1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẮT BIẾC - Nguyễn Nhật Ánh (đã được dịch và phát hành tại Nhật)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hatxxihoi, 18/09/2004.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  58. Dù? sao tĂi cùfng cò?n cò mè. Mè tĂi bà?o tĂi lẮy vợ. TĂi lf́c 'Ă?u nòi chơ? và?i nfm nưfà Nhưfng lùc 'ò, mè tĂi thơ? dà?ì Mè thơ? dà?i mà? mè cò biẮt gì? khĂng ? Mè giẶn tĂi thì? tĂi 'à?nh chìù Lò?ng tĂi xẮn xang nhưng tì?nh trong 'Ău thĂ? riĂng ngoà?i, mè chf?ng giẮng bà?, tĂi 'Ău dàm nòì
  BĂn cành mè, tĂi cò?n cò Trà? Long. Ngà?y nà?o tĂi cùfng xuẮng chơi với nò. ThẮy tĂi 'Ắn, nò rẮt mư?ng. MĂfi lĂ?n 'Ắn, tĂi 'Ă?u 'em phẮn cho nò. Nò cĂ?m phẮn vèf nguẶch ngoàc 'Ă?y nĂ?n nhà? khiẮn sau 'ò tĂi phà?i chù?i toàt mĂ? hĂì Nò cò?n bà?y ra lf́m trò? nghìch ngợm khàc nưfà Cò lĂ?n thẮy tĂi nướng khoai, nò bf́t chước cho tay và?o bẮp trẮu, phĂ?ng rẶp cà? da, bào hài tĂi phà?i kiẮm mẶt ong xức suẮt mẶt tuĂ?n.
  Trà? Long thĂng minh, hiẮu 'Ặng nhưng thĂ? chẮt khĂng 'ược khò?è Nò Ắm luĂn. Cù?ng với mè Hà? Lan, tĂi 'àf thức suẮt bao 'Ăm bĂn cành giươ?ng nò, lò?ng thf́t lài vì? lo Ăù Khi Ắm, Trà? Long trĂng yẮu ớt vĂ cù?ng, tay chĂn khĂng nhùc nhìch nĂ?ì VẶy mà?, vư?a khò?e dẶy, nò 'àf chày nhà?y tung tfng và? nòi lìu lo như sàò Màfi 'Ắn nfm, sàu tuĂ?i Trà? Long mới hẮt Ắm vf̣t.
  Thì?nh thoà?ng, tĂi dĂfn Trà? Long ra thà?nh phẮ thfm Hà? Lan. Được 'i chơi xa, Trà? Long thìch lf́m. NgĂ?i trĂn xe 'ò?, nò hò?i tĂi hẮt cĂu nà?y 'Ắn cĂu khàc, cò lf́m cĂu tĂi khĂng trà? lơ?i 'ược. Sau mĂfi chuyẮn 'i, bao giơ? nò cùfng thù? thì? với tĂi:
  -Mai mẮt chù Ngàn dĂfn Trà? Long ra thà?nh phẮ chơi nưfa nghen !
  Trà? Long 'ò?i ra thà?nh phẮ vì? nò thìch 'i chơì Nò tò? ra khĂng quyẮn luyẮn Hà? Lan mẮỳ MĂfi lĂ?n Trà? Long ra thfm, Hà? Lan 'Ă?u mua cho con vĂ sẮ 'Ă? chơi và? kèo bành, toà?n thứ 'f́t tiĂ?n. Nhưng Trà? Long thươ?ng tò? vè? hơ? hưfng trước càc mòn quà? hẮp dĂfn cù?a mè. Nò chì? vò?i vìfnh:
  -Mè vĂ? ơ? với con 'i !
  Trước 'ò?i hò?i cù?a con, Hà? Lan chì? biẮt cươ?i trư?. Tư? lĂu Hà? Lan 'àf khĂng thĂ? xa thà?nh phẮ. Đàf nhiĂ?u lĂ?n, nò muẮn 'em Trà? Long ra ơ? với mì?nh nhưng Trà? Long giĂfy nĂ?y khĂng chìù Hai mè con 'à?nh phà?i mĂfi ngươ?i mẶt nơì TĂi là?m chiẮc cĂ?u, dĂfn Trà? Long 'i 'i vĂ? vĂ?, lò?ng chf?ng vui nhưng khĂng là?m sao khàc 'ược.
  MĂfi lĂ?n dĂfn Trà? Long ra chơi, tĂi ìt trò? chuyẶn với Hà? Lan. Nhưng tĂi khĂng giẮu 'ược lò?ng mì?nh. ành mf́t tĂi 'àf nòi bao 'iĂ?u thĂ?m kìn. Hà? Lan 'àf nhì?n thẮy tẮt cà? nhưng nò chf?ng nòi gì?. Nò thẮy mà? như khĂng thẮỳ Hay nò cò?n chơ? 'ợi 'iĂ?u gì? ? Đợi nàn hĂ?ng thù?y chfng?
  59. LĂn bà?y tuĂ?i, Trà? Long và?o lớp mẶt. TĂi sf́m cho nò khĂng thiẮu mẶt thứ gì?, tư? quyĂ?n vơ?, 'Ăi dèp, chiẮc nòn và?i 'Ắn bì?nh bi'dĂng 'ựng nước cò quai 'eò
  Mè Hà? Lan mf̣c tĂi lo liẶù Bà? chf?ng cà?n, chì? lf̣ng lèf thơ? dà?ì Bà? nhì?n thẮy 'ày lò?ng tĂi và? bà? thương tĂi như con. Qua càch chfm sòc cù?a tĂi dà?nh cho Trà? Long, bà? hiĂ?u 'ược tì?nh yĂu cù?a tĂi 'Ắi với Hà? Lan. Chf́c bà? buĂ?n cho tĂi lf́m, bà? khĂng lẶ ra 'ò thĂì Bà? kìn 'ào hẶt như bà? tĂi xưà
  Ngà?y khai già?ng, tĂi dĂfn Trà? Long 'Ắn trươ?ng. Trước khi trao nò tẶn tay cĂ giào lớp mẶt, trĂn 'ươ?ng 'i tĂi 'àf df̣n dò? nò 'ù? 'iĂ?ù Và? 'ợi 'Ắn khi nò 'àf ngĂ?i và?o chĂf, tĂi mới yĂn tĂm bò? lĂn vfn phò?ng.
  Trà? Long là? mẶt 'ứa bè dàn dìf. LĂ?n 'Ă?u tiĂn 'i hòc, chung quanh toà?n ngươ?i là, nò khĂng hĂ? mẮu màò ĐiĂ?u 'ò khiẮn tĂi ngàc nhiĂn mẶt càch thìch thù. HĂ?i nhò?, lĂ?n 'Ă?u tiĂn 'i hòc, tĂi khòc la Ă?m ìf. Mè tĂi df́t tĂi 'Ắn trươ?ng, khi vĂ?, tĂi nìu ào khĂng cho vĂ?. TĂi khòc 'ò?i mè tĂi ơ? lài hòc với tĂì Và?o hòc cà? buĂ?i, tĂi vĂfn cò?n rẮm rức rĂn rì?, nước mf́t nước mùfi chà?y 'Ă?y mf̣t. Màfi 'Ắn khi cĂ giào mua kèo dĂf tĂi, tĂi mới nìn.
  Trà? Long chưfng chàc hơn tĂi nhiĂ?ù Trước khi bò? 'i, tĂi nòi:
  - Chàu ngĂ?i 'Ăy hòc nhè ! Nhớ nghe lơ?i cĂ ! Khi nà?o tan hòc, chù sèf 'òn chàu vĂ? !
  Trà? Long khèf gẶt 'Ă?u và? nhì?n tĂi bf?ng cf̣p mf́t 'en làỳ ĐĂi mf́t 'ò như muẮn nòi: "Chù cứ 'i 'i ! Đư?ng lo cho chàu !". Và? tĂi mì?m cươ?i, như 'Ă? trà? lơ?i nò: "ư?, chù tin chàu ! Chù 'i 'Ăy !". TĂi 'i và? tĂi hiĂ?u rf?ng Trà? Long 'àf nghe thẮy nhưfng lơ?i thì? thĂ?m cù?a tĂi.
 2. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  60. Suốt nhưfng năm Tra? Long học tiê?u học, ngoa?i nhưfng buô?i dạy ơ? trươ?ng, tôi co?n ke?m thêm cho nó khi vê? nha?. Tôi kiếm sách bắt nó đọc, ra toán cho nó la?m va? tối na?o cufng vậy, tôi đợi nó học thuộc lo?ng ba?i vơ? cu?a nga?y hôm sau, do? đi do? lại kyf lươfng, mới đứng dậy ra vê?. Nhưfng lúc ấy, một mi?nh trên đươ?ng la?ng, tôi nghe sương xuống trên vai ma? tươ?ng hô?n mi?nh co? mọc. Tôi như do?ng sông ốm, đứng mafi không trôi, ky? niệm như rong rêu chập chơ?n níu giưf. Ha? Lan dâfu xa lắc, trong giấc mơ tôi nó gia? bộ gâ?n kê?. Nó biết hô?n tôi đêm đêm không khép cư?a, nó nương theo gió lu?a, theo ánh trăng xanh vê? đứng bên đơ?i tôi thấp thoáng, đê? sáng ra tôi nhớ mafi điê?u gi?.
  Trăm công nghi?n việc ban nga?y
  Anh xoay xơ? đê? lấp đâ?y nhớ em
  Dặn lo?ng đóng cư?a ca?i then
  Trong chiêm bao lại tự mi?nh mơ? ra
  Ti?nh tôi lưfng lơ? như câu hát. Ti?nh tôi chiêm bao mộng mị. Mắt biếc năm xưa nay đâu đê? hô?n tôi trống vắng. Ha? Lan sương khói nghi?n tru?ng, chi? đê? lại Tra? Long, hóa thân nó một thơ?i niên thiếu . Tôi dốc lo?ng chăm sóc Tra? Long tươ?ng như lơ?i Ha? Lan ký thác, đôi lúc lo?ng cufng nguôi khuây .
  Tra? Long thông mi?nh, học đâu nhớ đó, tôi không pha?i vất va? nhiê?u . Nhưfng lúc ra?nh rôfi, hai chú cháu thươ?ng ba?y tro? chơi với nhau . Tôi ngô?i chơi ô quan với Tra? Long dưới gia?n hoa thiên lý, tay ra?i so?i ma? hô?n ngâ?n ngơ, cứ ngơf trước mặt mi?nh la? ngươ?i bạn nho? năm nao . Nhưfng lúc ấy, bô?n chô?n khắc khoa?i, tôi chơi như ngươ?i mất hô?n, Tra? Long cứ hoa?i hoa?i nhắc nhơ?.
  Chơi ô quan chán, tôi dâfn Tra? Long đi ra?o quanh các bụi bơ? hái duối va? ti?m bông du? de?. Nga?y nghi?, tôi dâfn nó lên trươ?ng ti?m trứng chim trên các đâ?u hô?i . Tôi kê? cho nó nghe nga?y xưa tôi đaf ti?m trứng chim cho mẹ nó va? tôi đaf té u đâ?u như thế na?o . Nghe tôi kê?, Tra? Long cươ?i khúc khích:
  - Chú té chôf na?o đâu ?
  Tôi chi? tay xuống chân:
  - Ngay chôf na?y ne? ! Chú té hai lâ?n. Lâ?n thứ nhất u đâ?u . Lâ?n sau cha?y máu mufi .
  Tra? Long đưa tay bụm mặt:
  - Eo ôi, ghê quá ! Rô?i chú la?m sao ?
  Tôi cươ?i:
  - Chú pha?i nă?m ngư?a mặt lên trơ?i cho mẹ cháu hái lá nhét va?o mưfi .
  Tra? Long trố mắt:
  - La?m sao nhét lá va?o mufi được?
  - Được chứ ! a?, trước khi nhét pha?i vo? nát.
  Tra? Long lại ho?i, giọng hô?i hộp:
  - Rô?i sao nưfa ha? chú ?
  - Sao la? sao ?
  - Rô?i mufi chú có hết cha?y máu không?
  - Hết chứ ! Hết ngay lập tức!
  Tra? Long reo lên:
  - Hay quá hén! Lá gi? vậy chú ?
  Tôi lắc đâ?u:
  - Chú không biết. Nhưng ba? ngoại cháu biết. Cháu vê? ho?i ba? ngoại ấy .
  Tôi không biết Tra? Long có định ho?i ba? ngoại không nhưng tôi thấy mặt nó lộ ve? ngâ?n ngơ . Nó nhi?n tôi, thận trọng dặn:
  - Lát nưfa chú tre?o kheo khéo nghen! Cháu không biết hái lá như mẹ cháu đâu!
  Tôi cươ?i:
  - Cháu đư?ng lo . Hô?i nho? chú mới té. Bây giơ? chú không té nưfa đâu . Bây giơ? tre?o một mi?nh chú cufng không té.
  Nói xong, tôi thoăn thoắt tre?o lên đâ?u hô?i . Các bậc thang kêu răng rắc dưới chân tôi . Cái thang không ngươ?i vịn, lắc lư phát khiếp. Tra? Long trố mắt do?m, chắc nó hô?i hộp lắm. Nhưng tôi vâfn giưf được thăng bă?ng. Tôi đaf nói rô?i, tôi không té. Tôi đaf lớn rô?i, tôi không té ơ? đây . Cái thang na?y bắc lên đâ?u hô?i chứ đâu pha?i bắc lên trái tim cu?a Ha? Lan. Tra? Long co?n nho?, nó chi? sợ tôi u đâ?u, nó đâu sợ trái tim tôi xây xát. Cháu đâu có biết, ti?m trứng chim cho cháu đối với chú na?o có khó khăn gi?, chi? có ti?m hạnh phúc cho mi?nh chú mới chă?ng biết ti?m đâu . Mẹ cháu đaf lấy đi tất ca?.
 3. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  60. Suốt nhưfng năm Tra? Long học tiê?u học, ngoa?i nhưfng buô?i dạy ơ? trươ?ng, tôi co?n ke?m thêm cho nó khi vê? nha?. Tôi kiếm sách bắt nó đọc, ra toán cho nó la?m va? tối na?o cufng vậy, tôi đợi nó học thuộc lo?ng ba?i vơ? cu?a nga?y hôm sau, do? đi do? lại kyf lươfng, mới đứng dậy ra vê?. Nhưfng lúc ấy, một mi?nh trên đươ?ng la?ng, tôi nghe sương xuống trên vai ma? tươ?ng hô?n mi?nh co? mọc. Tôi như do?ng sông ốm, đứng mafi không trôi, ky? niệm như rong rêu chập chơ?n níu giưf. Ha? Lan dâfu xa lắc, trong giấc mơ tôi nó gia? bộ gâ?n kê?. Nó biết hô?n tôi đêm đêm không khép cư?a, nó nương theo gió lu?a, theo ánh trăng xanh vê? đứng bên đơ?i tôi thấp thoáng, đê? sáng ra tôi nhớ mafi điê?u gi?.
