1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẮT BIẾC - Nguyễn Nhật Ánh (đã được dịch và phát hành tại Nhật)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hatxxihoi, 18/09/2004.

 1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
 1. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  69. Mè tĂi cà?ng ngà?y cà?ng buĂ?n phiĂ?n. ThẮy tĂi chf?ng tươ?ng gì? 'Ắn chuyẶn vợ con, mè nhf́c nhơ? nfm lĂ?n bà?y lượt, tĂi vĂfn trơ trơ . Lùc trước, hĂ?i tĂi mới vĂ? là?ng dày hòc, mè mư?ng lf́m. Mè vui khi tĂi ơ? cành mè. BĂy giơ? mè lài muẮn tĂi ra thà?nh phẮ. Mè than vàfn: "Con gài Đo Đo chưa kìp lớn 'àf rơ?i là?ng 'i biẶt, thf?ng Ngàn dài dẶt quay vĂ? 'Ăy, chf́c lù?i thù?i suẮt 'ơ?i!". ThẮy mè lo Ău, ca cĂ?m, tĂi thương mè, cùfng muẮn lẶp gia 'ì?nh. Nhưng mẮi tì?nh 'au khiẮn tĂi mẶt mò?i, tuĂ?i mới ngoà?i ba mươi mà? lò?ng 'àf then cà?i .
  Mè tĂi lo . Nhưng cò ngươ?i cò?n lo cho tĂi hơn mè. Đò là? mè Hà? Lan. Bà? chf?ng hĂ? nhf́c nhơ? tĂi chuyẶn vợ con nhưng ành mf́t xòt xa cù?a bà? mĂfi lĂ?n nhì?n tĂi 'àf nòi lĂn tẮt cà?, nhưfng muẶn phiĂ?n pha lĂfn buĂ?n thương. Bà? 'àf nhẶn ra tì?nh cà?m sĂu nf̣ng cù?a tĂi 'Ắi với Hà? Lan ngay tư? khi chùng tĂi cò?n nhò?, dĂfu bẮy giơ? tĂi và? Hà? Lan chì? là? 'Ăi bàn thơ ngĂy . Và? hơn hai mươi nfm qua, khĂng hĂ? bước chĂn ra khò?i là?ng, bf?ng nĂfi mong ngòng và? lo Ău khĂn nguĂi cù?a ngươ?i mè, bà? vĂfn Ăm thĂ?m theo dòfi cuẶc hà?nh trì?nh cù?a hai sẮ phẶn khĂng may . Hà? Lan cuẶc 'ơ?i dang dơ?, bà? bàc nư?a 'Ă?u . Đơ?i tĂi dang dơ? vì? Hà? Lan, tòc bà? trf́ng hẮt phĂ?n cò?n lài . TuĂ?i già? chưa kìp chàm tay, bà? 'àf sĂ?u hèo vẶi và?ng. ThẮy bà? thương tĂi mà? tĂi ứa nước mf́t.
  Cò phà?i vì? thẮy thơ?i gian cứ lĂ?m lùfi trĂi mà? tì?nh tĂi rong rĂu nìu giưf nĂn hĂm Hà? Lan vĂ? là?ng mới 'Ăy, bà? 'àf nòi chuyẶn với Hà? Lan suẮt mẶt 'Ăm 'è?n chong bĂn vàch liẮp. Lùc chẶp tẮi, tĂi tì?nh cơ? bước và?o và? ngàc nhiĂn thẮy hai mè con lẶp tức nìn thinh. Mè Hà? Lan lf̣ng lè? 'ưa tay vf̣n bẮc ngòn 'è?n dĂ?u . Cò?n Hà? Lan giẶt mì?nh ngò ra và? tĂi bà?ng hoà?ng khi nhì?n thẮy nhưfng giòt lẶ long lanh trĂn mf́t nò. ĐĂi mf́t Hà? Lan 'Ăm nay sao u uĂ?n là lù?ng. LĂ?n 'Ă?u tiĂn 'Ăi mf́t 'ò nhì?n tĂi thfm thf?m, dàt dà?o, như chứa cà? mẶt trơ?i tĂm sự. TĂi như bì 'iẶn giẶt, tim thòt lài và? Ắp ùng cào lui .
  Ra khò?i nhà?, chĂn tĂi cò?n là?o 'à?o . Mf̣t mà?y nòng ran, lò?ng tĂi bĂfng chẮc sòng cĂ?n. Hà? Lan, tài sao em nhì?n tĂi xẮn xang như muẮn nòi 'iĂ?u gì? ? Cò phà?i ành trfng xưa gòi em vĂ? lài, con 'ươ?ng là?ng nfm nà?o hai 'ứa cù?ng 'i ? Hay em lo tĂi thương hoà?i ngà?n nfm, lẮy em chf?ng 'f̣ng, tĂi chf?ng lẮy ai, lò?ng trơ như 'à nùi ? TĂi bĂ?i hĂ?i suẮt 'Ăm khĂng ngù? 'ược, cứ trf?n tròc trĂn giươ?ng chơ? sàng mai ra .
  Sàng mai ra, Hà? Lan vĂ? thà?nh phẮ. TĂi thẮp thò?m 'Ắn chơi, mè Hà? Lan chf?ng thẮy nòi gì?. SuẮt ngà?y hĂm 'ò tĂi ơ? chơi bĂn bà?, bà? vĂfn lf̣ng thinh. Mf̣t bà? rĂ?u rĂ?u, 'Ăi khi tĂi liẮc thẮy .
  Thài 'Ặ cù?a mè Hà? Lan là?m tĂi thĂm thf́c mf́c và? hĂ?i hẶp. ChuyẶn 'Ăm qua hf?n là? tròng 'ài, ành mf́t Hà? Lan cứ àm à?nh tĂi hoà?i . ĐẮn tẮi, khĂng chìu 'ựng nĂ?i cà?m giàc nf̣ng nĂ? trong ngực, tĂi nìn thơ? hò?i:
  - Bàc ơi, chuyẶn gì? ...
  Đang nòi, tĂi cà?m thẮy lùng tùng và? im bf̣t. TĂi thẮy cĂu hò?i cù?a tĂi kỳ? cùc là?m sao . Nhưng mè Hà? Lan 'àf 'òc 'ược trong mf́t tĂi nhưfng gì? tĂi muẮn nòi . Bà? dìu dà?ng nhì?n tĂi, giòng trĂ?m buĂ?n:
  - Mòi viẶc 'àf xong, chàu à.
  TĂi ngớ ngươ?i ra, khĂng hiĂ?u mè Hà? Lan 'ình nòi gì?. CĂu trà? lơ?i cù?a bà? sao mà? mơ? mìt.
  - Xong chuyẶn gì? kia bàc? - TĂi rùt rè? hò?i .
  Mè Hà? Lan khĂng nhì?n tĂi nưfa . Bà? nhì?n ngòn 'è?n, nòi như nòi với ành lư?a hf́t hiu:
  - Bàc thương chàu . Bàc thương Hà? Lan. Đơ?i 'ứa nà?o cùfng khĂ?, bàc muẮn hai 'ứa sẮng với nhau . ĐĂm qua bàc 'àf nòi chuyẶn với Hà? Lan.
  TĂi nghe lĂ?ng ngực mì?nh như sf́p vơf tung. TĂi phà?i cf́n chf̣t mĂi, khĂng dàm thơ? mành. TĂi phà?i cf́n chf̣t mĂi, khĂng dàm thơ? mành. TiẮng mè Hà? Lan vĂfn 'Ă?u 'Ă?u, cà?ng vĂ? cuẮi cà?ng nhè như giò thoà?ng:
  - Hà? Lan cùfng muẮn lẶp gia 'ì?nh, nò 'àf lớn tuĂ?i rĂ?i . Nhưng nò nhẮt 'ình... khĂng lẮy chàu . Chàu 'àf 'Ắi xư? với nò quà tẮt. Nò bà?o vẶy .
  Trong chẮc làt, tĂi như lìm ngươ?i 'i . Cò phà?i bĂn trơ?i, ai mới vư?a thĂ?i tf́t mẶt vì? sao biẮc?
  70. Nhưfng ngà?y sau 'ò là? nhưfng ngà?y nf̣ng nĂ?. TĂi 'àf kìp trẮn tìfnh 'Ă? hiĂ?u rf?ng nhưfng lơ?i nòi cù?a Hà? Lan là? nhưfng phàn quyẮt khf́t khe cù?a 'ình mẶnh. Nhưfng phàn quyẮt 'ò, tĂi khĂng mong gì? thay 'Ă?i . BĂy giơ? ngĂ?i nghìf lài, tĂi biẮt Hà? Lan hf?n 'àf hiĂ?u ròf lò?ng tĂi tư? lĂu . Nò cùfng biẮt tì?nh tĂi dà?nh cho nò khĂng bẮn khĂng bơ?. Nhưng nò thìch xa 'i, tĂi thìch quay vĂ?, hai ngươ?i hai thiĂn hướng khàc nhau, 'ơ?i chia hai ngà?, gĂ?n hai mươi nfm qua khĂ? ai nẮy chìu . Hà? Lan 'àf tự chòn lẮy con 'ươ?ng riĂng cho mì?nh, con 'ươ?ng 'ò khĂng cò tĂi . BĂy giơ?, sau hai lĂ?n gàfy 'Ă?, mẶng ước khĂng thà?nh, chùt duyĂn lơf nò khĂng nơf dà?nh cho tì?nh tĂi vf?ng vf̣c. Hè?n gì? 'Ăi mf́t nò 'Ăm nà?o nhì?n tĂi chan chứa . Nhì?n mẶt lĂ?n rĂ?i màfi màfi quay lưng. Tì?nh bàn thuơ? thiẮu thơ?i bao nfm qua vĂfn chì? là? tì?nh bàn, lò?ng tĂi cứ hoà?i trinh bàch quành hiu .
  TĂi nhớ Hà?n Mf̣c Tư?:
  Ngươ?i 'i mẶt nư?a hĂ?n tĂi mẮt
  MẶt nư?a hĂ?n kia bĂfng dài khơ?
  MẶt thơ?i gian dà?i, tĂi tươ?ng tĂi 'àf chẮt. Nhưng tĂi khĂng chẮt 'ược. Trà? Long 'àf hòc xong lớp chìn, chuĂ?n bì ra thà?nh phẮ, tĂi cẮ nèn buĂ?n thương 'Ă? lo cho nò.
  Trà? Long khĂng hòc tiẮp lớp mươ?i . Nò thi và?o trươ?ng trung hòc sư phàm, ba nfm sau quay vĂ? là?ng dày hòc. Nò bà?o:
  - Chàu sèf vĂ? lài. Chàu sèf ơ? bĂn chù.
