1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Những "cái nhất" trong lịch sử thành phố Sài Gòn - TP.HCM

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi boysaigon, 16/06/2006.

 1. boysaigon

  boysaigon Moderator

  Những "cái nhất" trong lịch sử thành phố Sài Gòn - TP.HCM

  Xin được giới thiệu vài điều được xem là đặc trưng của Thành phố SG -TP.HCM mà boy tui và bạn bè đã sưu tầm được. Nếu có gì sai sót, xin mọi người chỉ giáo cho.

  <b>Những ?ocái nhất? của lịch sử Thành phố </b>

   Ngôi trường cổ nhất là trường Lê Quý Đôn được xây dựng vào năm 1874, hoàn tất năm 1877 do người Pháp quản lý. Lúc đầu trường có tên Collège Indigène (Trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang tên Jean Jacques Rousseau. Năm 1967, trường được trả cho người Việt quản lý mang tên Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Từ năm 1975 đến nay đổi tên là trường THPT Lê Quý Đôn. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.
  <img src="http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images668231_tdh02040605.jpg" border=0>

   Nhà máy điện xưa nhất: Nhà máy điện Chợ Quán xây dựng năm 1896, máy phát điện chạy bằng hơi nước có 5 lò hơi với 150m2, cung cấp dòng điện 3 pha, công suất chưa tới 120MW. Máy phát điện chính công suất 1000A/h. Hiện nay, nhà máy đã được trang bị hiện đại với 7 máy phát điện, hòa với lưới điện quốc gia cung ứng phần quan trọng cho lưới điện thành phố. Nhà máy toạ lạc tại số 8 Bến Hàm Tử, Q.5.

   Bệnh viện cổ nhất: Bệnh viện Chợ Quán xây dựng năm 1826 do một số nhà hảo tâm đóng góp, sau đó hiến cho nhà nước. Năm 1954-1957 giao cho Quân đội gọi là Viện bài lao Ngô Quyền. Năm 1974, đổi thành Trung tâm Y tế Hàn Việt có 522 giường. Tháng 9/1975, mang tên Bệnh viện Chợ Quán. Đến ngày 5/9/1989 chuyển thành Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Hiện nay có 610 CB-CNV và 550 giường bệnh.

   Nhà hát cổ nhất: Nhà hát thành phố do kiến trúc sư người Pháp xây dựng hoàn tất vào ngày 17/1/1900. Các phù điêu bên trong được một họa sĩ tên tuổi ở Pháp vẽ giống như mẫu của các nhà hát ở Pháp cuối thế kỷ XIX. Nhà hát là nơi trình diễn ca nhạc kịch cho Pháp kiều xem. Năm 1956, Nhà hát được dùng làm trụ sở Hạ nghị viện chế độ cũ; tháng 5/1975 trở thành Nhà hát thành phố với 750 chỗ ngồi. Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn?"TP.HCM toàn bộ phần kiến trúc bên ngoài Nhà hát được phục chế lại như nguyên mẫu ban đầu.
  <img src="http://avsnonline.net/forum/uploaded/nhahatthanpho-nay.jpg" border=0>

   Khách sạn cổ nhất: KS Continental tọa lạc tại 132-134 Đồng Khởi, xây dựng năm 1880 do KTS người Pháp thiết kế, tên KS có ngay từ những ngày đầu. Sau ngày giải phóng miền Nam đổi thành Hải Âu. Đến năm 1989, KS được nâng cấp, chỉnh trang và lấy lại tên cũ Continental có diện tích 3430m2, cao 3 tầng, nơi đây đã từng đón tiếp các vị tổng thống, thống đốc, nhà văn, người mẫu nổi tiếng. Ngày nay, KS Continental là một trong những KS đạt tiêu chuẩn quốc tế góp phần cho ngành du lịch TP.HCM ngày càng phát triển.
  <img src="http://www.hue.vnn.vn/dataimages/original/images103793_ContinentalHotel.jpg" border=0>

  Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 16/06/2006

  Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 16/06/2006
 2. boysaigon

  boysaigon Moderator

  ù Nhà thỏằ cỏằ. nhỏƠt: Nhà thỏằ ChỏằÊ QuĂn tỏằa lỏĂc tỏĂi sỏằ' 20 TrỏĐn Bơnh Trỏằng, P.2, Q.5 xÂy dỏằng tỏằô nfm 1674 là nhà thỏằ cỏằ. nhỏƠt tỏĂi TP.HCM và cỏằ. nhỏƠt ỏằY miỏằn Nam. Ngôi thĂnh 'ặỏằng nỏm ỏằY vỏằ< trư trung tÂm, có kiỏn trúc kiỏằfu phặặĂng TÂy, lỏằÊp ngói 'ỏằ, có thỏằf chỏằâa khoỏÊng 1000 ngặỏằi. Ngoài viỏằ?c sinh hoỏĂt tôn giĂo, Hỏằ 'ỏĂo ChỏằÊ QuĂn tưch cỏằc tham gia công tĂc xÊ hỏằTi giúp 'ỏằĂ ngặỏằi nghăo. TrỏÊi qua hặĂn 3 thỏ kỏằã Nhà thỏằ ChỏằÊ QuĂn 'Ê 'ặỏằÊc trạng tu nhiỏằu lỏĐn. Hiỏằ?n nay, nặĂi 'Ây có phòng khĂm và phĂt thuỏằ'c tỏằô thiỏằ?n dặỏằ>i quyỏằn quỏÊn lẵ cỏằĐa HỏằTi Chỏằ thỏưp 'ỏằ Quỏưn 5.<br><br>ù Ngôi 'ơnh cỏằ. nhỏƠt: MỏằTt trong nhỏằng ngôi 'ơnh cỏằ. nhỏƠt cỏằĐa 'ỏƠt Gia Đỏằ<nh xặa và xặa nhỏƠt Nam BỏằT là 'ơnh Thông TÂy HỏằTi, xÂy dỏằng vào khoỏÊng nfm 1679, là chỏằâng tưch còn nguyên vỏạn nhỏƠt cỏằĐa thỏằi kỏằ dÂn Ngâ QuỏÊng kâo vào khai khỏân vạng Gò 'ỏƠt có nhiỏằu cÂy Vỏp (tỏằô 'ó trỏằY thành tên 'ỏằ<a phặặĂng là Gò VỏƠp). Đơnh lúc 'ỏĐu là cỏằĐa thôn HỏĂnh Thôngõ?"thôn khỏằYi nguyên cỏằĐa Gò VỏƠpõ?"sau 'ỏằ.i thành Thông TÂy HỏằTi (do sỏằ sĂp nhỏưp cỏằĐa thôn HỏĂnh Thông TÂy (thôn Mỏằ>i) và thôn An HỏằTi). Đơnh Thông TÂy HỏằTi có vỏằ< Thành Hoàng rỏƠt 'ỏằTc 'Ăo. Hai vỏằ< thỏĐn thỏằ ỏằY 'ơnh là hai hoàng tỏằư con vua Lẵ ThĂi Tỏằ., do tranh ngôi vỏằ>i thĂi tỏằư Vâ Đỏằâc nên bỏằ< 'ày 'i khai hoang ỏằY vạng cỏằc Nam tỏằ. quỏằ'c và trỏằY thành õ?oThỏằĐy tỏằ. khai hoangõ? trong lỏằ<ch sỏằư Viỏằ?t Nam; hai vỏằ< thỏĐn 'ó là: Đông Chinh VặặĂng và DỏằƠc ThĂnh VặặĂng. Ngôi 'ơnh còn giỏằ 'ặỏằÊc khĂ nguyên vỏạn vỏằ quy mô và kiỏn trúc, kỏt cỏƠu, vỏằ>i nhỏằng chỏĂm khỏc 'ỏãc trặng Nam bỏằT. Đơnh Thông TÂy HỏằTi thuỏằTc P.11, Gò VỏƠp.