1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Minuteman3

  Minuteman3 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  17/04/2009
  Bài viết:
  275
  Đã được thích:
  0
  Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - -o>?>sS - The Japan Self Defence Forces P2

  Link phần 1

  http://ttvnol.com/forum/quansu/1116124/trang-1.ttvn
 2. onamiowada

  onamiowada Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  14/06/2007
  Bài viết:
  6.401
  Đã được thích:
  20
  ố?ổ-Tồ^?ộĂzùẳs6. ổ-Ơổoơố?êốĂ>ộsSóf
  ỗãăộ>?ố?.ùẳsTTVNOLổZỗÔổófĂófófófẳùẳsồÔĐổÂồÔĐồ'Oỗ"
  PhÂn loỏĂi tặ liỏằ?u: MỏằƠc 6. Tin tỏằâc thỏằi sỏằ JSDF
  BỏÊn tin QuÂn lỏằc Nhỏưt bỏÊn tuỏĐn 'ỏĐu thĂng 6/2009​
   ​
  ------------------------------------------------
  1. CĂc hoỏĂt 'ỏằTng thao diỏằ.n quÂn sỏằ.

  (Tiỏp theo)
   
  1.3. HỏằTi thao kỏằạ chiỏn thuỏưt không quÂn. [​IMG]
  Ngày 27 thĂng 4 nfm 2009, BỏằT tặ lỏằ?nh không quÂn Nhỏưt bỏÊn (JASDF) 'Ê thông bĂo công khai kỏ hoỏĂch Thao diỏằ.n kỏằạ chiỏn thuỏưt không quÂn thặỏằng niên nfm 2009. Theo bỏÊn kỏ hoỏĂch này, mỏằƠc tiêu cỏằĐa 'ỏằÊt thao diỏằ.n lỏĐn này là nhỏm nÂng cao khỏÊ nfng tĂc chiỏn không 'ỏằ'i không cho cĂc 'ặĂn vỏằ< không quÂn thuỏằTc không lỏằc Nhỏưt bỏÊn.
  Tham gia hỏằTi thao chỏằĐ yỏu là 2 loỏĂi mĂy bay F-15 và F2. Ngoài ra còn có 1 sỏằ' mĂy bay F4. ĐỏằÊt thao diỏằ.n cỏằĐa cĂc mĂy bay F-15 diỏằ.n ra tỏằô ngày 29/5 'ỏn 4/6 tỏĂi cfn cỏằâ Komatsu và vạng phỏằƠ cỏưn. ĐỏằÊt thao diỏằ.n cỏằĐa cĂc mĂy bay F-2 diỏằ.n ra tỏằô ngày 26-29/5 tỏĂi cfn cỏằâ Nyutabaru và vạng phỏằƠ cỏưn. Tặ lỏằ?nh không quÂn, tặỏằ>ng Nagata Hisao sỏẵ trỏằc tiỏp chỏằ? huy 'ỏằÊt thao diỏằ.n này.
  ĐặỏằÊc biỏt, tỏằô nfm 2003, cĂc mĂy bay F-15 cỏằĐa Không quÂn Nhỏưt bỏÊn 'Ê có nhỏằng 'ỏằÊt huỏƠn luyỏằ?n tiỏp dỏĐu trên không vỏằ>i sỏằ hỏằ- trỏằÊ cỏằĐa nhỏằng mĂy bay tiỏp dỏĐu cỏằĐa QuÂn lỏằc Hoa kỏằ 'ỏằ"n trú tỏĂi Nhỏưt bỏÊn. Hiỏằ?n tỏĂi, toàn bỏằT không lỏằc Nhỏưt bỏÊn chỏằ? có 3 mĂy bay tiỏp dỏĐu trên không.
  Do QuÂn lỏằc Nhỏưt bỏÊn không có tàu sÂn bay, nên nỏu muỏằ'n thỏằc hiỏằ?n tỏƠn công phỏằĐ 'ỏĐu xoĂ sỏằ. cĂc cfn cỏằâ phóng tên lỏằưa cỏằĐa Bỏc Triỏằu tiên thơ viỏằ?c huỏƠn luyỏằ?n tiỏp dỏĐu trên không cho cĂc mĂy bay F-15 là không thỏằf không chú trỏằng.