  Trăm công nghi?n việc ban nga?y
  Anh xoay xơ? đê? lấp đâ?y nhớ em
  Dặn lo?ng đóng cư?a ca?i then
  Trong chiêm bao lại tự mi?nh mơ? ra
  Ti?nh tôi lưfng lơ? như câu hát. Ti?nh tôi chiêm bao mộng mị. Mắt biếc năm xưa nay đâu đê? hô?n tôi trống vắng. Ha? Lan sương khói nghi?n tru?ng, chi? đê? lại Tra? Long, hóa thân nó một thơ?i niên thiếu . Tôi dốc lo?ng chăm sóc Tra? Long tươ?ng như lơ?i Ha? Lan ký thác, đôi lúc lo?ng cufng nguôi khuây .
  Tra? Long thông mi?nh, học đâu nhớ đó, tôi không pha?i vất va? nhiê?u . Nhưfng lúc ra?nh rôfi, hai chú cháu thươ?ng ba?y tro? chơi với nhau . Tôi ngô?i chơi ô quan với Tra? Long dưới gia?n hoa thiên lý, tay ra?i so?i ma? hô?n ngâ?n ngơ, cứ ngơf trước mặt mi?nh la? ngươ?i bạn nho? năm nao . Nhưfng lúc ấy, bô?n chô?n khắc khoa?i, tôi chơi như ngươ?i mất hô?n, Tra? Long cứ hoa?i hoa?i nhắc nhơ?.
  Chơi ô quan chán, tôi dâfn Tra? Long đi ra?o quanh các bụi bơ? hái duối va? ti?m bông du? de?. Nga?y nghi?, tôi dâfn nó lên trươ?ng ti?m trứng chim trên các đâ?u hô?i . Tôi kê? cho nó nghe nga?y xưa tôi đaf ti?m trứng chim cho mẹ nó va? tôi đaf té u đâ?u như thế na?o . Nghe tôi kê?, Tra? Long cươ?i khúc khích:
  - Chú té chôf na?o đâu ?
  Tôi chi? tay xuống chân:
  - Ngay chôf na?y ne? ! Chú té hai lâ?n. Lâ?n thứ nhất u đâ?u . Lâ?n sau cha?y máu mufi .
  Tra? Long đưa tay bụm mặt:
  - Eo ôi, ghê quá ! Rô?i chú la?m sao ?
  Tôi cươ?i:
  - Chú pha?i nă?m ngư?a mặt lên trơ?i cho mẹ cháu hái lá nhét va?o mưfi .
  Tra? Long trố mắt:
  - La?m sao nhét lá va?o mufi được?
  - Được chứ ! a?, trước khi nhét pha?i vo? nát.
  Tra? Long lại ho?i, giọng hô?i hộp:
  - Rô?i sao nưfa ha? chú ?
  - Sao la? sao ?
  - Rô?i mufi chú có hết cha?y máu không?
  - Hết chứ ! Hết ngay lập tức!
  Tra? Long reo lên:
  - Hay quá hén! Lá gi? vậy chú ?
  Tôi lắc đâ?u:
  - Chú không biết. Nhưng ba? ngoại cháu biết. Cháu vê? ho?i ba? ngoại ấy .
  Tôi không biết Tra? Long có định ho?i ba? ngoại không nhưng tôi thấy mặt nó lộ ve? ngâ?n ngơ . Nó nhi?n tôi, thận trọng dặn:
  - Lát nưfa chú tre?o kheo khéo nghen! Cháu không biết hái lá như mẹ cháu đâu!
  Tôi cươ?i:
  - Cháu đư?ng lo . Hô?i nho? chú mới té. Bây giơ? chú không té nưfa đâu . Bây giơ? tre?o một mi?nh chú cufng không té.
  Nói xong, tôi thoăn thoắt tre?o lên đâ?u hô?i . Các bậc thang kêu răng rắc dưới chân tôi . Cái thang không ngươ?i vịn, lắc lư phát khiếp. Tra? Long trố mắt do?m, chắc nó hô?i hộp lắm. Nhưng tôi vâfn giưf được thăng bă?ng. Tôi đaf nói rô?i, tôi không té. Tôi đaf lớn rô?i, tôi không té ơ? đây . Cái thang na?y bắc lên đâ?u hô?i chứ đâu pha?i bắc lên trái tim cu?a Ha? Lan. Tra? Long co?n nho?, nó chi? sợ tôi u đâ?u, nó đâu sợ trái tim tôi xây xát. Cháu đâu có biết, ti?m trứng chim cho cháu đối với chú na?o có khó khăn gi?, chi? có ti?m hạnh phúc cho mi?nh chú mới chă?ng biết ti?m đâu . Mẹ cháu đaf lấy đi tất ca?.
 4. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  CHƯƠNG 7
  Thi?nh thoa?ng tôi dâfn Tra? Long va?o rư?ng hái sim. Tôi len lo?i giưfa nhưfng bụi sim hoa tím. Tôi len lo?i giưfa nhưfng ky? niệm.
  Tra? Long đi bên cạnh tôi, hô?n nhiên, sung sướng. Môfi lâ?n ti?m thấy một trái sim chín mọng đang ranh mafnh giấu mi?nh sau ca?nh lá lo?a xo?a, nó reo lên hớn hơ?.
  Tôi hái cho Tra? Long đâ?y ca? hai túi sim. Nó vư?a đi vư?a ăn, thoáng chốc đaf hết. Tôi lại pha?i hái cho nó đâ?y hai túi khác. Có lúc, thư?a dịp tôi quay mặt đi, Tra? Long lén hái hoa ca?i lên mái tóc rô?i kêu:
  - Chú Ngạn!
  Tôi giật mi?nh ngoa?nh lại va? sưfng sơ? khi thấy Tra? Long giống hệt Ha? Lan xưa .
  Tra? Long nghịch ngợm ho?i:
  - Chú thấy cháu có đẹp không?
  Tôi mi?m cươ?i:
  - Đẹp lắm!
  Nó lại nghiêng đâ?u ho?i:
  - Cháu có giống ba? tiên không?
  ý nó muốn nhắc đến nhưfng câu chuyện cô? tôi thươ?ng kê? cho nó nghe, nhưfng câu chuyện tôi học được cu?a ba? tôi . Tôi nhi?n nó, bâng khuâng:
  - Cháu không giống ba? tiên. Nhưng cháu giống hệt mẹ cháu hô?i nho?.
  Tra? Long chớp mắt:
  - Sao chú cứ nhắc đến mẹ cháu hoa?i ?
  Câu ho?i ngây thơ cu?a Tra? Long khiến tôi bối rối . Tôi chưa biết tra? lơ?i sao, nó lại ho?i:
  - Hô?i nho? chú có dắt mẹ cháu va?o rư?ng chơi không?
  - Có ! - Tôi vội vaf gật đâ?u .
  - Chú có hái sim cho mẹ cháu không?
  Tôi cắn môi:
  - Có. Ca? chú va? mẹ cháu cu?ng hái .
  Nó bôfng ho?i:
  - Ai hái nhiê?u hơn?
  Tôi ấp úng:
  - Tất nhiên la? ... mẹ cháu .
  Tra? Long nheo nheo mắt:
  - Chú nói dối!
  Tôi chi? biết cươ?i trư?:
  - Thật ra thi?...chú quên rô?i!
  Tra? Long ngó tôi, ve? nghi ngơ?:
  - Chú không quên. Cháu biết chú nhớ. Chú nhớ nhiê?u chuyện.
  Rô?i bôfng dưng nó lại gâ?n, nắm lấy tay tôi:
  - Chú nói cho cháu nghe đi!
  Tôi hoang mang:
  - Nói chuyện gi? ?
  Tra? Long ngước nhi?n tôi:
  - Chuyện vê? mẹ cháu ấy ! Ba cháu đâu ?
  Tôi nuốt nước bọt va? thấy bóng mi?nh in sưfng giưfa hoa?ng hôn buốt tím. Tôi đứng lâu thật lâu, tim thót lại . Tra? Long lại lắc lắc tay tôi:
  - Chú nói đi! Ba cháu la? ai ?
  Tôi chép miệng:
  - Tại sao cháu không ho?i ba? ngoại ?
  - Cháu ho?i rô?i .
  - Ba? ngoại cháu ba?o sao ?
  - Ba? ngoại ba?o ba cháu chết rô?i . Có đúng vậy không chú ?
  Tôi tránh ánh mắt cu?a Tra? Long. Tôi nhi?n vê? phía chân trơ?i xa nơi nhưfng cụm mây đang bốc cháy, khef thơ? da?i:
  - ư?, ba cháu chết rô?i .
  Tra? Long vâfn nhi?n sưfng tôi:
  - Chú nói thật không?
  - Thật ma?.
  - Cháu không tin! - Tra? Long vu?ng kêu lên - Ngươ?i chết la? pha?i có ba?n thơ?. Nha? cháu đâu có ba?n thơ?.
  Tra? Long la?m tôi khó xư? quá chư?ng. Tôi chưa kịp nghif ra cách đối phó, nó đaf ho?i dô?n:
  - Chú nói thật đi ! Ba cháu đâu ?
  Tôi vâfn cứ đứng trơ như phôfng, ruột rối tơ vo?. Tôi chi?m va?o suy tươ?ng, lâu thật lâu, Tra? Long vâfn im li?m bên cạnh, thấp tho?m chơ? đợi . Quanh tôi, thơ?i gian vâfn lâ?m lufi trôi qua va? buô?i chiê?u đang lướt đi xa?o xạc, cánh áo mo?ng cu?a nó khef chạm va?o vai tôi hơ? hưfng. Trong một thoáng, tôi bôfng ba?ng hoa?ng hiê?u ră?ng nếu tôi không cất tiếng, tôi sef đơ?i đơ?i câm nín va? hai chú cháu sef hóa đá trong môfi phút giây thinh lặng nặng nê?. Tôi khef ru?ng mi?nh va? đặt tay lên bơ? vai bé bo?ng cu?a Tra? Long, giọng xa vắng:
  - Thôi, cháu đư?ng ho?i la?m gi? ! Lớn lên cháu sef hiê?u tất ca? !
  Tra? Long vu?ng vă?ng:
  - Nhưng bây giơ? cháu đaf lớn rô?i! Cháu học lớp năm!
  Tôi mi?m cươ?i va? nhi?n nó bă?ng ánh mắt âu yếm:
  - Cháu chưa lớn đâu! Lớp năm hafy co?n bé lắm!
  Tra? Long lập tức buông tay tôi ra, giọng giận dôfi:
  - Chú nhất định không nói pha?i không?
  Tôi cươ?i khô? sơ?:
  - Chú đaf nói rô?i. Cháu hafy hiê?u cho chú ...
  Không đợi tôi nói hết câu, Tra? Long bo? chạy ra ngoa?i bi?a rư?ng. Nó vư?a phóng thoăn thoắt trên các mô đất nhấp nhô vư?a ngoái cô? lại nói:
  - Chú không nói, cháu không the?m chơi với chú nưfa đâu! Cháu vê? nha? đây!
  Tôi hốt hoa?ng chạy theo:
  - Tra? Long, đứng lại! Chơ? chú với!
  Nó vâfn cắm cô? chạy, vạt tóc thấp thoa?ng sau các bụi lá xanh. Tôi đuô?i phía sau, miệng kêu ơi ới:
  - Tra? Long! Lại đây chú chơ? vê? !
  Tra? Long vâfn không the?m ngoái lại . Nó bướng bi?nh hệt như mẹ nó xưa . Hô?i đó, Ha? Lan hơ?n giận, tôi pha?i năn ni? ca? nga?y trơ?i, khô? ơi la? khô?.
  Đang chạy, thi?nh li?nh Tra? Long vướng pha?i một gốc cây cụt, ngaf lộn nha?o . Tôi điếng ngươ?i, nha?y bô? lại vội va?ng đơf nó dậy va? lo lắng ho?i:
  - Cháu có đau lắm không, Tra? Long?
  Tra? Long không tra? lơ?i . Ma? nó gục đâ?y va?o cánh tay tôi, rấm rức. Tiếng khóc nó xuyên qua ngực tôi.
 5. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  CHƯƠNG 7
  Thi?nh thoa?ng tôi dâfn Tra? Long va?o rư?ng hái sim. Tôi len lo?i giưfa nhưfng bụi sim hoa tím. Tôi len lo?i giưfa nhưfng ky? niệm.
  Tra? Long đi bên cạnh tôi, hô?n nhiên, sung sướng. Môfi lâ?n ti?m thấy một trái sim chín mọng đang ranh mafnh giấu mi?nh sau ca?nh lá lo?a xo?a, nó reo lên hớn hơ?.
  Tôi hái cho Tra? Long đâ?y ca? hai túi sim. Nó vư?a đi vư?a ăn, thoáng chốc đaf hết. Tôi lại pha?i hái cho nó đâ?y hai túi khác. Có lúc, thư?a dịp tôi quay mặt đi, Tra? Long lén hái hoa ca?i lên mái tóc rô?i kêu:
  - Chú Ngạn!
  Tôi giật mi?nh ngoa?nh lại va? sưfng sơ? khi thấy Tra? Long giống hệt Ha? Lan xưa .
  Tra? Long nghịch ngợm ho?i:
  - Chú thấy cháu có đẹp không?
  Tôi mi?m cươ?i:
  - Đẹp lắm!
  Nó lại nghiêng đâ?u ho?i:
  - Cháu có giống ba? tiên không?
  ý nó muốn nhắc đến nhưfng câu chuyện cô? tôi thươ?ng kê? cho nó nghe, nhưfng câu chuyện tôi học được cu?a ba? tôi . Tôi nhi?n nó, bâng khuâng:
  - Cháu không giống ba? tiên. Nhưng cháu giống hệt mẹ cháu hô?i nho?.
  Tra? Long chớp mắt:
  - Sao chú cứ nhắc đến mẹ cháu hoa?i ?
  Câu ho?i ngây thơ cu?a Tra? Long khiến tôi bối rối . Tôi chưa biết tra? lơ?i sao, nó lại ho?i:
  - Hô?i nho? chú có dắt mẹ cháu va?o rư?ng chơi không?
  - Có ! - Tôi vội vaf gật đâ?u .
  - Chú có hái sim cho mẹ cháu không?
  Tôi cắn môi:
  - Có. Ca? chú va? mẹ cháu cu?ng hái .
  Nó bôfng ho?i:
  - Ai hái nhiê?u hơn?
  Tôi ấp úng:
  - Tất nhiên la? ... mẹ cháu .
  Tra? Long nheo nheo mắt:
  - Chú nói dối!
  Tôi chi? biết cươ?i trư?:
  - Thật ra thi?...chú quên rô?i!
  Tra? Long ngó tôi, ve? nghi ngơ?:
  - Chú không quên. Cháu biết chú nhớ. Chú nhớ nhiê?u chuyện.
  Rô?i bôfng dưng nó lại gâ?n, nắm lấy tay tôi:
  - Chú nói cho cháu nghe đi!
