1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

ID Yahoo Messenger (up date trang 1 ) (đăng ký blog luôn tại đây nhé bà con) DS sẽ được update hàng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 20/04/2003.

 1. one-courage

  one-courage Thành viên mới

  ID Yahoo Messenger (up date trang 1 ) (đăng ký blog luôn tại đây nhé bà con) DS sẽ được update hàng ngày!

  Bà con zô đây khai báo nhá. Để tiên cho việc liên lạc và thông báo các hoạt động online cũng như offline của BOX đến từng thành viên.

  User -------------------------------- ID
  <b>Note:</b> <font color=red>red</font id=red> = female
  <font color=blue>blue</font id=blue> = male
  <font color=green>green</font id=green> = no answer <img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle>

  <b><font color=red>--Blackstar209-------------------- Blackstar_209</font id=red>
  <font color=blue>--One-courage--------------------Kidding_kidy</font id=blue>
  <font color=red>--Trangcva-------------------------- Trangcva</font id=red>
  <font color=blue>--Tranchitrung--------------------- Running_silences</font id=blue>
  <font color=blue>--King of God----------------------Lmkbeo</font id=blue></b>
  <b><font color=purple>
  <font size=4> A</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--A_girl_85---------------------------?</font id=red>
  <font color=red>--Aleaf--------------------------Aleaftran</font id=red>
  <font color=blue>--Artist-------------------------------xoxlionheartxox</font id=blue>
  <font color=blue>--Aki kokoro------------------------Chipdale3000</font id=blue>
  <font color=blue>--Alan Smith-----------------------Ga_con_moi_no</font id=blue>
  <font color=red>--Autumn_158----------------------Ha_158 </font id=red>
  <font color=blue>--Azazuj-----------------------------?</font id=blue>
  <font color=blue>--A_keo-----------------------------?</font id=blue>
  <font color=red>--Amorousdevil--------------------Amorousdevil</font id=red>
  <font color=blue>--Amorousdemon---------------Amorousdemon</font id=blue>


  <b><font color=purple><font size=4> B</font id=size4></font id=purple></b>

  <font color=blue>--Beckhamhp-------------nguoicodocnhat</font id=blue>
  --BoyTP_85
  --Bored
  --Be_bi
  --Buevortex85
  --BABYBABYANGEL
  --Blackroseonlyone
  --Belladonna85
  --Bingobigbig
  <font color=red>--Baby_fat86------Bich_ngoc86</font id=red>
  <font color=blue>--Boy_galang812003----Boy_galang812003</font id=blue>
  <font color=red>--BFCspokeswoman--------naicon021985</font id=red>
  <font color=blue>--BlackDragon-----boneandblood</font id=blue>
  <font color=blue>--born_to_be_die-----------------DKNY_BOY_ALONE1985</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> C</font id=size4></font id=purple></b>
  --Crystal Blue Moon
  <font color=blue>--Ch@ien-----------ngomanhtien</font id=blue>
  <font color=blue>--Caigicungduocma---Loanminhus</font id=blue>
  <font color=red>--clover_the_pea_brain_gal----vn_mooncake</font id=red>
  <font color=red>--Cobengheokho</font id=red>
  --Chungminhlaban
  --Cody
  <font color=blue>--Camapbeou---------Camapbeou</font id=blue>
  <font color=red>--Clover_the_pea_brain_gal------Vn_mooncake</font id=red>
  <font color=blue>--congtu_omai----------quangcuong213</font id=blue>
  <font color=blue>--Chuoi_ca_nai</font id=blue>
  <font color=red>--choe04013000--------choe04013000</font id=red>
  <font color=blue>--Cloud2001-------Nguyen_phudung</font id=blue>
  <font color=red>--Cunbong264------------Cun264/Ntuyetthu</font id=red>
  <font color=blue>--Cmknight-------------- khanhnho2000</font id=blue>
  <font color=blue>--CalvinKlein</font id=blue>
  <font color=red>--Cobehanoi1984---------Gloomy_weeken</font id=red>
  <font color=blue>--CHUSAN_RAP_HIPHOP-------------------CHUSAN2508</font id=blue>
  <font color=blue>--cauchunho---------tromyeucogiao</font id=blue>
  <font color=blue>--cmmd----------------Ccmmd86</font id=blue>
  <font color=green>--cobra8x ----------------- khituthancattiengcuoi</font id=green>

