1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng tiến sĩ 911 đã mở

Chủ đề trong 'Du học' bởi HeroTT, 03/12/2012.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Moynihan

  Moynihan Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  11/01/2013
  Bài viết:
  80
  Đã được thích:
  3
  Minh xem o Hoc bong 322 khi truoc co mau ly lich (CV) nhu nay. Minh nghi chinh la no do.


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------------------------------ Bộ, tỉnh……….........
  ……………………..
  Đơn vị công tác……
  ……………………..
  LÝ LỊCH
  (Dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài)
  I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
  Họ và tên: Nam/nữ
  Ngày sinh: Nơi sinh:
  Nơi ở hoặc địa chỉ liên lạc:
  Dân tộc: Tôn giáo:
  Điện thoại: ĐT di động: E-mail:
  Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
  Ngày vào Đảng CSVN:
  Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian):
  Sức khỏe (có bệnh gì không?)
  Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học sau đại học ở nước ngoài:
  Lương chính: đồng
  Ngành học:
  Đăng ký học trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, thực tập khoa học:
  Khi cần báo tin cho ai, ở đâu, số điện thoại nào?

  II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  Phổ thông:
  Trung học phổ thông: hoặc Trung học chuyên nghiệp Trung học nghề
  Hình thức học: Chính quy bổ túc tại chức
  Thời gian học: từ đến
  Nơi học (trường, tỉnh, thành phố):
  Ngành học (đối với THCN hoặc THN):
  Năm tốt nghiệp:
  Đại học, Cao đẳng:
  Hình thức học: Chính quy chuyên tu tại chức
  Thời gian học: từ đến
  Nơi học (Trường, tỉnh, thành phố):
  Ngành học:
  Năm tốt nghiệp:
  Xếp loại tốt nghiệp (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá, Trung bình):
  Sau đại học:
  - Thực tập khoa học kỹ thuật: từ đến
  Tại (trường, viện, nước):
  Nội dung thực tập:
  - Cao học: từ đến
  Tại (trường, viện, nước):
  Ngành: Xếp loại tốt nghiệp:
  Ngoại ngữ:
  Tiếng Anh: (đã có chứng chỉ TOEFL, IELTS, ghi rõ điểm số, ngày cấp chứng chỉ)


  Các ngoại ngữ khác: (Loại và điểm số ghi trên chứng chỉ):

  III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT
  1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).
  Thời gian Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác  2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.
  Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v...  3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn); các công trình công bố trên tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước.  4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)  5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và chi tiết)  IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
  Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp.
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Cơ quan xác nhận
  (Ký tên và đóng dấu) Ngày .....tháng.....năm 20.....
  Người khai
  (Ký và ghi rõ họ tên) 2. Moynihan

  Moynihan Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  11/01/2013
  Bài viết:
  80
  Đã được thích:
  3
  Minh xem o Hoc bong 322 khi truoc co mau ly lich (CV) nhu nay. Minh nghi chinh la no do. Minh ko tai nao upfile len duoc ca, neu ban nao can thi PM hom mail cho minh minh nhe


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------------------------------ Bộ, tỉnh……….........
  ……………………..
  Đơn vị công tác……
  ……………………..
  LÝ LỊCH
  (Dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài)
  I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
  Họ và tên: Nam/nữ
  Ngày sinh: Nơi sinh:
  Nơi ở hoặc địa chỉ liên lạc:
  Dân tộc: Tôn giáo:
  Điện thoại: ĐT di động: E-mail:
  Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
  Ngày vào Đảng CSVN:
  Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian):
  Sức khỏe (có bệnh gì không?)
  Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học sau đại học ở nước ngoài:
  Lương chính: đồng
  Ngành học:
  Đăng ký học trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, thực tập khoa học:
  Khi cần báo tin cho ai, ở đâu, số điện thoại nào?

  II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  Phổ thông:
  Trung học phổ thông: hoặc Trung học chuyên nghiệp Trung học nghề
  Hình thức học: Chính quy bổ túc tại chức
  Thời gian học: từ đến
  Nơi học (trường, tỉnh, thành phố):
  Ngành học (đối với THCN hoặc THN):
  Năm tốt nghiệp:
  Đại học, Cao đẳng:
  Hình thức học: Chính quy chuyên tu tại chức
  Thời gian học: từ đến
  Nơi học (Trường, tỉnh, thành phố):
  Ngành học:
  Năm tốt nghiệp:
  Xếp loại tốt nghiệp (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá, Trung bình):
  Sau đại học:
  - Thực tập khoa học kỹ thuật: từ đến
  Tại (trường, viện, nước):
  Nội dung thực tập:
  - Cao học: từ đến
  Tại (trường, viện, nước):
  Ngành: Xếp loại tốt nghiệp:
  Ngoại ngữ:
  Tiếng Anh: (đã có chứng chỉ TOEFL, IELTS, ghi rõ điểm số, ngày cấp chứng chỉ)


