1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm học tiếng Anh ( chủ yếu nghe và nói) ( tập 2)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi scorpio_9, 13/06/2006.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. scorpio_9

  scorpio_9 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  08/06/2005
  Bài viết:
  2.105
  Đã được thích:
  0
  NEW WORDS:
  skeptics (sceptic )
  established
  promote
  commercial
  brainchild
  proclaimed
  acknowledge
  sacrifices
  culturally diverse society
  critical
  breadwinners: a person who supports their family with the money they earn:
  When the baby was born, I became the sole breadwinner.
  androgynous
  assertive
  stereotyped
  shift - cultural shift
  nurturing role
  .................................................................
  This listening lesson is very easy, and it have not got much new word.
  CHEER!!!
  ................................................................
 2. windy_days

  windy_days Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  28/12/2004
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Chào mọi người,
  Mình đọc qua topic và thấy họat động của các bạn rất thú vị. Mình muốn được tham gia. Các bạn có thể cho biết cách để liên hệ được ko?
  YM của mình : voyage_to_venise
  Thanks so much!
 3. scorpio_9

  scorpio_9 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  08/06/2005
  Bài viết:
  2.105
  Đã được thích:
  0
  ....................................
  YOU ARE WELCOME.!
  15h every Sunday,
  16A Ly Nam De Street.
  Mr Dung: 7 335 884 Mobile: 0913270724
  Miss Trang: 0912819214.
  See you tomorrow !
 4. scorpio_9

  scorpio_9 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  08/06/2005
  Bài viết:
  2.105
  Đã được thích:
  0
  (LƯỢM LẶT )
  Skeptics (sceptic ): danh tư?
  ngươ?i hay hoa?i nghi; ngươ?i theo chu? nghifa hoa?i nghi
  Established: [is''''tæbli^]
  ngoại động tư?
  lập, tha?nh lập, thiết lập, kiến lập
  to establish a government
  lập chính phu?
  to establish diplomatic relations
  kiến lập quan hệ ngoại giao
  đặt (ai va?o một địa vị...)
  chứng minh, xác minh (sự kiện...)
  đem va?o, đưa va?o (thói quen, tín ngươfng...)
  chính thức hoá (nha? thơ?)
  cu?ng cố, la?m vưfng chắc
  to establish one''''s reputation
  cu?ng cố thanh danh
  to establish one''''s health
  lấy lại sức khoe?
  to establish oneself
  sinh cơ lập nghiệp; ô?n định cuộc sống
  to establish oneself as a grocer
  sinh cơ lập nghiệp bă?ng nghê? bán tạp phâ?m
  Promote : [prT''''mout]
  ngoại động tư?
  ( to promote somebody to something) nâng ai lên địa vị hoặc cấp bậc cao hơn; thăng chức; thăng cấp
  she worked hard and was soon promoted
  cô ta la?m việc tích cực va? chă?ng bao lâu đaf được thăng chức
  his assistant was promoted over his head
  trợ lý cu?a ông ta đaf được thăng chức cao hơn ông ta
  the football team was promoted to the first division
  đội bóng đá được nâng lên hạng nhất
  he was promoted to sergeant
  anh ta được thăng cấp trung sif
  xúc tiến, đâ?y mạnh
  the organization works to promote friendship between nations
  tô? chức na?y hoạt động đê? thúc đâ?y ti?nh hưfu nghị giưfa các dân tộc
  to promote a bill in Parliament
  vận động cho một dự luật được Nghị viện thông qua
  qua?ng cáo (cái gi?) đê? bán
  a publicity campaign to promote her new book
  một chiến dịch qua?ng cáo đê? đâ?y mạnh việc bán quyê?n sách cu?a ba? ta
  Commercial : [kT''''mT:^l]
  tính tư?