  ỳ 'ình cù?a Trà? Long giùp tĂi khuĂy khò?a . Nò luĂn luĂn là?m tĂi ngàc nhiĂn. ĐĂi khi tĂi cò cà?m tươ?ng Trà? Long sinh ra là? 'Ă? thực hiẶn nhưfng 'iĂ?u tĂi 'àf hoà?i cĂng chơ? 'ợi ơ? Hà? Lan. Thà?nh phẮ lùc nà?y 'àf mơ? trươ?ng sư phàm. Trà? Long khò?i phà?i 'i Qui Nhơn. Ngà?y Trà? Long lĂn 'ươ?ng, tĂi cù?ng 'i với nò. Đò là? mẶt chuyẮn 'i lỳ thù. TĂi 'àf 'ưa Trà? Long ra thà?nh phẮ nhiĂ?u lĂ?n nhưng chưa lĂ?n nà?o nò tò? ra phẮn khìch và? vui vè? như vẶy . Dòc 'ươ?ng, Trà? Long cứ rìu rìt luĂn miẶng. Lớn rĂ?i, mà? sao nò giẮng như mẶt chù chim non. Phà?i chfng 'ò là? tĂm tràng cù?a mẶt thiẮu nưf sf́p trơ? thà?nh ngươ?i lớn và? chuyẮn 'i nà?y 'Ắi với nò là? chuyẮn 'i và?o tương lai mong 'ợi, nơi nhưfng giẮc mơ xanh mẶt sớm mai kia sèf thức thức dẶy bĂn ngươ?i.
 2. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  CHƯƠNG 8
  Tra? Long không ơ? chung với Ha? Lan.
  Nó ơ? nha? ba? cô, lặp lại chặng đươ?ng xưa cu?a mẹ. Hafng sa?n xuất vo? xe ô-tô cu?a ông dượng đaf gia?i tán tư? lâu . Hai vợ chô?ng gia? bây giơ? chă?ng la?m gi?, sống nha?n nhaf bă?ng tiê?n tiết kiệm. Ông dượng tiêu tháng nga?y va?o thú chơi hoa va? cây kiê?ng, lúc na?o cufng cặm cụi ti?a lá bắt sâu . Ba? cô giết thi? giơ? trong so?ng tứ sắc, đêm đi nă?m cứ than vafn đau lưng.
  Cufng giống như Ha? Lan xưa, Tra? Long được vợ chô?ng ba? cô cưng chiê?u hết mực. Nhưng nó chă?ng ham chơi, suốt nga?y chi? biết chúi đâ?u va?o tập, mong chóng ra trươ?ng vê? lại Đo Đo.
  Tôi ơ? lại la?ng, nga?y nga?y dạy học, thi?nh thoa?ng mơ ma?ng ngô?i ôn lại ti?nh qua. Hy vọng không co?n, nôfi đau cufng lặn. Ti?nh yêu năm nao như ngọc đaf bụi mơ?, chi? phát sáng nhưfng đêm nă?m tră?n trọc.
  Tra? Long ít vê? thăm. Hai, ba tháng, nó mới vê? la?ng một lâ?n. Tôi buô?n râ?u ho?i:
  - Sao cháu ít vê? ?
  Nó cươ?i:
  - Cháu bận học. Cháu ráng học thật gio?i . Cháu sợ ơ? lại lớp.
  Tra? Long chi? nói vậy thôi, nhưng thôi, nhưng tôi hiê?u . Tôi âu yếm nhi?n nó, lo?ng bô?i hô?i ca?m động. Hóa ra nó cufng bô?n chô?n mong mo?i như tôi . Nó cufng nôn nao đợi nga?y ra trươ?ng đê? sớm vê? với quê la?ng, với ngooại . Va? với tôi, hă?n thế. Nó sợ học ha?nh kém co?i, đúp lại thêm va?i năm, nga?y trơ? vê? sef xa lăng lắc.
  Tôi dịu da?ng nói:
  - ư?, cháu ráng lo học. Đư?ng vê? la?ng thươ?ng xuyên la?m gi? !
  Tra? Long tro?n mắt nhi?n tôi:
  - Chú nói thật không?
  Tôi ngạc nhiên:
  - Sao cháu lại ho?i thế?
  Tra? Long cắn môi:
  - Tại cháu thấy chú buô?n buô?n.
  Tôi mi?m cươ?i:
  - Đó la? khi nafy. Bây giơ? chú hết buô?n rô?i .
  Tra? Long nhi?n tôi chăm chăm:
  - Chú cươ?i gia? vơ?.
  - Đâu có. Chú cươ?i thật ma?.
  Tra? Long vâfn chưa chịu. Nó nói:
  - Cươ?i thật la? pha?i cươ?i tha?nh tiếng ki?a !
  Tôi đa?nh pha?i bắt mi?nh cươ?i tha?nh tiếng. Chắc tiếng cươ?i cu?a tôi nghe ky? cục lăm nên Tra? Long che miệng cươ?i theo . Rô?i nó gật gu? nhận xét:
  - Bây giơ? cháu mới tin la? chú đaf thôi buô?n...
  Đang nói, bôfng nhiên Tra? Long quay phắt ngươ?i đi, mái tóc da?i bay tung trong gió. Tôi chưa kịp hiê?u ra chuyện gi? đaf nghe đă?ng sau suối tóc lưfng lơ? kia có ai đó đang nói với tôi nhưfng lơ?i thi? thâ?m êm ái, nhưfng lơ?i thi? thâ?m tôi tươ?ng gặp trong mơ:
  - Nhưng thôi, chú đư?ng buô?n nưfa . Mu?a he? sắp đến rô?i . He? na?y cháu sef vê? la?ng. Cháu sef sống suốt ba tháng he? bên cạnh... ba? ngoại, chú không vui sao?
  Trong một thoáng, tôi bôfng ngơf nga?ng, tôi biết ră?ng Tra? Long đaf lớn. Va? tự dưng tôi nghe lo?ng xao xuyến, có pha?i trong vươ?n tôi vư?a nơ? một nụ hô?ng?
  72. Mu?a he? tươi đẹp cu?a tôi, Ha? Lan đánh mất, gâ?n hai mươi năm sau Tra? Long đem vê? lại, đu? đâ?y biếc thắm hô?ng tươi .
  Mu?a he? phượng vif ra hoa, hoa thôi giống như tim vơf. Hoa phượng nơ? khắp đươ?ng la?ng, tôi đi dưới hạ hô?ng, lo?ng như tết sớm. Nhưfng nôn nao một thơ?i thơ dại, tươ?ng như ký ức ngu? vu?i, nay bôfng dưng theo vê? bơf ngơf.
  Suốt ba tháng he?, tôi đến với Tra? Long, hai chú cháu không rơ?i nhau nư?a bước. Nga?y nga?y, tôi dâfn Tra? Long đi câu trên suối Lá, nơi nga?y na?o thâ?y Ca?i vâfn lang thang. Tôi va? Tra? Long ngô?i im lặng bên nhau trên bafi co? ven suối, tai lơ đafng nghe chim kêu trong lá, mắt dofi theo nhưfng cánh hoa rụng đang lưfng lơ? trôi theo do?ng nước, thi?nh thoa?ng lại vướng va?o chiếc phao điên điê?n đang bập bê?nh chơ? cá cắn câu . Hai chú cháu cứ ngô?i thinh như đá, có khi suốt buô?i không nói với nhau một tiếng na?o. Ma? sao, trong lặng lef, ánh mắt môfi ngươ?i đê?u ấm áp, long lanh.
  Đi câu chán, tôi va? Tra? Long lại đạp xe va?o rư?ng Sim. Tra? Long đaf lớn, nó chă?ng khoái hái lá sim nhét đâ?y hai túi như nga?y na?o . Nó cufng chă?ng buô?n bắt tôi hái trâm cho nó ăn tím miệng, hái cha? la? cho gai chích đau tay . Trong nhưfng niê?m vui thơ?i niên thiếu, bây giơ? Tra? Long chi? co?n thích môfi tro? hái bông du? de? bo? trong túi áo, đê? cho hương đượm ba nga?y . Vậy thôi . Rô?i hái hoa sim, đóa câ?m trên tay, đóa ca?i trên tóc va? đi thơ thâ?n qua các ne?o rư?ng chiê?u, chă?ng có ý định gi? rof rệt, chi? đê? bô?i hô?i nghe gió lướt qua vai, tóc bay như khói.
  Tôi đi bên, lo?ng vui không tiếng, tươ?ng như thế giới vư?a được sư?a sang. Tâm hô?n tôi ai vư?a trang hoa?ng lại, đê? bên cạnh nôfi đau vơi kịp có nôfi vui đâ?y, đê? tiếng chuông mu?a phục sinh reo leng keng trong ngực, suốt ba tháng phượng hô?ng không một bóng mây giăng. Chi? có nhưfng nga?y cuối cu?ng, mây mu?a thu chớm vắt ngang ca?nh phượng va? trên nhưfng ngọn cây cao tiếng ve thi nhau kha?n giọng dâ?n, tôi mới buô?n chút chút.
  Tra? Long biết tôi buô?n, nó chă?ng nói gi?, chi? thơ? da?i . ánh mắt nó cufng buô?n như tôi vậy .
  Trước lúc rơ?i la?ng, Tra? Long chi? nói môfi một câu:
  - Vậy la? chi? co?n hai năm nưfa thôi!
  Câu nói bi?nh thươ?ng sao tôi nghe như lơ?i ước hẹn. Tôi ngơf tôi vư?a mới sinh ra.
  Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 25/09/2004
 3. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  CHƯƠNG 8
  Tra? Long không ơ? chung với Ha? Lan.
  Nó ơ? nha? ba? cô, lặp lại chặng đươ?ng xưa cu?a mẹ. Hafng sa?n xuất vo? xe ô-tô cu?a ông dượng đaf gia?i tán tư? lâu . Hai vợ chô?ng gia? bây giơ? chă?ng la?m gi?, sống nha?n nhaf bă?ng tiê?n tiết kiệm. Ông dượng tiêu tháng nga?y va?o thú chơi hoa va? cây kiê?ng, lúc na?o cufng cặm cụi ti?a lá bắt sâu . Ba? cô giết thi? giơ? trong so?ng tứ sắc, đêm đi nă?m cứ than vafn đau lưng.
  Cufng giống như Ha? Lan xưa, Tra? Long được vợ chô?ng ba? cô cưng chiê?u hết mực. Nhưng nó chă?ng ham chơi, suốt nga?y chi? biết chúi đâ?u va?o tập, mong chóng ra trươ?ng vê? lại Đo Đo.
  Tôi ơ? lại la?ng, nga?y nga?y dạy học, thi?nh thoa?ng mơ ma?ng ngô?i ôn lại ti?nh qua. Hy vọng không co?n, nôfi đau cufng lặn. Ti?nh yêu năm nao như ngọc đaf bụi mơ?, chi? phát sáng nhưfng đêm nă?m tră?n trọc.
  Tra? Long ít vê? thăm. Hai, ba tháng, nó mới vê? la?ng một lâ?n. Tôi buô?n râ?u ho?i:
  - Sao cháu ít vê? ?
  Nó cươ?i:
  - Cháu bận học. Cháu ráng học thật gio?i . Cháu sợ ơ? lại lớp.
  Tra? Long chi? nói vậy thôi, nhưng thôi, nhưng tôi hiê?u . Tôi âu yếm nhi?n nó, lo?ng bô?i hô?i ca?m động. Hóa ra nó cufng bô?n chô?n mong mo?i như tôi . Nó cufng nôn nao đợi nga?y ra trươ?ng đê? sớm vê? với quê la?ng, với ngooại . Va? với tôi, hă?n thế. Nó sợ học ha?nh kém co?i, đúp lại thêm va?i năm, nga?y trơ? vê? sef xa lăng lắc.
