1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

SARI- nét đẹp của phụ nữ Ấn . Trang phục truyền thống Ấn Độ.

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 23/06/2005.

 1. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  Xem tí cho đỡ buồn bà con.<br>Mấy cô này xinh thế, mặc saree đẹp. Không biết tớ đây láng ngáng mặc vào nhìn nó ra cái gì nữa à.<br><br><br> <img src="/uploaded/viethuong279/32526s.jpg" border=0><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/va59.jpg" border=0><br><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/sareepic.jpg" border=0><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/saree1.jpg" border=0><br><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/saree2.jpg" border=0><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/img1.jpg" border=0><br><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/IkatnPochampallisaree.jpg" border=0><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/designer.jpg" border=0><br><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/casu3.jpg" border=0><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/casu2.jpg" border=0><br><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/bridalsaree.jpg" border=0><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/32589s.jpg" border=0><br><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/32588s.jpg" border=0><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/32587s.jpg" border=0><br><img src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/32527s.jpg" border=0><br><br><br>
 2. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  SARI- nét đẹp của phụ nữ Ấn . Trang phục truyền thống Ấn Độ.

  <FONT color=#6b8e23>
  <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><IMG style="WIDTH: 724px; HEIGHT: 512px" height=490 src="http://i9.photobucket.com/albums/a78/vh279/sari.jpg" width=672 border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </o:p></SPAN></STRONG></P></FONT>
 3. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  <P>&nbsp;</P><br><P>&nbsp;</P><IMG style="WIDTH: 709px; HEIGHT: 1015px" height=1200 src="http://65.108.76.121/ebay/garment/saree/6002L.jpg" width=814><br><TABLE class=ipbtable cellSpacing=1><br><TBODY><br><TR><br><TD class=post2 vAlign=top><BR></TD><br><TD class=post2 id=post-main-1788667 vAlign=top width="100%"><!-- THE POST 1788667 --><br><DIV class=postcolor><IMG alt="IPB Image" src="http://img528.imageshack.us/img528/1777/scs8enlarge4ck.jpg" border=0><IMG alt="IPB Image" src="http://img528.imageshack.us/img528/1679/sdc92enlarge4mx.jpg" border=0></DIV><br><DIV class=postcolor><IMG alt="IPB Image" src="http://img528.imageshack.us/img528/3541/sgy103benlarge0op.jpg" border=0><IMG alt="IPB Image" src="http://img528.imageshack.us/img528/110/sgy106benlarge4wv.jpg" border=0></DIV><br><DIV class=postcolor><IMG alt="IPB Image" src="http://img528.imageshack.us/img528/5016/sgy117benlarge9wd.jpg" border=0><IMG alt="IPB Image" src="http://img528.imageshack.us/img528/7462/sdc111enlarge6zl.jpg" border=0></DIV><br><DIV class=postcolor><BR><BR>&nbsp;</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><br><br>Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 09/05/2006
 4. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  <P><IMG style="WIDTH: 730px; HEIGHT: 1089px" height=1200 src="http://65.108.76.121/ebay/garment/saree/6004L.jpg" width=806></P><br><P><IMG alt="IPB Image" src="http://www.kaneesha.com/saris_images/SRF06145_display_large.jpg" border=0><IMG alt="IPB Image" src="http://www.kaneesha.com/saris_images/SRF06143_display_large.jpg" border=0></P><br><P><IMG alt="IPB Image" src="http://img88.imageshack.us/img88/4778/65443b1ca.jpg" border=0><IMG alt="IPB Image" src="http://img508.imageshack.us/img508/6103/11436b5ii.jpg" border=0></P><br><br>
 5. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  <P><IMG height=825 src="http://i23.photobucket.com/albums/b387/hypnosis_in1/heat3.jpg" width=600></P><br><P><IMG id=imgFull style="HEIGHT: 576px" alt="" src="https://www.sareeonline.com/saree/xws914/xws914f.jpg" useMap=#a1 border=0 name=fullimage><IMG id=imgFull style="HEIGHT: 576px" alt="" src="https://www.sareeonline.com/saree/zrs779/zrs779f.jpg" useMap=#a1 border=0 name=fullimage></P><br><P><IMG id=imgFull style="HEIGHT: 576px" alt="" src="https://www.sareeonline.com/saree/zgs774/zgs774f.jpg" useMap=#a1 border=0 name=fullimage><IMG id=imgFull style="HEIGHT: 576px" alt="" src="https://www.sareeonline.com/saree/xgs915/xgs915f.jpg" useMap=#a1 border=0 name=fullimage></P><br><P>&nbsp;</P><br><br>
 6. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  <P>ặ thỏƠy SS ỏằY 'Ây, nhỏằ> ỏằĐng hỏằT tỏằ> nha 'ỏằông 'ỏằf tỏằ> post mỏằTt mơnh tỏằTi nghiỏằ?p hưc hưc. </P><br><br>
 7. summer_snow