<br><br>ù Nhà vfn hóa cỏằ. nhỏƠt: Cung Vfn hóa Lao ĐỏằTng. Nfm 1866, vỏằ>i tên gỏằi Cărcle Spertif Saigonnais 'ặỏằÊc xÂy dỏằng làm sÂn thỏằf thao cỏằĐa quan chỏằâc ngặỏằi PhĂp vỏằ>i nhỏằng hỏằ" bặĂi, sÂn quỏĐn vỏằÊt, phòng 'ỏƠu kiỏm và phòng nhỏÊy 'ỏĐm. Thỏằi Mỏằạ chiỏm 'óng, sÂn chặĂi 'ặỏằÊc mỏằY rỏằTng hặĂn phỏằƠc vỏằƠ cho cỏÊ giỏằ>i quẵ tỏằTc. ThĂng 11/1975, ỏằƯy ban QuÂn quỏÊn Sài Gònõ?"Gia Đỏằ<nh trao toàn bỏằT cặĂ ngặĂi này cho Liên 'oàn Lao 'ỏằTng Thành phỏằ' 'ỏằf cỏÊi tỏĂo xÂy dỏằng thành nặĂi tỏằ. chỏằâc cĂc hoỏĂt 'ỏằTng vfn hóa thỏằf thao và vui chặĂi giỏÊi trư cho công nhÂn lao 'ỏằTng, lỏƠy tên là CÂu lỏĂc bỏằT Lao ĐỏằTng, sau 'ỏằ.i thành Nhà vfn hóa Lao ĐỏằTng, và rỏằ"i là Cung Vfn hóa Lao ĐỏằTng. Diỏằ?n tưch 2,8ha, vỏằ>i 132 nfm hơnh thành và phĂt triỏằfn, Cung Vfn hóa LĐ là NVH cỏằ. và lỏằ>n nhỏƠt cỏằĐa TP.HCM.<br><br>ù ThỏÊo CỏĐm Viên õ?" Công viên lÂu 'ỏằi nhỏƠt: ThỏÊo CỏĐm Viên do ngặỏằi PhĂp xÂy dỏằng nfm 1864, nhà thỏằc vỏưt hỏằc nỏằ.i tiỏng ngặỏằi PhĂp Louis Pierre làm giĂm 'ỏằ'c 'ỏĐu tiên. MỏằƠc 'ưch xÂy dỏằng ThỏÊo CỏĐm Viên 'ỏằf ặặĂm cÂy giỏằ'ng trỏằ"ng dỏằc cĂc 'ỏĂi lỏằT Sài Gòn, 'ỏằ"ng thỏằi là nặĂi nuôi trỏằ"ng nhỏằng 'ỏằTng thỏằc vỏưt vạng nhiỏằ?t 'ỏằ>i mà cĂc ThỏÊo CỏĐm Viên cỏằĐa PhĂp chặa có. Nfm 1865, chưnh phỏằĐ Nhỏưt 'Ê hỏằ- trỏằÊ khoỏÊng 900 giỏằ'ng cÂy quẵ nhặ: Chizgnamat, Goyamtz, Acamatz, Coramatz, Kayanoki, Kayamaki, Enoki, Maiki, Asoumaro, Sengni, Momi, Cashi, Kiaki, Inokiõ?Ư ĐỏằTng vỏưt cỏằĐa ThỏÊo CỏĐm Viên khĂ phong phú nhặ: gà lôi, sỏu, cu gĂy, hỏằ"ng hoàng, công, hặu, nai, cỏằp, khỏằ?, chỏằ"n hặặĂng, tỏc kă, rạa, cỏằp xĂm, 'óm 'en, gà lôi xanh, chim cú lỏằÊnõ?Ư Đỏn nfm 1989, ThỏÊo CỏĐm Viên 'ặỏằÊc cỏÊi tỏĂo, mỏằY rỏằTng và nhỏưp thêm nhiỏằu giỏằ'ng thú mỏằ>i, trỏằ"ng thêm cÂy quẵ. Hiỏằ?n nay, có 600 'ỏĐu thú thuỏằTc 120 loài, 1823 cÂy gỏằ- thuỏằTc 260 loài và nhiỏằu loỏĂi cÂy kiỏằfng quẵ trên diỏằ?n tưch 21.352m2. Nfm 1990, ThỏÊo CỏĐm Viên là thành viên chưnh thỏằâc cỏằĐa Hiỏằ?p hỏằTi cĂc vặỏằn thú Đông Nam Á. ThỏÊo CỏĐm Viên 'Ê tròn 134 tuỏằ.i, sỏằ' lặỏằÊng 'ỏằTng thỏằc vỏưt ngày càng tfng, nặĂi 'Ây 'Ê gỏn bó vỏằ>i tỏằông bặỏằ>c 'i lên cỏằĐa thành phỏằ' và là mỏằTt trong nhỏằng công viên khoa hỏằc lỏằ>n nhỏƠt Đông DặặĂng.<br><br>(Còn tiỏp)<br><br>
 3. boysaigon