  Theo thông tin chưnh thỏằâc thơ 'Ây là hoỏĂt 'ỏằTng huỏƠn luyỏằ?n thặỏằng niên, nhặng sau 'ỏằÊt Thao diỏằ.n này, ta có thỏằf thỏƠy hoỏĂt 'ỏằTng huỏƠn luyỏằ?n ỏằY cĂc cfn cỏằâ không quÂn Nhỏưt bỏÊn có sỏằ gia tfng tỏĐn suỏƠt mỏằTt cĂch bỏƠt thặỏằng. Liỏằ?u rỏng nhỏằng 'ỏằTng thĂi này có thỏằf cho thỏƠy: Nhỏưt bỏÊn 'ang rĂo riỏt chuỏân bỏằ< 'Ănh phỏằĐ 'ỏĐu Bỏc Triỏằu tiên?![​IMG]
  Sau 'Ây là mỏằTt sỏằ' hơnh ỏÊnh vỏằ HỏằTi thao kỏằạ chiỏn thuỏưt không quÂn thặỏằng niên nfm 2009 cỏằĐa QuÂn lỏằc Nhỏưt bỏÊn.
  Nhỏằng hoỏĂt 'ỏằTng bay tỏưp chuỏân bỏằ< cho HỏằTi thao cỏằĐa Đoàn bay sỏằ' 8 'óng tỏĂi cfn cỏằâ Tsuiiki (JASDF Tsuiki Airbase) và Đoàn bay sỏằ' 3 'óng tỏĂi cfn cỏằâ Misawa.
  ỏÂnh chỏằƠp ngày 25/5/2009, do thành viên tsubeme cung cỏƠp. Trỏằô ỏÊnh cuỏằ'i cạng, còn lỏĂi cĂc mĂy bay dặỏằ>i 'Ây 'ỏằu thuỏằTc Đoàn bay sỏằ' 8 'óng tỏĂi cfn cỏằâ Tsuiiki.
  Hai mĂy bay F15J Eagle mang sỏằ' hiỏằ?u 42-8835ó??và 62-8872 thuỏằTc ĐỏằTi bay 304
  [​IMG]
  &nbsp;MĂy bay F15J Eagle mang sỏằ' hiỏằ?u 22-8932 thuỏằTc ĐỏằTi bay 304 [​IMG]
  MĂy bay F15J Eagle mang sỏằ' hiỏằ?u 42-8946 thuỏằTc ĐỏằTi bay 304
  [​IMG]
  MĂy bay F15J Eagle mang sỏằ' hiỏằ?u 42-8946 thuỏằTc ĐỏằTi bay 304
  [​IMG]
  &nbsp;MĂy bay F15J Eagle mang sỏằ' hiỏằ?u 22-8932 thuỏằTc ĐỏằTi bay 304 [​IMG]
  &nbsp;MĂy bay F15J Eagle mang sỏằ' hiỏằ?u 22-8956 thuỏằTc ĐỏằTi bay 304 [​IMG]
  &nbsp;MĂy bay F15J Eagle mang sỏằ' hiỏằ?u 22-8946 thuỏằTc ĐỏằTi bay 304 [​IMG]
  &nbsp;MĂy bay F2B mang sỏằ' hiỏằ?u 43-8129 thuỏằTc ĐỏằTi bay sỏằ' 6 - Đoàn bay sỏằ' 8. [​IMG]
  &nbsp;Hai mĂy bay F2A mang sỏằ' hiỏằ?u 43-8525 và 53-8532 thuỏằTc ĐỏằTi bay sỏằ' 6 - Đoàn bay sỏằ' 8. [​IMG]
  &nbsp;MĂy bay F2A mang sỏằ' hiỏằ?u 53-8532 thuỏằTc ĐỏằTi bay sỏằ' 6 - Đoàn bay sỏằ' 8 'ang hỏĂ cĂnh khỏân cỏƠp. [​IMG]
  [​IMG]
  &nbsp;MĂy bay F2A mang sỏằ' hiỏằ?u 43-8526 thuỏằTc ĐỏằTi bay sỏằ' 6 - Đoàn bay sỏằ' 8 'ang cỏƠt cĂnh. [​IMG]
  &nbsp;MĂy bay huỏƠn luyỏằ?n T-4 mang sỏằ' hiỏằ?u 26-5681 thuỏằTc ĐỏằTi bay sỏằ' 8 - Đoàn bay sỏằ' 3 (cfn cỏằâ Misawa) 'ang cỏƠt cĂnh. [​IMG]
  (còn tiỏp)
  Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 09/06/2009
 3. onamiowada