  Tôi hoang mang:
  - Nói chuyện gi? ?
  Tra? Long ngước nhi?n tôi:
  - Chuyện vê? mẹ cháu ấy ! Ba cháu đâu ?
  Tôi nuốt nước bọt va? thấy bóng mi?nh in sưfng giưfa hoa?ng hôn buốt tím. Tôi đứng lâu thật lâu, tim thót lại . Tra? Long lại lắc lắc tay tôi:
  - Chú nói đi! Ba cháu la? ai ?
  Tôi chép miệng:
  - Tại sao cháu không ho?i ba? ngoại ?
  - Cháu ho?i rô?i .
  - Ba? ngoại cháu ba?o sao ?
  - Ba? ngoại ba?o ba cháu chết rô?i . Có đúng vậy không chú ?
  Tôi tránh ánh mắt cu?a Tra? Long. Tôi nhi?n vê? phía chân trơ?i xa nơi nhưfng cụm mây đang bốc cháy, khef thơ? da?i:
  - ư?, ba cháu chết rô?i .
  Tra? Long vâfn nhi?n sưfng tôi:
  - Chú nói thật không?
  - Thật ma?.
  - Cháu không tin! - Tra? Long vu?ng kêu lên - Ngươ?i chết la? pha?i có ba?n thơ?. Nha? cháu đâu có ba?n thơ?.
  Tra? Long la?m tôi khó xư? quá chư?ng. Tôi chưa kịp nghif ra cách đối phó, nó đaf ho?i dô?n:
  - Chú nói thật đi ! Ba cháu đâu ?
  Tôi vâfn cứ đứng trơ như phôfng, ruột rối tơ vo?. Tôi chi?m va?o suy tươ?ng, lâu thật lâu, Tra? Long vâfn im li?m bên cạnh, thấp tho?m chơ? đợi . Quanh tôi, thơ?i gian vâfn lâ?m lufi trôi qua va? buô?i chiê?u đang lướt đi xa?o xạc, cánh áo mo?ng cu?a nó khef chạm va?o vai tôi hơ? hưfng. Trong một thoáng, tôi bôfng ba?ng hoa?ng hiê?u ră?ng nếu tôi không cất tiếng, tôi sef đơ?i đơ?i câm nín va? hai chú cháu sef hóa đá trong môfi phút giây thinh lặng nặng nê?. Tôi khef ru?ng mi?nh va? đặt tay lên bơ? vai bé bo?ng cu?a Tra? Long, giọng xa vắng:
  - Thôi, cháu đư?ng ho?i la?m gi? ! Lớn lên cháu sef hiê?u tất ca? !
  Tra? Long vu?ng vă?ng:
  - Nhưng bây giơ? cháu đaf lớn rô?i! Cháu học lớp năm!
  Tôi mi?m cươ?i va? nhi?n nó bă?ng ánh mắt âu yếm:
  - Cháu chưa lớn đâu! Lớp năm hafy co?n bé lắm!
  Tra? Long lập tức buông tay tôi ra, giọng giận dôfi:
  - Chú nhất định không nói pha?i không?
  Tôi cươ?i khô? sơ?:
  - Chú đaf nói rô?i. Cháu hafy hiê?u cho chú ...
  Không đợi tôi nói hết câu, Tra? Long bo? chạy ra ngoa?i bi?a rư?ng. Nó vư?a phóng thoăn thoắt trên các mô đất nhấp nhô vư?a ngoái cô? lại nói:
  - Chú không nói, cháu không the?m chơi với chú nưfa đâu! Cháu vê? nha? đây!
  Tôi hốt hoa?ng chạy theo:
  - Tra? Long, đứng lại! Chơ? chú với!
  Nó vâfn cắm cô? chạy, vạt tóc thấp thoa?ng sau các bụi lá xanh. Tôi đuô?i phía sau, miệng kêu ơi ới:
  - Tra? Long! Lại đây chú chơ? vê? !
  Tra? Long vâfn không the?m ngoái lại . Nó bướng bi?nh hệt như mẹ nó xưa . Hô?i đó, Ha? Lan hơ?n giận, tôi pha?i năn ni? ca? nga?y trơ?i, khô? ơi la? khô?.
  Đang chạy, thi?nh li?nh Tra? Long vướng pha?i một gốc cây cụt, ngaf lộn nha?o . Tôi điếng ngươ?i, nha?y bô? lại vội va?ng đơf nó dậy va? lo lắng ho?i:
  - Cháu có đau lắm không, Tra? Long?
  Tra? Long không tra? lơ?i . Ma? nó gục đâ?y va?o cánh tay tôi, rấm rức. Tiếng khóc nó xuyên qua ngực tôi.
 6. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  62. Thì?nh thoà?ng, Hà? Lan vĂ?n vĂ? là?ng thfm con. MĂfi lĂ?n vĂ?, nò ơ? quanh quĂ?n trong nhà?, chf?ng 'i 'Ău . TĂi 'Ắn chơi, nf?m 'u 'ưa trĂn vòfng, bĂ?i hĂ?i ngf́m hai mè con xùm xìt bĂn nhau . Hà? Lan hò?i con 'ù? chuyẶn, Trà? Long trà? lơ?i chf?ng 'Ău và?o 'Ău . Nò cò vè? kèm hà?o hứng. Nò khĂng thìch loanh quanh trong nhà?. Nò muẮn mè dĂfn 'i chơi nhưng Hà? Lan lài khĂng hươ?ng ứng.
  Trà? Long khĂng hà?i lò?ng mè, nò mẶt mực kỳ? kè?o:
  - Mè và? chù Ngàn dĂfn con và?o rư?ng Sim chơi 'i!
  Hà? Lan thơ? dà?i liẮc tĂi . TĂi hiĂ?u, Hà? Lan giơ? 'àf khàc. TĂi chf?ng mong 'ợi gì?. Lò?ng nò bĂy giơ? như chiẮc là khoai, tì?nh tĂi mưa xuẮng, nghì?n giòt rơi nghì?n giòt chà?y ra ngoà?i . Nò sợ và?o rư?ng Sim. Nò sợ kỳ? niẶm bù?a vĂy . Trà? Long giùc nò hoà?i, nò nhì?n tĂi cĂ?u cứù
  TĂi nhò?m dẶy, bà?o Trà? Long:
  - Chàu muẮn và?o rư?ng chơi, chù sèf dĂfn chàu 'i! Mè chàu mới ơ? thà?nh phẮ vĂ? cò?n mẶt 'Ă? cho mè chàu nghì? !
  Trà? Long ngùng nguĂ?y:
  - Chàu khĂng chìu 'Ău! Chàu muẮn 'i chơi với cà? hai ngươ?i kì?a! - RĂ?i nò nhe rfng cươ?i - Chàu 'i giưfa, mè mẶt bĂn, chù Ngàn mẶt bĂn!
  Trước 'ò?i hò?i quà quf́t cù?a Trà? Long, tĂi chf?ng biẮt nòi sao, bè?n tì?m càch lè?n ra khò?i nhà?. Đi mẶt quàfng xa, tĂi cò?n nghe tiẮng Trà? Long gòi với theo:
  - Chù Ngàn! Chù trẮn chàu phà?i khĂng? Chàu khĂng thè?m chơi với chù nưfa 'Ău!
  TĂi cf́n chf̣t mĂi, bò? 'i luĂn.
  63. Trà? Long lĂn lớp sàu, ra trươ?ng huyẶn. Ngà?y rơ?i là?ng, nò khòc như mưa bẮc, nước mf́t nò muẮn trĂi cà? chợ Đo Đo . NẮu khĂng cò tĂi 'ưa nò ra phẮ huyẶn, 'i nư?a 'ươ?ng dàm nò thĂ?n thức quay vĂ? ngĂ?i trước thĂ?m nhà? khòc tiẮp.
  Ngà?y và?o lớp mẶt, Trà? Long gan lì?, 'i tư? nhà? 'Ắn trươ?ng khĂng rơi mẶt giòt nước mf́t, sao hĂm nay rơ?i là?ng, lò?ng nò lf́m mưa bay . Hay nò giẮng như tĂi, nò giẮng như Ăng ngoài nò, khùc ruẶt liĂ?n với tì?nh yĂu quĂ xứ, mĂfi bước ra 'i là? mĂfi bước bẶn lò?ng.
  Ra 'Ắn huyẶn, 'Ăi mf́t Trà? Long cò?n 'ò? hoe . TĂi 'ưa nò 'Ắn nhà? Ăng chù chày xe 'ò?, nơi trước 'Ăy Hà? Lan tư?ng ơ?. Sf́p xẮp nơi fn chẮn ơ? cho nò xong xuĂi, tĂi quay xe vĂ? là?ng.
  Nhưng Trà? Long khĂng cho tĂi vĂ?. Nò nìu tay tĂi, khĂ?n khoà?n:
  - Chù ơ? chơi với chàu thĂm mẶt ngà?y nưfa 'i!
  TĂi nhì?n nò, thẮy tẶi tẶi . LĂ?n 'Ă?u tiĂn ra phẮ huyẶn, là cà?nh là ngươ?i, chf́c nò buĂ?n lf́m. TĂi gẶt 'Ă?u:
  - ư?, chù ơ? lài, mai vĂ?. BĂy giơ? chù chơ? chàu 'i chơi mẶt vò?ng nghen!
  Trà? Long mư?ng lf́m. Nò nhà?y tòt lĂn yĂn sau, Ăm chf̣t lẮy hĂng tĂi, mf̣t mà?y hớn hơ?:
  - Chù chơ? chàu 'i mẮy vò?ng cùfng 'ược!
  TĂi chơ? Trà? Long ngang qua trươ?ng huyẶn. Trươ?ng vĂfn như xưa . Nhưfng dàfy lớp 'òng cư?a im ì?m chơ? ngà?y nhẶp hòc. SĂn cò? mĂnh mĂng, uà và?ng vì? nf́ng hè? và? hà?ng dương liĂfu vĂfn thướt tha dòc hà?ng rà?o càt trf́ng.
  - Trươ?ng chàu 'Ăy nè? ! - TĂi nòi .
  - Ă"i, trươ?ng 'èp quà hà? chù ? - Trà? Long kĂu lĂn - HĂ?i nhò? chù và? mè chàu cùfng hòc ơ? 'Ăy phà?i khĂng?
  - ư? ! - TĂi gẶt 'Ă?u và? chì? tay vĂ? phìa hà?ng rà?o - HĂ?i 'ò mè chàu hay ngĂ?i chơi ơ? dưới gẮc cĂy dương liĂfu nà?y .
  Nòi xong, tĂi giẶt mì?nh. TĂi sợ Trà? Long lài bà?o: "Chù sao cứ nhf́c 'Ắn mè chàu hoà?i!". Nhưng Trà? Long vĂfn ngĂ?i im sau lưng tĂi . Chf́c nò 'ang tò? mò? ngf́m nghìa ngĂi trươ?ng mới cù?a mì?nh.
  TĂi ghè thfm bà? Nfm Tự. ThẮy tĂi, bà? nhẶn ra ngay:
  - Ă?, Ngàn 'Ắy hà? ? LĂu ghĂ mới gf̣p chàu! - Giòng bà? mư?ng rơf, rĂ?i khĂng kìp 'Ă? tĂi nòi gì?, bà? vĂ?n vàf hò?i tiẮp - Sao, chàu 'àf vợ con gì? chưa ?
  TĂi mì?m cươ?i, lf́c 'Ă?u:
  - Dà chưa .
  Bà? Nfm Tự quay sang Trà? Long:
  - VẶy chứ 'ứa bè nà?o 'Ăy ?
  - Dà, 'Ăy là? con gài Hà? Lan.
  - Phà?i Hà? Lan là? con bè hĂ?i trước vĂfn thươ?ng tới 'Ăy hòc chung với chàu ? - Bà? Nfm Tự nf́m tay Trà? Long lài gĂ?n, xuỳt xoa - Chà?, con gài lớn quà hèn!
  TĂi nhì?n quanh nhà?, ngẶp ngư?ng hò?i:
  - Anh NhĂn 'Ău rĂ?i, bà? ?
  - Nò 'i cĂu ngoà?i sĂng Ngang. Nò buĂ?n 'ơ?i, suẮt ngà?y ngĂ?i bĂn bơ? sĂng.
  Anh NhĂn là? con trai bà? Nfm Tự. Anh 'i lình tẶn Ban MĂ ThuẶt, 'ành nhau què? giò?, bì cưa mẶt chĂn, thà?nh thương phẮ binh già?i ngùf vĂ? nhà?. Ngà?y anh vĂ?, bà? Nfm Tự 'Ắt nhang cà?m ơn trơ? phẶt: "May mà? nò khĂng chẮt bơ? chẮt bùi, cùt mẶt chĂn 'àf là? phùc, cò?n dĂfn xàc vĂ? nhà? với mè". Nhưng tư? ngà?y 'ò, anh NhĂn 'Ă?i tình. Anh lĂ?m lì?, chf?ng nòi chuyẶn với ai, ngà?y nà?o cùfng xàch cĂ?n cĂu ra 'i tư? sàng sớm, tẮi mìt mới vĂ?. Bà? Nfm Tự buĂ?n lài hoà?n buĂ?n. Khoài 'i cĂu, ơ? là?ng tĂi cò thĂ?y Cà?i khàc anh NhĂn. ThĂ?y Cà?i 'i cĂu vì? niĂ?m vui, anh NhĂn 'i cĂu vì? nĂfi buĂ?n.
  Sau mẶt hĂ?i trò? chuyẶn, bà? Nfm Tự kĂu tĂi và?Trà? long ơ? lài fn cơm. TĂi mẶt mực tư? chẮi . TĂi khĂng sợ mòn canh rau dĂ?n, tĂi chì? sợ ngĂ?i chơi lĂu, bà? Nfm Tự buẶc miẶng hò?i thfm vĂ? ba cù?a Trà? Long thì? khẮn.
  TĂi chà?o bà? Nfm Tự, chơ? Trà? Long vĂ? nhà?. TẮi 'ò, tĂi ngù? lài nhà? Ăng chù nò. Tơ? mơ? sàng hĂm sau, tĂi 'àp xe lf̣ng lèf vĂ? là?ng. Khi tĂi 'i, Trà? Long cò?n ngù?.
  64. Tư? ngà?y Trà? Long ra phẮ huyẶn, cuẶc sẮng tĂi trơ? nĂn quành quèf. TĂi ngĂ?i trĂn lớp dày hòc trò?, nhì?n 'ứa bè nà?o cùfng nhớ tới Trà? Long. Nhưfng buĂ?i chiĂ?u cà?ng trẮng trà?i, dà?i lĂ thĂ . Hai mè con 'i xuyĂn qua trài tim tĂi, mĂfi ngươ?i vĂ? mĂfi ngàf, tĂi ơ? lài là?ng chiĂ?u chiĂ?u 'Ắm là bà?ng rơi .