  thuộc vê? hoặc da?nh cho thương mại
  commercial law
  luật thương mại
  commercial activity/art
  hoạt động/nghệ thuật thương mại
  doing a commercial course at the local college
  mơ? một lớp vê? thương nghiệp ơ? trươ?ng chuyên nghiệp địa phương
  commercial vehicles
  xe ô tô, toa xe lư?a chơ? ha?ng
  commercial treaty
  hiệp ước thương mại
  tạo ra lợi nhuận; có lafi
  the play was a commercial success
  vơ? kịch đaf tha?nh công vê? lợi nhuận
  commercial theatre/music
  sân khấu/âm nhạc thương mại
  oil is present in commercial quantities
  dâ?u có chất lượng thương phâ?m khá
  her novels are well written and commercial as well
  tiê?u thuyết cu?a ba? ta vư?a viết hay vư?a bán được (có tính thương mại)
  commercial broadcast
  (tư? Myf,nghifa Myf) buô?i phát thanh qua?ng cáo ha?ng
  commercial traveller
  ngươ?i đi cha?o ha?ng
  danh tư?
  sự qua?ng cáo trên vô tuyến truyê?n hi?nh hoặc truyê?n thanh
  Brainchild : [''''brein''''t^aild]
  danh tư?
  (thông tục) ý kiến, sự phát minh, kế hoạch riêng cu?a một ngươ?i; con đe? cu?a trí tuệ; sa?n phâ?m cu?a trí óc
  This amusement park is the brainchild of a well-known pediatrician
  Khu vui chơi na?y la? sa?n phâ?m trí tuệ cu?a một bác sif nhi khoa nô?i tiếng
  Proclaim : [prT''''kleim]
  ngoại động tư?
  công bố, tuyên bố
  to proclaim war
  tuyên chiến
  proclaim a public holiday
  công bố một nga?y lêf toa?n dân
  đê? lộ ra, chi? ra
  his accent proclaimed him a southerner
  giọng nói cu?a anh ta cho thấy anh ta la? ngươ?i miê?n nam
  tuyên bố cấm
  to proclaim a meeting
  tuyên bố cấm một cuộc họp
  Acknowledge : [Tk''''n"lid']
  ngoại động tư?
  chấp nhận sự thật cu?a cái gi?; thư?a nhận cái gi?
  to acknowledge one''''s guilt
  nhận tội; thú tội
  to acknowledge the need for reform
  thư?a nhận sự câ?n thiết pha?i ca?i cách
  a generally acknowledged fact
  một thực tế đaf được mọi ngươ?i thư?a nhận
  he acknowledged it to be true/that it was true
  anh ấy thư?a nhận điê?u đó la? đúng
  they refused to acknowledge defeat/that they were defeated/themselves beaten
  họ không chịu thư?a nhận thất bại/ră?ng họ đaf bị thất bại/ba?n thân họ đaf bị đánh bại
  the country acknowledged his claim to the throne
  đất nước chấp nhận yêu sách cu?a ông ta đối với ngai va?ng
  ( to acknowledge somebody as something) công nhận; thư?a nhận
  he was acknowledged as/to be the best player in the team
  anh ta được công nhận la? câ?u thu? xuất sắc nhất trong đội
  he acknowledge me as his equal
  hắn thư?a nhận tôi la? ngươ?i ngang ta?i ngang sức với hắn
  báo cho biết đaf nhận được
  to acknowledge (receipt of) a letter
  báo la? đaf nhận được thư
  ba?y to? lo?ng biết ơn vê? việc gi?
  to acknowledge someone''''s help
  ca?m tạ sự giúp đơf cu?a ai
  his services to the country were never officially acknowledged
  nhưfng công lao cu?a ông ấy đối với đât nước không hê? được chính thức đê?n đáp
  to? ra mi?nh đaf lưu ý hoặc nhận ra (ai) bă?ng một nụ cươ?i, lơ?i cha?o
  I was among the guests, but she didn''''t acknowledge me/my presence
  Tôi ơ? trong số khách mơ?i, nhưng cô ta không nhận thấy sự hiện diện cu?a tôi
  Sacrifices : [''''sækrifais]
  danh tư?