  summer_snow Thành viên mới

  VH gọi, SS có mặt ngay <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle> <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle> <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle> VH cứ post đi, SS vẫn thường xuyên vào xem bài VH post. Nhưng dạo này SS đang hơi bận nên chưa có thời gian để search ảnh với VH được. Nhưng VH cứ post ảnh đi nhé <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle>. Nhiều bộ saree đẹp thật. Híc. Mà công nhận các bà các cô Ấn cũng giỏi, mặc mấy bộ saree dài và vướng víu vậy mà vẫn làm mọi việc ngon ơ. Hồi trước ở Ấn, có một cô bạn Braxin cũng mua một bộ Saree rồi học cách mặc thử. Mặc được một lúc đến giờ coffee break cô ấy phải về phòng thay ra ngay vì vướng víu quá không chịu được <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_tongue.gif' border=0 align=middle><br><br>
 8. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  <P><IMG style="WIDTH: 660px; HEIGHT: 913px" height=1121 src="http://i18.photobucket.com/albums/b110/runalaila/1applique.jpg" width=816></P><br><P><IMG id=imgFull style="HEIGHT: 576px" alt="" src="https://www.sareeonline.com/saree/zcs665/zcs665f.jpg" useMap=#a1 border=0 name=fullimage><br><TABLE width="100%"><br><TBODY><br><TR><br><TD><IMG style="CURSOR: pointer" onclick="displayenlarge(''SGY107A'')" height=620 alt="Off White Faux Georgette Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SGY107A/SGY107A_enlarge.jpg" width=265 border=0><BR></TD></TR><br><TR><br><TD align=left><IMG style="CURSOR: pointer" onclick="displayenlarge(''SGY107A'')" height=13 alt="" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/clicktoenlarge.gif" width=97 border=0> </TD></TR></TBODY></TABLE></P><br><P>&nbsp;</P><br><P><br><TABLE width="100%"><br><TBODY><br><TR><br><TD><br><P><IMG style="CURSOR: pointer" onclick="displayenlarge(''SVC8'')" height=620 alt="Rust Crush Pure Crepe Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SVC8/SVC8_enlarge.jpg" width=265 border=0><IMG style="CURSOR: pointer" onclick="displayenlarge(''SVC22'')" height=620 alt="Black Pure Silk Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SVC22/SVC22_enlarge.jpg" width=265 border=0></P><br><P><BR>&nbsp;</P></TD></TR><br><TR><br><TD align=left>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></P><br><br>
 9. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  <P><IMG style="WIDTH: 673px; HEIGHT: 1168px" height=1291 src="http://i31.photobucket.com/albums/c355/ebaysalwar/mahotsa/yam1755.jpg" width=769></P><br><P><br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=760 align=center><br><TBODY><br><TR><br><TD vAlign=top align=middle width=478><br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=478 border=0><br><TBODY><br><TR><br><TD><IMG style="CURSOR: hand" onclick="displayenlarge(''SLSGL31'')" height=213 alt="Cream Faux Crepe Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SLSGL31/SLSGL31_enlarge1.jpg" width=480 border=0></TD></TR><br><TR><br><TD><IMG style="CURSOR: hand" onclick="displayenlarge(''SLSGL31'')" height=213 alt="Cream Faux Crepe Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SLSGL31/SLSGL31_enlarge2.jpg" width=480 border=0></TD></TR><br><TR><br><TD><IMG style="CURSOR: hand" onclick="displayenlarge(''SLSGL31'')" height=213 alt="Cream Faux Crepe Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SLSGL31/SLSGL31_enlarge3.jpg" width=480 border=0></TD></TR><br><TR><br><TD><IMG height=10 alt="" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/spacer.gif" width=1></TD></TR><br><TR><br><TD align=left>&nbsp;<br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=478 border=0><br><TBODY><br><TR><br><TD><IMG style="CURSOR: hand" onclick="displayenlarge(''SLSGL48'')" height=213 alt="Red Faux Georgette Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SLSGL48/SLSGL48_enlarge1.jpg" width=480 border=0></TD></TR><br><TR><br><TD><IMG style="CURSOR: hand" onclick="displayenlarge(''SLSGL48'')" height=213 alt="Red Faux Georgette Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SLSGL48/SLSGL48_enlarge2.jpg" width=480 border=0></TD></TR><br><TR><br><TD><IMG style="CURSOR: hand" onclick="displayenlarge(''SLSGL48'')" height=213 alt="Red Faux Georgette Saree with Blouse" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/Saree/SLSGL48/SLSGL48_enlarge3.jpg" width=480 border=0></TD></TR><br><TR><br><TD><IMG height=10 alt="" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/spacer.gif" width=1></TD></TR><br><TR><br><TD align=left>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><br><P>&nbsp;</P><br><P align=left>&nbsp;</P><br><P>&nbsp;</P><br><P>&nbsp;</P></TD><br><TD width=10><IMG height=1 alt="" src="http://www.utsavsarees.com/pages/images/spacer.gif" width=10></TD></TR></TBODY></TABLE></P><br><P>&nbsp;</P><br><br>
 10. viethuong279