  ĐẮn nhà? Trà? Long, tĂi chì? biẮt leo lĂn vòfng nf?m 'òc sàch. Đòc sàch chàn, chf?ng biẮt là?m gì?, tĂi lài Ăm 'à?n ngĂ?i gà?y tìch tìch tì?nh tang dưới già?n hoa thĂn lỳ, nghe xưa cùfng vòng vĂ? như mẶng mì:
  TĂi nf?m trong cò? ngò ra
  Bòng ai thẮp thoàng như là? sương rơi
  Tươ?ng ngươ?i trong mẶng vĂ? chơi
  Nà?o hay làfng 'àfng mẶt trơ?i mưa gifng.
  Mưa gifng kìn hĂ?n tĂi tư? dào Ắy, tiẮng 'à?n rung lĂn cò?n nghe Ă?m ướt, lành muĂn trù?ng, dĂfu tư? hĂ?i vĂ? là?ng 'Ắn nay, tĂi ìt 'ùng tới cĂy 'à?n. TĂi treo 'à?n lĂn vàch, chĂn buĂ?n thương xuẮng 'ày lò?ng, tì?nh yĂu cù?a tĂi dĂ?n và?o viẶc chfm sòc và? dày dĂf Trà? Long, hiẶn thĂn bè bò?ng cù?a ngươ?i thương muĂn thươ?. BĂy giơ?, Trà? Long ra 'i, lò?ng tĂi bĂfng dưng hiu quành. Nhì?n tới nhì?n lui, chì? cò?n cĂy 'à?n bùi gifng lớp lớp ơ? lài cù?ng tĂi, ngươ?i bàn 'ươ?ng 'àf theo tĂi suẮt cuẶc tì?nh buĂ?n.
  Cứ vẶy, ngà?y nà?o cùfng như ngà?y nà?o, 'òc sàch chàn tĂi 'em 'à?n ra gà?y. Đà?n chàn, tĂi 'i lang thang trong là?ng, 'Ắn thfm càc thĂ?y cĂ và? bàn bè? cùf. Bàn bè? nfm xưa chf?ng cò?n ai, mĂfi 'ứa trĂi dàt mẶt phương trơ?i, cùfng cò lùc tì?nh hoà?i hương nìu 'Ăi ngươ?i vĂ? lài nhưng cẮ xứ nghè?o nà?n chf?ng giưf 'ược ai lĂu . ThĂ?y cĂ thì? tuĂ?i tàc chẮt chĂ?ng, ào cơm nf̣ng gành, chf?ng mẮy ngươ?i lưu 'ược nèt xuĂn xưa . ThĂ?y Cà?i trước 'àf hư mẶt mf́t, con mf́t kia nay mĂy cùfng kèo lò?a, 'à?nh chia tay suẮi Là. BĂy giơ? thĂ?y ngĂ?i nhà? mò? mĂfm 'an giò? vư?a kiẮm miẮng fn vư?a vui ngà?y thàng xẮ. CĂ Thung hẮt than khàt nước 'Ắn than tức ngực, nghi mì?nh ho lao nĂn cùfng 'àf giàf tư? bà?ng 'en phẮn trf́ng, bò? lài 'àm hòc trò? nheo nhòc nhớ thương cĂ .
  Trươ?ng thiẮu ngươ?i phà?i mơ?i thĂ?y Phu ra dày . HĂm nhẶn 'ược tin, thĂ?y xùc 'Ặng rơm rớm nước mf́t. Được dày dĂf bòn trè? con là? hành phùc cù?a thĂ?y . Hành phùc 'ò 'àf tan thà?nh mĂy khòi khi trươ?ng tiĂ?u hòc là?ng tĂi mơ? thĂm lớp mẶt. BĂy giơ? hành phùc 'Ặt ngẶt trơ? vĂ?, thĂ?y Phu thay 'Ă?i hf?n. Nèt khf́c khĂ? trĂn mf̣t thĂ?y biẮn mẮt. HĂm gf̣p nhau trĂn trươ?ng, thĂ?y bf́t tay tĂi thẶt chf̣t, 'Ăi mf́t long lanh sau cf̣p kình làfo. TĂi mư?ng cho thĂ?y . TĂi cò?n mư?ng hơn nưfa khi thĂ?y khoe:
  - Thf?ng Hò?a 'àf vĂ? rĂ?i, Ngàn ơi!
  - VĂ? luĂn hà? thĂ?y ?
  - ư?, lĂ?n nà?y nò vĂ? luĂn!
  ThĂ?y Phu 'àp bf?ng mẶt giòng phẮn chẮn. Trong hai 'ứa con cù?a thĂ?y, chì Hành biẶt tìch giang hĂ?. Chi*. ơ? 'Ău tìt màfi phương Nam, lẮy chĂ?ng, sinh con, lĂu nay khĂng thẮy ghè vĂ?. Thf?ng Hò?a cùfng bò? xứ 'i là?m fn. Gf̣p hẮt thẮt bài nà?y 'Ắn thẮt bài khàc, nò than bẮt phù?ng thơ?i và? phĂfn chì khfn gòi vĂ? là?ng trĂ?ng cĂy fn trài . ThĂ?y Phu kĂ? với tĂi như vẶy . Và? kẮt luẶn:
  - Cò nò bĂn cành cùfng 'ơf buĂ?n!
  TĂi nhì?n thĂ?y, chia xè?. CuẶc 'ơ?i 'ơf buĂ?n, cò?n mong mò?i nà?o hơn! BuĂ?n thĂ?y 'àf 'ơf. Cò?n buĂ?n tĂi, biẮt 'Ắn bao giơ??
  65. ChiĂ?u thứ bà?y nà?o, Trà? Long cùfng 'àp xe vĂ? là?ng, hẶt như tĂi và? Hà? Lan xưa . Hai nfm 'Ă?u, thì?nh thoà?ng tĂi phòng xe ra huyẶn 'òn nò vĂ?. Gòi là? 'òn, thực ra hai chù chàu mĂfi ngươ?i mẶt chiẮc. TĂi lưfng thưfng 'àp xe bĂn cành Trà? Long qua nhưfng nè?o 'ươ?ng xưa, cứ ngơf mì?nh 'ang trĂi trong kỳ? niẶm. Tự nhiĂn tĂi nhớ 'Ắn nhưfng cĂu thơ XuĂn DiẶu:
  ThuyĂ?n qua mà? nước cùfng trĂi
  Lài thĂm mĂy trf́ng trĂn trơ?i cùfng bay
  TĂi 'i trĂn chiẮc thuyĂ?n nà?y
  Dò?ng mơ tơ tươ?ng cùfng thay khàc rĂ?i
  Cài bay khĂng 'ợi cài trĂi
  Tư? tĂi phùt trước sang tĂi phùt nà?y
  CuẶc 'ơ?i 'àf thực sự 'Ă?i thay . Cò nhưfng 'Ă?i thay sĂu sf́c, nhưfng 'Ă?i thay mang mà?u sf́c sẮ phẶn mà? thoàt nhì?n khĂng dĂf nhẶn ra . BuĂ?i chiĂ?u thứ bà?y nà?y với buĂ?i chiĂ?u thứ bà?y mươ?i bà?y nfm vĂ? trước cò vè? như mẶt sự lf̣p lài 'Ă?y bì Ă?n. VĂfn nhưfng tia nf́ng nhẮp nhày nf?m phơi mì?nh trĂn càc mài nhà? và? càc ngòn là hai bĂn 'ươ?ng, khĂng 'Ặm hơn, khĂng nhàt 'i, vĂfn nhưfng ngòn giò 'Ắn tư? phìa sau lùfy tre xa, thĂ?i ngang mf̣t 'ươ?ng là?m bẮc lĂn nhưfng 'àm bùi mơ?, vĂfn nhưfng con cành quỳt bay ra tư? 'àm là keo tĂy, kĂu vù? vù? rĂ?i lài chui và?o nhưfng nàch là khuẮt, và? trĂn con 'ươ?ng nứt nè?, dà?i 'f̣c, vĂfn hai ngươ?i 'àp xe bĂn nhau tư? phẮ huyẶn vĂ? là?ng. TĂi vĂfn tĂi, dĂfu tĂi chf?ng tĂi xưa . Chì? cò Hà? Lan biĂ?n biẶt, 'Ă? lài con mì?nh thay chĂf lẮi 'i quen. BuĂ?i chiĂ?u chì? khàc 'i mẶt chi tiẮt mà? khàc biẮt bao nhiĂu .
  Ròf rà?ng Trà? Long khĂng phà?i là? Hà? Lan. Nhưng 'Ắn khi nò lĂn lớp chìn, tĂi lài khĂng thĂ? quà? quyẮt vĂ? 'iĂ?u 'ò. Khi trơ? thà?nh cĂ gài, Trà? Long giẮng mè như hai giòt nước. MĂfi lĂ?n nò nhì?n tĂi, 'Ăi mf́t nò cò khàc nà?o mf́t biẮc nfm xưa . ĐiĂ?u 'ò khiẮn tĂi bẮi rẮi là lù?ng và? bẮt giàc tĂi 'Ăm ra sợ hàfi . TĂi cà?ng kinh hoà?ng hơn khi nhẶn ra mĂfi khi 'àp xe bĂn cành Trà? Long, nghe nò rìu rìt trò? chuyẶn và? thì?nh thoà?ng bf́t gf̣p ành mf́t long lanh cù?a nò, tĂi quĂn bffng tĂi là? mẶt gàf 'à?n Ăng ba mươi mẮt tuĂ?i chĂ?ng chẮt trĂn vai . TĂi ngơf tĂi là? cẶu hòc trò? lớp chìn 'ang cù?ng Trà? Long rong ruĂ?i nhưfng ngà?y xanh. TĂi và?o rư?ng Sim lùi hùi tì?m bĂng dù? dè? cho Trà? Long. TĂi lài là?m con khì? trè?o cĂy, hì hư?ng leo lĂn cĂy trĂm nfm nà?o hài cho nò tư?ng chù?m trài tìm thĂfm. Cò phà?i tĂi 'ang bơi ngược dò?ng thơ?i gian 'Ă? tì?m lài nhưfng rung 'Ặng 'Ă?u 'ơ?i trong suẮt như pha lĂ cù?a gĂ?n hai mươi nfm vĂ? trước, 'Ă? 'Ăi lùc ngĂ?n ngơ nhì?n Trà? Long, lò?ng bĂ?i hĂ?i mẶng mì : "Hà? Lan, cò phà?i em 'àf vĂ? ?".
 7. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  62. Thì?nh thoà?ng, Hà? Lan vĂ?n vĂ? là?ng thfm con. MĂfi lĂ?n vĂ?, nò ơ? quanh quĂ?n trong nhà?, chf?ng 'i 'Ău . TĂi 'Ắn chơi, nf?m 'u 'ưa trĂn vòfng, bĂ?i hĂ?i ngf́m hai mè con xùm xìt bĂn nhau . Hà? Lan hò?i con 'ù? chuyẶn, Trà? Long trà? lơ?i chf?ng 'Ău và?o 'Ău . Nò cò vè? kèm hà?o hứng. Nò khĂng thìch loanh quanh trong nhà?. Nò muẮn mè dĂfn 'i chơi nhưng Hà? Lan lài khĂng hươ?ng ứng.
  Trà? Long khĂng hà?i lò?ng mè, nò mẶt mực kỳ? kè?o:
  - Mè và? chù Ngàn dĂfn con và?o rư?ng Sim chơi 'i!
  Hà? Lan thơ? dà?i liẮc tĂi . TĂi hiĂ?u, Hà? Lan giơ? 'àf khàc. TĂi chf?ng mong 'ợi gì?. Lò?ng nò bĂy giơ? như chiẮc là khoai, tì?nh tĂi mưa xuẮng, nghì?n giòt rơi nghì?n giòt chà?y ra ngoà?i . Nò sợ và?o rư?ng Sim. Nò sợ kỳ? niẶm bù?a vĂy . Trà? Long giùc nò hoà?i, nò nhì?n tĂi cĂ?u cứù
  TĂi nhò?m dẶy, bà?o Trà? Long:
  - Chàu muẮn và?o rư?ng chơi, chù sèf dĂfn chàu 'i! Mè chàu mới ơ? thà?nh phẮ vĂ? cò?n mẶt 'Ă? cho mè chàu nghì? !
  Trà? Long ngùng nguĂ?y:
  - Chàu khĂng chìu 'Ău! Chàu muẮn 'i chơi với cà? hai ngươ?i kì?a! - RĂ?i nò nhe rfng cươ?i - Chàu 'i giưfa, mè mẶt bĂn, chù Ngàn mẶt bĂn!
  Trước 'ò?i hò?i quà quf́t cù?a Trà? Long, tĂi chf?ng biẮt nòi sao, bè?n tì?m càch lè?n ra khò?i nhà?. Đi mẶt quàfng xa, tĂi cò?n nghe tiẮng Trà? Long gòi với theo:
  - Chù Ngàn! Chù trẮn chàu phà?i khĂng? Chàu khĂng thè?m chơi với chù nưfa 'Ău!
  TĂi cf́n chf̣t mĂi, bò? 'i luĂn.
  63. Trà? Long lĂn lớp sàu, ra trươ?ng huyẶn. Ngà?y rơ?i là?ng, nò khòc như mưa bẮc, nước mf́t nò muẮn trĂi cà? chợ Đo Đo . NẮu khĂng cò tĂi 'ưa nò ra phẮ huyẶn, 'i nư?a 'ươ?ng dàm nò thĂ?n thức quay vĂ? ngĂ?i trước thĂ?m nhà? khòc tiẮp.
  Ngà?y và?o lớp mẶt, Trà? Long gan lì?, 'i tư? nhà? 'Ắn trươ?ng khĂng rơi mẶt giòt nước mf́t, sao hĂm nay rơ?i là?ng, lò?ng nò lf́m mưa bay . Hay nò giẮng như tĂi, nò giẮng như Ăng ngoài nò, khùc ruẶt liĂ?n với tì?nh yĂu quĂ xứ, mĂfi bước ra 'i là? mĂfi bước bẶn lò?ng.
  Ra 'Ắn huyẶn, 'Ăi mf́t Trà? Long cò?n 'ò? hoe . TĂi 'ưa nò 'Ắn nhà? Ăng chù chày xe 'ò?, nơi trước 'Ăy Hà? Lan tư?ng ơ?. Sf́p xẮp nơi fn chẮn ơ? cho nò xong xuĂi, tĂi quay xe vĂ? là?ng.
  Nhưng Trà? Long khĂng cho tĂi vĂ?. Nò nìu tay tĂi, khĂ?n khoà?n:
  - Chù ơ? chơi với chàu thĂm mẶt ngà?y nưfa 'i!
  TĂi nhì?n nò, thẮy tẶi tẶi . LĂ?n 'Ă?u tiĂn ra phẮ huyẶn, là cà?nh là ngươ?i, chf́c nò buĂ?n lf́m. TĂi gẶt 'Ă?u:
  - ư?, chù ơ? lài, mai vĂ?. BĂy giơ? chù chơ? chàu 'i chơi mẶt vò?ng nghen!