  boysaigon Moderator

  ù Ngôi nhà xặa nhỏƠt: Ngôi nhà có tuỏằ.i thỏằ lÂu 'ỏằi nhỏƠt còn hiỏằ?n diỏằ?n tỏĂi TP.HCM nỏm trong khuôn viên Toà Tỏằ.ng GiĂm MỏằƠc TP.HCM-180 Nguyỏằ.n Đơnh Chiỏằfu, P.6, Q.3. Nfm 1790, Vua Gia Long cho cỏƠt ngôi nhà này ỏằY gỏĐn RỏĂch Thỏằ< Nghă làm nặĂi ỏằY cho Linh MỏằƠc BĂ Đa LỏằTc và làm nặĂi dỏĂy hỏằc cho Hoàng tỏằư CỏÊnh. Ngôi nhà 'ặỏằÊc xÂy dỏằng bên bỏằ sông Thỏằ< Nghă trong 'ỏằ<a phỏưn ThỏÊo CỏĐm Viên bÂy giỏằ. Nfm 1799, BĂ Đa LỏằTc chỏt, ngôi nhà 'ặỏằÊc giao cho linh mỏằƠc khĂc. Tỏằô nfm 1811 'ỏn nfm 1864 ngôi nhà bỏằ< 'óng cỏằưa vơ chưnh sĂch cỏƠm 'ỏĂo cỏằĐa triỏằu 'ơnh Huỏ. Sau khi vua Tỏằ Đỏằâc kẵ hòa ặỏằ>c vỏằ>i PhĂp, ngôi nhà 'ặỏằÊc trao lỏĂi cho Tòa GiĂm MỏằƠc và 'ặỏằÊc di chuyỏằfn vỏằ vỏằ< trư 'ặỏằng Alexandre de Rhodes hiỏằ?n nay. Sau 'ó nfm 1900 Tòa GiĂm MỏằƠc 'ặỏằÊc xÂy cỏƠt tỏĂi 180 'ặỏằng Richaud (nay là 'ặỏằng Nguyỏằ.n Đơnh Chiỏằfu) thơ ngôi nhà gỏằ- lỏĂi 'ặỏằÊc dỏằi vỏằ 'Ây làm nhà thỏằ cỏằĐa Tòa GiĂm MỏằƠc. Ngôi nhà 3 gian 2 chĂi, lỏằÊp ngói Âm dặặĂng, sặỏằn, cỏằTt bỏng gỏằ-, khung cỏằưa và cĂc khung thỏằ 'ỏằu 'ặỏằÊc chỏĂm trỏằ- công phu hơnh hoa, lĂ, chim thú, hoa vfn. Trong cĂc di vỏưt còn lỏĂi cỏằĐa ngôi nhà có mỏằTt di vỏưt có giĂ trỏằ< lỏằ<ch sỏằư lỏằ>n, 'ó là 'ôi liỏằ.n gỏằ- có tĂm chỏằ triỏằ?n khỏÊm xà cỏằô là tĂm chỏằ vua Gia Long ban tỏãng giĂm mỏằƠc ĐĂ Ba LỏằTc, mỏằTt bên là õ?oTỏằâ Kỏằ Thỏằ<nh Hyõ?, mỏằTt bên là õ?oThỏĐn Chi CĂch Tặõ?. Ngôi nhà 'ặỏằÊc tu sỏằưa vào nfm 1980, cĂch tu sỏằưa có tưnh chỏƠt vĂ vưu, cỏằ't giỏằ lỏĂi nhỏằng gơ có thỏằf giỏằ 'ặỏằÊc. TrỏÊi qua hai thỏ kỏằã ngôi nhà không giỏằ 'ặỏằÊc nguyên trỏĂng nhặng 'Ây là mỏằTt di tưch kiỏn trúc mang dỏƠu ỏƠn lỏằ<ch sỏằư, tôn giĂo và vfn hóa nghỏằ? thuỏưt. ĐÂy là mỏằTt tài sỏÊn có giĂ trỏằ< mà cĂc bỏưt tiỏằn nhÂn 'Ê 'ỏằf lỏĂi cho chúng ta, không chỏằ? là truyỏằn thỏằ'ng- bỏÊn sỏc dÂn tỏằTc mà còn là bỏằT mỏãt quĂ khỏằâ mang tưnh vfn hóa kiỏn trúc, mỏằTt khưa cỏĂnh vfn minh tỏĂi mỏằTt vạng 'ỏƠt mỏằ>t mỏằc lên tỏằô 'ỏĐm lỏĐy, kênh rỏĂch.<br><br>ù Ngôi chạa cỏằ. nhỏƠt: Ngôi chạa có cỏÊnh trư 'ỏạp nhặng nỏm ỏằY 'ỏằ<a 'iỏằfm không tiỏằ?n 'i lỏĂi nên 'ặỏằÊc ưt ngặỏằi biỏt 'ỏn là chạa Huê Nghiêm, tỏằa lỏĂc ỏằY 20/8 Đỏãng Vfn Bi, ThỏằĐ Đỏằâc. Chạa 'ặỏằÊc thành lỏưp nfm 1721 do Tỏằ. Thiỏằ?t Thạy (TĂnh Tặỏằng) khai sĂng. Tên chạa lỏƠy tỏằô tên bỏằT kinh Hoa Nghiêm. ĐÂy là chạa cỏằ. xặa nhỏƠt trong cĂc chạa ỏằY TP. HCM nên còn gỏằi là Huê Nghiêm Cỏằ. Tỏằ. Nhỏằng ngày 'ỏĐu là mỏằTt ngôi chạa nhỏằ 'ặỏằÊc xÂy cỏƠt