1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngữ pháp tiếng Ý online.

Chủ đề trong 'Italy' bởi Bella_Da_Morire, 13/02/2005.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Bella_Da_Morire

  Bella_Da_Morire Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/12/2004
  Bài viết:
  140
  Đã được thích:
  0
  Bài 10:   Sự phân chia, xen kẽ của những âm nặng và âm nhẹ
     Coniugazione: alternanza di suoni duri e di suoni dolci
   
   
  Trong khi được chia những động từ thường có xen lẫn những âm mạnh (go, sco)
  với những âm nhẹ(gi, sci).
                Piangere              Crescere           Reagire 
                      (khóc)          (tin tưởng)     (tác động trở lại )  
   
  piango             cresco                reagisco
  piangi              cresci                 reagisci
  piange             cresce                reagisce
  piangiamo       cresciamo          reagiamo
  piangete          crescete             reagite
  piangono         crescono            reagiscono
               
   
  Tuy vậy những động từ tận cùng bằng ?"care và ?"gare  giữ âm mạnh khi chia ở các ngôi. Chúng thêm h khi tân cùng bằng i hoặc e 
      
                     Attaccare                      Negare
                               (tấn công)                 (chối cãi)                                                                    
   
                     Attacco                          Nego       
                     Attachi                           Neghi
                     Attacca                          Nega
                     Attachiamo                    Neghiamo
                     Attaccate                       Negate
                     Attacano                        Negano
   
 2. Bella_Da_Morire

  Bella_Da_Morire Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/12/2004
  Bài viết:
  140
  Đã được thích:
  0
  Đây là mục lục cho 9 bài tiếp theo, lần này mình sẽ post từ từ ^_^
   
  MỤC LỤC ?" SOMMARIO (2)
   
  11.      Thì tương lai của những động từ tận cùng bằng ?o-are?, ?o-ere? và ?oire? - Il futuro del verbi in ?o-are?, ?o-ere? ed ?o-ire?
  12.      Thì tương lai - Il futuro
  13.      Quá khứ hoàn thành những động từ tận cùng bằng ?o-are?, ?o-ere? và ?oire? -  L?Timperfetto dei verbi in ?o-are?, ?o-ere? ed ?o-ire?                
  14.      Quá khứ hoàn thành của ?~Essere?T và ?~Avere?T ?" L?Timperfetto di ?oessere? e ?oavere?
  15.      Bàng thái cách hiện tại của những động từ tận cùng bằng ?o-are?, ?o-ere? và ?oire? - Il congiuntivo presente dei verbi in ?o-are?, ?o-ere? ed ?o-ire?
  16.      Bàng thái cách hiện tại của động từ ?oavere? và ?oessere? - Il congiuntivo presente di ?oavere? e ?oessere?
  17.      Bàng thái cách quá khứ chưa hoàn thành - Il congiuntivo imperfetto
  18.      Bàng thái cách ở quá khứ hoàn thành - Il congiuntivo piucche perfetto?
  19.      Cách sử dụng bàng thái cách - L?Tuso del congiuntivo
   
   
 3. Bella_Da_Morire

  Bella_Da_Morire Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/12/2004
  Bài viết:
  140
  Đã được thích:
  0
  BÀI 11:   Thì tương lai của những động từ tận cùng bằng ?o-are?, ?o-ere? và ?oire?
             Il futuro del verbi in ?o-are?, ?o-ere? ed ?o-ire?
                  Cantare                    Prendere
  (hát)                          (lấy)
  Cant-erò                  Prend-erò
  Cant-erai                 Prend-erai
  Cant-erà                  Prend-erà
  Cant-eremo             Prend-eremo
  Cant-erete               Prend-erete
  Cant-eranno            Prend-eranno
   
  Aprire                    Colpire
  (mở)                        (đánh)
   Apr-irò                   Colp-irò
  Apr-irai                  Colp-irai
  Apr-irà                   Colp-irà
  Apr-iremo              Colp-iremo
  Apr-irete                Colp-irete
  Apr-iranno             Colp-iranno
   
   Những động từ tận cùng bằng  -care và -gare thêm h trước e khi chia ở thì tương lai để giữ âm nhấn.
   Example:    attaccare/attaccherò (tấn công), pagare/pagherò (trả)
   
  Những động từ tận cùng bằng -ciare, -giare và -sciare mất
  i trước e khi chia ở thì tương lai.
   Example:    cominciare/comincerò (bắt đầu), viaggiare/viaggerò (du lịch),
                     lasciare/lascerò ( thả, để cho )
   
  Một số động từ bị bỏ bớt chữ ở đuôi ở thì tương lai ( trong câu điều kiện cũng vậy)
   Example:  andare/and, cadere/cadrò(té, rớt), condurre/condurrò (quản lý)
                   dovere/dov, porre/por, rimanere/rimarrò (còn lại, vẫn)
                   sapere/saprò (biết) , tenere/terrò (nắm giữ) , valere/varrò (có giá),
                   vedere/vedrò (nhìn) , venire/verrò (đến), volere/vorrò (muốn)
   
  Thì tương lai hoàn thành được cấu tạo bởi các trợ động từ avere
  hoặc essere chia ở tương lai và theo sau là động từ đươc chia ở quá khứ phân từ.
   Cantare             Perdere           Aprire             Colpire
  (to sing)              (thua)               (to open)          (to hit)
  Avrò cantato     Avrò perso     Avrò aperto    Sarò colpito
   
   
 4. Bella_Da_Morire

  Bella_Da_Morire Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/12/2004
  Bài viết:
  140
  Đã được thích:
  0
  BÀI 12:      Thì tương lai
                     Il futuro
   
  · avere essere chia ở tương lai
   Essere                        Avere
   
  Sarò                            Avrò       
  Sarai                           Avrai
  Sarà                            Avrà
  Saremo                       Avremo
  Sarete                         Avrete
  Saranno                      Avranno
   
  ·Tương lai hoàn thành
                                                Essere                          Avere
   
  Sarò stato/a...             Avrò avuto...
  Saremo stati/e...         Avremo avuto...
   
  ·   Thì tương lai giả định
   Ta dùng thì tương lai để diễn tảo chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nó cũng được dùng để diễn tả một giả thuyết.
   Example:    Sarà anche un bravo ragazzo, ma non mi
                     piace affatto. ( Anh tay cũng có thể là một tay khá đấy nhưng thật sự là tớ chẳng thích tý nào.)
   
                     Quanti anni avrà? Avrà circa 40 anni.( Anh có thể bao nhiêu tuổi nhỉ?? Có thể khoảng 40.)
   
                     Non è ancora arrivato. Avrà incontrato
                     qualcuno per strada. ( Anh ta vẫn chưa đến. Chắc gặp em nào trên đường rồi.)
   
   
 5. Phuong2016

  Phuong2016 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  07/09/2016
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Bạn ơi, sao không viét tiếp? Mình đang xem bài viết của bạn, mình đang cần lắm!!!!

Chia sẻ trang này