  Tôi dịu da?ng nói:
  - ư?, cháu ráng lo học. Đư?ng vê? la?ng thươ?ng xuyên la?m gi? !
  Tra? Long tro?n mắt nhi?n tôi:
  - Chú nói thật không?
  Tôi ngạc nhiên:
  - Sao cháu lại ho?i thế?
  Tra? Long cắn môi:
  - Tại cháu thấy chú buô?n buô?n.
  Tôi mi?m cươ?i:
  - Đó la? khi nafy. Bây giơ? chú hết buô?n rô?i .
  Tra? Long nhi?n tôi chăm chăm:
  - Chú cươ?i gia? vơ?.
  - Đâu có. Chú cươ?i thật ma?.
  Tra? Long vâfn chưa chịu. Nó nói:
  - Cươ?i thật la? pha?i cươ?i tha?nh tiếng ki?a !
  Tôi đa?nh pha?i bắt mi?nh cươ?i tha?nh tiếng. Chắc tiếng cươ?i cu?a tôi nghe ky? cục lăm nên Tra? Long che miệng cươ?i theo . Rô?i nó gật gu? nhận xét:
  - Bây giơ? cháu mới tin la? chú đaf thôi buô?n...
  Đang nói, bôfng nhiên Tra? Long quay phắt ngươ?i đi, mái tóc da?i bay tung trong gió. Tôi chưa kịp hiê?u ra chuyện gi? đaf nghe đă?ng sau suối tóc lưfng lơ? kia có ai đó đang nói với tôi nhưfng lơ?i thi? thâ?m êm ái, nhưfng lơ?i thi? thâ?m tôi tươ?ng gặp trong mơ:
  - Nhưng thôi, chú đư?ng buô?n nưfa . Mu?a he? sắp đến rô?i . He? na?y cháu sef vê? la?ng. Cháu sef sống suốt ba tháng he? bên cạnh... ba? ngoại, chú không vui sao?
  Trong một thoáng, tôi bôfng ngơf nga?ng, tôi biết ră?ng Tra? Long đaf lớn. Va? tự dưng tôi nghe lo?ng xao xuyến, có pha?i trong vươ?n tôi vư?a nơ? một nụ hô?ng?
  72. Mu?a he? tươi đẹp cu?a tôi, Ha? Lan đánh mất, gâ?n hai mươi năm sau Tra? Long đem vê? lại, đu? đâ?y biếc thắm hô?ng tươi .
  Mu?a he? phượng vif ra hoa, hoa thôi giống như tim vơf. Hoa phượng nơ? khắp đươ?ng la?ng, tôi đi dưới hạ hô?ng, lo?ng như tết sớm. Nhưfng nôn nao một thơ?i thơ dại, tươ?ng như ký ức ngu? vu?i, nay bôfng dưng theo vê? bơf ngơf.
  Suốt ba tháng he?, tôi đến với Tra? Long, hai chú cháu không rơ?i nhau nư?a bước. Nga?y nga?y, tôi dâfn Tra? Long đi câu trên suối Lá, nơi nga?y na?o thâ?y Ca?i vâfn lang thang. Tôi va? Tra? Long ngô?i im lặng bên nhau trên bafi co? ven suối, tai lơ đafng nghe chim kêu trong lá, mắt dofi theo nhưfng cánh hoa rụng đang lưfng lơ? trôi theo do?ng nước, thi?nh thoa?ng lại vướng va?o chiếc phao điên điê?n đang bập bê?nh chơ? cá cắn câu . Hai chú cháu cứ ngô?i thinh như đá, có khi suốt buô?i không nói với nhau một tiếng na?o. Ma? sao, trong lặng lef, ánh mắt môfi ngươ?i đê?u ấm áp, long lanh.
  Đi câu chán, tôi va? Tra? Long lại đạp xe va?o rư?ng Sim. Tra? Long đaf lớn, nó chă?ng khoái hái lá sim nhét đâ?y hai túi như nga?y na?o . Nó cufng chă?ng buô?n bắt tôi hái trâm cho nó ăn tím miệng, hái cha? la? cho gai chích đau tay . Trong nhưfng niê?m vui thơ?i niên thiếu, bây giơ? Tra? Long chi? co?n thích môfi tro? hái bông du? de? bo? trong túi áo, đê? cho hương đượm ba nga?y . Vậy thôi . Rô?i hái hoa sim, đóa câ?m trên tay, đóa ca?i trên tóc va? đi thơ thâ?n qua các ne?o rư?ng chiê?u, chă?ng có ý định gi? rof rệt, chi? đê? bô?i hô?i nghe gió lướt qua vai, tóc bay như khói.
  Tôi đi bên, lo?ng vui không tiếng, tươ?ng như thế giới vư?a được sư?a sang. Tâm hô?n tôi ai vư?a trang hoa?ng lại, đê? bên cạnh nôfi đau vơi kịp có nôfi vui đâ?y, đê? tiếng chuông mu?a phục sinh reo leng keng trong ngực, suốt ba tháng phượng hô?ng không một bóng mây giăng. Chi? có nhưfng nga?y cuối cu?ng, mây mu?a thu chớm vắt ngang ca?nh phượng va? trên nhưfng ngọn cây cao tiếng ve thi nhau kha?n giọng dâ?n, tôi mới buô?n chút chút.
  Tra? Long biết tôi buô?n, nó chă?ng nói gi?, chi? thơ? da?i . ánh mắt nó cufng buô?n như tôi vậy .
  Trước lúc rơ?i la?ng, Tra? Long chi? nói môfi một câu:
  - Vậy la? chi? co?n hai năm nưfa thôi!
  Câu nói bi?nh thươ?ng sao tôi nghe như lơ?i ước hẹn. Tôi ngơf tôi vư?a mới sinh ra.
  Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 25/09/2004
 4. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  73. Mù?a hè? nfm sau lf̣p lài mẶt càch tuyẶt vơ?i niĂ?m hĂn hoan ràng rơf cù?a mù?a hè? nfm trước. Với nhưfng niĂ?m vui khĂng hĂ? biẮt dè? sè?n. Với nhưfng giẮc mơ 'èp 'èf, 'Ă?y f́p hoa hĂ?ng.
  Trước 'ò, tĂi 'àf sẮng nhưfng ngà?y dà?i mong 'ợi . TĂi khĂng dàm ra thà?nh phẮ hoà?i, sợ à?nh hươ?ng 'Ắn chuyẶn hòc tẶp cù?a Trà? Long. TĂi xàch cĂ?n cĂu lĂ?n mò? lĂn suẮi Là ngĂ?i, ngĂ?i bĂn bàfi cò? hĂm nà?o, cĂu kỳ? niẶm. TĂi và?o rư?ng Sim, hài bĂng dù? dè? nhèt 'Ă?y tùi ào, nghe hương thơm tươ?ng mù?a hà 'ang vĂ?. TĂi Ăm 'à?n, nẮi dĂy tơ 'ứt, hàt khùc chơ? mong. Tư? ngà?y Hà? Lan gàt lẶ ra 'i, tĂi chf?ng tươ?ng 'Ắn 'à?n tĂi im tiẮng. BĂy giơ? tĂi nhớ Trà? Long, tiẮng 'à?n tĂi thức giẮc, thĂ?m thì?:
  Khoàc chiẮc à?o và?ng mù?a thu
  TĂi 'ứng 'ợi mù?a hè?
  NgẶm nhành rĂu mù?a 'Ăng rèt mướt
  TĂi ngĂ?i 'ợi mù?a hè?
  RĂ?i cù?ng mù?a xuĂn, dưới bơ? mi thà?o mẶc
  TĂi nf?m 'ợi mù?a hè?
  Đi cù?ng càc mù?a 'i
  TĂi 'i gf̣p mù?a hè?
  Bf?ng trài tim mà?nh như tiẮng ve
  TĂi 'i tì?m mù?a hè? mà? mù?a hè? trẮn 'Ău mẮt biẶt. TĂi giẶn nò ghĂ . Và? tĂi hàt:
  BiẮt tĂi 'ợi mù?a hè?
  Sao thơ?i gian nhuẶm mà?u trf́ng xòa
  Sao hoa phượng bò? 'i 'Ău
  KhĂng vĂ? trĂn nhành là
  ĐĂ? tĂi nhớ mong ngươ?i xa xĂi quà
  Cf́n mĂi mì?nh bẶt màu
  Tươ?ng mù?a sang...
  TĂi cf́n chf̣t mĂi cho lò?ng bớt nhớ. MĂi tĂi rướm màu, tĂi thẮy mà?u 'ò?, tươ?ng phượng bào tin hè?. Hòa ra mù?a hè? ơ? xa lfng lf́c. BuĂ?n ghĂ, tĂi cứ phà?i 'ợi dà?i cà? cĂ?. Trà? Long ơ? xa, nò cò 'ợi như tĂi ?
  YĂu mẮn ơi,
  ơ? bĂn kia thơ?i gian và? khoà?ng càch
  Khi nhớ tĂi
  Em cò 'ợi mù?a hè? ?
  TĂi hò?i và? tĂi tự trà? lơ?i . Rf?ng Trà? Long cùfng 'ợi . Nò 'ợi giẮng như tĂi .
  ThẮy tĂi suẮt ruẶt, mù?a hè? lài trơ? vĂ?, df́t Trà? Long theo . TĂi bĂ?i hĂ?i hàt cho Trà? Long nghe bà?i tì?nh tĂi chơ? 'ợi . Nghe xong, Trà? Long im lf̣ng. Làt sau, nò chèp miẶng:
  - Chù 'ư?ng là?m nhàc nưfa!
  TĂi ngĂ?n ngơ:
  - Sao vẶy ?
  Trà? Long 'àp, giòng thĂfn thơ?:
  - Nhàc chù buĂ?n quà. Chàu sợ.
  LẶp tức tĂi buĂng 'à?n, khĂng hàt nưfa . Sự lo lf́ng khĂng 'Ău cù?a Trà? Long khiẮn tĂi cà?m thẮy hoang mang. TĂi bĂfng nhớ 'Ắn tì?nh tĂi ngà?y nà?o, nhưfng bà?n nhàc trong 'ơ?i tĂi 'Ă?u dà?nh cho Hà? Lan duy nhẮt, sao cuẮi cù?ng tì?nh làt duyĂn phai ? Nhưfng khùc hàt cù?a tĂi buĂ?n 'Ắn thẮ sao?
  KĂ? tư? hĂm 'ò, tĂi chf?ng mà?y may rớ 'Ắn cĂy 'à?n. TĂi và? Trà? Long chì? dào chơi qua 'ươ?ng xưa lẮi cùf, mà?i mĂ cò? nẶi hương 'Ă?ng, mĂfi ngà?y qua mĂfi ngà?y thĂm quyẮn luyẮn.
  LĂ?n nà?y, hè? 'i vẶi vàf. Nò vĂ? như rù?a bò?, sao 'i tựa chim bay . Lùc chia tay, Trà? Long lài nòi:
  - Chì? cò?n nfm nay nưfa thĂi .