  onamiowada Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  14/06/2007
  Bài viết:
  6.401
  Đã được thích:
  20
  ố?ổ-Tồ^?ộĂzùẳs6. ổ-Ơổoơố?êốĂ>ộsSóf?ố?.ùẳsTTVNOLổZỗÔổófĂófófófẳùẳsồÔĐổÂồÔĐồ'Oỗ"
  PhÂn loỏĂi tặ liỏằ?u: MỏằƠc 6. Tin tỏằâc thỏằi sỏằ JSDF
  BỏÊn tin QuÂn lỏằc Nhỏưt bỏÊn tuỏĐn 'ỏĐu thĂng 6/2009​
  ------------------------------------------------​
  1. CĂc hoỏĂt 'ỏằTng thao diỏằ.n quÂn sỏằ.
  1.3. HỏằTi thao kỏằạ chiỏn thuỏưt không quÂn.
  (Tiỏp theo)
  HỏằTi thao dành cho mĂy bay F-15 'Ê diỏằ.n ra tỏằô ngày 1 'ỏn ngày 3/6/2009 tỏĂi cfn cỏằâ Komatsu.
  HỏằTi thao lỏĐn này quy tỏằƠ tỏƠt cỏÊ cĂc phi 'ỏằTi F-15 cỏằĐa 6 cfn cỏằâ không quÂn trên toàn quỏằ'c, vỏằ>i tỏằ.ng sỏằ' 200 phi công và kỏằạ thuỏưt viên. Ngay tỏằô 8 giỏằ sĂng, cĂc phi 'ỏằTi 'Ê lỏĐn lặỏằÊt xuỏƠt kưch và diỏằ.n tỏưp tĂc chiỏn trên vạng biỏằfn Nhỏưt bỏÊn, ỏằY cao 'ỏằT 1800 mât trỏằY lên.
  Bài thi có nỏằTi dung: cỏằâ 2 chiỏc F15DJ 'ặỏằÊc sặĂn màu sỏc sỏãc sỏằĂ làm mỏằƠc tiêu giỏÊ 'ỏằ<nh (Tactical Fighter Traning Group) thơ sỏẵ có 2 chiỏc chiỏn 'ỏƠu cặĂ F-15J sfn 'uỏằ.i và dạng tên lỏằưa bỏn hỏĂ. Phi công phỏÊi thỏằc hiỏằ?n xĂc 'ỏằ<nh mỏằƠc tiêu, dạng radar lock mỏằƠc tiêu rỏằ"i thao tĂc bỏƠm nút tên lỏằưa không 'ỏằ'i không bỏn hỏĂ thỏưt nhanh và chưnh xĂc.
  Sau 'Ây là mỏằTt vài hơnh ỏÊnh vỏằ HỏằTi thao dành cho F-15 tỏĂi cfn cỏằâ Komatsu.
  CĂc mĂy bay F-15DJ 'ặỏằÊc sặĂn cĂc màu khĂc nhau làm mỏằƠc tiêu giỏÊ 'ỏằ<nh ( Tactical Fighter Traning Group). ỏÂnh chỏằƠp ngày 2/6/2009.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Hơnh ỏÊnh cĂc mĂy bay tỏƠn công.
  F15-J cỏằĐa phi 'ỏằTi 203 thuỏằTc cfn cỏằâ Chitose.
  [​IMG]
  F15-J cỏằĐa phi 'ỏằTi 204 thuỏằTc cfn cỏằâ Naha.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  CĂc mĂy bay F-15DJ 'ặỏằÊc sặĂn cĂc màu khĂc nhau làm mỏằƠc tiêu giỏÊ 'ỏằ<nh ( Tactical Fighter Traning Group). ỏÂnh chỏằƠp ngày 3/6/2009.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Hơnh ỏÊnh cĂc mĂy bay tỏƠn công.
  F15-J cỏằĐa phi 'ỏằTi 305 thuỏằTc cfn cỏằâ Hyakuri.
  [​IMG]
  F15-J cỏằĐa phi 'ỏằTi 203 thuỏằTc cfn cỏằâ Chitose.
  [​IMG]
  F15-J cỏằĐa phi 'ỏằTi 204 thuỏằTc cfn cỏằâ Naha.
  [​IMG]
  F15-J cỏằĐa phi 'ỏằTi 306 thuỏằTc cfn cỏằâ Komatsu.
  [​IMG]
  F15-J cỏằĐa phi 'ỏằTi 304 thuỏằTc cfn cỏằâ Tsuiiki.
  [​IMG]
  F15-J cỏằĐa phi 'ỏằTi 201 thuỏằTc cfn cỏằâ Chitose.
  [​IMG]
  [​IMG]
  (Còn tiỏp)
 4. alphandt

  alphandt Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  13/08/2008
  Bài viết:
  1.818
  Đã được thích:
  0
  Thiết Giáp Type96W APC
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 5. alphandt

  alphandt Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  13/08/2008
  Bài viết:
  1.818
  Đã được thích:
  0

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 6. alphandt

  alphandt Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  13/08/2008
  Bài viết:
  1.818
  Đã được thích:
  0

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 7. alphandt

  alphandt Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  13/08/2008
  Bài viết:
  1.818
  Đã được thích:
  0

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 8. alphandt

  alphandt Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  13/08/2008
  Bài viết:
  1.818
  Đã được thích:
  0

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 9. alphandt

  alphandt Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  13/08/2008
  Bài viết:
  1.818
  Đã được thích:
  0

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
 10. alphandt

  alphandt Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  13/08/2008
  Bài viết:
  1.818
  Đã được thích:
  0

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này