1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hội tuổi thơ 1/6/2006 tại Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Hội học sinh Trần Phú' bởi fair_play289, 25/05/2006.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. fair_play289

  fair_play289 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/10/2005
  Bài viết:
  64
  Đã được thích:
  0
  Ngày hội tuổi thơ 1/6/2006 tại Đà Nẵng

  --------------------------------------------------------------------------------
  õ?Ư Và bâ ặĂi, bâ có nhỏưn ra .. mạa 'ang trôi ..?..

  õ?oHỏĂ này mơnh sỏẵ 'i 'Âu 'ỏằf 'ón mạa nỏng vàng cỏằĐa 'ỏƠt trỏằI?õ?

  Mạa thu, mỏằTt con bâ mỏãc vĂy hoa, lóc cóc 'ỏĂp xe qua 'ỏằ"I gió mênh mông tỏằ hỏằI mơnh.

  Mạa Đông, giỏằa nhỏằng 'ỏằÊt gió lỏĂnh buỏằ't Ănh mỏt mênh mông, khe khỏẵ hà hặĂi , xoa xoa 'ôi bàn tay Ăp vào mỏt, con bâ vu vặĂ nhơn xa xôi, tỏằ hỏằI mơnh.

  Bỏằ'n mạa lỏãng lỏẵ luÂn chuyỏằfn theo gió, theo mÂy, theo nhỏằng cĂnh chim bay, bÊng lÊng trôi qua sỏc trỏằi.

  Bâ ngỏằ"I trong lỏằ>p hỏằc, lặĂ 'Êng nhơn ra bỏĐu trỏằI trong veo rỏằ"I lỏĂI cỏm cúi vào bài kiỏằfm tra 'ang tỏt ỏằY mỏằTt con sỏằ'. Bâ không nhỏưn thỏƠy phặỏằÊng 'ang nỏằY hoa ..

  Tan hỏằc, bỏằT 'ỏằ"ng phỏằƠc 'Ê hặĂi xỏằTc xỏằ?ch, bâ cỏằâ thỏ cỏm cúi bặỏằ>c trên con 'ặỏằng vỏằTI vÊ tiỏng còi xe giỏằa giỏằ tan tỏ**. Lặỏằ>t qua nhỏằng bàn tay 'ang chơa ra bên vỏằ?a hă, bâ vỏằTI vÊ cho kỏằI Ănh 'ăn 'ặỏằng, dỏằm và thỏưt tơnh tĂo cho mỏằTt tĂ bài tỏưp. Bóng bâ liêu xiêu 'ỏằ. dài trên Ănh 'ăn 'ặỏằng, gÊy khúc khi bâ quỏạo qua góc tỏằ'I lỏĂnh lỏẵo mạa Đông ..

  Giỏằa nhỏằng nỏằ"m nam cặĂn gió thỏằ.I, cĂi lỏĂnh run rỏây cỏằĐa mạa Đông 'Ê trôi xa quĂ 'ỏằ-I! Giỏằa nhỏằng cĂi nỏng hanh hao da thỏằI nhỏằng cĂi rât cỏt da cỏt thỏằc chÂn vỏằTI vÊ 'ang 'ặa vỏằ>i cĂnh gió 'ang trôi qua nỏằưa mạa. Nhỏằng màu Ăo xanh tặng bỏằông hành quÂn trên khỏp cĂc nỏằo 'ặỏằng. Nhỏằng bfng-rôn dÂn Olym 'ang hỏằ'I hỏÊ treo trên nhỏằng hỏằTI trặỏằng õ?oVơ mỏằTt cuỏằTc sỏằ'ng tặặĂi 'ỏạp hặĂnõ?

  CuỏằTc sỏằ'ng tặặĂi 'ỏạp hặĂn bỏằYI nhỏằgn trĂi tim chung tay tỏằô khỏp cĂc phặặĂng trỏằi. Nhỏằgn bài hỏằc làm giàu cho tÂm hỏằ"n bâ và vỏẵ lên mỏằTt tặặĂng lai tặặĂi 'ỏạp cho cuỏằTc 'ỏằI bâ - nhỏằgn bài hỏằc làm ngặỏằI , bài hỏằc vào 'ỏằI - nhỏằng hỏĂt cĂt vàng không chỏằ? trong sĂch vỏằY mà còn nỏm lỏôn lỏằTn giỏằa cĂt 'Ă trên khỏp nhỏằgn con 'ặỏằng 'ang 'ỏằÊI bặỏằ>c chÂn bâ 'i qua. Cho gió, nỏng và tuỏằ.I trỏằ thỏằ.I bạng lên ngỏằn lỏằưa nhiỏằ?t huyỏt giỏằa góc khuỏƠt - nặĂi mạa Đông 'ỏằng lỏĂI trong nhỏằi cĂc trò chặĂi vỏưn 'ỏằTng hào hỏằâng, chặặĂng trơnh vfn nghỏằ? phong phú cho thiỏu nhi trong ngày 'ỏãc biỏằ?t này. Nhóm HĐXH chúng tôi mong rỏng Ngày HỏằTi Tuỏằ.i ThặĂ 1/6 sỏẵ là bặỏằ>c khỏằYi 'ỏĐu tỏằ't 'ỏạp cho cĂc hoỏĂt 'ỏằTng vỏằ sau cỏằĐa nhóm HĐXH Ngặỏằi Viỏằ?t Trỏằ


  Kỏắ HOỏCH MIỏằ?N TRUNG

  I-THỏằoI GIAN-ĐỏằSA ĐIỏằ,M:

  - Thỏằi gian: 01/06/2006.
  - Đỏằn giỏằa tơnh nguyỏằ?n viên và cĂc em thiỏu nhi.
  - LỏƠy thông và nghỏằ? trặa.
  - CuỏằTc thi "Chung sỏằâc" giỏằa cĂc trỏằ em 'ỏn tỏằô cĂc ỏƠp.
  - ChặặĂng trinh "Nỏằ'i vòng tay yêu thặặĂng".

  CHặặNG TRONH: (8h-16h15)

  - 8h15-8h30: Tỏưp trung, ỏằ.n 'ỏằi thiỏằ?u chặặĂng trơnh và cĂc vỏằn giỏằa tơnh nguyỏằ?n viên và cĂc em thiỏu nhi
  - 10h45-1h30:
  + Gian hàng ỏâm thỏằc
  + Trò chuyỏằ?n vỏằ>i cĂc em, lỏƠy thông tin, chuỏân bỏằi cĂc bỏĂn

Chia sẻ trang này