  Trà? Long mư?ng lf́m. Nò nhà?y tòt lĂn yĂn sau, Ăm chf̣t lẮy hĂng tĂi, mf̣t mà?y hớn hơ?:
  - Chù chơ? chàu 'i mẮy vò?ng cùfng 'ược!
  TĂi chơ? Trà? Long ngang qua trươ?ng huyẶn. Trươ?ng vĂfn như xưa . Nhưfng dàfy lớp 'òng cư?a im ì?m chơ? ngà?y nhẶp hòc. SĂn cò? mĂnh mĂng, uà và?ng vì? nf́ng hè? và? hà?ng dương liĂfu vĂfn thướt tha dòc hà?ng rà?o càt trf́ng.
  - Trươ?ng chàu 'Ăy nè? ! - TĂi nòi .
  - Ă"i, trươ?ng 'èp quà hà? chù ? - Trà? Long kĂu lĂn - HĂ?i nhò? chù và? mè chàu cùfng hòc ơ? 'Ăy phà?i khĂng?
  - ư? ! - TĂi gẶt 'Ă?u và? chì? tay vĂ? phìa hà?ng rà?o - HĂ?i 'ò mè chàu hay ngĂ?i chơi ơ? dưới gẮc cĂy dương liĂfu nà?y .
  Nòi xong, tĂi giẶt mì?nh. TĂi sợ Trà? Long lài bà?o: "Chù sao cứ nhf́c 'Ắn mè chàu hoà?i!". Nhưng Trà? Long vĂfn ngĂ?i im sau lưng tĂi . Chf́c nò 'ang tò? mò? ngf́m nghìa ngĂi trươ?ng mới cù?a mì?nh.
  TĂi ghè thfm bà? Nfm Tự. ThẮy tĂi, bà? nhẶn ra ngay:
  - Ă?, Ngàn 'Ắy hà? ? LĂu ghĂ mới gf̣p chàu! - Giòng bà? mư?ng rơf, rĂ?i khĂng kìp 'Ă? tĂi nòi gì?, bà? vĂ?n vàf hò?i tiẮp - Sao, chàu 'àf vợ con gì? chưa ?
  TĂi mì?m cươ?i, lf́c 'Ă?u:
  - Dà chưa .
  Bà? Nfm Tự quay sang Trà? Long:
  - VẶy chứ 'ứa bè nà?o 'Ăy ?
  - Dà, 'Ăy là? con gài Hà? Lan.
  - Phà?i Hà? Lan là? con bè hĂ?i trước vĂfn thươ?ng tới 'Ăy hòc chung với chàu ? - Bà? Nfm Tự nf́m tay Trà? Long lài gĂ?n, xuỳt xoa - Chà?, con gài lớn quà hèn!
  TĂi nhì?n quanh nhà?, ngẶp ngư?ng hò?i:
  - Anh NhĂn 'Ău rĂ?i, bà? ?
  - Nò 'i cĂu ngoà?i sĂng Ngang. Nò buĂ?n 'ơ?i, suẮt ngà?y ngĂ?i bĂn bơ? sĂng.
  Anh NhĂn là? con trai bà? Nfm Tự. Anh 'i lình tẶn Ban MĂ ThuẶt, 'ành nhau què? giò?, bì cưa mẶt chĂn, thà?nh thương phẮ binh già?i ngùf vĂ? nhà?. Ngà?y anh vĂ?, bà? Nfm Tự 'Ắt nhang cà?m ơn trơ? phẶt: "May mà? nò khĂng chẮt bơ? chẮt bùi, cùt mẶt chĂn 'àf là? phùc, cò?n dĂfn xàc vĂ? nhà? với mè". Nhưng tư? ngà?y 'ò, anh NhĂn 'Ă?i tình. Anh lĂ?m lì?, chf?ng nòi chuyẶn với ai, ngà?y nà?o cùfng xàch cĂ?n cĂu ra 'i tư? sàng sớm, tẮi mìt mới vĂ?. Bà? Nfm Tự buĂ?n lài hoà?n buĂ?n. Khoài 'i cĂu, ơ? là?ng tĂi cò thĂ?y Cà?i khàc anh NhĂn. ThĂ?y Cà?i 'i cĂu vì? niĂ?m vui, anh NhĂn 'i cĂu vì? nĂfi buĂ?n.
  Sau mẶt hĂ?i trò? chuyẶn, bà? Nfm Tự kĂu tĂi và?Trà? long ơ? lài fn cơm. TĂi mẶt mực tư? chẮi . TĂi khĂng sợ mòn canh rau dĂ?n, tĂi chì? sợ ngĂ?i chơi lĂu, bà? Nfm Tự buẶc miẶng hò?i thfm vĂ? ba cù?a Trà? Long thì? khẮn.
  TĂi chà?o bà? Nfm Tự, chơ? Trà? Long vĂ? nhà?. TẮi 'ò, tĂi ngù? lài nhà? Ăng chù nò. Tơ? mơ? sàng hĂm sau, tĂi 'àp xe lf̣ng lèf vĂ? là?ng. Khi tĂi 'i, Trà? Long cò?n ngù?.
  64. Tư? ngà?y Trà? Long ra phẮ huyẶn, cuẶc sẮng tĂi trơ? nĂn quành quèf. TĂi ngĂ?i trĂn lớp dày hòc trò?, nhì?n 'ứa bè nà?o cùfng nhớ tới Trà? Long. Nhưfng buĂ?i chiĂ?u cà?ng trẮng trà?i, dà?i lĂ thĂ . Hai mè con 'i xuyĂn qua trài tim tĂi, mĂfi ngươ?i vĂ? mĂfi ngàf, tĂi ơ? lài là?ng chiĂ?u chiĂ?u 'Ắm là bà?ng rơi .
  ĐẮn nhà? Trà? Long, tĂi chì? biẮt leo lĂn vòfng nf?m 'òc sàch. Đòc sàch chàn, chf?ng biẮt là?m gì?, tĂi lài Ăm 'à?n ngĂ?i gà?y tìch tìch tì?nh tang dưới già?n hoa thĂn lỳ, nghe xưa cùfng vòng vĂ? như mẶng mì:
  TĂi nf?m trong cò? ngò ra
  Bòng ai thẮp thoàng như là? sương rơi
  Tươ?ng ngươ?i trong mẶng vĂ? chơi
  Nà?o hay làfng 'àfng mẶt trơ?i mưa gifng.
  Mưa gifng kìn hĂ?n tĂi tư? dào Ắy, tiẮng 'à?n rung lĂn cò?n nghe Ă?m ướt, lành muĂn trù?ng, dĂfu tư? hĂ?i vĂ? là?ng 'Ắn nay, tĂi ìt 'ùng tới cĂy 'à?n. TĂi treo 'à?n lĂn vàch, chĂn buĂ?n thương xuẮng 'ày lò?ng, tì?nh yĂu cù?a tĂi dĂ?n và?o viẶc chfm sòc và? dày dĂf Trà? Long, hiẶn thĂn bè bò?ng cù?a ngươ?i thương muĂn thươ?. BĂy giơ?, Trà? Long ra 'i, lò?ng tĂi bĂfng dưng hiu quành. Nhì?n tới nhì?n lui, chì? cò?n cĂy 'à?n bùi gifng lớp lớp ơ? lài cù?ng tĂi, ngươ?i bàn 'ươ?ng 'àf theo tĂi suẮt cuẶc tì?nh buĂ?n.
  Cứ vẶy, ngà?y nà?o cùfng như ngà?y nà?o, 'òc sàch chàn tĂi 'em 'à?n ra gà?y. Đà?n chàn, tĂi 'i lang thang trong là?ng, 'Ắn thfm càc thĂ?y cĂ và? bàn bè? cùf. Bàn bè? nfm xưa chf?ng cò?n ai, mĂfi 'ứa trĂi dàt mẶt phương trơ?i, cùfng cò lùc tì?nh hoà?i hương nìu 'Ăi ngươ?i vĂ? lài nhưng cẮ xứ nghè?o nà?n chf?ng giưf 'ược ai lĂu . ThĂ?y cĂ thì? tuĂ?i tàc chẮt chĂ?ng, ào cơm nf̣ng gành, chf?ng mẮy ngươ?i lưu 'ược nèt xuĂn xưa . ThĂ?y Cà?i trước 'àf hư mẶt mf́t, con mf́t kia nay mĂy cùfng kèo lò?a, 'à?nh chia tay suẮi Là. BĂy giơ? thĂ?y ngĂ?i nhà? mò? mĂfm 'an giò? vư?a kiẮm miẮng fn vư?a vui ngà?y thàng xẮ. CĂ Thung hẮt than khàt nước 'Ắn than tức ngực, nghi mì?nh ho lao nĂn cùfng 'àf giàf tư? bà?ng 'en phẮn trf́ng, bò? lài 'àm hòc trò? nheo nhòc nhớ thương cĂ .
  Trươ?ng thiẮu ngươ?i phà?i mơ?i thĂ?y Phu ra dày . HĂm nhẶn 'ược tin, thĂ?y xùc 'Ặng rơm rớm nước mf́t. Được dày dĂf bòn trè? con là? hành phùc cù?a thĂ?y . Hành phùc 'ò 'àf tan thà?nh mĂy khòi khi trươ?ng tiĂ?u hòc là?ng tĂi mơ? thĂm lớp mẶt. BĂy giơ? hành phùc 'Ặt ngẶt trơ? vĂ?, thĂ?y Phu thay 'Ă?i hf?n. Nèt khf́c khĂ? trĂn mf̣t thĂ?y biẮn mẮt. HĂm gf̣p nhau trĂn trươ?ng, thĂ?y bf́t tay tĂi thẶt chf̣t, 'Ăi mf́t long lanh sau cf̣p kình làfo. TĂi mư?ng cho thĂ?y . TĂi cò?n mư?ng hơn nưfa khi thĂ?y khoe:
  - Thf?ng Hò?a 'àf vĂ? rĂ?i, Ngàn ơi!
  - VĂ? luĂn hà? thĂ?y ?
  - ư?, lĂ?n nà?y nò vĂ? luĂn!
  ThĂ?y Phu 'àp bf?ng mẶt giòng phẮn chẮn. Trong hai 'ứa con cù?a thĂ?y, chì Hành biẶt tìch giang hĂ?. Chi*. ơ? 'Ău tìt màfi phương Nam, lẮy chĂ?ng, sinh con, lĂu nay khĂng thẮy ghè vĂ?. Thf?ng Hò?a cùfng bò? xứ 'i là?m fn. Gf̣p hẮt thẮt bài nà?y 'Ắn thẮt bài khàc, nò than bẮt phù?ng thơ?i và? phĂfn chì khfn gòi vĂ? là?ng trĂ?ng cĂy fn trài . ThĂ?y Phu kĂ? với tĂi như vẶy . Và? kẮt luẶn:
  - Cò nò bĂn cành cùfng 'ơf buĂ?n!
  TĂi nhì?n thĂ?y, chia xè?. CuẶc 'ơ?i 'ơf buĂ?n, cò?n mong mò?i nà?o hơn! BuĂ?n thĂ?y 'àf 'ơf. Cò?n buĂ?n tĂi, biẮt 'Ắn bao giơ??
  65. ChiĂ?u thứ bà?y nà?o, Trà? Long cùfng 'àp xe vĂ? là?ng, hẶt như tĂi và? Hà? Lan xưa . Hai nfm 'Ă?u, thì?nh thoà?ng tĂi phòng xe ra huyẶn 'òn nò vĂ?. Gòi là? 'òn, thực ra hai chù chàu mĂfi ngươ?i mẶt chiẮc. TĂi lưfng thưfng 'àp xe bĂn cành Trà? Long qua nhưfng nè?o 'ươ?ng xưa, cứ ngơf mì?nh 'ang trĂi trong kỳ? niẶm. Tự nhiĂn tĂi nhớ 'Ắn nhưfng cĂu thơ XuĂn DiẶu:
  ThuyĂ?n qua mà? nước cùfng trĂi
  Lài thĂm mĂy trf́ng trĂn trơ?i cùfng bay
  TĂi 'i trĂn chiẮc thuyĂ?n nà?y
  Dò?ng mơ tơ tươ?ng cùfng thay khàc rĂ?i
  Cài bay khĂng 'ợi cài trĂi
  Tư? tĂi phùt trước sang tĂi phùt nà?y
  CuẶc 'ơ?i 'àf thực sự 'Ă?i thay . Cò nhưfng 'Ă?i thay sĂu sf́c, nhưfng 'Ă?i thay mang mà?u sf́c sẮ phẶn mà? thoàt nhì?n khĂng dĂf nhẶn ra . BuĂ?i chiĂ?u thứ bà?y nà?y với buĂ?i chiĂ?u thứ bà?y mươ?i bà?y nfm vĂ? trước cò vè? như mẶt sự lf̣p lài 'Ă?y bì Ă?n. VĂfn nhưfng tia nf́ng nhẮp nhày nf?m phơi mì?nh trĂn càc mài nhà? và? càc ngòn là hai bĂn 'ươ?ng, khĂng 'Ặm hơn, khĂng nhàt 'i, vĂfn nhưfng ngòn giò 'Ắn tư? phìa sau lùfy tre xa, thĂ?i ngang mf̣t 'ươ?ng là?m bẮc lĂn nhưfng 'àm bùi mơ?, vĂfn nhưfng con cành quỳt bay ra tư? 'àm là keo tĂy, kĂu vù? vù? rĂ?i lài chui và?o nhưfng nàch là khuẮt, và? trĂn con 'ươ?ng nứt nè?, dà?i 'f̣c, vĂfn hai ngươ?i 'àp xe bĂn nhau tư? phẮ huyẶn vĂ? là?ng. TĂi vĂfn tĂi, dĂfu tĂi chf?ng tĂi xưa . Chì? cò Hà? Lan biĂ?n biẶt, 'Ă? lài con mì?nh thay chĂf lẮi 'i quen. BuĂ?i chiĂ?u chì? khàc 'i mẶt chi tiẮt mà? khàc biẮt bao nhiĂu .