  RĂ?i nò nhì?n tĂi, cươ?i:
  - Sang nfm chàu vĂ? luĂn rĂ?i . Chù 'ư?ng cf́n dẶp mĂi mì?nh nưfa .
  TĂi cùfng cươ?i . Và? hiĂ?u rf?ng nhưfng thàng ngà?y trẮng trà?i sf́p trĂi qua.
  74. Nfm 'ò, Hà? Lan lẮy chĂ?ng. TĂi nhẶn 'ược tin nhưng khĂng 'i dự 'àm cưới, chì? gư?i quà? mư?ng. Chf́c Hà? Lan hiĂ?u ròf lò?ng tĂi, nò khĂng nơf tràch.
  ĐẮi với tĂi, mẮi tì?nh ngà?y xưa 'àf lĂ?n giơ? 'Ắn trang cuẮi cù?ng. Đàm cưới cù?a Hà? Lan chì? là? dẮu chẮm hẮt 'f̣t lĂn dò?ng chưf cuẮi . Lò?ng tĂi ngẶm ngù?i, nhưng dĂfu sao tĂi cùfng mư?ng cho nò. TĂi chì? mong tư? 'Ăy Hà? Lan sèf chia tay với nhưfng ngà?y lẶn 'Ặn, như nĂfi ước mong trong cĂu hàt 'Ăm nà?o:
  Anh chì? mong xua 'ược mù?a 'Ăng
  Ra khò?i trài tim em
  Cù?ng với nhưfng Ău lo và? phiĂ?n muẶn
  ĐĂ? mai 'Ăy trĂn con 'ươ?ng dà?i dĂfu nhiĂ?u trf́c trơ?
  Em chì? gf̣p toà?n niĂ?m vui
  Và? nhưfng chà?ng trai thẶt thà? và? tẮt bùng
  YĂu em
  Chì? cĂ?n bf?ng mẶt nư?a anh thĂi
  Chà?ng trai mà? Hà? Lan 'àf gf̣p hf?n là? mẶt chà?ng trai như thẮ, thẶt thà? và? tẮt bùng, khĂng giẮng chùt nà?o với Dùfng và? Linh xưa.
  75. Sàu thàng sau ngà?y 'àm cưới Hà? Lan, Trà? Long ra trươ?ng. Nò vĂ? là?ng trĂn 'Ăi chĂn sào, mf̣t mà?y ràng rơf xinh tươi . Ngà?y hĂm 'ò, trơ?i 'èp là lù?ng. Như cò mẶt mù?a xuĂn trong mẶt mù?a hè?. Là?ng Đo Đo tưng bư?ng lĂf hẶi, hay lò?ng tĂi hoa là reo mư?ng. Mà? sao, khi gf̣p Trà? Long, tĂi xùc 'Ặng chf?ng nòi nĂn lơ?i . Ngay cà? khi Trà? Long mư?ng rơf nf́m lẮy tay tĂi, nòi:
  - Chù ơi, chàu vĂ? 'Ăy nè? ! LĂ?n nà?y, chàu vĂ? luĂn.
  TĂi cùfng chì? biẮt hf́ng giòng 'ứng im. Trà? Long ngò tĂi:
  - Chù là?m sao thẮ ?
  TĂi 'ò? mf̣t như con trai mới lớn:
  - Chù... chù...
  ThẮy tĂi Ắp ùng khĂ? sơ?, Trà? Long khĂng hò?i nưfa . Chf́c nò hiĂ?u tĂm tràng cù?a tĂì Chf́c nò biẮt tim tĂi 'ang quà chư?ng rẶn ràf.
  Hai chù chàu và?o nhà?. Ngà?y hẶi tù diĂfn ra 'Ă?m Ắm, vui vè?. Ba Hà? Lan hĂm nay ơ? nhà? 'òn chàu . Ă"ng ngĂ?i lf̣ng lèf nơi gòc vàn, chf?ng nòi gì?, như trước nay . Nhưng tĂi bf́t gf̣p trĂn gương mf̣t khf́c khĂ? cù?a Ăng ành mf́t long lanh và? nù cươ?i hiẮm hoi ìt khi xuẮt hiẶn.
  Mè Hà? Lan ngf́m chàu, gẶt gù?:
  - Chàu bà? lớn quà ! Con ngươ?i ta tuĂ?i nà?y 'àf 'i lẮy chĂ?ng rĂ?i !
  Tự nhiĂn Trà? Long 'ưa mf́t nhì?n tĂi khiẮn tĂi bẮt giàc 'ò? mf̣t. Mè Hà? Lan lài nòi:
  - ư?, chàu vĂ? 'Ăy dày hòc cho vui .
  Bà? nòi lẮp lư?ng, tĂi giẶt mì?nh. Vui ai, sao bà? khĂng nòi ? Vui bà?, vui Trà? Long hay vui tĂì? Chf?ng lèf ba nfm qua, bà? cùfng Ăm thĂ?m ngòng 'ợi ngà?y nà?y ?
  Nhưfng cĂu hò?i quay cuĂ?ng trong 'Ă?u khiẮn tĂi 'Ăm ra bẮi rẮi . Thư?a lùc mòi ngươ?i hò?i han nhau, tĂi lf?ng lf̣ng bò? ra khò?i nhà?. ơ? thĂm mẶt khoà?nh khf́c, tĂi sèf hòa 'iĂn. Con chim xanh hành phùc, mà?y vĂ? 'Ặu trĂn vai tao, sao mà?y khĂng bào trước?
  76. Nhưfng thàng ngà?y nà?y là? nhưfng thàng ngà?y 'èp nhẮt 'ơ?i tĂì BĂy giơ? chiĂ?u nà?o, tĂi và? Trà? Long cùfng dào chơi tha thĂ?n trong rư?ng Sim hoa tìm. Cò lùc chùng tĂi 'i cành nhau, cò lùc hai ngươ?i 'i lang thang hai ngà?, chì? nhì?n thẮy nhau thẮp thoàng sau nhưfng nhành sim già?. ĐĂi khi, Trà? Long nghìch ngợm trẮn tĂì Nò nẮp 'Ău 'ò trong bùi rẶm, mf̣c tĂi kĂu khà?n giòng, nò cứ ngĂ?i im, bào hài tĂi tì?m muẮn chẮt. ĐẮn khi tĂi dòa bò? vĂ? mẶt mì?nh, Trà? Long mới lò 'Ă?u ra, cươ?i ngf̣t nghèfo:
  - Chù dơ? èc! Chàu nẮp kẮ bĂn chù mà? chù tì?m cùfng khĂng ra!
  Trong mẶt lĂ?n trẮn tĂi như vẶy, tĂi chưa kìp gòi, Trà? Long 'àf la thẮt thanh và? 'ứng bẶt dẶy khò?i chĂf nẮp.
  TĂi hẮt hoà?ng chày lài:
  - Gì? vẶy chàù?
  - Chàu chẮng tay phà?i bùi chà? là?!
  Vư?a nòi, Trà? Long vư?a 'ưa tay ra trước mf̣t tĂi, miẶng khĂng ngư?ng xuỳt xoà TĂi cĂ?m lẮy bà?n tay Trà? Long, nghiĂng ngò, và? phàt hiẶn trĂn ngòn ùt cò hai chĂf bì gai 'Ăm rì? màù TĂi liĂ?n nòi:
  - Chàu ngẶm ngòn tay trong miẶng, mẶt làt hẮt chà?y màu liĂ?n!
  Nòi xong, bẮt giàc tĂi 'ưa ngòn tay Trà? Long lĂn miẶng mì?nh. Thù thẶt lùc 'ò tĂi khĂng hiĂ?u sao tĂi lài là?m như vẶỳ Hà?nh 'Ặng cù?a tĂi 'Ặt ngẶt 'Ắn mức tĂi cùfng khĂng ỳ thức ròf mì?nh 'ang là?m gì?.
  Thoàt 'Ă?u, Ttà? Long sư?ng sẮt 'ình rùt tay lài nhưng rĂ?i cuẮi cù?ng nò 'Ă? yĂn và? quay mf̣t 'i chĂf khàc.
  TĂi cà?m nhẶn 'ược sự xùc 'Ặng cù?a Trà? Long. TĂi cà?m thẮy bà?n tay nò 'ang run lĂn trong tay tĂì TĂi xùc 'Ặng cùfng chf?ng kèm gì?. TĂi cùfng thẮy tay mì?nh run lĂn. ĐĂi lùc tĂi khĂng biẮt 'ược thực sự là? tay ai 'ang run rĂ?ỳ Chf́c là? tay tĂì Bơ?i vì? tĂi nghe trài tim mì?nh 'ang 'Ặp thì?nh thìch trong ngực. Nò muẮn nhà?y ra ngoà?ì Nò 'ang dẶm chĂn và? la hèt. Đàf bao lĂ?n tĂi 'ình cf́n chf̣t rfng 'Ă? trẮn tìfnh cơn xùc 'Ặng nhưng tĂi sợ sèf nghiẮn 'ứt ngòn tay cù?a Trà? Long. Ngòn tay cù?a nò 'àf hẮt chà?y màu chưa, sao tĂi cứ ngẶm hoà?i trong miẶng. Chf́c màu vĂfn cò?n chà?y ri rì?, tĂi nghìf và? thĂ?m mong rư?ng Sim quĂ tĂi sèf mòc lf́m chà? là?. Chà? là? sèf mòc um tù?m và? sinh sĂi nà?y nơ? bẮt tẶn, hẶt 'àm rau dĂ?n quì? quài trong vươ?n bà? Nfm Tự. Lùc Ắy, ngòn tay cù?a Trà? Long sèf gai chìch ngà?n lĂ?n và? tĂi sèf ngà?n lĂ?n ngẶm ngòn tay xinh xinh kia trong miẶng.
  TĂi 'ang nghìf ngợi vĂ?n vơ thì? Trà? Long bĂfng quay mf̣t làì Nò chf?ng nòi gì?, chì? mì?m cươ?i nhì?n tĂi, ành mf́t long lanh, bĂ?i hĂ?i và? xao xuyẮn. Chì? trong khoà?nh khf́c, tĂi hiĂ?u rf?ng, tĂi và? Trà? Long sinh ra trong cuẶc 'ơ?i nà?y là? 'Ă? sẮng bĂn nhau.
 5. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  73. Mù?a hè? nfm sau lf̣p lài mẶt càch tuyẶt vơ?i niĂ?m hĂn hoan ràng rơf cù?a mù?a hè? nfm trước. Với nhưfng niĂ?m vui khĂng hĂ? biẮt dè? sè?n. Với nhưfng giẮc mơ 'èp 'èf, 'Ă?y f́p hoa hĂ?ng.