  Các ngoại ngữ khác: (Loại và điểm số ghi trên chứng chỉ):

  III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT
  1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).
  Thời gian Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác  2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.
  Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v...  3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn); các công trình công bố trên tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước.  4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)  5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và chi tiết)  IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
  Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp.
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Cơ quan xác nhận
  (Ký tên và đóng dấu) Ngày .....tháng.....năm 20.....
  Người khai
  (Ký và ghi rõ họ tên)
 3. Moynihan

  Moynihan Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  11/01/2013
  Bài viết:
  80
  Đã được thích:
  3
  Em quên mất yahoo của em bị hack lâu rùi các bác cứ PM cho em nhé. Cheers
 4. sweetieme

  sweetieme Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  04/10/2006
  Bài viết:
  217
  Đã được thích:
  0
  Các bạn scan các giấy tờ lên thì scan màu hay đen trắng? Mình có cái bằng khổ A3 không scan màu được, chả biết làm thế nào giờ, híc
  ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  Các bạn scan các giấy tờ lên thì scan màu hay đen trắng? Mình có cái bằng khổ A3 không scan màu được, chả biết làm thế nào giờ, híc
 5. lengocthuong

  lengocthuong Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  21/02/2005
  Bài viết:
  66
  Đã được thích:
  0
  Hi mọi người!
  Hôm nay t đi nộp danh sách ứng viên của khoa cho trường mới biết, phải nộp cả bộ hồ sơ cho trường. Sau đó trường sẽ gửi cho đại học Thái Nguyên kèm theo công văn (trường của mình trực thuộc Đại học vùng), deadline là 25/01. Hồ sơ do đại học TN gửi, chư không phải cá nhân gửi. Mình hỏi lại là làm sao mình gửi được hồ sơ online nếu nộp cho trường, vì khi đó mình chưa có công văn??? Thật là mù mờ vô cùng!
  Thêm nữa mình muốn hỏi, mình vẫn kí hợp đồng ngắn hạn với trường, vậy mình sẽ scan hợp đồng mới nhất hay tất cả các hợp đồng?
 6. vinhfb

  vinhfb Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  09/08/2010
  Bài viết:
  103
  Đã được thích:
  0
  May tinh cua minh k co unikey nen k go tieng Viet duoc, moi nguoi thong cam nhe:P

  Khi ban nop ho so cho truong, truong se xem lai ho so dang ky cua ban, tren co so do se lap cong van de gui di vi con phai xet duyet thu tu uu tien ma. Sau do, truong se bo cong van do vao ho so cua ban,dong thoi scan cong van gui cho cac ung vien, de cac ung vien co the upload len tuyensinh.vied.vn.

  Theo minh, ban nen gui cac hop dong the hien day du thoi gian cong tac cua ban,nhu vay hoi dong xet duyet se co nhung can nhac nhat dinh doi voi cac ho so co 'chat luong' nhu nhau.hihi. good luck ban nhe

 7. lengocthuong

  lengocthuong Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  21/02/2005
  Bài viết:
  66
  Đã được thích:
  0
  Cảm ơn bạn nhé! Cán bộ trường mình mà giải thích rõ ràng như vậy có phải tốt không! =D>
  Còn một chút thắc mắc nữa,, sơ yếu lí lịch vì không có mẫu nên mình không biết có cần dán ảnh không?
  Thêm nữa, bản sao hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển là giấy chuyển tiền khi mình gửi tiền cho VIED qua ngân hàng đúng ko?
 8. metitcoi212

  metitcoi212 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/01/2012
  Bài viết:
  124
  Đã được thích:
  0
  Mình cũng muốn hỏi về hóa đơn chứng từ nộp lệ phí như thế nào vì năm nay chuyển khoản chứ ko nộp trực tiếp.
  Ngoài ra, gửi bảo đảm là gửi chuyển phát nhanh các bạn nhỉ?
 9. sweetieme

  sweetieme Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  04/10/2006
  Bài viết:
  217
  Đã được thích:
  0
  Với trường của mình là nộp cả hồ sơ, cả bản mềm và cả lệ phí cho trường luôn.
 10. lengocthuong

  lengocthuong Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  21/02/2005
  Bài viết:
  66
  Đã được thích:
  0
  Trường mình thì rắc rối hơn. Nộp hồ sơ cho trường, trường làm danh sách và gửi hồ sơ cho Đại học Thái Nguyên (đại học vùng của tụi mình), sau đó ĐH Thái Nguyên xét hồ sơ, rồi xếp theo thứ tự ưu tiên, ra công văn, cuối cùng bọn mình lại mang cái hồ sơ có công văn ấy đi nộp. Thật là quá sức rườm rà. Trường mình có hạn nộp của trường, ĐH TN cũng vậy :(
  Mình muốn hỏi chút, bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ nhưToefl hay IELTS có phải dịch ra Tiếng việt rồi công chứng không? Hôm nay đi nôp, chú ở phòng tổ chức yêu cầu vậy!

Chia sẻ trang này