  Ròf rà?ng Trà? Long khĂng phà?i là? Hà? Lan. Nhưng 'Ắn khi nò lĂn lớp chìn, tĂi lài khĂng thĂ? quà? quyẮt vĂ? 'iĂ?u 'ò. Khi trơ? thà?nh cĂ gài, Trà? Long giẮng mè như hai giòt nước. MĂfi lĂ?n nò nhì?n tĂi, 'Ăi mf́t nò cò khàc nà?o mf́t biẮc nfm xưa . ĐiĂ?u 'ò khiẮn tĂi bẮi rẮi là lù?ng và? bẮt giàc tĂi 'Ăm ra sợ hàfi . TĂi cà?ng kinh hoà?ng hơn khi nhẶn ra mĂfi khi 'àp xe bĂn cành Trà? Long, nghe nò rìu rìt trò? chuyẶn và? thì?nh thoà?ng bf́t gf̣p ành mf́t long lanh cù?a nò, tĂi quĂn bffng tĂi là? mẶt gàf 'à?n Ăng ba mươi mẮt tuĂ?i chĂ?ng chẮt trĂn vai . TĂi ngơf tĂi là? cẶu hòc trò? lớp chìn 'ang cù?ng Trà? Long rong ruĂ?i nhưfng ngà?y xanh. TĂi và?o rư?ng Sim lùi hùi tì?m bĂng dù? dè? cho Trà? Long. TĂi lài là?m con khì? trè?o cĂy, hì hư?ng leo lĂn cĂy trĂm nfm nà?o hài cho nò tư?ng chù?m trài tìm thĂfm. Cò phà?i tĂi 'ang bơi ngược dò?ng thơ?i gian 'Ă? tì?m lài nhưfng rung 'Ặng 'Ă?u 'ơ?i trong suẮt như pha lĂ cù?a gĂ?n hai mươi nfm vĂ? trước, 'Ă? 'Ăi lùc ngĂ?n ngơ nhì?n Trà? Long, lò?ng bĂ?i hĂ?i mẶng mì : "Hà? Lan, cò phà?i em 'àf vĂ? ?".
 8. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  66. Tư? khi phát hiện tâm trạng bất thươ?ng cu?a mi?nh, tôi không ra phố huyện đón Tra? Long nưfa . Nó tự vê?, với bạn be?, như trước đây vâfn thế. Chi? nhưfng lâ?n ra tha?nh phố thăm Ha? Lan, tôi mới đưa nó đi .
  Tra? Long bây giơ? đaf lớn. Nó biết nhiê?u chuyện. Một hôm, đột nhiên nó ba?o tôi:
  - Cháu biết ba cháu la? ai rô?i! Ba cháu không chết!
  Tôi giật mi?nh:
  - Ai ba?o cháu vậy ?
  Tra? Long vâfn điê?m tifnh:
  - Ba? ngoại ba?o .
  Tôi ngô?i im, không nói gi?.
  Tra? Long lại nói:
  - Cháu không ghét ba cháu . Nhưng cháu không tôn trọng ông ấy .
  Tôi ho?i, sau một thoáng ngập ngư?ng:
  - Cháu đaf gặp ba cháu chưa ?
  Tra? Long lắc đâ?u:
  - Chưa . Cháu cufng không có ý định đó. Va? lại, ba cháu đaf chuyê?n va?o miê?n Nam, đem ca? vợ con theo . Mẹ cháu ba?o vậy .
  Tôi ngạc nhiên trước thái độ bi?nh tifnh va? lơ?i lef chưfng chạc cu?a Tra? Long. Nó không yếu đuối như Ha? Lan. Nó cương nghị hơn. Bất giác tôi nghif đến cây ba?ng gia? giưfa chợ Đo Đo, cây ba?ng đaf đứng vưfng qua nghi?n cơn gió dưf. Tra? Long cufng vậy . Nó sinh ra ơ? tha?nh phố nhưng nó la? đứa con kiêu hafnh cu?a cái la?ng nghe?o nă?m dưới chân núi Phượng. La?ng gan góc, la?ng sinh nhưfng đứa con gan góc. Chị Quyên hấp thụ sức mạnh thê? chất. Co?n Tra? Long thư?a hươ?ng sức mạnh tinh thâ?n.
  Tra? Long lên tiếng, cắt đứt nhưfng nghif ngợi miên man trong đâ?u tôi:
  - Sao lâu nay chú không ra huyện đón cháu vê? ?
  Câu ho?i bất ngơ? cu?a Tra? Long khiến tôi lúng túng. Tôi đưa mắt nhi?n đi chôf khác, tặc lươfi đáp:
  - Chú bận.
  Tra? Long bán tín bán nghi:
  - Thật không?
  Tôi gật đâ?u:
  - Thật ma?. Chú bận. Bây giơ? tuâ?n na?o chú cufng bận.
  Tra? Long nheo nheo mắt:
  - Thứ ba?y na?y chú bận không?
  Tôi giật thót. Chắc nó lại kêu tôi đạp xe ra huyện đón nó. Tôi không tra? lơ?i ngay ma? ngập ngư?ng ho?i lại:
  - Chi vậy ?
  - Chú dâfn cháu đi thăm mẹ cháu . Lâu rô?i cháu không ra tha?nh phố.
  Tôi thơ? pha?o:
  - ư?, chú sef dâfn cháu đi .
  Tra? Long liếc tôi, mi?m cươ?i láu li?nh:
  - Ru? chú đi thăm mẹ cháu la? chú đi liê?n, co?n kêu đi đón cháu lúc na?o chú cufng ba?o bận!
  Câu nói đu?a cu?a Tra? Long khiến tôi bất giác đo? mặt. Tôi ngượng ngu?ng đưa mắt nhi?n theo nhưfng cánh bướm đang chập chơ?n trên gia?n hoa thiên lý. Nhưfng cánh bướm lúc na?o cufng vô tư.
  67. Tôi va? Tra? Long ra tha?nh phố gặp lúc Tra? Lan đang có khách. Khách la? một ngươ?i đa?n ông trạc tuô?i tôi nhưng phong thái lịch sự, cha?i chuốt hơn nhiê?u . Sự xuất hiện bất ngơ? cu?a hai chú cháu khiến Ha? Lan vô cu?ng bối rối va? tôi đọc được điê?u đó trên ve? mặt khác thươ?ng cufng như trong thái độ lúng túng cu?a nó.
  Thoạt đâ?u Ha? Lan không định giới thiệu hai bên với nhau nhưng khách bôfng ho?i:
  - Ai vậy, Ha? Lan? Ba? con cu?a em ha? ?
  Khách ho?i, giọng chu? nha?. Tôi không ngạc nhiên nhưng ca?m thấy khó chịu . Tuy nhiên, tôi vâfn đứng im.
  Ha? Lan chi? khách:
  - Đây la? anh Linh.
  Rô?i Ha? Lan quay sang tôi va? Tra? Long:
  - Co?n đây la? Ngạn va?... Tra? Long, ơ? quê ra .
  Ha? Lan giới thiệu cộc lốc, không ai biết ai la? ai . Khách không ho?i nưfa, chi? đưa mắt nhi?n tôi va? Tra? Long, ve? do? xét. Co?n Tra? Long thi? đứng ngâ?n ra giưfa nha?, ngơ ngác nhi?n hết ngươ?i na?y đến ngươ?i khác. Tôi không mất nhiê?u thơ?i gian đê? hiê?u ra ti?nh thế khó xư? cu?a Ha? Lan. Tôi nắm tay Tra? Long, nói:
  - Hai chú cháu tôi pha?i ra phố mua một ít đô? đạc, lát nưfa ghé lại!
  Va? không đợi Ha? Lan có ý kiến, tôi khef gật đâ?u cha?o Linh rô?i cu?ng Tra? Long quay ra .
  Thái độ lạ lu?ng cu?a Ha? Lan có lef khiến Tra? Long thắc mắc. Nhưng nó không ho?i . Cufng có thê? nó đaf đoán ra mọi chuyện. Hai chú cháu lặng lef đi bên nhau suốt buô?i chiê?u . Tôi không ghé cô Thịnh, không ghé chị Nhươ?ng. Tôi dâfn Tra? Long lang thang qua các nga? phố va? ghé va?o các cư?a ha?ng đứng ngắm nghía ha?ng giơ? nhưfng chu?m hoa lộng lâfy bă?ng va?i, nhưfng con thú nhô?i bông va? nhưfng tho?i son đứng xếp ha?ng đă?ng sau các tu? kính.
  Thi?nh thoa?ng, tôi vâfn bắt gặp ánh mắt cu?a Tra? Long nhi?n trộm tôi, nhưng tôi phớt lơ?. Cháu xót xa chú chăng, Tra? Long? - Tôi nghe tiếng nói cu?a mi?nh vang lên trong đâ?u - Vâng, chú đaf chơ? đợi mẹ cháu, chơ? đợi tư? rất lâu trước khi cháu ra đơ?i . Bao giơ? chú cufng chơ? đợi . Nhưng nếu như mẹ cháu ti?m thấy hạnh phúc với một ngươ?i na?o khác không pha?i la? chú, thi? đó cufng la? nôfi mong mo?i buô?n baf cu?a chú. Chú chi? mong sao cuộc đơ?i mẹ cháu tránh xa nhưfng nôfi bất hạnh. Nôfi bất hạnh, nếu không thê? tránh, chi? nên rơi xuống một ngươ?i .
  Tra? Long có nghe thấy nhưfng ý nghif cu?a tôi không ma? mặt nó buô?n lắm vậy . Nó cứ nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi tan biến đi giưfa mịt mơ? sâ?u muộn.
  Mafi đến khi phố đa? lên đe?n, hai chú cháu mới quay vê? đươ?ng cuf.
  68. Linh đến, rô?i đi, như một giấc mộng thoáng qua . Ha? Lan vâfn ngô?i lại bên đơ?i hiu quạnh. Tôi biết được điê?u đó không lâu . Chính Ha? Lan kê?. Lâ?n na?y, nó không khóc, nhưng giọng nó buô?n hiu . Nguyên nhân tan vơf chính la? ... Tra? Long. Khi quen Linh, Ha? Lan không nói gi? vê? Tra? Long. Ha? Lan không cố ý giấu, nó chi? định nói khi có dịp thuận tiện.
  Nhưng Ha? Lan chưa kịp nói, Linh đaf biết. Hai mẹ con giống nhau như tạc, sau lâ?n gặp hôm na?o, Linh ngơ? ngợ, ho?i ngay . Ha? Lan đa?nh thú thật. Thế la? chia tay, gọn ga?ng, dứt khoát. Cuộc chia tay trong ti?nh yêu sao ma? lạnh lu?ng, đơn gia?n như một phép trư?. Tôi ngô?i nghe, buô?n thương hơ?n giận, chă?ng thốt được một lơ?i . Giọng Ha? Lan hiu hắt:
  - Một ngươ?i vợ có con riêng. Linh không chấp nhận chuyện đó.
  Tự nhiên, tôi tức run ngươ?i . Va? tôi kêu lên, giọng phát khu?ng:
  - Linh la? ngươ?i như vậy, tôi chă?ng hiê?u Ha? Lan yêu anh ta ơ? điê?m na?o!
  Nói xong, tôi nhận ra tôi đang mất bi?nh tifnh. Tôi nhận ra tôi vư?a nói một câu tô?i tệ. Tôi vội va?ng nhắm mắt cho lo?ng dịu lại, va? khef thi? thâ?m:
  - Ha? Lan cho tôi xin lôfi . Tôi điên rô?i .
  Tôi nghe tiếng Ha? Lan văng vă?ng bên tai:
  - Ngạn có lôfi gi? đâu! Thật ra, Ha? Lan quen Linh chi? vi? ... chi? vi? ...
  Chi? vi? sao ma? Ha? Lan cứ ấp a ấp úng, tôi tự ho?i va? mơ? mắt ra:
  - Nếu Ha? Lan thấy không tiện nói thi? thôi!
  Ha? Lan tặt lươfi, nó tránh không nhi?n tôi:
  - Ha? Lan quen Linh chi? vi? Linh có nhưfng nét rất giống... Dufng.
  Tôi như tư? trên mây xuống đất. Lơ?i gia?i thích cu?a Ha? Lan khiến tôi thâfn thơ?. Hóa ra la? vậy . Gâ?n hai mươi năm qua, em vâfn la? cô bé qua?ng khăn đo? nga?y na?o, ngây thơ va? ngốc nghếch. Dufng đaf dâfm qua đơ?i em bă?ng đôi gia?y đâ?y gai nhọn, trái tim em rớm máu, sao lo?ng em co?n giăng mắc sợi tơ xưa . Đê? bây giơ? Linh ghé lại đơ?i em ngắn ngu?i, ti?nh yêu em hụt hâfng đến bao giơ?.
  Tôi giaf tư? Ha? Lan, ra vê? không bước nô?i . Tội nghiệp em. Tội nghiệp tôi . Tôi va? em như sao Sâm sao Thương, bâ?u trơ?i kín ma? quay hoa?i chă?ng gặp, đaf ngoa?i tuô?i ba mươi ma? nôfi cô đơn cứ to?a sáng một mi?nh.
  Tôi lại ôm đa?n ngô?i dưới gia?n thiên lý xưa, nghe lo?ng mi?nh rạn vơf:
  Anh ôm trái tim Trương Chi
  Chơ? tan trong nước mắt
  Đi ti?m em qua nhưfng chợ búa va? xóm la?ng
  Qua nhưfng chiê?u tắt nắng
  Dấu chân anh trong co?
  Co?n đọng đâ?y mưa xuân
  Tiếng hát tôi gư?i buô?n thương cho gió. ánh trăng xanh run trên sáu dây đa?n:
  Dâfu ră?ng khi anh yêu em
  Em giấu anh đi yêu ke? khác
  Nhưfng ngươ?i đa?n ông không ngư?ng la?m khô? em
  Vi? nhưfng điê?u bé mọn
  Tra? Long, đêm nay cháu vê? la?ng, cháu ngô?i cạnh chú. Ba?n ti?nh ca u hoa?i chú hát, cháu có hiê?u gi? không ma? mặt cháu ngâ?n ngơ ? Tra? Long ngô?i dâ?m mi?nh trong ánh trăng, đôi mắt đẹp long lanh như hai vi? sao biếc, có đôi khi tôi tươ?ng chính Ha? Lan vê? ngô?i nghe tôi dạo nhạc Cung Tiến cu?a tôi xưa . Va? tôi thấy trái tim mi?nh như nén lại:
  Lo âu va? vất va?
  Anh đi ti?m em
  Anh đi ti?m cô bé qua?ng khăn đo? nga?y xưa
  Sợ ră?ng năm nay em đaf lớn
  Đa?n sói nhiê?u hơn xưa
  Trái tim em thi? bé bo?ng
  Biết chiê?u nay em có kịp vê? nha?
  Ma? không bật khóc
  Em có khóc không, đêm nay có một ngươ?i đang hát ? Giấc ngu? em cách chôf tôi ngô?i ha?ng trăm cây số, biết đâu trong cơn mơ đêm nay em đang lâ?n theo tiếng hát dọ dâfm trơ? vê? la?ng, ngô?i lặng lef trước hiên nha? tuô?i nho?, nghe tiếng tơ xưa ma? tươ?ng tiếc xuân thi?. Tôi la?m ngươ?i ti?nh lơf, chă?ng có gi? trao em, ngoa?i lo?ng tôi lư?a ấm:
  Anh biết lấy gi? chơ? che cho em
  Ngoa?i ti?nh yêu le? loi
  Cháy lặng thâ?m trong ngực
  Như bếp lư?a mu?a đông
  Đê? nhưfng khi thất vọng lúc yêu ai
  Em có chôf đê? tạt vê? sươ?i ấm
  Ti?nh tôi bếp lư?a, em mấy bận nương nhơ?. Bơ? vai tôi em khóc vu?i mấy bận, cho tôi nghe thác đô? trong lo?ng. Qua cơn quâfn bách, em lại li?a xa tôi . Tôi chă?ng giận em, chi? lo em đơ?i đơ?i sa sâ?y . Tôi mong cuộc đơ?i em toa?n lá biếc hoa hô?ng:
  Anh biết lấy gi? la?m dịu nôfi đau trong lo?ng em
  Ngoa?i nhưfng ba?i thơ nho? đâ?y nắng va? co? hoa
  Đêm đêm anh thức viết
  Đê? mong xua được mu?a đông
  Ra kho?i trái tim em
  Cu?ng với nhưfng âu lo va? phiê?n muộn
  Đê? mai đây trên con đươ?ng da?i dâfu nhiê?u trắc trơ?