  Trước 'ò, tĂi 'àf sẮng nhưfng ngà?y dà?i mong 'ợi . TĂi khĂng dàm ra thà?nh phẮ hoà?i, sợ à?nh hươ?ng 'Ắn chuyẶn hòc tẶp cù?a Trà? Long. TĂi xàch cĂ?n cĂu lĂ?n mò? lĂn suẮi Là ngĂ?i, ngĂ?i bĂn bàfi cò? hĂm nà?o, cĂu kỳ? niẶm. TĂi và?o rư?ng Sim, hài bĂng dù? dè? nhèt 'Ă?y tùi ào, nghe hương thơm tươ?ng mù?a hà 'ang vĂ?. TĂi Ăm 'à?n, nẮi dĂy tơ 'ứt, hàt khùc chơ? mong. Tư? ngà?y Hà? Lan gàt lẶ ra 'i, tĂi chf?ng tươ?ng 'Ắn 'à?n tĂi im tiẮng. BĂy giơ? tĂi nhớ Trà? Long, tiẮng 'à?n tĂi thức giẮc, thĂ?m thì?:
  Khoàc chiẮc à?o và?ng mù?a thu
  TĂi 'ứng 'ợi mù?a hè?
  NgẶm nhành rĂu mù?a 'Ăng rèt mướt
  TĂi ngĂ?i 'ợi mù?a hè?
  RĂ?i cù?ng mù?a xuĂn, dưới bơ? mi thà?o mẶc
  TĂi nf?m 'ợi mù?a hè?
  Đi cù?ng càc mù?a 'i
  TĂi 'i gf̣p mù?a hè?
  Bf?ng trài tim mà?nh như tiẮng ve
  TĂi 'i tì?m mù?a hè? mà? mù?a hè? trẮn 'Ău mẮt biẶt. TĂi giẶn nò ghĂ . Và? tĂi hàt:
  BiẮt tĂi 'ợi mù?a hè?
  Sao thơ?i gian nhuẶm mà?u trf́ng xòa
  Sao hoa phượng bò? 'i 'Ău
  KhĂng vĂ? trĂn nhành là
  ĐĂ? tĂi nhớ mong ngươ?i xa xĂi quà
  Cf́n mĂi mì?nh bẶt màu
  Tươ?ng mù?a sang...
  TĂi cf́n chf̣t mĂi cho lò?ng bớt nhớ. MĂi tĂi rướm màu, tĂi thẮy mà?u 'ò?, tươ?ng phượng bào tin hè?. Hòa ra mù?a hè? ơ? xa lfng lf́c. BuĂ?n ghĂ, tĂi cứ phà?i 'ợi dà?i cà? cĂ?. Trà? Long ơ? xa, nò cò 'ợi như tĂi ?
  YĂu mẮn ơi,
  ơ? bĂn kia thơ?i gian và? khoà?ng càch
  Khi nhớ tĂi
  Em cò 'ợi mù?a hè? ?
  TĂi hò?i và? tĂi tự trà? lơ?i . Rf?ng Trà? Long cùfng 'ợi . Nò 'ợi giẮng như tĂi .
  ThẮy tĂi suẮt ruẶt, mù?a hè? lài trơ? vĂ?, df́t Trà? Long theo . TĂi bĂ?i hĂ?i hàt cho Trà? Long nghe bà?i tì?nh tĂi chơ? 'ợi . Nghe xong, Trà? Long im lf̣ng. Làt sau, nò chèp miẶng:
  - Chù 'ư?ng là?m nhàc nưfa!
  TĂi ngĂ?n ngơ:
  - Sao vẶy ?
  Trà? Long 'àp, giòng thĂfn thơ?:
  - Nhàc chù buĂ?n quà. Chàu sợ.
  LẶp tức tĂi buĂng 'à?n, khĂng hàt nưfa . Sự lo lf́ng khĂng 'Ău cù?a Trà? Long khiẮn tĂi cà?m thẮy hoang mang. TĂi bĂfng nhớ 'Ắn tì?nh tĂi ngà?y nà?o, nhưfng bà?n nhàc trong 'ơ?i tĂi 'Ă?u dà?nh cho Hà? Lan duy nhẮt, sao cuẮi cù?ng tì?nh làt duyĂn phai ? Nhưfng khùc hàt cù?a tĂi buĂ?n 'Ắn thẮ sao?
  KĂ? tư? hĂm 'ò, tĂi chf?ng mà?y may rớ 'Ắn cĂy 'à?n. TĂi và? Trà? Long chì? dào chơi qua 'ươ?ng xưa lẮi cùf, mà?i mĂ cò? nẶi hương 'Ă?ng, mĂfi ngà?y qua mĂfi ngà?y thĂm quyẮn luyẮn.
  LĂ?n nà?y, hè? 'i vẶi vàf. Nò vĂ? như rù?a bò?, sao 'i tựa chim bay . Lùc chia tay, Trà? Long lài nòi:
  - Chì? cò?n nfm nay nưfa thĂi .
  RĂ?i nò nhì?n tĂi, cươ?i:
  - Sang nfm chàu vĂ? luĂn rĂ?i . Chù 'ư?ng cf́n dẶp mĂi mì?nh nưfa .
  TĂi cùfng cươ?i . Và? hiĂ?u rf?ng nhưfng thàng ngà?y trẮng trà?i sf́p trĂi qua.
  74. Nfm 'ò, Hà? Lan lẮy chĂ?ng. TĂi nhẶn 'ược tin nhưng khĂng 'i dự 'àm cưới, chì? gư?i quà? mư?ng. Chf́c Hà? Lan hiĂ?u ròf lò?ng tĂi, nò khĂng nơf tràch.
  ĐẮi với tĂi, mẮi tì?nh ngà?y xưa 'àf lĂ?n giơ? 'Ắn trang cuẮi cù?ng. Đàm cưới cù?a Hà? Lan chì? là? dẮu chẮm hẮt 'f̣t lĂn dò?ng chưf cuẮi . Lò?ng tĂi ngẶm ngù?i, nhưng dĂfu sao tĂi cùfng mư?ng cho nò. TĂi chì? mong tư? 'Ăy Hà? Lan sèf chia tay với nhưfng ngà?y lẶn 'Ặn, như nĂfi ước mong trong cĂu hàt 'Ăm nà?o:
  Anh chì? mong xua 'ược mù?a 'Ăng
  Ra khò?i trài tim em
  Cù?ng với nhưfng Ău lo và? phiĂ?n muẶn
  ĐĂ? mai 'Ăy trĂn con 'ươ?ng dà?i dĂfu nhiĂ?u trf́c trơ?
  Em chì? gf̣p toà?n niĂ?m vui
  Và? nhưfng chà?ng trai thẶt thà? và? tẮt bùng
  YĂu em
  Chì? cĂ?n bf?ng mẶt nư?a anh thĂi
  Chà?ng trai mà? Hà? Lan 'àf gf̣p hf?n là? mẶt chà?ng trai như thẮ, thẶt thà? và? tẮt bùng, khĂng giẮng chùt nà?o với Dùfng và? Linh xưa.
  75. Sàu thàng sau ngà?y 'àm cưới Hà? Lan, Trà? Long ra trươ?ng. Nò vĂ? là?ng trĂn 'Ăi chĂn sào, mf̣t mà?y ràng rơf xinh tươi . Ngà?y hĂm 'ò, trơ?i 'èp là lù?ng. Như cò mẶt mù?a xuĂn trong mẶt mù?a hè?. Là?ng Đo Đo tưng bư?ng lĂf hẶi, hay lò?ng tĂi hoa là reo mư?ng. Mà? sao, khi gf̣p Trà? Long, tĂi xùc 'Ặng chf?ng nòi nĂn lơ?i . Ngay cà? khi Trà? Long mư?ng rơf nf́m lẮy tay tĂi, nòi:
  - Chù ơi, chàu vĂ? 'Ăy nè? ! LĂ?n nà?y, chàu vĂ? luĂn.
  TĂi cùfng chì? biẮt hf́ng giòng 'ứng im. Trà? Long ngò tĂi:
  - Chù là?m sao thẮ ?
  TĂi 'ò? mf̣t như con trai mới lớn:
  - Chù... chù...
  ThẮy tĂi Ắp ùng khĂ? sơ?, Trà? Long khĂng hò?i nưfa . Chf́c nò hiĂ?u tĂm tràng cù?a tĂì Chf́c nò biẮt tim tĂi 'ang quà chư?ng rẶn ràf.
  Hai chù chàu và?o nhà?. Ngà?y hẶi tù diĂfn ra 'Ă?m Ắm, vui vè?. Ba Hà? Lan hĂm nay ơ? nhà? 'òn chàu . Ă"ng ngĂ?i lf̣ng lèf nơi gòc vàn, chf?ng nòi gì?, như trước nay . Nhưng tĂi bf́t gf̣p trĂn gương mf̣t khf́c khĂ? cù?a Ăng ành mf́t long lanh và? nù cươ?i hiẮm hoi ìt khi xuẮt hiẶn.
  Mè Hà? Lan ngf́m chàu, gẶt gù?:
  - Chàu bà? lớn quà ! Con ngươ?i ta tuĂ?i nà?y 'àf 'i lẮy chĂ?ng rĂ?i !
  Tự nhiĂn Trà? Long 'ưa mf́t nhì?n tĂi khiẮn tĂi bẮt giàc 'ò? mf̣t. Mè Hà? Lan lài nòi:
  - ư?, chàu vĂ? 'Ăy dày hòc cho vui .
  Bà? nòi lẮp lư?ng, tĂi giẶt mì?nh. Vui ai, sao bà? khĂng nòi ? Vui bà?, vui Trà? Long hay vui tĂì? Chf?ng lèf ba nfm qua, bà? cùfng Ăm thĂ?m ngòng 'ợi ngà?y nà?y ?
  Nhưfng cĂu hò?i quay cuĂ?ng trong 'Ă?u khiẮn tĂi 'Ăm ra bẮi rẮi . Thư?a lùc mòi ngươ?i hò?i han nhau, tĂi lf?ng lf̣ng bò? ra khò?i nhà?. ơ? thĂm mẶt khoà?nh khf́c, tĂi sèf hòa 'iĂn. Con chim xanh hành phùc, mà?y vĂ? 'Ặu trĂn vai tao, sao mà?y khĂng bào trước?
  76. Nhưfng thàng ngà?y nà?y là? nhưfng thàng ngà?y 'èp nhẮt 'ơ?i tĂì BĂy giơ? chiĂ?u nà?o, tĂi và? Trà? Long cùfng dào chơi tha thĂ?n trong rư?ng Sim hoa tìm. Cò lùc chùng tĂi 'i cành nhau, cò lùc hai ngươ?i 'i lang thang hai ngà?, chì? nhì?n thẮy nhau thẮp thoàng sau nhưfng nhành sim già?. ĐĂi khi, Trà? Long nghìch ngợm trẮn tĂì Nò nẮp 'Ău 'ò trong bùi rẶm, mf̣c tĂi kĂu khà?n giòng, nò cứ ngĂ?i im, bào hài tĂi tì?m muẮn chẮt. ĐẮn khi tĂi dòa bò? vĂ? mẶt mì?nh, Trà? Long mới lò 'Ă?u ra, cươ?i ngf̣t nghèfo:
  - Chù dơ? èc! Chàu nẮp kẮ bĂn chù mà? chù tì?m cùfng khĂng ra!
  Trong mẶt lĂ?n trẮn tĂi như vẶy, tĂi chưa kìp gòi, Trà? Long 'àf la thẮt thanh và? 'ứng bẶt dẶy khò?i chĂf nẮp.
  TĂi hẮt hoà?ng chày lài:
  - Gì? vẶy chàù?
  - Chàu chẮng tay phà?i bùi chà? là?!