  ( sacrifice to somebody) sự cúng thâ?n; sự tế lêf; vật hiến tế
  to kill a sheep as a sacrifice
  giết một con cư?u la?m vật tế thâ?n
  the sacrifice of an ox to Jupiter
  sự hiến dâng một con bo? đực lên thâ?n Jupiter
  sự tư? bo? cái gi? đê? đô?i lấy thứ quan trọng hoặc có giá trị hơn; sự hy sinh; vật hy sinh
  getting rich isn''''t worth the sacrifice of your principles
  có gia?u thi? cufng chă?ng xứng với việc tư? bo? các nguyên tắc cu?a anh
  he became a top sportsman at some sacrifice to himself
  anh ấy trơ? tha?nh vận động viên ha?ng đâ?u nhơ? sự hy sinh phâ?n na?o đối với ba?n thân (kiên tri? luyện tập, tư? bo? các thú vui riêng chă?ng hạn)
  her parents made many sacrifices so that she could go to university
  bố mẹ cô ấy đaf hy sinh nhiê?u đê? cho cô ấy được va?o đại học
  to make sacrifices for the fatherland
  hy sinh vi? tô? quốc
  the last (great) sacrifice
  sự tư? trận (hy sinh) vi? nước
  sự bán lôf; ha?ng bán lôf; sự lôf
  động tư?
  ( to sacrifice something to somebody) ( to sacrifice to somebody) cúng; cúng tế
  to sacrifice a lamb to the gods
  hiến một con cư?u non tế các thâ?n
  to sacrifice to idols
  la?m lêf cúng các tượng thâ?n
  tư? bo? cái gi? như một sự hy sinh; hy sinh
  she sacrificed her career to marry him
  cô ấy hy sinh sự nghiệp cu?a mi?nh đê? lấy anh ta la?m chô?ng
  the car''''s designers have sacrificed comfort to economy
  các nha? thiết kế ô tô đaf hy sinh sự tiện nghi đê? đô?i lấy lợi ích kinh tế
  I''''m not sacrificing my day off just to go shopping with Jane
  tôi sef không bo? ra một nga?y cu?a mi?nh chi? đê? đi mua sắm với Jane
  to sacrifice one''''s whole life for the happiness of the people
  hy sinh tất ca? cuộc đơ?i mi?nh cho hạnh phúc cu?a nhân dân
  bán lôf
  culturally : [''''kOlt^TrTli]
  phó tư?
  vê? phương diện văn hoá
  most of the countrysides are culturally poor
  phâ?n lớn các miê?n nông thôn đê?u nghe?o na?n vê? văn hoá
  diverse : [dai''''vT:s]
  tính tư?
  gô?m nhiê?u loại khác nhau, linh tinh
  thay đô?i khác nhau

  society :
  [sT''''saiTti]
  danh tư?
  xaf hội
  duties towards society
  nhưfng bô?n phận đối với xaf hội
  a danger to society
  một mối nguy hại cho xaf hội
  Society has a right to see law-breakers punished
  xaf hội có quyê?n nhi?n thấy ke? phạm pháp pha?i bị trư?ng phạt
  modern industrial societies
  các xaf hội công nghiệp hiện đại
  working class society
  xaf hội cu?a tâ?ng lớp lao động
  Islamic society
  xaf hội Hô?i giáo
  tâ?ng lớp sang trọng; tâ?ng lớp thượng lưu
  high society
  tâ?ng lớp cao sang
  leaders of society
  nhưfng ngươ?i đứng đâ?u xaf hội thượng lưu
  a society wedding
  một đám cưới gia?u sang
  society news
  tin tức vê? xaf hội thượng lưu
  society people
  nhưfng ngươ?i ơ? tâ?ng lớp thượng lưu
  sự giao du, sự giao thiệp
  to have no society with someone
  không giao thiệp với ngươ?i na?o
  to avoid the society of other people
  tránh giao du với ngươ?i khác
  to spend an evening in the society of one''''s friends
  sống một đêm với bạn be?
  to enjoy somebody''''s society
  thích la?m bạn với ai
  đoa?n thê?; hội
  the school debating society
  câu lạc bộ lý luận cu?a nha? trươ?ng
  a co-operative society
  hội hợp tác xaf
  a drama society
  câu lạc bộ kịch
  a mutual admiration society
  xem mutual
  the alternative society
  xem alternative
  critical : [''''kritikTl]
  tính tư?