trên vạng 'ỏƠt thỏƠp cĂch 'ỏằ<a thỏ chạa hiỏằ?n nay khoỏÊng 100m. Sau 'ó, Phỏưt tỏằư Nguyỏằ.n Thỏằ< Hiên phĂp danh Liỏằ.u ĐỏĂo hiỏn 'ỏƠt 'ỏằf xÂy lỏĂi ngôi chạa rỏằTng rÊi khang trang nhặ hiỏằ?n nay. Qua nhiỏằu lỏĐn trạng tu vào cĂc nfm 1960, 1969, 1990 mỏãt tiỏằn chạa ngày nay mang dĂng vỏằ kiỏn trúc cỏằĐa chạa hiỏằ?n 'ỏĂi nhặng cĂc gian phưa trong vỏôn giỏằ nguyên kiỏn trúc cỏằ. truyỏằn, mĂi gian mỏãt tiỏằn 'ặỏằÊc cỏƠu trúc gỏằ"m 3 lỏằ>p, nhỏằ dỏĐn vỏằ phưa trên. CĂc 'ặỏằng gỏằ mĂi chỏĂy dài xuỏằ'ng cuỏằ'i 'ỏĐu 'fng 'ỏằu trang trư bỏng hoa vfn hơnh cĂnh sen 'ỏằ'i xỏằâng, giỏằa là hơnh bĂnh xe luÂn phĂp, 'ỏãt trên hoa sen. MĂi lỏằÊp ngói ỏằ'ng màu 'ỏằ, 'ặỏằng viỏằn mĂi ngói màu xanh. Vặỏằn chạa có nhiỏằu cÂy xanh bóng mĂt, có 9 ngôi thĂp cỏằ. vỏằ>i nhiỏằu kiỏằfu dĂng khĂc nhau nhặ nhỏằng cĂnh sen vặặĂn lên. Nhỏằng hàng cỏằTt gỏằ- trong chạa 'ặỏằÊc khỏc nỏằ.i cĂc cÂu 'ỏằ'i bỏng chỏằ HĂn màu 'en kỏt hỏằÊp vỏằ>i viỏằ?c chỏĂm khỏc mô tưp õ?olong ỏân vÂnõ? dạng trang trư. Chạa Huê Nghiêm là mỏằTt di tưch Phỏưt giĂo quan trỏằng, là nặĂi dỏằông chÂn, sỏằ'ng 'ỏĂo và hành 'ỏĂo cỏằĐa nhiỏằu vỏằ< danh tfng uyên thÂm Phỏưt phĂp, có 'ỏĂo hỏĂnh và có 'ỏĂo 'ỏằâc. Chạa câng là bỏng chỏằâng vỏằ trơnh 'ỏằT kiỏn trúc và phong tỏằƠc tỏưp quĂn cỏằĐa ngặỏằi Viỏằ?t trên vạng 'ỏƠt mỏằ>i khai phĂ, mỏằY ra nỏằn vfn minh trên vạng 'ỏƠt hoang sặĂ.<br><img src="http://www.thuvienhoasen.org/cvn-hcm-huenghiem-td.jpg" border=0><br><br>ù Đặỏằng sỏt 'ỏĐu tiên ỏằY thành phỏằ': Tuyỏn 'ặỏằng sỏt 'ỏĐu tiên ỏằY nặỏằ>c ta là 'oỏĂn 'ỏằôặĂng sỏt Sài Gònõ?"Mỏằạ Tho dài 71km, xÂy dỏằng nfm 1881. Ga chưnh trặỏằ>c chỏằÊ Bỏn Thành, vfn phòng 'ặỏằng sỏt là tòa nhà 2 tỏĐng chiỏm cỏÊ khu 'ỏƠt bao bỏằc bỏằYi 3 'ặỏằng Hàm Nghiõ?"Huỏằnh Thúc KhĂngõ?"Nam Kỏằ KhỏằYi Nghâa, nay là Xư nghiỏằ?p Liên hỏằÊp 'ặỏằ>ng sỏt khu vỏằc 3. Xe lỏằưa chỏĂy bỏng mĂy hặĂi nặỏằ>c phỏÊi dạng than cỏằĐi 'ỏằ't nỏằ"i súp-de nên xe chỏĂy khĂ chỏưm. Vơ không cỏĂnh tranh nỏằ.i vỏằ>i xe 'ò trong viỏằ?c chuyên chỏằY hàng hóa và hành khĂch, 'ặỏằng xe lỏằưa Sài Gònõ?"Mỏằạ Tho ngặng hoỏĂt 'ỏằTng tỏằô lÂu. Sau nfm 1975, Ga xe lỏằưa Sài Gòn 'ặỏằÊc dỏằi vỏằ Ga Hoà Hặng. Trên nỏằn Ga Sài Gòn câ ngày 8/8/1998, khỏằYi công xÂy dỏằng Trung TÂm Vfn HoĂ ThặặĂng MỏĂi Sài Gòn.