  <b><font color=purple><font size=4> D</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--Dinh-lan-huong----Hoahongrommau</font id=red>
  <font color=blue>--Doiemduoimua------doi_em_duoi_mua</font id=blue>
  <font color=blue>--Duync-------Barca2604</font id=blue>
  --Daisytnv
  <font color=blue>ahan-------------dullahan29/knight_of_the_wind</font id=blue>
  --Ductp85
  --Danghoangthanhnga (Melfice muốn làm wen)=&gt;sang QG đi mel ạ,f_276<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle>
  <font color=blue>--Dicavaily--------Dicavaily/Cancerius3107</font id=blue>
  --Darkblue
  <font color=blue>--dngpine------------------pine12physic</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> E</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--Em-xinh-nhu-yeu-tinh</font id=red>
  <font color=red>--Emchiyeuanhthoi</font id=red>

  <b><font color=purple><font size=4> F</font id=size4></font id=purple></b>
  --Friendship_83
  <font color=blue>--FlyingDutchman---------------flyingdutchman2003</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> G</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--Ga`_con----------gacon_hamchoi</font id=red>
  <font color=red>--Girlvuitinh_85----------Thutranghn2002</font id=red>
  --Gaumeo
  <font color=red>--Girl_hanoi-------Girl_hanoi</font id=red>
  <font color=blue>--God_damn_it85-----Nguyenkhachung8785</font id=blue>
  <font color=red>--Greenlip----------Greensinger85</font id=red>
  <font color=red>--Girlxauxi----Lean257</font id=red>
  <font color=red>--golcat--------goldcat_85</font id=red>
  <font color=red>--Giao_Duy----------------Giao85</font id=red>
  <font color=blue>--giacmocuoicung---------------------giacmocuoicung228 </font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> H</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--Hoasimtim---------Trangtic</font id=red>
  <font color=blue>--Home_nguoikechuyen</font id=blue>
  <font color=blue>--Hung_pham85</font id=blue>
  <font color=red>--Homi2285-------Homi2285</font id=red>
  <font color=blue>--Hoangson171182</font id=blue>
  --Heli2
  --Holy-love
  <font color=red>--Huyencham85-----xitrum_bumbum </font id=red>
  <font color=blue>--H.tuan</font id=blue>
  <font color=blue>--Hungnm85--------Kid_or_kiss</font id=blue>
  <font color=blue>--Hydrogen----------Ngocquy8587</font id=blue>
  <font color=blue>--Hlongnt-----Hlongnt</font id=blue>
  <font color=blue>--hoangben_---------------hoang_ben</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> I</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--Inzaghihuy-------------Inzaghihuy</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> J</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--Jimmi_tu--------Jimmy_tu2002</font id=blue>
  <font color=red>--Jemibaby--------------Jamibaby229</font id=red>

  <b><font color=purple><font size=4> K</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--Kmikze-----Kamikazevn</font id=blue>
  <font color=blue>--Khunglongcoi---Hoanggiang85</font id=blue>
  --Khung_long21
  <font color=red>--Katia-------ngheltq</font id=red>
  <font color=blue>--kangtaboy-------kangtaboy_vn</font id=blue>
  <font color=red>--KhanhLy85</font id=red>
  <font color=blue>kiman007----------vualongnhong</font id=blue>
  <font color=blue>--Kebuidoi86</font id=blue>
  <font color=blue>--king_eric------------king_eric_nd</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> L</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--Luxiphe--------------Luxiphe85</font id=blue>
  <font color=red>--Laughter---------Laughter_q</font id=red>
  <font color=blue>--Lhtung------Lhtung16</font id=blue>
  <font color=blue>_of_war--------lord_of_war</font id=blue>
  --Love_love_love
  <font color=red>--Lovely17---------ailylbarcelona</font id=red>
  <font color=red>--LucThaiMy</font id=red>
  <font color=red>--Lam_anh------Anhngoclam</font id=red>
  <font color=red>--Lonely_river</font id=red>
  <font color=red>--Lizzytrang-----Lizzytrang</font id=red>
  <font color=blue>--Lehaduy85----Lehaduy1985/Luis_enrique851006</font id=blue>
  --Lovehntg
  <font color=red>--lovejunhan---------lipice__85/miakavn85</font id=red>
  <font color=blue>--lovelinh2-------------lovelinh83</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> M</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--Melfice----Melfice126</font id=blue>
  <font color=blue>--Mets</font id=blue>
  <font color=blue>--Mad_Man---------chocobeatles</font id=blue>
  <font color=red>--Mat_mot_mi-----Hani8580</font id=red>
  --Molly
  --Magicianlinh
  --MIRU
  --Muathu85
  <font color=blue>--Mickeymouselovely85-----Bachql/Lequangbach</font id=blue>
  <font color=blue>--Mousejerry------Mouse_Jerry100/Bong_ma_cua_tinh_yeu</font id=blue>
  --Marmu
  <font color=blue>--Moschino_love_you------Moschino_lu</font id=blue>
  <font color=blue>-- msramaiah------ msramaiah_student</font id=blue>
  <font color=blue>--Mets---------------admetsvn</font id=blue>
  <font color=red>--MOR------------------melody_of_rock </font id=red>