  ( critical of somebody / something) chi? trích; chê bai; phê phán
  a critical remark, report
  lơ?i nhận xét, báo cáo phê phán
  the inquiry was critical of her work
  cuộc điê?u tra có ý chi? trích công việc cu?a cô ta
  why are you always so critical?
  sao anh cứ phê phán hoa?i vậy?
  bi?nh phâ?m, phê bi?nh
  in the current critical climate, her work is not popular
  trong bâ?u không khí phê bi?nh hiện nay, tác phâ?m cu?a ba? ấy không được mến mộ
  the movie has received critical acclaim
  bộ phim đaf nhận được sự hoan nghênh cu?a giới phê bi?nh
  thuộc hoặc tại thơ?i điê?m khu?ng hoa?ng; quyết định; then chốt
  to be in a critical con***ion
  ơ? trong ti?nh trạng nguy kịch
  we are at a critical time in our history
  chúng ta đang ơ? va?o thơ?i ky? quyết định cu?a lịch sư?
  her help was critical during the emergency
  sự giúp đơf cu?a cô ta có tính cách quyết định trong lúc khâ?n cấp
  (vật lý) (toán học) tới hạn
  critical point
  điê?m tới hạn
  critical temperature
  nhiệt độ tới hạn
  to go critical
  (nói vê? lo? pha?n ứng hạt nhân) đạt đến trạng thái pha?n ứng hạt nhân tự ô?n định
  breadwinners : (n)
  a person who supports their family with the money they earn:
  When the baby was born, I became the sole breadwinner.
  androgynous : [æn''''dr"d'inTs]
  tính tư?
  có nhưfng đặc tính cu?a ca? nam lâfn nưf; lươfng tính; ái nam ái nưf
  pop-stars dressing up in androgynous styles
  các ngôi sao nhạc pop diện quâ?n áo kiê?u ái nam ái nưf
  (thực vật học) (nói vê? cây) có ca? nhị lâfn nhụy trong cu?ng một bông hoa; lươfng tính
  assertive: [T''''sT:tiv]
  tính tư?
  xác nhận, khă?ng định, qua? quyết, quyết đoán
  an assertive manner
  thái độ qua? quyết
  stereotyped : [''''steriTtaipt]
  tính tư?
  rập khuôn; lặp lại như đúc (vê? hi?nh a?nh, tư tươ?ng, tính cách..)
  stereotyped images of women in advertisements
  nhưfng hi?nh a?nh phụ nưf rập khuôn trong các qua?ng cáo
  shift: [^ift]
  danh tư?
  sự thay đô?i (vê? vị trí, ba?n chất, hi?nh dáng..)
  shifts in public opinion
  nhưfng sự thay đô?i trong dư luận
  a gradual shift of people from the country to the town
  sự chuyê?n dâ?n dân cư tư? nông thôn vê? đô thị
  sự luân phiên (cu?a cây trô?ng)
  shift of crops
  sự luân canh
  sự thăng trâ?m (cu?a cuộc sống)
  the shifts and changes of life
  nhưfng thăng trâ?m va? nhưfng thay đô?i cu?a cuộc sống
  ca, kíp
  to work in shifts
  la?m việc theo ca
  the day shift
  ca nga?y
  the night shift
  ca đêm
  to work an eight-hour shift
  la?m ca tám tiếng
  shift work
  công việc la?m ca
  shift worker
  công nhân la?m ca
  shift pay
  tiê?n lương theo ca
  mưu mô, mưu mẹo, phương kế
  sự thoái thác; lơ?i thoái thác, lơ?i quanh co, lơ?i nước đôi
  (địa lý,địa chất) sự trượt nghiêng; tâ?ng trượt nghiêng
  (ngôn ngưf học) sự thay đô?i cách phát âm
  (âm nhạc) sự thay đô?i vị trí ba?n tay (trên phím đa?n pianô)
  (thê? dục,thê? thao) sự di chuyê?n vị trí (cu?a ha?ng hậu vệ bóng đá)
  áo váy hẹp thă?ng đuột cu?a phụ nưf
  (tư? cô?,nghifa cô?) sự thay quâ?n áo
  (tư? cô?,nghifa cô?) áo lót cu?a phụ nưf giống như áo váy; áo váy một ma?nh
  bộ phận trong máy chưf (máy vi tính..) đê? đánh chưf hoa
  press ''''shift'''' and type ''''A''''
  nhấn phím ''''shift'''' va? đánh chưf được chưf ''''A''''
  to be at one''''s last shift
  cu?ng đươ?ng
  to live on shifts
  sống một cách ám muội
  to make shift (with something)
  sư? dụng cái đang có trong tay (tuy không thật đâ?y đu? lắm); xoay xơ?; đa?nh giật gấu vá vai; liệu cơm gắp mắm
  we haven''''t really got enough food for everyone but we''''ll have to make shift (with what we''''ve got)
  chúng ta không có đu? thức ăn cho mọi ngươ?i, nhưng sef pha?i liệu cơm gắp mắm thôi
  ngoại động tư?