<br><img src="http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images401535_xelua.jpg" border=0><br><br>ù Ngặỏằi Viỏằ?t 'ỏĐu tiên viỏt sỏằư Viỏằ?t Nam bỏng tiỏng PhĂp: "ng TrặặĂng Vânh Kẵ (1837-1898). Nfm 1859, PhĂo hỏĂm PhĂp bỏn vào cỏằưa biỏằfn Đà Nỏàng và thành câ Gia Đỏằ<nh, triỏằu 'ơnh nhà Nguyỏằ.n bỏt buỏằTc chỏƠp nhỏưn mỏằY cỏằưa 'ỏƠt nặỏằ>c cho tặ bỏÊn thỏằc dÂn PhĂp xÂm nhỏưp. Trong giai 'oỏĂn lỏằ<ch sỏằư mỏằ>i, ngặỏằi Viỏằ?t Nam tỏằông bặỏằ>c tiỏp xúc vỏằ>i ngôn ngỏằ và vfn minh mỏằ>i. TrặặĂng Vânh Kẵ là mỏằTt trong nhỏằng ngặỏằi sỏằ>m tiỏp xúc và hỏƠp thỏằƠ ngôn ngỏằ vfn hoĂ phặặĂng TÂy 'Ê trỏằY thành hỏằc giỏÊ có nhiỏằu sĂng tĂc nhỏƠt bỏng cỏÊ tiỏng PhĂp và tiỏng HĂnõ?"Viỏằ?t. "ng là ngặỏằi Viỏằ?t Nam 'ỏĐu tiên viỏt sỏằư Viỏằ?t Nam bỏng tiỏng PhĂp. Cuỏằ'n õ?oGiĂo trơnh lỏằ<ch sỏằư An Namõ? 'Ê 'ặỏằÊc xuỏƠt bỏÊn gỏằ"m hai tỏưp dày 462 trang. ĐÂy thỏằc sỏằ là mỏằTt công trơnh bĂc hỏằc biên soỏĂn công phu dặỏằ>i Ănh sĂng cỏằĐa mỏằTt phặặĂng phĂp luỏưn khoa hỏằc tiỏn bỏằT so vỏằ>i 'ặặĂng thỏằi.<br><img src="http://www.nhuhuy.com/pictures/weblogs/petrusky.jpg" border=0><br><br>ù Tỏằ bĂo bỏng chỏằ Quỏằ'c Ngỏằ 'ỏĐu tiên: Tỏằ õ?oGia Đỏằ<nh BĂoõ? là tỏằ bĂo chỏằ Quỏằ'c ngỏằ 'ỏĐu tiên ỏằY nặỏằ>c ta ra 'ỏằi thĂng 4/1865. Tỏằ bĂo 'fng nhỏằng thông tin nghỏằ< 'ỏằ<nh cỏằĐa nhà nặỏằ>c và nhỏằng tin kinh tỏ xÊ hỏằTi, lỏằi bàn vỏằ thỏằi cuỏằTc, luÂn lẵ, lỏằ<ch sỏằư. BĂo ra hỏng thĂng. Sau 4 nfm phĂt hành, chưnh quyỏằn thuỏằTc 'ỏằ<a cho phâp bĂo phĂt hành hàng tuỏĐn bỏng quyỏt 'ỏằ<nh sỏằ' 51 ngày 18/3/1869.<br><br>ù Tỏằ bĂo 'ỏĐu tiên cỏằĐa PhỏằƠ nỏằ Viỏằ?t Nam: Ngày 1/2/1918 tỏằ bĂo chuyên vỏằ PhỏằƠ nỏằ 'ỏĐu tiên ra 'ỏằi là tỏằ õ?oNỏằ Giỏằ>i Chungõ? nhỏm nÂng cao trư thỏằâc, khuyỏn khưch công nông thặặĂng, 'ỏằ cao ngặỏằi PhỏằƠ nỏằ trong xÊ hỏằTi, chú trỏằng 'ỏn viỏằ?c dỏĂy 'ỏằâc hỏĂnh, nỏằ công, phê phĂn nhỏằng ràng buỏằTc 'ỏằ'i vỏằ>i PhỏằƠ nỏằ, 'Ănh 'ỏằ. mê tưnh dỏằ< 'oan, 'ỏằTng viên PhỏằƠ nỏằ quan tÂm 'ỏn viỏằ?c õ?oNỏằ quyỏằnõ?. Muỏằ'n có vỏằ< trư ngang hàng vỏằ>i nam giỏằ>i ngoài viỏằ?c tỏằ gia nôi trỏằÊ phỏÊi am hiỏằfu õ?otơnh trong thỏ ngoàiõ?. ChỏằĐ bút tỏằ bĂo là nỏằ sâ SặặĂng Nguyỏằ?t Anh, con gĂi nhà thặĂ yêu nặỏằ>c Nguyỏằ.n Đơnh Chiỏằfu, vỏằ'n có lòng yêu nặỏằ>c, yêu thặặĂng 'ỏằ"ng bào nhặ thÂn phỏằƠ nên khi làm bĂo Bà có ẵ muỏằ'n làm diỏằ.n 'àn 'ỏằf tỏằ?nh thỏằâc lòng yêu nặỏằ>c trong dÂn chúng. Tuy chỏằ? tỏằ"n tỏĂi 'ặỏằÊc hặĂn 6 thĂng nhặng õ?oNỏằ Giỏằ>i Chungõ? câng 'Ê gióng lên mỏằTt hỏằ"i chuông nỏằ quyỏằn còn vang mÊi 'ỏn ngày nay.<br><img src="http://www.suongnguyetanh.org/images/lady.jpg" border=0><br>ChÂn dung bà SặặĂng Nguyỏằ?t Anh<br><br>(Còn tiỏp)<br><br><br><br>Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 16/06/2006
 4. masktuxedo

