><br><br>M1A2 Tank (USA)<br><br>
 6. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1a2_3.jpg" border=0><br><br>M1A2 Tank (USA)<br><br>
 7. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1a2_3.jpg" border=0><br><br>M1A2 Tank (USA)<br><br>
 8. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1a2_5.jpg" border=0><br><br>M1A2 Tank (USA)<br><br>
 9. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1a2_5.jpg" border=0><br><br>M1A2 Tank (USA)<br><br>
 10. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  <img src="/uploaded/TAKESUKO/m1a1_1.jpg" border=0><br><br>M1A1 Main Battle Tank (USA)<br><br>

Chia sẻ trang này