  --Manho

  <b><font color=purple><font size=4> N</font id=size4></font id=purple></b>
  --Nmt
  <font color=red>--NHP85</font id=red>
  <font color=red>--Nasty-child-----------linhlan85 </font id=red>
  <font color=red>--Nhoccon_dangyeu----------Nhoccon_dangyeu_vn</font id=red>
  <font color=red>--Nguyet-ca------madish_linh</font id=red>
  --Nadeshiko
  --Nguyenthuy85
  --Ngocquynh85
  <font color=blue>--New_Century-----Cuong_lee2001</font id=blue>
  <font color=blue>--No13----------Sheep13vn</font id=blue>
  --Namtuocbongdem009
  <font color=red>--nhocconbuongbinh_86hanoi-------------nhocconbuongbinh_86hanoi</font id=red>

  <b><font color=purple><font size=4> O</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--ooooOoooo-------Giangho_langtu85</font id=blue>
  <font color=blue>--Optimistic_boy_0409----daizabao/anhenbi</font id=blue>
  --Over_the_rainbow
  <font color=blue>--OiConGa--------Tuilaga85</font id=blue>
  <font color=blue>--oreipled_a_85------------oreipled_a_85</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> P</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--Poket------------Pitchounket</font id=red>
  --Phuonganh_nb
  <font color=red>--Phuongthuthao----------Phuongthuthao</font id=red>
  <font color=blue>--Pookwar--------Snoop_war</font id=blue>
  <font color=red>--Phuthuydangyeu-----Phuthuydangyeu85</font id=red>
  <font color=blue>--Popeye113---------Boy_angel123</font id=blue>
  <font color=blue>--Phicau-------Anti18th/Theliaryouknow</font id=blue>
  <font color=red>--Peanut_butter----------britcindy</font id=red>
  <font color=red>--Patesso</font id=red>
  --Pearmonster
  --Pamarro
  <font color=red>--Phuongbloom------Phuongbloom</font id=red>
  <font color=red>--Phammanhvu</font id=red>
  <font color=blue>--PHAM_QUANG_ANH----Phamquanganh2003</font id=blue>
  <font color=blue>--Pun_ind----------------------Khanhpune1985</font id=blue>
  <font color=red>--PUCCA_love--------------pucca_hn</font id=red>

  <b><font color=purple><font size=4> R</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--Robotic_109-------Submarine109</font id=blue>
  <font color=red>--REDfox_85HN</font id=red>
  <font color=blue>--Rossonerie--------------My_crecent_fresh</font id=blue>
  <font color=blue>--Ro_oR------------------buondua_24h</font id=blue>
  <font color=red>--RILY--------------------nuti_food</font id=red>

  <b><font color=purple><font size=4> S</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--Sergechrono85--------Sergechrono85</font id=blue>
  --Skyskyvnn
  --Small-star (supper_star)
  <font color=blue>--Sadeyes-------Sadeyes1106</font id=blue>
  <font color=blue>--Slash----t_hai85</font id=blue>
  <font color=blue>--Spike----------Hieunt85/HalfDemon85
  </font id=blue>
  --Sweet_love
  --Snow
  --Swallowag
  --Security
  --Semailanhuthe
  <font color=blue>--Soncomhn</font id=blue>
  <font color=red>--Siro_ngotngao-----------Thutrang2002hn</font id=red>
  <font color=red>--sao_mai85--------hothanhhuyen260185</font id=red>
  <font color=red>--shamrock----------belladonna1985</font id=red>
  <font color=blue>--sugiaaotrang------guerilla_alone( guerillaheroes)</font id=blue>