  masktuxedo Moderator

  Hi bạn boysaigon. Những cái nhất này là nhất ở TPHCM thôi hay là nhất trên toàn Việt Nam mình? Tôi đọc thấy có chỗ ghi rõ là sớm nhất Việt Nam, nhưng cũng có chỗ ghi không thật rõ lắm. Cám ơn trước nhé.<br><br>
 5. boysaigon

  boysaigon Moderator

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br>Những điều trên chỉ là nhất so với lịch sử thành phố thôi, nhưng có vài điểm so với cả nước thì nó cũng đứng nhất bảng luôn. Nhưng các thông tin trên là do chủ quan boy tui và bạn bè cảm nhận nên có khi đánh giá không chính xác lắm. Nếu ai thấy thông tin chỗ nào có vấn đề góp ý với boy nhé! Sẽ đa tạ ngay nếu thông tin được edit là chính xác.<br><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br><br>
 6. boysaigon

  boysaigon Moderator

  ù Cuỏằ'n tỏằô 'iỏằfn tiỏng Viỏằ?t 'ỏĐu tiên: õ?oĐỏĂi Nam Quỏằ'c ,m Tỏằ Vỏằ<õ? là cuỏằ'n tỏằô 'iỏằfn tiỏng Viỏằ?t quỏằ'c ngỏằ Latinh cỏằĐa Huỏằnh Tỏằ<nh CỏằĐa gỏằ"m hai tỏưp: Tỏưp I xuỏƠt bỏÊn nfm 1895, tỏưp II xuỏƠt bỏÊn 1896 tỏĂi Sài Gòn. BỏằT tỏằô 'iỏằfn chỏằâa nhiỏằu tỏằô ngỏằ xặa, thành ngỏằ, tỏằƠc ngỏằ, tỏằô ngỏằ vỏằ thỏÊo mỏằTc, cỏĐm thú cỏằĐa Viỏằ?t Nam và cỏằĐa miỏằn Nam. BỏằT tỏằô 'iỏằfn này trỏằY thành Tỏằô 'iỏằfn BĂch khoa toàn thặ 'ỏĐu tiên vỏằ Nam BỏằT.<br><br>ù Ngặỏằi kiỏn trúc sặ Viỏằ?t Nam 'ỏĐu tiên: "ng Nguyỏằ.n Trặỏằng TỏằT (1828-1871) ngặỏằi làng Bại Chu, huyỏằ?n Hặng Nguyên, tỏằ?nh Nghỏằ? An. Gia 'ơnh ông theo 'ỏĂo Thiên Chúa, ông giỏằi chỏằ Nho, thông hiỏằfu Ngâ Kinh Tỏằâ Thặ, hỏằc chỏằ Quỏằ'c ngỏằ và chỏằ PhĂp vỏằ>i cĂc giĂo sâ. "ng 'ặỏằÊc giĂm mỏằƠc Gauthier 'ặa sang Paris nfm 1858. "ng am hiỏằfu chưnh trỏằ<, kinh tỏ, quÂn sỏằ, ngoỏĂi giao, phĂp luỏưt. Nfm 1861 ông trỏằY vỏằ nặỏằ>c, tàu ghâ Sài Gòn thơ nặĂi 'Ây 'Ê 'ỏằ.i chỏằĐ, ông buỏằTc phỏÊi làm phiên dỏằ<ch cho ngặỏằi PhĂp. Trong lúc ỏằY Sài Gòn, ông 