1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Chuyên Hùng Vương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 06/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. chapeau_parfume

  chapeau_parfume Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  07/09/2005
  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  0
  ặ, 'ỏƠm không 'ặỏằÊc thơ 'ỏĂp cho phĂt.
  ĐÂy này:
  PhĂp bỏằ cuỏằTc hỏằp cỏằĐa LHQ vỏằ Libfng

  Tỏằ.ng thặ kẵ Liên HỏằÊp Quỏằ'c Kofi Annan và NgoỏĂi trặỏằYng lÂm thỏằi cỏằĐa Libfng Tarek Mitri. ỏÂnh: AP.
  Paris giĂng mỏằTt 'òn vào chiỏn lặỏằÊc Libfng cỏằĐa Mỏằạ, khi tỏằô chỏằ'i dỏằ cuỏằTc hỏằp giỏằa cĂc quỏằ'c gia bàn viỏằ?c gỏằưi mỏằTt lỏằc lặỏằÊng quỏằ'c tỏ giĂm sĂt lỏằ?nh ngỏằông bỏn.
  Viỏằ?c PhĂp tỏằô chỏằ'i tham gia cuỏằTc hỏằp lỏẵ ra sỏẵ tiỏn hành vào ngày mai phỏÊn Ănh sỏằ khĂc biỏằ?t lỏằ>n vỏằ quan 'iỏằfm giỏằa Washington và Paris trong cĂch thỏằâc 'ỏĂt mỏằTt nỏằn hòa bơnh lÂu dài, sau 3 tuỏĐn chiỏn sỏằ giỏằa Israel và Hezbollah.
  PhĂp thỏưm chư không muỏằ'n bàn 'ỏn viỏằ?c gỏằưi lưnh gơn giỏằ hòa bơnh, chỏằông nào chiỏn sỏằ chặa dỏằông lỏĂi và HỏằTi 'ỏằ"ng BỏÊo an chặa 'ặa ra mỏằTt kỏ hoỏĂch có khuôn khỏằ. lỏằ>n hặĂn cho hòa bơnh lÂu dài. Trong khi 'ó Washington muỏằ'n rỏng chỏƠm dỏằât chiỏn sỏằ chỏằ? là mỏằTt phỏĐn trong hàng loỏĂt bặỏằ>c 'i 'ỏằ"ng thỏằi, trong 'ó có viỏằ?c lỏưp ra lỏằc lặỏằÊng gơn giỏằ hòa bơnh.
  Quyỏt 'ỏằi tuyên bỏằ' cỏằĐa chưnh quyỏằn Bush hôm qua rỏng cĂc nhà ngoỏĂi giao 'ang 'ỏĂt tiỏn bỏằT vỏằ viỏằ?c thành lỏưp mỏằTt lỏằc lặỏằÊng quỏằ'c tỏ cho Libfng. PhĂt ngôn viên BỏằT NgoỏĂi giao Mỏằạ Sean McCormack bơnh luỏưn. õ?oChúng tôi tin rỏng có thỏằf sỏẵ có mỏằTt 'ỏằTng thĂi nào 'ó tỏĂi HỏằTi 'ỏằ"ng BỏÊo an Liên HỏằÊp Quỏằ'c trong nhỏằng ngày sỏp tỏằ>i, hy vỏằng là tuỏĐn này".
  CĂc nhà ngoỏĂi giao 'ang thỏÊo luỏưn vỏằ bỏÊn dỏằ thỏÊo nghỏằi Paris, Washington có nhiỏằu bfn khofn vỏằ bỏÊn dỏằ thỏÊo và có lỏẵ sỏẵ 'ặa ra nhỏằng ẵ kiỏn sỏằưa 'ỏằ.i.
  Thông bĂo cỏằĐa PhĂp 'ặỏằÊc 'ặa ra, bỏƠt chỏƠp nhỏằng lỏằi kêu gỏằi cỏằĐa Tỏằ.ng thặ kẵ Liên HỏằÊp Quỏằ'c Kofi Annan là cĂc chưnh phỏằĐ 'ang bàn vỏằ tặặĂng lai cỏằĐa Libfng nên gỏĂt sang bên nhỏằng bỏƠt 'ỏằ"ng cỏằĐa mơnh 'ỏằf giỏÊi quyỏt khỏằĐng hoỏÊng.
  PhĂp, Italy, Đỏằâc, Ireland và Thỏằ. Nhâ Kỏằ 'ỏằu tỏằông tuyên bỏằ' rỏng hỏằ 'ang cÂn nhỏc khỏÊ nfng tham gia lỏằc lặỏằÊng 'a quỏằ'c gia và Paris, vỏằ'n 'óng vai trò ngoỏĂi giao nỏằ.i bỏưt ỏằY Libfng, có thỏằf 'ỏằâng 'ỏĐu lỏằc lặỏằÊng này.
  HỏĂ viỏằ?n Mỏằạ trỏÊ lỏĂi tên cho khoai tÂy rĂn PhĂp