  Vư?a nòi, Trà? Long vư?a 'ưa tay ra trước mf̣t tĂi, miẶng khĂng ngư?ng xuỳt xoà TĂi cĂ?m lẮy bà?n tay Trà? Long, nghiĂng ngò, và? phàt hiẶn trĂn ngòn ùt cò hai chĂf bì gai 'Ăm rì? màù TĂi liĂ?n nòi:
  - Chàu ngẶm ngòn tay trong miẶng, mẶt làt hẮt chà?y màu liĂ?n!
  Nòi xong, bẮt giàc tĂi 'ưa ngòn tay Trà? Long lĂn miẶng mì?nh. Thù thẶt lùc 'ò tĂi khĂng hiĂ?u sao tĂi lài là?m như vẶỳ Hà?nh 'Ặng cù?a tĂi 'Ặt ngẶt 'Ắn mức tĂi cùfng khĂng ỳ thức ròf mì?nh 'ang là?m gì?.
  Thoàt 'Ă?u, Ttà? Long sư?ng sẮt 'ình rùt tay lài nhưng rĂ?i cuẮi cù?ng nò 'Ă? yĂn và? quay mf̣t 'i chĂf khàc.
  TĂi cà?m nhẶn 'ược sự xùc 'Ặng cù?a Trà? Long. TĂi cà?m thẮy bà?n tay nò 'ang run lĂn trong tay tĂì TĂi xùc 'Ặng cùfng chf?ng kèm gì?. TĂi cùfng thẮy tay mì?nh run lĂn. ĐĂi lùc tĂi khĂng biẮt 'ược thực sự là? tay ai 'ang run rĂ?ỳ Chf́c là? tay tĂì Bơ?i vì? tĂi nghe trài tim mì?nh 'ang 'Ặp thì?nh thìch trong ngực. Nò muẮn nhà?y ra ngoà?ì Nò 'ang dẶm chĂn và? la hèt. Đàf bao lĂ?n tĂi 'ình cf́n chf̣t rfng 'Ă? trẮn tìfnh cơn xùc 'Ặng nhưng tĂi sợ sèf nghiẮn 'ứt ngòn tay cù?a Trà? Long. Ngòn tay cù?a nò 'àf hẮt chà?y màu chưa, sao tĂi cứ ngẶm hoà?i trong miẶng. Chf́c màu vĂfn cò?n chà?y ri rì?, tĂi nghìf và? thĂ?m mong rư?ng Sim quĂ tĂi sèf mòc lf́m chà? là?. Chà? là? sèf mòc um tù?m và? sinh sĂi nà?y nơ? bẮt tẶn, hẶt 'àm rau dĂ?n quì? quài trong vươ?n bà? Nfm Tự. Lùc Ắy, ngòn tay cù?a Trà? Long sèf gai chìch ngà?n lĂ?n và? tĂi sèf ngà?n lĂ?n ngẶm ngòn tay xinh xinh kia trong miẶng.
  TĂi 'ang nghìf ngợi vĂ?n vơ thì? Trà? Long bĂfng quay mf̣t làì Nò chf?ng nòi gì?, chì? mì?m cươ?i nhì?n tĂi, ành mf́t long lanh, bĂ?i hĂ?i và? xao xuyẮn. Chì? trong khoà?nh khf́c, tĂi hiĂ?u rf?ng, tĂi và? Trà? Long sinh ra trong cuẶc 'ơ?i nà?y là? 'Ă? sẮng bĂn nhau.
 6. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  (tiếp theo và hết)
  77. Ti?nh yêu la?m quên thơ?i gian, có ai đó đaf nói như vậy . Trong trươ?ng hợp tôi, câu nói đó mới đúng la?m sao! Tư? nga?y Tra? Long vê? la?ng, tôi không nhớ trái đất đaf quay quanh mặt trơ?i như thế na?o . Nga?y va? đêm nối tiếp nhau lướt qua như a?o a?nh. Bên trơ?i lá rụng, tôi chă?ng hay . Lo?ng tôi chi? ngập đâ?y hoa nơ?.
  Dạo na?y, môfi khi va?o rư?ng Sim, tôi không quên mang theo cây đa?n. Tôi muốn nghe ti?nh tôi ca hát. Tôi muốn nghe sáu dây đa?n reo vang nhưfng ba?n ti?nh ca ngọt nga?o va? trong tre?o . Tra? Long đaf thôi trách tôi nhạc chú sao buô?n.
  Một hôm cao hứng, tôi dâfn Tra? Long đi xuyên qua mé rư?ng bên kia, đến chôf ta?ng đá dưới gốc ba?ng bi?a rư?ng, nơi nga?y xưa tôi va? Ha? Lan thươ?ng ngô?i ngắm mặt trơ?i xuống bên kia thung lufng. Không hiê?u sao, tư? trước đến nay, tôi vâfn ngại ru? Tra? Long đến chôf na?y . Chắc la? tôi sợ hô?n tôi lâ?n vê? ky? niệm. Ky? niệm dâfy đâ?y dưới tư?ng bước chân tôi.
  Tôi ngô?i trên ta?ng đá, bâng khuâng ngắm Tra? Long đang nhơ?n nhơ bên mấy bụi sim gia?, trên tay ôm một chu?m hoa tím. Giưfa rư?ng chiê?u nhạt nắng, Tra? Long bôfng đẹp lạ lu?ng. Nó như na?ng tiên đọa, bước ra tư? cô? tích, xuống trâ?n gian la?m bạn đê? tôi vui . Lo?ng dạt da?o, tôi so dây va? khef hát:
  Có pha?i em vư?a mới hiện ra
  Tư? trong xa thă?m cu?a hôm qua
  Y như cô Tấm nga?y xưa ấy
  Tiếc nuối la?m chi trái thị gia?
  Tra? Long lâ?n theo tiếng hát, đến ngô?i bên tôi . Nghe tôi hát, nó cươ?i ba?o:
  - Chú lại nhớ đến nhưfng trái thị trong vươ?n ông Cư?u Hoa?nh rô?i! Chú cứ nhắc ky? niệm hoa?i!
  Giọng Tra? Long êm ái bên tai, nghe như tiếng chiê?u đi xa?o xạc. Hạnh phúc dâng ngập lo?ng tôi khiến tim tôi như thót lại . Cuộc đơ?i sao như một giấc mơ . Có pha?i Tra? Long ngô?i bên, hay đó chi? la? khói sương mộng mị ? Tiếng đa?n tôi nhắn ho?i với mây chiê?u:
  Hay chính em la? một giấc mơ
  Len trong nắng sớm hơfi sương mơ?
  Em đang bên cạnh ma? như thê?
  Một bóng hi?nh ai khéo gia? vơ?
  Tiếng đa?n cuối cu?ng tự nhiên chu?ng xuống như một tiếng thơ? da?i . Tra? Long dịu da?ng đặt tay lên cánh tay tôi, giọng xao xuyến:
  - Cháu không pha?i la? giấc mơ đâu! Lúc na?o cháu cufng ơ? bên chú!
  Tôi quay lại, lo?ng xốn xang khôn ta?. Va? không ngăng được lo?ng mi?nh, tôi bô?i hô?i vo?ng tay ôm lấy Tra? Long. Trong một phút, tôi tươ?ng như tôi đang ôm ca? thế giới va?o lo?ng. Tôi nghe thấy bơ? vai Tra? Long dang run râ?y trong cánh tay tôi run râ?y . Tôi nghe thấy trái tim Tra? Long đang đập bô?n chô?n trong ngực tôi . Em khef ngước nhi?n tôi, bơ? môi đang chơ? đợi điê?u gi?, sao ánh mắt em nô?ng na?n đến vậy, có pha?i đây la? phút giây tôi đaf đợi chơ? suốt tuô?i xuân xanh. Em ra đi, em bo? mặc hô?n tôi hoa khế rụng, nôfi đau tôi ngấm trong môfi cung đa?n. Em ra đi, em bo? mặc rư?ng sim xao xác, nhưfng ne?o đươ?ng la?ng không có dấu chân qua . Tôi đợi em, hô?n run như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em vê?. Chiê?u nay, em vê? thật đấy sao, mắt biếc em nhi?n tôi sâu thă?m, hai mươi năm qua đôi mắt em vâfn đẹp tựa nga?y na?o . Tôi cúi xuống hôn em, môi tôi cháy bo?ng va? trái tim tôi như tan ra trong ky? niệm dạt da?o .
  Tôi như ngươ?i mộng du . Tôi nghe trong đâ?u tôi vang lên lơ?i xúc động nghẹn nga?o: "Ha? Lan ơi, bao nhiêu năm qua anh đaf đợi nga?y na?y!". ý nghif trong đâ?u mafnh liệt đến nôfi tôi chợt ru?ng mi?nh va? suýt nưfa bật lên tha?nh tiếng.
  Tra? Long chớp mắt, nhi?n tôi ngơ ngác:
  - Chú la?m sao thế ?
  Tôi ngâ?n ngơ như ke? mất hô?n:
  - Không... không... chú...
  Tra? Long nhẹ nha?ng gơf tay tôi ra va? nhi?n tôi lo lắng:
  - Chắc chú bị trúng gió rô?i! Mặt chú thất thâ?n thế kia!
  Tôi gật đâ?u, giọng thâfn thơ?:
  - ư?, chắc la? trúng gió!
  Tra? Long giục tôi vê?.
  Hai chú cháu băng qua nhưfng lối mo?n quen thuộc, sao tôi thấy quanh co như lạc giưfa sương mơ?. Cho đến khi vê? tận nha?, hô?n tôi vâfn co?n ba?ng hoa?ng, váng vất. Tôi nghe tiếng Tra? Long văng vă?ng đâu đây:
  - Sáng mai chú kho?e, chú dâfn cháu lên suối Lá đi câu nghen!
  Tôi nghe tiếng tôi "ư?" xa thă?m. Tra? Long lại nói:
  - Sao chú "ư?" nho? xíu vậy ? Hôm trước chú đaf hứa với cháu rô?i kia ma?!
  Tôi lại ư?. Lâ?n na?y tôi nghe tiếng tôi "ư?" lớn hơn. Va? tôi thấy thấp thoáng trước mắt mi?nh nụ cươ?i rạng rơf cu?a Tra? Long. Nhi?n cháu vui ma? lo?ng chú thêm xót xa, cay đắng-tôi nghe ý nghif cu?a mi?nh run lên trong đâ?u - Cháu biết không, chú thương cháu nhất trên đơ?i . Chú thương cháu bă?ng tất ca? ti?nh thương trong đơ?i chú cộng lại . Mọi ý nghif cu?a chú tư? nay sef thuộc vê? cháu, chi? một mi?nh cháu thôi!
