1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

HỒNG GIA QUYỀN PHÁP ( BÀI QUYỀN SỐ 1)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tieuthaicuc, 11/12/2006.

 1. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  HỒNG GIA QUYỀN PHÁP ( BÀI QUYỀN SỐ 1)

  Đây là bài quyền cơ bản của HỒNG GIA QUYỀN hệ phái WINGLAM ( LÂM THẾ VINH )
  Yếu lĩnh trong luyện tập bài quyền này là : dùng lực nhiều , động tác cương mãnh và chậm, chủ yếu luyện tập thủ pháp và tram trang , đồng thời luyện cách di chuyển từ mã bộ sang cung bộ; thủ pháp chủ yếu có quyền, chưởng , tứ chỉ , chảo và trửu
  Bộ quyền này gồm 80 động tác , là bộ quyền luyện thủ pháp khá hay (ý kiến chủ quan của mình)
 2. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế1:<br>--Động tác 1:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/1.jpg" border=0><br>--Động tác 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/2.jpg" border=0><br>--Động tác 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/3.jpg" border=0><br>--Động tác 4:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/4.jpg" border=0><br>--Động tác 5:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/5.jpg" border=0><br>--Động tác 6:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/6.jpg" border=0><br>--Động tác 7:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/7.jpg" border=0><br>--Động tác 8:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/8.jpg" border=0><br><br>
 3. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế2:<br>--Động tác 1:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/2.1.jpg" border=0><br>--Động tác 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/2.2.jpg" border=0><br>--Động tác 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/2.3.jpg" border=0><br>--Động tác 4:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/2.4.jpg" border=0><br>--Động tác 5:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/2.5.jpg" border=0><br><br>
 4. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế3:<br>--Động tác 1:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/3.1.jpg" border=0><br>--Động tác 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/3.2.jpg" border=0><br>--Động tác 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/3.3.jpg" border=0><br>--Động tác 4:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/3.4.jpg" border=0><br><br>
 5. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế4:<br>--Động tác 1:<br> <img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/4.1.jpg" border=0><br>--Động tác 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/4.2.jpg" border=0><br>--Động tác 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/4.3.jpg" border=0><br><br>
 6. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế5:<br>--Động tác 1:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/5.1.jpg" border=0><br>--Dong tac 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/5.2.jpg" border=0><br>--Dong tac 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/5.3.jpg" border=0><br>--Dong tac 4:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/5.4.jpg" border=0><br><br>
 7. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế6:<br>--Động tác 1:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/6.1.jpg" border=0><br>--Động tác 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/6.2.jpg" border=0><br>--Động tác 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/6.3.jpg" border=0><br><br>
 8. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế7:<br>--Động tác 1:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/7.1.jpg" border=0><br>--Dong tac 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/7.2.jpg" border=0><br>--Dong tac 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/7.3.jpg" border=0><br><br>
 9. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế8:<br>-Động tác 1:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/8.1.jpg" border=0><br>--Động tác 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/8.2.jpg" border=0><br>--Động tác 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/8.3.jpg" border=0><br><br>
 10. tieuthaicuc

  tieuthaicuc Thành viên mới

  Thế9:<br>--Động tác 1:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/9.1.jpg" border=0><br>--Động tác 2:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/9.2.jpg" border=0><br>--Dong tac 3:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/9.3.jpg" border=0><br>--Dong tac 4:<br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuthaicuc/9.4.jpg" border=0><br><br>

Chia sẻ trang này