  Em chi? gặp toa?n niê?m vui
  Va? nhưfng cha?ng trai thật tha? va? tốt bụng
  Yêu em
  Chi? câ?n bă?ng một nư?a anh thôi...
  Có pha?i đây la? ba?n ti?nh ca cuối cu?ng tôi viết cho Ha? Lan không ma? sao khi tôi hát xong sợi đa?n bôfng đứt, mươ?i đâ?u ngón tay tôi buốt tựa kim châm.
  Tôi đưa tay lên ôm đâ?u va? ngạc nhiên thấy mô? hôi ra ướt tư?ng chân tóc, mặc dâ?u ngoa?i trơ?i đaf lạnh lắm sương khuya .
  Tra? Long đứng đă?ng sau lưng tôi tự hô?i na?o . Khi tôi buông đa?n, nó khef đặt tay lên vai tôi bô?i hô?i không nói . Lâu thật lâu, nó mới ho?i, ngậm ngu?i:
  - Có pha?i chú hát vê? mẹ cháu ?
  Câu ho?i kê? bên ma? nghe như a?o a?nh, như có như không. Tôi đáp va? nghe tiếng lo?ng mi?nh tư? xa xăm vọng lại:
  - Ba?n nhạc na?o chú cufng hát vê? mẹ cháu .
  Lúc đó, trăng tan.
 9. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  66. Tư? khi phát hiện tâm trạng bất thươ?ng cu?a mi?nh, tôi không ra phố huyện đón Tra? Long nưfa . Nó tự vê?, với bạn be?, như trước đây vâfn thế. Chi? nhưfng lâ?n ra tha?nh phố thăm Ha? Lan, tôi mới đưa nó đi .
  Tra? Long bây giơ? đaf lớn. Nó biết nhiê?u chuyện. Một hôm, đột nhiên nó ba?o tôi:
  - Cháu biết ba cháu la? ai rô?i! Ba cháu không chết!
  Tôi giật mi?nh:
  - Ai ba?o cháu vậy ?
  Tra? Long vâfn điê?m tifnh:
  - Ba? ngoại ba?o .
  Tôi ngô?i im, không nói gi?.
  Tra? Long lại nói:
  - Cháu không ghét ba cháu . Nhưng cháu không tôn trọng ông ấy .
  Tôi ho?i, sau một thoáng ngập ngư?ng:
  - Cháu đaf gặp ba cháu chưa ?
  Tra? Long lắc đâ?u:
  - Chưa . Cháu cufng không có ý định đó. Va? lại, ba cháu đaf chuyê?n va?o miê?n Nam, đem ca? vợ con theo . Mẹ cháu ba?o vậy .
  Tôi ngạc nhiên trước thái độ bi?nh tifnh va? lơ?i lef chưfng chạc cu?a Tra? Long. Nó không yếu đuối như Ha? Lan. Nó cương nghị hơn. Bất giác tôi nghif đến cây ba?ng gia? giưfa chợ Đo Đo, cây ba?ng đaf đứng vưfng qua nghi?n cơn gió dưf. Tra? Long cufng vậy . Nó sinh ra ơ? tha?nh phố nhưng nó la? đứa con kiêu hafnh cu?a cái la?ng nghe?o nă?m dưới chân núi Phượng. La?ng gan góc, la?ng sinh nhưfng đứa con gan góc. Chị Quyên hấp thụ sức mạnh thê? chất. Co?n Tra? Long thư?a hươ?ng sức mạnh tinh thâ?n.
  Tra? Long lên tiếng, cắt đứt nhưfng nghif ngợi miên man trong đâ?u tôi:
  - Sao lâu nay chú không ra huyện đón cháu vê? ?
  Câu ho?i bất ngơ? cu?a Tra? Long khiến tôi lúng túng. Tôi đưa mắt nhi?n đi chôf khác, tặc lươfi đáp:
  - Chú bận.
  Tra? Long bán tín bán nghi:
  - Thật không?
  Tôi gật đâ?u:
  - Thật ma?. Chú bận. Bây giơ? tuâ?n na?o chú cufng bận.
  Tra? Long nheo nheo mắt:
  - Thứ ba?y na?y chú bận không?
  Tôi giật thót. Chắc nó lại kêu tôi đạp xe ra huyện đón nó. Tôi không tra? lơ?i ngay ma? ngập ngư?ng ho?i lại:
  - Chi vậy ?
  - Chú dâfn cháu đi thăm mẹ cháu . Lâu rô?i cháu không ra tha?nh phố.
  Tôi thơ? pha?o:
  - ư?, chú sef dâfn cháu đi .
  Tra? Long liếc tôi, mi?m cươ?i láu li?nh:
  - Ru? chú đi thăm mẹ cháu la? chú đi liê?n, co?n kêu đi đón cháu lúc na?o chú cufng ba?o bận!
  Câu nói đu?a cu?a Tra? Long khiến tôi bất giác đo? mặt. Tôi ngượng ngu?ng đưa mắt nhi?n theo nhưfng cánh bướm đang chập chơ?n trên gia?n hoa thiên lý. Nhưfng cánh bướm lúc na?o cufng vô tư.
  67. Tôi va? Tra? Long ra tha?nh phố gặp lúc Tra? Lan đang có khách. Khách la? một ngươ?i đa?n ông trạc tuô?i tôi nhưng phong thái lịch sự, cha?i chuốt hơn nhiê?u . Sự xuất hiện bất ngơ? cu?a hai chú cháu khiến Ha? Lan vô cu?ng bối rối va? tôi đọc được điê?u đó trên ve? mặt khác thươ?ng cufng như trong thái độ lúng túng cu?a nó.
  Thoạt đâ?u Ha? Lan không định giới thiệu hai bên với nhau nhưng khách bôfng ho?i:
  - Ai vậy, Ha? Lan? Ba? con cu?a em ha? ?
  Khách ho?i, giọng chu? nha?. Tôi không ngạc nhiên nhưng ca?m thấy khó chịu . Tuy nhiên, tôi vâfn đứng im.
  Ha? Lan chi? khách:
  - Đây la? anh Linh.
  Rô?i Ha? Lan quay sang tôi va? Tra? Long:
  - Co?n đây la? Ngạn va?... Tra? Long, ơ? quê ra .
  Ha? Lan giới thiệu cộc lốc, không ai biết ai la? ai . Khách không ho?i nưfa, chi? đưa mắt nhi?n tôi va? Tra? Long, ve? do? xét. Co?n Tra? Long thi? đứng ngâ?n ra giưfa nha?, ngơ ngác nhi?n hết ngươ?i na?y đến ngươ?i khác. Tôi không mất nhiê?u thơ?i gian đê? hiê?u ra ti?nh thế khó xư? cu?a Ha? Lan. Tôi nắm tay Tra? Long, nói:
  - Hai chú cháu tôi pha?i ra phố mua một ít đô? đạc, lát nưfa ghé lại!
  Va? không đợi Ha? Lan có ý kiến, tôi khef gật đâ?u cha?o Linh rô?i cu?ng Tra? Long quay ra .
  Thái độ lạ lu?ng cu?a Ha? Lan có lef khiến Tra? Long thắc mắc. Nhưng nó không ho?i . Cufng có thê? nó đaf đoán ra mọi chuyện. Hai chú cháu lặng lef đi bên nhau suốt buô?i chiê?u . Tôi không ghé cô Thịnh, không ghé chị Nhươ?ng. Tôi dâfn Tra? Long lang thang qua các nga? phố va? ghé va?o các cư?a ha?ng đứng ngắm nghía ha?ng giơ? nhưfng chu?m hoa lộng lâfy bă?ng va?i, nhưfng con thú nhô?i bông va? nhưfng tho?i son đứng xếp ha?ng đă?ng sau các tu? kính.
  Thi?nh thoa?ng, tôi vâfn bắt gặp ánh mắt cu?a Tra? Long nhi?n trộm tôi, nhưng tôi phớt lơ?. Cháu xót xa chú chăng, Tra? Long? - Tôi nghe tiếng nói cu?a mi?nh vang lên trong đâ?u - Vâng, chú đaf chơ? đợi mẹ cháu, chơ? đợi tư? rất lâu trước khi cháu ra đơ?i . Bao giơ? chú cufng chơ? đợi . Nhưng nếu như mẹ cháu ti?m thấy hạnh phúc với một ngươ?i na?o khác không pha?i la? chú, thi? đó cufng la? nôfi mong mo?i buô?n baf cu?a chú. Chú chi? mong sao cuộc đơ?i mẹ cháu tránh xa nhưfng nôfi bất hạnh. Nôfi bất hạnh, nếu không thê? tránh, chi? nên rơi xuống một ngươ?i .
  Tra? Long có nghe thấy nhưfng ý nghif cu?a tôi không ma? mặt nó buô?n lắm vậy . Nó cứ nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi tan biến đi giưfa mịt mơ? sâ?u muộn.
  Mafi đến khi phố đa? lên đe?n, hai chú cháu mới quay vê? đươ?ng cuf.
  68. Linh đến, rô?i đi, như một giấc mộng thoáng qua . Ha? Lan vâfn ngô?i lại bên đơ?i hiu quạnh. Tôi biết được điê?u đó không lâu . Chính Ha? Lan kê?. Lâ?n na?y, nó không khóc, nhưng giọng nó buô?n hiu . Nguyên nhân tan vơf chính la? ... Tra? Long. Khi quen Linh, Ha? Lan không nói gi? vê? Tra? Long. Ha? Lan không cố ý giấu, nó chi? định nói khi có dịp thuận tiện.
  Nhưng Ha? Lan chưa kịp nói, Linh đaf biết. Hai mẹ con giống nhau như tạc, sau lâ?n gặp hôm na?o, Linh ngơ? ngợ, ho?i ngay . Ha? Lan đa?nh thú thật. Thế la? chia tay, gọn ga?ng, dứt khoát. Cuộc chia tay trong ti?nh yêu sao ma? lạnh lu?ng, đơn gia?n như một phép trư?. Tôi ngô?i nghe, buô?n thương hơ?n giận, chă?ng thốt được một lơ?i . Giọng Ha? Lan hiu hắt:
  - Một ngươ?i vợ có con riêng. Linh không chấp nhận chuyện đó.
  Tự nhiên, tôi tức run ngươ?i . Va? tôi kêu lên, giọng phát khu?ng:
  - Linh la? ngươ?i như vậy, tôi chă?ng hiê?u Ha? Lan yêu anh ta ơ? điê?m na?o!
  Nói xong, tôi nhận ra tôi đang mất bi?nh tifnh. Tôi nhận ra tôi vư?a nói một câu tô?i tệ. Tôi vội va?ng nhắm mắt cho lo?ng dịu lại, va? khef thi? thâ?m:
  - Ha? Lan cho tôi xin lôfi . Tôi điên rô?i .
  Tôi nghe tiếng Ha? Lan văng vă?ng bên tai:
  - Ngạn có lôfi gi? đâu! Thật ra, Ha? Lan quen Linh chi? vi? ... chi? vi? ...
  Chi? vi? sao ma? Ha? Lan cứ ấp a ấp úng, tôi tự ho?i va? mơ? mắt ra:
  - Nếu Ha? Lan thấy không tiện nói thi? thôi!
  Ha? Lan tặt lươfi, nó tránh không nhi?n tôi:
  - Ha? Lan quen Linh chi? vi? Linh có nhưfng nét rất giống... Dufng.
  Tôi như tư? trên mây xuống đất. Lơ?i gia?i thích cu?a Ha? Lan khiến tôi thâfn thơ?. Hóa ra la? vậy . Gâ?n hai mươi năm qua, em vâfn la? cô bé qua?ng khăn đo? nga?y na?o, ngây thơ va? ngốc nghếch. Dufng đaf dâfm qua đơ?i em bă?ng đôi gia?y đâ?y gai nhọn, trái tim em rớm máu, sao lo?ng em co?n giăng mắc sợi tơ xưa . Đê? bây giơ? Linh ghé lại đơ?i em ngắn ngu?i, ti?nh yêu em hụt hâfng đến bao giơ?.
  Tôi giaf tư? Ha? Lan, ra vê? không bước nô?i . Tội nghiệp em. Tội nghiệp tôi . Tôi va? em như sao Sâm sao Thương, bâ?u trơ?i kín ma? quay hoa?i chă?ng gặp, đaf ngoa?i tuô?i ba mươi ma? nôfi cô đơn cứ to?a sáng một mi?nh.
  Tôi lại ôm đa?n ngô?i dưới gia?n thiên lý xưa, nghe lo?ng mi?nh rạn vơf:
  Anh ôm trái tim Trương Chi
  Chơ? tan trong nước mắt
  Đi ti?m em qua nhưfng chợ búa va? xóm la?ng
  Qua nhưfng chiê?u tắt nắng
  Dấu chân anh trong co?
  Co?n đọng đâ?y mưa xuân
  Tiếng hát tôi gư?i buô?n thương cho gió. ánh trăng xanh run trên sáu dây đa?n:
  Dâfu ră?ng khi anh yêu em
  Em giấu anh đi yêu ke? khác
  Nhưfng ngươ?i đa?n ông không ngư?ng la?m khô? em
  Vi? nhưfng điê?u bé mọn
  Tra? Long, đêm nay cháu vê? la?ng, cháu ngô?i cạnh chú. Ba?n ti?nh ca u hoa?i chú hát, cháu có hiê?u gi? không ma? mặt cháu ngâ?n ngơ ? Tra? Long ngô?i dâ?m mi?nh trong ánh trăng, đôi mắt đẹp long lanh như hai vi? sao biếc, có đôi khi tôi tươ?ng chính Ha? Lan vê? ngô?i nghe tôi dạo nhạc Cung Tiến cu?a tôi xưa . Va? tôi thấy trái tim mi?nh như nén lại:
  Lo âu va? vất va?
  Anh đi ti?m em
  Anh đi ti?m cô bé qua?ng khăn đo? nga?y xưa
  Sợ ră?ng năm nay em đaf lớn
  Đa?n sói nhiê?u hơn xưa
  Trái tim em thi? bé bo?ng
  Biết chiê?u nay em có kịp vê? nha?