  <font color=blue>--sonbkhn---------------MiB_Tin1</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> T</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--Thanhhuong1712</font id=red>
  <font color=red>--Tocdaixinh---hitle_girl</font id=red>
  <font color=red>--Tranngocly(Toc_dai_85)---------Ngocly85us</font id=red>
  <font color=red>--Tina17</font id=red>
  <font color=blue>--Trdung85------Trdung85</font id=blue>
  <font color=blue>--TheHollowMan------Magnetic174</font id=blue>
  <font color=blue>--Taisen_gaider------taisen_gaider</font id=blue>
  --Teddybear
  <font color=blue>--Tit_te-------------------------Tit_you_tat</font id=blue>
  --The-monster
  <font color=red>--Titikaka85</font id=red>
  <font color=red>--Trangtam</font id=red>
  <font color=blue>--Teppi202-----------teppi20285</font id=blue>
  --Tinhdonphuong
  <font color=red>--Thanchetleloi------Thanchetleloi</font id=red>
  <font color=red>--Trangtc-----Hatrang2211</font id=red>
  <font color=blue>--tsunamiix------tsunamiix</font id=blue>
  <font color=blue>--TraiTaoXanh------changtraidoimutrang_veno</font id=blue>
  <font color=blue>--to_die_for-------to_die_for_mom /Baby box86</font id=blue>
  <font color=blue>--thunamtuoc-----------namtuocbongdemsg</font id=blue>


  <b><font color=purple><font size=4> U</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=green>--UltimateSnowflake----UltimateSnowflake</font id=green><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle>

  <b><font color=purple><font size=4> V</font id=size4></font id=purple></b>
  --Viking11
  --Virtualguy
  <font color=blue>--Virtualkiss----------------------Virtualkiss47</font id=blue>
  <font color=red>--vet_loe_loet1986----------------VET_GIA1986</font id=red>
  <font color=blue>--vecchia_signo--------------NOKIAMP2685</font id=blue>

  <b><font color=purple><font size=4> W</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=blue>--WHITE TIGER---------------whitetiger_quanganh</font id=blue>
  <font color=blue>--wingcelot-----------wing_pang_pang </font id=blue>
  <font color=blue>--wildchild--------------bodom_beach_terrorist</font id=blue>
  <b><font color=purple><font size=4> X</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--Xinhxinhnhacvien85 </font id=red>

  <b><font color=purple><font size=4> Z</font id=size4></font id=purple></b>
  <font color=red>--Zhaowei85-----Anhcva</font id=red>
  <font color=blue>--z_125----------------yamaha_z_125</font id=blue>
  <font color=blue>--zhaolong-----------zhaolong210</font id=blue>


  Update in progress <img src='/forum/images/emotion/dazzler1.gif' border=0 align=middle>
  Be continued....<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle>

  Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 26/11/2004
 2. clover_the_pea_brain_gal

  clover_the_pea_brain_gal Thành viên mới

  clover_the_pea_brain_gal....................vn_mooncake<br><br><font size=4><font color=orange><marquee>Be good , be healthy , be passionate !</marquee></font id=orange></font id=size4>
 3. clover_the_pea_brain_gal

  clover_the_pea_brain_gal Thành viên mới

  clover_the_pea_brain_gal....................vn_mooncake<br><br><font size=4><font color=orange><marquee>Be good , be healthy , be passionate !</marquee></font id=orange></font id=size4>
 4. Cloud2001

  Cloud2001 Thành viên mới

  Cloud2001....................nguyen_phudung
 5. Cloud2001

  Cloud2001 Thành viên mới

  Cloud2001....................nguyen_phudung
 6. Duync

  Duync Thành viên mới

  user: Duync<br> YM:barca2604<br><br>NCD
 7. Duync

  Duync Thành viên mới

  user: Duync<br> YM:barca2604<br><br>NCD
 8. ooooOoooo

  ooooOoooo Thành viên mới

  User: ooooOoooo<br>ID: Giangho_langtu85
 9. ooooOoooo

  ooooOoooo Thành viên mới

  User: ooooOoooo<br>ID: Giangho_langtu85
 10. Dicavaily

  Dicavaily Thành viên mới

  <b>Dicavaily</b> and <b>Cancerius3107</b><br><br><marquee><font size=6><font color=red><center>Không cần ký đâu !</center></font id=red></font id=size6></marquee>

Chia sẻ trang này