  78. Đêm đó, tôi lặng lef va? ngậm ngu?i thu xếp đô? đạc. Nga?y mai tôi sef ra đi . Tôi sef rơ?i la?ng. Hă?n mẹ tôi sef buô?n. Mẹ Ha? Lan sef buô?n. Va? Ha? Lan, khi biết được, chắc cufng sef buô?n. Nhưng tôi biết la?m gi? khác hơn. Tôi cứ ngơ? ti?nh tôi xưa đaf tắt, chiê?u hôm qua tôi bôfng tha?ng thốt nhận ra nó vâfn cháy trong lo?ng. Tôi đaf tê tái hiê?u ra mối ti?nh tôi với Tra? Long chă?ng qua chi? la? sự nối da?i cu?a mối ti?nh tôi với Ha? Lan qua một hi?nh bóng khác. Cứ nghif đến ca?nh ôm Tra? Long trong tay ma? lo?ng cứ ngơf đang hôn Ha? Lan đắm đuối, tôi ru?ng mi?nh, nghe lạnh toát sau lưng.
  Tra? Long, cháu hiê?u cho chú không? Nga?y mai chú ra đi, chú biết mọi ngươ?i sef buô?n. Va? cháu sef la? ngươ?i buô?n nhất. Ti?nh yêu cu?a cháu da?nh cho chú trong sáng, ấm áp va? chân tha?nh xiết bao! Cháu giống ba? ngoại cháu, ti?nh ca?m cu?a cháu bao giơ? cufng sâu lắng, đâ?y tin cậy va? nhân ái . Mặc du? cháu không nói ra, nhưng chú biết, với ti?nh yêu đă?m thắm cu?a mi?nh, cháu nhưfng muốn băng bó vết thương lo?ng cu?a chú, nôfi đau nga?y na?o do mẹ cháu gây ra .
  Nhưfng nga?y cháu đi học xa, chú nhớ cháu biết bao . Chú mong ngóng cháu tư?ng giơ? tư?ng phút. Hơn mươ?i năm vê? la?ng dạy học, chú đaf chứng kiến bao nhiêu ngươ?i con gái ru? nhau rơ?i bo? la?ng. Họ đi ngang qua mắt chú, luf lượt va? lâ?m lufi . La?ng quên dâ?n da? chi? co?n ngươ?i gia? va? tre? nho?. Chi? có cháu la? ngươ?i duy nhất ơ? lại . Cháu yêu la?ng, cufng như chú. Cháu yêu la?ng vi? ơ? đó có tuô?i thơ va? ky? niệm. Vi? ơ? đó có nhưfng ngươ?i thân. Va? vi? ơ? đó, có chú. Nhưfng năm tháng đi xa, cháu đaf mo?i mo?n chơ? nga?y vê? lại . Cháu đaf đếm tư?ng nga?y, tư?ng tháng, tư?ng mu?a phượng nơ?. La?m sao chú có thê? quên hôm mới vê? la?ng, cháu đaf reo lên hớn hơ?: "Chú ơi, cháu vê? đây ne?! Lâ?n na?y cháu vê? luôn!". ánh mắt cháu hôm đó vui mư?ng biết mấy . Vậy ma?, nga?y cháu vê?, chú lại ra đi . Tôi thơ? da?i nhi?n qua song cư?a . Đêm nay, trăng xanh vơ?i vợi . Trăng lung linh trên ta?u lá chuối sau vươ?n. ơ? dưới nha? Tra? Long, hă?n giơ? na?y trăng đang rụng tư?ng giọt va?ng xuống gia?n hoa thiên lý. Có giọt na?o rơi va?o giấc ngu? cháu không?
  Tôi lại quay va?o va? thâfn thơ? sơ? tay lên mặt ván mát lạnh, mặt ván nga?y xưa tôi đaf biết bao lâ?n leo lên nă?m sấp ngươ?i chơ? ngọn roi ba tôi dánh xuống. Tra? Long, la?ng mi?nh bao giơ? cufng đẹp. Cháu hiê?u rof điê?u đó hơn mẹ cháu . La?ng mi?nh đẹp, nhưng buô?n. Hô?i chú co?n nho?, la?ng vui hơn. Cufng có thê? la?ng vâfn thế thôi, nhưng bây giơ? chú thấy khác. Khi lớn lên, ngươ?i ta thươ?ng thấy mọi thứ khác đi, cháu ạ! Chúng ít rực rơf hơn va? ít trong suốt hơn. Nhưng du? sao chú vâfn tin ră?ng trong mắt cháu, thế giới vâfn co?n nguyên vẹn, du? nga?y mai khi cháu đến đây thi? chú đaf đi rô?i ...
  Tra? Long, bây giơ? thi? chú pha?i đi . Đaf đến giơ? rô?i, tiếng ga? gáy vọng lại tư? cuối la?ng, trong cơn mơ cháu có bô?n chô?n nghe thấy ? Hay cơn mơ cháu đêm nay đâ?y ắp hoa hô?ng, cháu thấy cháu cu?ng chú đi câu trên suối Lá va? ngay va?o lúc chú lặng lef rơ?i bo? cháu thi? cháu đang mi?m cươ?i với chú trong giấc ngu? thơ ngây ?
  Tôi bước chân đi ma? lo?ng như thắt lại, hô?n tôi sao quá đôfi nặng nê?. Tội nghiệp Tra? Long, tôi nghiệp cháu vô cu?ng! Nga?y mai khi cháu nghe thấy tiếng co?i ta?u thi? chú đaf ơ? xa ngoa?i năm trăm dặm. Có một ba?i hát đaf hát như thế. Chú đaf nghe ba?i hát buô?n baf na?y nhiê?u lâ?n, nhưng không bao giơ? chú nghif ba?i hát đó lại hát cho chú va? hát cho ngươ?i chú yêu dấu . Nga?y mai, khi cháu đến ti?m chú, hă?n lúc ấy mặt trơ?i đaf lên va? nhưfng cánh phượng cuối cu?ng cu?a mu?a he? đang bắt đâ?u ứa máu . Nhưng Tra? Long yêu thương cu?a chú, chú vâfn tin ră?ng, du? sao lúc ấy cháu cufng sef không khóc, cháu sef không khóc, có pha?i thế không?
  The end.
 7. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  (tiếp theo và hết)
  77. Ti?nh yêu la?m quên thơ?i gian, có ai đó đaf nói như vậy . Trong trươ?ng hợp tôi, câu nói đó mới đúng la?m sao! Tư? nga?y Tra? Long vê? la?ng, tôi không nhớ trái đất đaf quay quanh mặt trơ?i như thế na?o . Nga?y va? đêm nối tiếp nhau lướt qua như a?o a?nh. Bên trơ?i lá rụng, tôi chă?ng hay . Lo?ng tôi chi? ngập đâ?y hoa nơ?.
  Dạo na?y, môfi khi va?o rư?ng Sim, tôi không quên mang theo cây đa?n. Tôi muốn nghe ti?nh tôi ca hát. Tôi muốn nghe sáu dây đa?n reo vang nhưfng ba?n ti?nh ca ngọt nga?o va? trong tre?o . Tra? Long đaf thôi trách tôi nhạc chú sao buô?n.
  Một hôm cao hứng, tôi dâfn Tra? Long đi xuyên qua mé rư?ng bên kia, đến chôf ta?ng đá dưới gốc ba?ng bi?a rư?ng, nơi nga?y xưa tôi va? Ha? Lan thươ?ng ngô?i ngắm mặt trơ?i xuống bên kia thung lufng. Không hiê?u sao, tư? trước đến nay, tôi vâfn ngại ru? Tra? Long đến chôf na?y . Chắc la? tôi sợ hô?n tôi lâ?n vê? ky? niệm. Ky? niệm dâfy đâ?y dưới tư?ng bước chân tôi.
  Tôi ngô?i trên ta?ng đá, bâng khuâng ngắm Tra? Long đang nhơ?n nhơ bên mấy bụi sim gia?, trên tay ôm một chu?m hoa tím. Giưfa rư?ng chiê?u nhạt nắng, Tra? Long bôfng đẹp lạ lu?ng. Nó như na?ng tiên đọa, bước ra tư? cô? tích, xuống trâ?n gian la?m bạn đê? tôi vui . Lo?ng dạt da?o, tôi so dây va? khef hát:
  Có pha?i em vư?a mới hiện ra
  Tư? trong xa thă?m cu?a hôm qua
  Y như cô Tấm nga?y xưa ấy
  Tiếc nuối la?m chi trái thị gia?
  Tra? Long lâ?n theo tiếng hát, đến ngô?i bên tôi . Nghe tôi hát, nó cươ?i ba?o:
  - Chú lại nhớ đến nhưfng trái thị trong vươ?n ông Cư?u Hoa?nh rô?i! Chú cứ nhắc ky? niệm hoa?i!
  Giọng Tra? Long êm ái bên tai, nghe như tiếng chiê?u đi xa?o xạc. Hạnh phúc dâng ngập lo?ng tôi khiến tim tôi như thót lại . Cuộc đơ?i sao như một giấc mơ . Có pha?i Tra? Long ngô?i bên, hay đó chi? la? khói sương mộng mị ? Tiếng đa?n tôi nhắn ho?i với mây chiê?u:
  Hay chính em la? một giấc mơ
  Len trong nắng sớm hơfi sương mơ?
  Em đang bên cạnh ma? như thê?
  Một bóng hi?nh ai khéo gia? vơ?
  Tiếng đa?n cuối cu?ng tự nhiên chu?ng xuống như một tiếng thơ? da?i . Tra? Long dịu da?ng đặt tay lên cánh tay tôi, giọng xao xuyến:
  - Cháu không pha?i la? giấc mơ đâu! Lúc na?o cháu cufng ơ? bên chú!
  Tôi quay lại, lo?ng xốn xang khôn ta?. Va? không ngăng được lo?ng mi?nh, tôi bô?i hô?i vo?ng tay ôm lấy Tra? Long. Trong một phút, tôi tươ?ng như tôi đang ôm ca? thế giới va?o lo?ng. Tôi nghe thấy bơ? vai Tra? Long dang run râ?y trong cánh tay tôi run râ?y . Tôi nghe thấy trái tim Tra? Long đang đập bô?n chô?n trong ngực tôi . Em khef ngước nhi?n tôi, bơ? môi đang chơ? đợi điê?u gi?, sao ánh mắt em nô?ng na?n đến vậy, có pha?i đây la? phút giây tôi đaf đợi chơ? suốt tuô?i xuân xanh. Em ra đi, em bo? mặc hô?n tôi hoa khế rụng, nôfi đau tôi ngấm trong môfi cung đa?n. Em ra đi, em bo? mặc rư?ng sim xao xác, nhưfng ne?o đươ?ng la?ng không có dấu chân qua . Tôi đợi em, hô?n run như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em vê?. Chiê?u nay, em vê? thật đấy sao, mắt biếc em nhi?n tôi sâu thă?m, hai mươi năm qua đôi mắt em vâfn đẹp tựa nga?y na?o . Tôi cúi xuống hôn em, môi tôi cháy bo?ng va? trái tim tôi như tan ra trong ky? niệm dạt da?o .
  Tôi như ngươ?i mộng du . Tôi nghe trong đâ?u tôi vang lên lơ?i xúc động nghẹn nga?o: "Ha? Lan ơi, bao nhiêu năm qua anh đaf đợi nga?y na?y!". ý nghif trong đâ?u mafnh liệt đến nôfi tôi chợt ru?ng mi?nh va? suýt nưfa bật lên tha?nh tiếng.
  Tra? Long chớp mắt, nhi?n tôi ngơ ngác:
  - Chú la?m sao thế ?