  ỏÂnh minh hỏằa. ỏÂnh: BBC.
  Món khoai tÂy rĂn PhĂp 'Ê lỏƠy lỏĂi tên cỏằĐa mơnh tỏĂi cfngtin cỏằĐa HỏĂ viỏằ?n Mỏằạ, sau ba nfm bỏằng cỏằĐa PhĂp nfm 2003 'ỏằf 'Ăp lỏĂi viỏằ?c Paris phỏÊn 'ỏằ'i chiỏn tranh Iraq. Vào tỏằi 'iỏằfm 'ó, viỏằ?c 'ỏằ.i tên 'ặỏằÊc bĂo chư làm rạm beng, nhặng giỏằ 'Ây, chuyỏằ?n trỏÊ lỏĂi tên thơ có vỏằ kưn 'Ăo hặĂn nhiỏằu.
  MỏằTt quan chỏằâc HỏĂ viỏằ?n chỏằ? nói gỏằn lỏằn là khoai tÂy rĂn bÂy giỏằ không còn 'ặỏằÊc gĂn thêm tỏằô õ?otỏằ doõ? nỏằa.
  Khi giỏằ>i bĂo chư cỏằ' gỏng liên lỏĂc vỏằ>i cỏằ' vỏƠn cỏằĐa hai hỏĂ nghỏằi Walter Jones vỏưn 'ỏằTng cho ẵ tặỏằYng õ?okhoai tÂy tỏằ doõ?, nói rỏng hành 'ỏằTng này là õ?omỏằTt nỏằ- lỏằc nhỏằ nhặng mang tưnh tặỏằÊng trặng 'ỏằf cho thỏƠy sỏằ bỏƠt bơnh cỏằĐa nhiỏằu ngặỏằi tỏĂi Quỏằ'c hỏằTi Mỏằạ vỏằ>i hành 'ỏằTng cỏằĐa mỏằTt quỏằ'c gia 'ặỏằÊc gỏằi là 'ỏằ"ng minh cỏằĐa chúng ta õ?" PhĂpõ?.
  Chiêu này hỏằc theo mỏằTt nhà hàng ỏằY North Carolina. ChỏằĐ nhà hàng kỏằf rỏng ông nỏÊy ra sĂng kiỏn trên tỏằô cĂch ngặỏằi ta phỏÊn 'ỏằ'i Đỏằâc thỏằi Thỏ chiỏn I. Khi 'ó nhỏằng món fn gỏằ'c Đỏằâc nhặ õ?osauerkrautõ? (dặa bỏp cỏÊi) 'ặỏằÊc 'ỏằ.i tên thành õ?obỏp cỏÊi tỏằ doõ?, còn õ?ofrankfurterõ? (xúc xưch) thơ 'ặỏằÊc 'ỏằ.i thành õ?ohot dogõ?.
  Cfngtin cỏằĐa ThặỏằÊng viỏằ?n Mỏằạ thơ chặa bao giỏằ 'ỏằ.i tên khoai tÂy rĂn.
  Bơnh luỏưn vỏằ quan hỏằ? PhĂp - Mỏằạ hiỏằ?n nay, mỏằTt phĂt ngôn viên cỏằĐa ĐỏĂi sỏằâ quĂn PhĂp ỏằY Washington nhỏĂn xât: õ?oMỏằ'i quan hỏằ? cỏằĐa chúng ta quan trỏằng hặĂn nhiỏằu so vỏằ>i khoai tÂy. Khoai tÂy rĂn PhĂp trỏằY lỏĂi thỏằc 'ặĂn Quỏằ'c hỏằTi, trỏằY lỏĂi bàn fn tỏằ'i cỏằĐa Tỏằ.ng thỏằ'ng Bush và quan hỏằ? hai nặỏằ>c trỏằY lỏĂi bơnh thặỏằngõ?.
 2. bibianh

  bibianh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  27/06/2006
  Bài viết:
  2.236
  Đã được thích:
  0
  hờ hờ, nhìn thấy cái nhà CHV này từ lâu rùi nhưng chả dám lên tiếng! Toàn đàn anh đàn chị, em thuộc thế hê đi sau nên chẳng dám bắt nhời! Cư mừ thấy nhà vắng vẻ wá, lại nhẻy vào cho nó đông vui! hì! Có ai khóa 2000 -2003 không? chơi với tớ tí!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này