'Ê 'ỏằâng ra xÂy cỏƠt tu viỏằ?n dòng thĂnh Phao lô (sỏằ' 4 Tôn Đỏằâc Thỏng). ĐÂy là công trơnh xÂy dỏằng theo kiỏn trúc ChÂu ,u do ngặỏằi Viỏằ?t Nam thỏằc hiỏằ?n tỏĂi Sài Gòn. Công trơnh 'ặỏằÊc xÂy dỏằng tỏằô thĂng 9/1862 'ỏn 18/7/1864 hoàn thành gỏằ"m nhà nguyỏằ?n vỏằ>i ngỏằn thĂp nỏằ.i bỏưt trên cao xÂy theo kiỏằfu Gôtic, mỏằTt tu viỏằ?n, mỏằTt nhà nuôi trỏằ mỏằ" côi và mỏằTt thĂp chuông. Công trơnh xÂy dỏằng này là kỏt quỏÊ nghiên cỏằâu kiỏn trúc chÂu ,u cỏằĐa Nguyỏằ.n Trặỏằng TỏằT khi ông ỏằY Hỏằ"ng Kông. Qua nhiỏằu lỏĐn sỏằưa chỏằa trạng tu, ngày nay tu viỏằ?n thĂnh Phao Lô vỏôn giỏằ 'ặỏằÊc 'ặỏằng nât kiỏn trúc xặa, chỏằâng tỏằ tài nfng kiỏn trúc cỏằĐa Nguyỏằ.n Trặỏằng TỏằT không thua gơ cĂc kiỏn trúc sặ ngặỏằi PhĂp.<br><img src="http://www.giaodiem.com/hinh/ntt-chandung.JPG" border=0><br><br>ù Ngặỏằi Viỏằ?t Nam 'ỏĐu tiên vỏẵ bỏÊn 'ỏằ" 'ỏằ<a lẵ và 'ỏằ" hỏằa Sài Gòn theo phặặĂng phĂp phặặĂng TÂy: "ng TrỏĐn Vfn Hỏằc, sinh quĂn ỏằY Bơnh DặặĂng, giỏằi Quỏằ'c ngỏằ, Latinh và tiỏng TÂy DặặĂng, 'ặỏằÊc giỏằ>i thiỏằ?u làm thông ngôn cho Nguyỏằ.n Ánh. "ng phỏằƠ trĂch viỏằ?c dỏằ<ch sĂch kỏằạ thuỏưt phặặĂng TÂy, 'ỏằ"ng thỏằi kiêm viỏằ?c chỏ tỏĂo hỏằa xa, 'ỏằ<a lôi và cĂc loỏĂi binh khư. Nfm 1790, Nguyỏằ.n Aạnh xÂy thành BĂt QuĂi. TrỏĐn Vfn Hỏằc phỏằƠ trĂch õ?ophĂc hỏằa 'ặỏằng xĂ và phÂn khu phỏằ' phặỏằngõ?. "ng rỏƠt có tài vỏẵ 'ỏằ<a 'ỏằ", hỏằa 'ỏằ" và kỏằạ thuỏưt bỏÊn 'ỏằ" nhặ: tỏằ? lỏằ?, trỏc 'ỏằ<a, và vỏẵ gỏĐn nhặ chưnh xĂc cĂc thành trơ và công trơnh. "ng 'ặỏằÊc coi ngặỏằi 'ỏĐu tiên vỏẵ bỏÊn 'ỏằ" Sài Gòn - Gia Đỏằ<nh theo phặặĂng phĂp phặặĂng TÂy.<br><br>ù Tòa nhà cao tỏĐng nhỏƠt TP.HCM và Viỏằ?t Nam (thỏằi 'iỏằfm 2003): Tòa nhà 37 Tôn Đỏằâc Thỏng, Q.1, TP. HCM. Gỏằ"m 34 tỏĐng và mỏằTt tỏĐng hỏĐm.<br><img src="http://www.viettouch.com/arch/saigon/greengl.jpg" border=0><br><br>

Chia sẻ trang này