  viethuong279 Thành viên mới

  <P><FONT size=4>Cách mặc Saree</FONT></P><br><DIV align=center><br><CENTER><br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="62%" border=0><br><TBODY><br><TR><br><TD width="22%"><br><P align=center><IMG height=270 src="http://www.shijucreation.com/images/wearin1.jpg" width=143 border=0></P></TD><br><TD width="16%">&nbsp;</TD><br><TD width="54%"><FONT face=Arial>For wearing a sari, you need two essential accessories:&nbsp; a matching blouse and a petticoat.</FONT> <br><P><FONT face=Arial>The blouse must be close-fitting.<BR>The petticoat must be ankle length, and threaded at the top with elastic,<BR>or a thin cotton tape, to tie it around the waist comfortably.</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV><br><P><BR></P><br><DIV align=center><br><CENTER><br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="62%" border=0><br><TBODY><br><TR><br><TD width="22%"><br><P align=center><IMG height=266 src="http://www.shijucreation.com/images/wearin2.jpg" width=183 border=0></P></TD><br><TD width="8%"></TD><br><TD width="53%"><FONT face=Arial>The petticoat should be tied tightly enough, so that the sari does not slip.&nbsp; Take the inner edge of the sari, and tuck it into the petticoat in front, a little more to the right side, with the sari going towards the left.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV><br><P><BR></P><br><DIV align=center><br><CENTER><br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="62%" border=0><br><TBODY><br><TR><br><TD width="22%"><br><P align=center><IMG height=270 src="http://www.shijucreation.com/images/wearin3.jpg" width=148 border=0></P></TD><br><TD width="15%"></TD><br><TD width="54%"><FONT face=Arial>Gather the pleats evenly and neatly, and tuck them into the petticoat, slightly towards the left side, but not too much to the left. See that the breadth of the pleats is equal, and that they are piled on top of each other evenly. The lower edge of the&nbsp; pleats should also be even, and just off the ground.&nbsp; The gracefulness of the sari depends mainly on these pleats.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV><br><P><BR></P><br><DIV align=center><br><CENTER><br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="62%" border=0><br><TBODY><br><TR><br><TD width="22%"><br><P align=center><IMG height=269 src="http://www.shijucreation.com/images/wearin4.jpg" width=154 border=0></P></TD><br><TD width="15%"></TD><br><TD width="113%"><FONT face=Arial>Having tucked in the pleats, turn around again to the right, holding the top edge of the sari in your hand, and bring it round your hips to the front.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV><br><P><BR></P><br><DIV align=center><br><CENTER><br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="62%" border=0><br><TBODY><br><TR><br><TD width="22%"><br><P align=center><IMG height=269 src="http://www.shijucreation.com/images/wearin5.jpg" width=153 border=0></P></TD><br><TD width="15%"></TD><br><TD width="113%"><FONT face=Arial>Gather the pallav, and place it over the left shoulder.&nbsp; The upper border of the sari should slant across the bust from under the right arm to over the left shoulder.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV><br><P><BR></P><br><DIV align=center><br><CENTER><br><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="62%" border=0><br><TBODY><br><TR><br><TD width="22%"><br><P align=center><IMG height=269 src="http://www.shijucreation.com/images/wearin6.jpg" width=152 border=0></P></TD><br><TD width="15%"></TD><br><TD width="113%"><FONT face=Arial>The pallav should be about a yard&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>(90 cm.) in length, just touching&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;the finger-tips, as it falls evenly&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;behind you.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV><br><P>&nbsp;</P><br><P>Đây là kiểu 2, vắt tạm qua vai rồi mới xếp nếp. Kiểu này kiểm soát được trước độ dài của Pallu sau khi vắt qua vai.</P><br><P><IMG height=413 alt=Step1-4 src="http://dmi-india.com/gallery2/FG100f.jpg" width=750>&nbsp;</P><br><P><IMG height=500 alt=Step4-7 src="http://dmi-india.com/gallery2/FG100g.jpg" width=750><FONT face=Tahoma>&nbsp;</FONT></P><br><br>

Chia sẻ trang này