  Ma? không bật khóc
  Em có khóc không, đêm nay có một ngươ?i đang hát ? Giấc ngu? em cách chôf tôi ngô?i ha?ng trăm cây số, biết đâu trong cơn mơ đêm nay em đang lâ?n theo tiếng hát dọ dâfm trơ? vê? la?ng, ngô?i lặng lef trước hiên nha? tuô?i nho?, nghe tiếng tơ xưa ma? tươ?ng tiếc xuân thi?. Tôi la?m ngươ?i ti?nh lơf, chă?ng có gi? trao em, ngoa?i lo?ng tôi lư?a ấm:
  Anh biết lấy gi? chơ? che cho em
  Ngoa?i ti?nh yêu le? loi
  Cháy lặng thâ?m trong ngực
  Như bếp lư?a mu?a đông
  Đê? nhưfng khi thất vọng lúc yêu ai
  Em có chôf đê? tạt vê? sươ?i ấm
  Ti?nh tôi bếp lư?a, em mấy bận nương nhơ?. Bơ? vai tôi em khóc vu?i mấy bận, cho tôi nghe thác đô? trong lo?ng. Qua cơn quâfn bách, em lại li?a xa tôi . Tôi chă?ng giận em, chi? lo em đơ?i đơ?i sa sâ?y . Tôi mong cuộc đơ?i em toa?n lá biếc hoa hô?ng:
  Anh biết lấy gi? la?m dịu nôfi đau trong lo?ng em
  Ngoa?i nhưfng ba?i thơ nho? đâ?y nắng va? co? hoa
  Đêm đêm anh thức viết
  Đê? mong xua được mu?a đông
  Ra kho?i trái tim em
  Cu?ng với nhưfng âu lo va? phiê?n muộn
  Đê? mai đây trên con đươ?ng da?i dâfu nhiê?u trắc trơ?
  Em chi? gặp toa?n niê?m vui
  Va? nhưfng cha?ng trai thật tha? va? tốt bụng
  Yêu em
  Chi? câ?n bă?ng một nư?a anh thôi...
  Có pha?i đây la? ba?n ti?nh ca cuối cu?ng tôi viết cho Ha? Lan không ma? sao khi tôi hát xong sợi đa?n bôfng đứt, mươ?i đâ?u ngón tay tôi buốt tựa kim châm.
  Tôi đưa tay lên ôm đâ?u va? ngạc nhiên thấy mô? hôi ra ướt tư?ng chân tóc, mặc dâ?u ngoa?i trơ?i đaf lạnh lắm sương khuya .
  Tra? Long đứng đă?ng sau lưng tôi tự hô?i na?o . Khi tôi buông đa?n, nó khef đặt tay lên vai tôi bô?i hô?i không nói . Lâu thật lâu, nó mới ho?i, ngậm ngu?i:
  - Có pha?i chú hát vê? mẹ cháu ?
  Câu ho?i kê? bên ma? nghe như a?o a?nh, như có như không. Tôi đáp va? nghe tiếng lo?ng mi?nh tư? xa xăm vọng lại:
  - Ba?n nhạc na?o chú cufng hát vê? mẹ cháu .
  Lúc đó, trăng tan.
 10. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  69. Mè tĂi cà?ng ngà?y cà?ng buĂ?n phiĂ?n. ThẮy tĂi chf?ng tươ?ng gì? 'Ắn chuyẶn vợ con, mè nhf́c nhơ? nfm lĂ?n bà?y lượt, tĂi vĂfn trơ trơ . Lùc trước, hĂ?i tĂi mới vĂ? là?ng dày hòc, mè mư?ng lf́m. Mè vui khi tĂi ơ? cành mè. BĂy giơ? mè lài muẮn tĂi ra thà?nh phẮ. Mè than vàfn: "Con gài Đo Đo chưa kìp lớn 'àf rơ?i là?ng 'i biẶt, thf?ng Ngàn dài dẶt quay vĂ? 'Ăy, chf́c lù?i thù?i suẮt 'ơ?i!". ThẮy mè lo Ău, ca cĂ?m, tĂi thương mè, cùfng muẮn lẶp gia 'ì?nh. Nhưng mẮi tì?nh 'au khiẮn tĂi mẶt mò?i, tuĂ?i mới ngoà?i ba mươi mà? lò?ng 'àf then cà?i .
  Mè tĂi lo . Nhưng cò ngươ?i cò?n lo cho tĂi hơn mè. Đò là? mè Hà? Lan. Bà? chf?ng hĂ? nhf́c nhơ? tĂi chuyẶn vợ con nhưng ành mf́t xòt xa cù?a bà? mĂfi lĂ?n nhì?n tĂi 'àf nòi lĂn tẮt cà?, nhưfng muẶn phiĂ?n pha lĂfn buĂ?n thương. Bà? 'àf nhẶn ra tì?nh cà?m sĂu nf̣ng cù?a tĂi 'Ắi với Hà? Lan ngay tư? khi chùng tĂi cò?n nhò?, dĂfu bẮy giơ? tĂi và? Hà? Lan chì? là? 'Ăi bàn thơ ngĂy . Và? hơn hai mươi nfm qua, khĂng hĂ? bước chĂn ra khò?i là?ng, bf?ng nĂfi mong ngòng và? lo Ău khĂn nguĂi cù?a ngươ?i mè, bà? vĂfn Ăm thĂ?m theo dòfi cuẶc hà?nh trì?nh cù?a hai sẮ phẶn khĂng may . Hà? Lan cuẶc 'ơ?i dang dơ?, bà? bàc nư?a 'Ă?u . Đơ?i tĂi dang dơ? vì? Hà? Lan, tòc bà? trf́ng hẮt phĂ?n cò?n lài . TuĂ?i già? chưa kìp chàm tay, bà? 'àf sĂ?u hèo vẶi và?ng. ThẮy bà? thương tĂi mà? tĂi ứa nước mf́t.
  Cò phà?i vì? thẮy thơ?i gian cứ lĂ?m lùfi trĂi mà? tì?nh tĂi rong rĂu nìu giưf nĂn hĂm Hà? Lan vĂ? là?ng mới 'Ăy, bà? 'àf nòi chuyẶn với Hà? Lan suẮt mẶt 'Ăm 'è?n chong bĂn vàch liẮp. Lùc chẶp tẮi, tĂi tì?nh cơ? bước và?o và? ngàc nhiĂn thẮy hai mè con lẶp tức nìn thinh. Mè Hà? Lan lf̣ng lè? 'ưa tay vf̣n bẮc ngòn 'è?n dĂ?u . Cò?n Hà? Lan giẶt mì?nh ngò ra và? tĂi bà?ng hoà?ng khi nhì?n thẮy nhưfng giòt lẶ long lanh trĂn mf́t nò. ĐĂi mf́t Hà? Lan 'Ăm nay sao u uĂ?n là lù?ng. LĂ?n 'Ă?u tiĂn 'Ăi mf́t 'ò nhì?n tĂi thfm thf?m, dàt dà?o, như chứa cà? mẶt trơ?i tĂm sự. TĂi như bì 'iẶn giẶt, tim thòt lài và? Ắp ùng cào lui .
  Ra khò?i nhà?, chĂn tĂi cò?n là?o 'à?o . Mf̣t mà?y nòng ran, lò?ng tĂi bĂfng chẮc sòng cĂ?n. Hà? Lan, tài sao em nhì?n tĂi xẮn xang như muẮn nòi 'iĂ?u gì? ? Cò phà?i ành trfng xưa gòi em vĂ? lài, con 'ươ?ng là?ng nfm nà?o hai 'ứa cù?ng 'i ? Hay em lo tĂi thương hoà?i ngà?n nfm, lẮy em chf?ng 'f̣ng, tĂi chf?ng lẮy ai, lò?ng trơ như 'à nùi ? TĂi bĂ?i hĂ?i suẮt 'Ăm khĂng ngù? 'ược, cứ trf?n tròc trĂn giươ?ng chơ? sàng mai ra .
  Sàng mai ra, Hà? Lan vĂ? thà?nh phẮ. TĂi thẮp thò?m 'Ắn chơi, mè Hà? Lan chf?ng thẮy nòi gì?. SuẮt ngà?y hĂm 'ò tĂi ơ? chơi bĂn bà?, bà? vĂfn lf̣ng thinh. Mf̣t bà? rĂ?u rĂ?u, 'Ăi khi tĂi liẮc thẮy .
  Thài 'Ặ cù?a mè Hà? Lan là?m tĂi thĂm thf́c mf́c và? hĂ?i hẶp. ChuyẶn 'Ăm qua hf?n là? tròng 'ài, ành mf́t Hà? Lan cứ àm à?nh tĂi hoà?i . ĐẮn tẮi, khĂng chìu 'ựng nĂ?i cà?m giàc nf̣ng nĂ? trong ngực, tĂi nìn thơ? hò?i:
  - Bàc ơi, chuyẶn gì? ...
  Đang nòi, tĂi cà?m thẮy lùng tùng và? im bf̣t. TĂi thẮy cĂu hò?i cù?a tĂi kỳ? cùc là?m sao . Nhưng mè Hà? Lan 'àf 'òc 'ược trong mf́t tĂi nhưfng gì? tĂi muẮn nòi . Bà? dìu dà?ng nhì?n tĂi, giòng trĂ?m buĂ?n:
  - Mòi viẶc 'àf xong, chàu à.
  TĂi ngớ ngươ?i ra, khĂng hiĂ?u mè Hà? Lan 'ình nòi gì?. CĂu trà? lơ?i cù?a bà? sao mà? mơ? mìt.
  - Xong chuyẶn gì? kia bàc? - TĂi rùt rè? hò?i .
  Mè Hà? Lan khĂng nhì?n tĂi nưfa . Bà? nhì?n ngòn 'è?n, nòi như nòi với ành lư?a hf́t hiu:
  - Bàc thương chàu . Bàc thương Hà? Lan. Đơ?i 'ứa nà?o cùfng khĂ?, bàc muẮn hai 'ứa sẮng với nhau . ĐĂm qua bàc 'àf nòi chuyẶn với Hà? Lan.
  TĂi nghe lĂ?ng ngực mì?nh như sf́p vơf tung. TĂi phà?i cf́n chf̣t mĂi, khĂng dàm thơ? mành. TĂi phà?i cf́n chf̣t mĂi, khĂng dàm thơ? mành. TiẮng mè Hà? Lan vĂfn 'Ă?u 'Ă?u, cà?ng vĂ? cuẮi cà?ng nhè như giò thoà?ng:
  - Hà? Lan cùfng muẮn lẶp gia 'ì?nh, nò 'àf lớn tuĂ?i rĂ?i . Nhưng nò nhẮt 'ình... khĂng lẮy chàu . Chàu 'àf 'Ắi xư? với nò quà tẮt. Nò bà?o vẶy .
  Trong chẮc làt, tĂi như lìm ngươ?i 'i . Cò phà?i bĂn trơ?i, ai mới vư?a thĂ?i tf́t mẶt vì? sao biẮc?
  70. Nhưfng ngà?y sau 'ò là? nhưfng ngà?y nf̣ng nĂ?. TĂi 'àf kìp trẮn tìfnh 'Ă? hiĂ?u rf?ng nhưfng lơ?i nòi cù?a Hà? Lan là? nhưfng phàn quyẮt khf́t khe cù?a 'ình mẶnh. Nhưfng phàn quyẮt 'ò, tĂi khĂng mong gì? thay 'Ă?i . BĂy giơ? ngĂ?i nghìf lài, tĂi biẮt Hà? Lan hf?n 'àf hiĂ?u ròf lò?ng tĂi tư? lĂu . Nò cùfng biẮt tì?nh tĂi dà?nh cho nò khĂng bẮn khĂng bơ?. Nhưng nò thìch xa 'i, tĂi thìch quay vĂ?, hai ngươ?i hai thiĂn hướng khàc nhau, 'ơ?i chia hai ngà?, gĂ?n hai mươi nfm qua khĂ? ai nẮy chìu . Hà? Lan 'àf tự chòn lẮy con 'ươ?ng riĂng cho mì?nh, con 'ươ?ng 'ò khĂng cò tĂi . BĂy giơ?, sau hai lĂ?n gàfy 'Ă?, mẶng ước khĂng thà?nh, chùt duyĂn lơf nò khĂng nơf dà?nh cho tì?nh tĂi vf?ng vf̣c. Hè?n gì? 'Ăi mf́t nò 'Ăm nà?o nhì?n tĂi chan chứa . Nhì?n mẶt lĂ?n rĂ?i màfi màfi quay lưng. Tì?nh bàn thuơ? thiẮu thơ?i bao nfm qua vĂfn chì? là? tì?nh bàn, lò?ng tĂi cứ hoà?i trinh bàch quành hiu .
  TĂi nhớ Hà?n Mf̣c Tư?:
  Ngươ?i 'i mẶt nư?a hĂ?n tĂi mẮt
  MẶt nư?a hĂ?n kia bĂfng dài khơ?
  MẶt thơ?i gian dà?i, tĂi tươ?ng tĂi 'àf chẮt. Nhưng tĂi khĂng chẮt 'ược. Trà? Long 'àf hòc xong lớp chìn, chuĂ?n bì ra thà?nh phẮ, tĂi cẮ nèn buĂ?n thương 'Ă? lo cho nò.
  Trà? Long khĂng hòc tiẮp lớp mươ?i . Nò thi và?o trươ?ng trung hòc sư phàm, ba nfm sau quay vĂ? là?ng dày hòc. Nò bà?o:
  - Chàu sèf vĂ? lài. Chàu sèf ơ? bĂn chù.
  ỳ 'ình cù?a Trà? Long giùp tĂi khuĂy khò?a . Nò luĂn luĂn là?m tĂi ngàc nhiĂn. ĐĂi khi tĂi cò cà?m tươ?ng Trà? Long sinh ra là? 'Ă? thực hiẶn nhưfng 'iĂ?u tĂi 'àf hoà?i cĂng chơ? 'ợi ơ? Hà? Lan. Thà?nh phẮ lùc nà?y 'àf mơ? trươ?ng sư phàm. Trà? Long khò?i phà?i 'i Qui Nhơn. Ngà?y Trà? Long lĂn 'ươ?ng, tĂi cù?ng 'i với nò. Đò là? mẶt chuyẮn 'i lỳ thù. TĂi 'àf 'ưa Trà? Long ra thà?nh phẮ nhiĂ?u lĂ?n nhưng chưa lĂ?n nà?o nò tò? ra phẮn khìch và? vui vè? như vẶy . Dòc 'ươ?ng, Trà? Long cứ rìu rìt luĂn miẶng. Lớn rĂ?i, mà? sao nò giẮng như mẶt chù chim non. Phà?i chfng 'ò là? tĂm tràng cù?a mẶt thiẮu nưf sf́p trơ? thà?nh ngươ?i lớn và? chuyẮn 'i nà?y 'Ắi với nò là? chuyẮn 'i và?o tương lai mong 'ợi, nơi nhưfng giẮc mơ xanh mẶt sớm mai kia sèf thức thức dẶy bĂn ngươ?i.

Chia sẻ trang này