  đô?i chôf, dơ?i chôf, di chuyê?n; thay
  to shift one''''s lodging
  thay đô?i chôf ơ?
  to shift the scene
  thay ca?nh (trên (sân khấu))
  chuyê?n, giao (trách nhiệm..)
  he shifted the load from his left to his right shoulder
  anh ta chuyê?n vác nặng tư? vai trái sang vai pha?i
  du?ng mưu mẹo, du?ng mưu kế, xoay xơ?; xoay xơ? đê? kiếm sống
  (tư? hiếm,nghifa hiếm) nói quanh co, nói lập lơ?, nói nước đôi
  nội động tư?
  thay đô?i, di chuyê?n tư? nơi na?y sang nơi khác, tư? hướng na?y sang hướng khác
  the wind shifted from east to north
  gió chuyê?n tư? đông sang bắc
  ( (thươ?ng) + off) trút bo?, trút lên
  to shift off the responsibility
  trút bo? trách nhiệm; trút trách nhiệm (cho ai)
  (tư? Myf, nghifa Myf) sang (số) (trong xe có động cơ)
  to shift out of first into second
  đô?i tư? số một sang số hai
  learn to shift gear at the right moment
  hafy học cách sang số đúng lúc
  (thông tục) chuyê?n động nhanh
  (tư? cô?,nghifa cô?) thay quâ?n áo
  to shift one''''s ground
  thay đô?i ý kiến, lập trươ?ng (trong cuộc tha?o luận)
  to shift for oneself
  tự xoay xơ?
  to shift and prevaricate
  nói quanh co lâ?n tránh
  cultural : [''''kOlt^TrTl]
  tính tư?
  (thuộc) văn hoá
  cultural exchange
  sự trao đô?i văn hoá
  cultural standard
  tri?nh độ văn hoá
  (thuộc) trô?ng trọt
  nurturing role :
  nurture :
  [''''nT:t^T]
  danh tư?
  sự chăm sóc; sự khuyến khích, u?ng hộ
  the nurture of a delicate child
  sự chăm sóc một đứa tre? yếu đuối
  the nurture of new talent
  sự khuyến khích một ta?i năng mới
  ngoại động tư?
  nuôi nấng, nuôi dươfng; u?ng hộ
  to nurture an orphan nephew
  nuôi nấng một đứa cháu mô? côi
  to nurture perennials
  chăm bón cây lâu năm
  to nurture an audacious development plan
  u?ng hộ một kế hoạch phát triê?n táo bạo
  .........................................................................................
  CHEERS !
  Được Scorpio_9 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 25/06/2006
 5. scorpio_9

  scorpio_9 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  08/06/2005
  Bài viết:
  2.105
  Đã được thích:
  0
  Tin tức khẩn cấp muộn màng!
  Chiều nay, nhóm mình nghỉ đột xuất.
  Tin đã được chuyển tới các thành viên trong nhóm, nhưng với các bạn mới tham gia thì không thể báo được qua điện thoại.
  Mong rằng các bạn mới cũng nhận được tin này.
  Thật lòng rất áy náy.
  ....................................................
  Mình hứa là tuần sau, nhóm mình sẽ có một buổi thảo luận thật là sôi nổi và vui vẻ.
  Thân ái.
  ......................................................
  Các bạn nghe thử bài nghe nhé.
  http://www.voanews.com/mediaassets/english/2006_06/Audio/mp3/Elshinnawi_Fathers_Day_16Jun06.mp3
 6. silentbeauty

  silentbeauty Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  09/01/2006
  Bài viết:
  129
  Đã được thích:
  0
  Em cũng muốn đc học nhóm với các pác. Điều kiện thế nào để e đc học cùng ạ.

Chia sẻ trang này