  Tôi ngâ?n ngơ như ke? mất hô?n:
  - Không... không... chú...
  Tra? Long nhẹ nha?ng gơf tay tôi ra va? nhi?n tôi lo lắng:
  - Chắc chú bị trúng gió rô?i! Mặt chú thất thâ?n thế kia!
  Tôi gật đâ?u, giọng thâfn thơ?:
  - ư?, chắc la? trúng gió!
  Tra? Long giục tôi vê?.
  Hai chú cháu băng qua nhưfng lối mo?n quen thuộc, sao tôi thấy quanh co như lạc giưfa sương mơ?. Cho đến khi vê? tận nha?, hô?n tôi vâfn co?n ba?ng hoa?ng, váng vất. Tôi nghe tiếng Tra? Long văng vă?ng đâu đây:
  - Sáng mai chú kho?e, chú dâfn cháu lên suối Lá đi câu nghen!
  Tôi nghe tiếng tôi "ư?" xa thă?m. Tra? Long lại nói:
  - Sao chú "ư?" nho? xíu vậy ? Hôm trước chú đaf hứa với cháu rô?i kia ma?!
  Tôi lại ư?. Lâ?n na?y tôi nghe tiếng tôi "ư?" lớn hơn. Va? tôi thấy thấp thoáng trước mắt mi?nh nụ cươ?i rạng rơf cu?a Tra? Long. Nhi?n cháu vui ma? lo?ng chú thêm xót xa, cay đắng-tôi nghe ý nghif cu?a mi?nh run lên trong đâ?u - Cháu biết không, chú thương cháu nhất trên đơ?i . Chú thương cháu bă?ng tất ca? ti?nh thương trong đơ?i chú cộng lại . Mọi ý nghif cu?a chú tư? nay sef thuộc vê? cháu, chi? một mi?nh cháu thôi!
  78. Đêm đó, tôi lặng lef va? ngậm ngu?i thu xếp đô? đạc. Nga?y mai tôi sef ra đi . Tôi sef rơ?i la?ng. Hă?n mẹ tôi sef buô?n. Mẹ Ha? Lan sef buô?n. Va? Ha? Lan, khi biết được, chắc cufng sef buô?n. Nhưng tôi biết la?m gi? khác hơn. Tôi cứ ngơ? ti?nh tôi xưa đaf tắt, chiê?u hôm qua tôi bôfng tha?ng thốt nhận ra nó vâfn cháy trong lo?ng. Tôi đaf tê tái hiê?u ra mối ti?nh tôi với Tra? Long chă?ng qua chi? la? sự nối da?i cu?a mối ti?nh tôi với Ha? Lan qua một hi?nh bóng khác. Cứ nghif đến ca?nh ôm Tra? Long trong tay ma? lo?ng cứ ngơf đang hôn Ha? Lan đắm đuối, tôi ru?ng mi?nh, nghe lạnh toát sau lưng.
  Tra? Long, cháu hiê?u cho chú không? Nga?y mai chú ra đi, chú biết mọi ngươ?i sef buô?n. Va? cháu sef la? ngươ?i buô?n nhất. Ti?nh yêu cu?a cháu da?nh cho chú trong sáng, ấm áp va? chân tha?nh xiết bao! Cháu giống ba? ngoại cháu, ti?nh ca?m cu?a cháu bao giơ? cufng sâu lắng, đâ?y tin cậy va? nhân ái . Mặc du? cháu không nói ra, nhưng chú biết, với ti?nh yêu đă?m thắm cu?a mi?nh, cháu nhưfng muốn băng bó vết thương lo?ng cu?a chú, nôfi đau nga?y na?o do mẹ cháu gây ra .
  Nhưfng nga?y cháu đi học xa, chú nhớ cháu biết bao . Chú mong ngóng cháu tư?ng giơ? tư?ng phút. Hơn mươ?i năm vê? la?ng dạy học, chú đaf chứng kiến bao nhiêu ngươ?i con gái ru? nhau rơ?i bo? la?ng. Họ đi ngang qua mắt chú, luf lượt va? lâ?m lufi . La?ng quên dâ?n da? chi? co?n ngươ?i gia? va? tre? nho?. Chi? có cháu la? ngươ?i duy nhất ơ? lại . Cháu yêu la?ng, cufng như chú. Cháu yêu la?ng vi? ơ? đó có tuô?i thơ va? ky? niệm. Vi? ơ? đó có nhưfng ngươ?i thân. Va? vi? ơ? đó, có chú. Nhưfng năm tháng đi xa, cháu đaf mo?i mo?n chơ? nga?y vê? lại . Cháu đaf đếm tư?ng nga?y, tư?ng tháng, tư?ng mu?a phượng nơ?. La?m sao chú có thê? quên hôm mới vê? la?ng, cháu đaf reo lên hớn hơ?: "Chú ơi, cháu vê? đây ne?! Lâ?n na?y cháu vê? luôn!". ánh mắt cháu hôm đó vui mư?ng biết mấy . Vậy ma?, nga?y cháu vê?, chú lại ra đi . Tôi thơ? da?i nhi?n qua song cư?a . Đêm nay, trăng xanh vơ?i vợi . Trăng lung linh trên ta?u lá chuối sau vươ?n. ơ? dưới nha? Tra? Long, hă?n giơ? na?y trăng đang rụng tư?ng giọt va?ng xuống gia?n hoa thiên lý. Có giọt na?o rơi va?o giấc ngu? cháu không?
  Tôi lại quay va?o va? thâfn thơ? sơ? tay lên mặt ván mát lạnh, mặt ván nga?y xưa tôi đaf biết bao lâ?n leo lên nă?m sấp ngươ?i chơ? ngọn roi ba tôi dánh xuống. Tra? Long, la?ng mi?nh bao giơ? cufng đẹp. Cháu hiê?u rof điê?u đó hơn mẹ cháu . La?ng mi?nh đẹp, nhưng buô?n. Hô?i chú co?n nho?, la?ng vui hơn. Cufng có thê? la?ng vâfn thế thôi, nhưng bây giơ? chú thấy khác. Khi lớn lên, ngươ?i ta thươ?ng thấy mọi thứ khác đi, cháu ạ! Chúng ít rực rơf hơn va? ít trong suốt hơn. Nhưng du? sao chú vâfn tin ră?ng trong mắt cháu, thế giới vâfn co?n nguyên vẹn, du? nga?y mai khi cháu đến đây thi? chú đaf đi rô?i ...
  Tra? Long, bây giơ? thi? chú pha?i đi . Đaf đến giơ? rô?i, tiếng ga? gáy vọng lại tư? cuối la?ng, trong cơn mơ cháu có bô?n chô?n nghe thấy ? Hay cơn mơ cháu đêm nay đâ?y ắp hoa hô?ng, cháu thấy cháu cu?ng chú đi câu trên suối Lá va? ngay va?o lúc chú lặng lef rơ?i bo? cháu thi? cháu đang mi?m cươ?i với chú trong giấc ngu? thơ ngây ?
  Tôi bước chân đi ma? lo?ng như thắt lại, hô?n tôi sao quá đôfi nặng nê?. Tội nghiệp Tra? Long, tôi nghiệp cháu vô cu?ng! Nga?y mai khi cháu nghe thấy tiếng co?i ta?u thi? chú đaf ơ? xa ngoa?i năm trăm dặm. Có một ba?i hát đaf hát như thế. Chú đaf nghe ba?i hát buô?n baf na?y nhiê?u lâ?n, nhưng không bao giơ? chú nghif ba?i hát đó lại hát cho chú va? hát cho ngươ?i chú yêu dấu . Nga?y mai, khi cháu đến ti?m chú, hă?n lúc ấy mặt trơ?i đaf lên va? nhưfng cánh phượng cuối cu?ng cu?a mu?a he? đang bắt đâ?u ứa máu . Nhưng Tra? Long yêu thương cu?a chú, chú vâfn tin ră?ng, du? sao lúc ấy cháu cufng sef không khóc, cháu sef không khóc, có pha?i thế không?
  The end.
 8. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  THAY CHO LỜI KẾT​
  Thực lòng mà nói, trước đây chưa bao giờ tôi thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh cả, kể cả khi tôi còn ở tuổi teen. Có thể bởi truyện của ông là thứ truyện viết để giải trí, nó nhàn nhạt và thể hiện rõ ở sự "tự nghĩ ra truyện để viết". Nói như vậy có vẻ không khách quan lắm, tuy nhiên truyện của ông hầu hết là sản phẩm của trí tưởng tượng xa rời thực tế, không giàu màu sắc và giá trị văn học...
  Tuy nhiên, tôi tình cờ đọc MẮT BIẾC qua sự giới thiệu của một người bạn... Lúc đầu tôi không để tâm cho lắm, thậm chí không buồn đọc nữa. Nhưng người giới thiệu với tôi tác phẩm này là một người bạn mà tôi quý mến... Tôi có một "tật xấu" là tập thích những gì mà bạn mình thích (tất nhiên, những người bạn thân thiết), vì vậy tôi bắt đầu đọc... Và thực sự đã bị lôi cuốn... Vẫn là Nguyễn Nhật Ánh đó, nhưng MẮT BIẾC ẩn chứa một tình yêu mãnh liệt... Một tình yêu đáng kính phục, mặc dù có thể đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng...
  (Thân tặng Halancuabau)


  Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 25/09/2004
 9. hatxxihoi

  hatxxihoi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/06/2004
  Bài viết:
  1.269
  Đã được thích:
  0
  THAY CHO LỜI KẾT​
  Thực lòng mà nói, trước đây chưa bao giờ tôi thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh cả, kể cả khi tôi còn ở tuổi teen. Có thể bởi truyện của ông là thứ truyện viết để giải trí, nó nhàn nhạt và thể hiện rõ ở sự "tự nghĩ ra truyện để viết". Nói như vậy có vẻ không khách quan lắm, tuy nhiên truyện của ông hầu hết là sản phẩm của trí tưởng tượng xa rời thực tế, không giàu màu sắc và giá trị văn học...
  Tuy nhiên, tôi tình cờ đọc MẮT BIẾC qua sự giới thiệu của một người bạn... Lúc đầu tôi không để tâm cho lắm, thậm chí không buồn đọc nữa. Nhưng người giới thiệu với tôi tác phẩm này là một người bạn mà tôi quý mến... Tôi có một "tật xấu" là tập thích những gì mà bạn mình thích (tất nhiên, những người bạn thân thiết), vì vậy tôi bắt đầu đọc... Và thực sự đã bị lôi cuốn... Vẫn là Nguyễn Nhật Ánh đó, nhưng MẮT BIẾC ẩn chứa một tình yêu mãnh liệt... Một tình yêu đáng kính phục, mặc dù có thể đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng...
  (Thân tặng Halancuabau)


  Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 25/09/2004
 10. zz0zz

  zz0zz Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  13/03/2005
  Bài viết:
  110
  Đã được thích:
  0
  Truyện rất hay và xúc động, mặc dù mình cũng hiểu tại sao Hà Lan lại không yêu anh ấy nhưng biết sao được, cuộc đời lắm trớ trêu.
  Hi vọng các nhân vật đều có một kết cục tạm ổn, nhất là Trà Long đáng yêu.

Chia sẻ trang này