1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Sơ đồ bộ máy hành chính của Việt Nam?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sulik, 31/03/2006.

 1. Sulik

  Sulik Thành viên mới

  Sơ đồ bộ máy hành chính của Việt Nam?

  Bạn nào biết chỉ cho tớ với. Vote 5*
 2. Kasanova

  Kasanova Moderator

  <br>Nói chung tổ chức nhà nước gồm có 4 cấp là trung ương, tỉnh, huyện và xã.<br><br>- Ở cấp Trung ương có Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.<br>Quốc hội có nhiệm kỳ là 5 năm. <br>Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.<br><br>- Chính quyền địa phương (cấp tỉnh, huyện và xã) có Hội đồng nhân dân có nhiệm kỳ 5 năm. Hội đồng nhân dân bầu ra Uỷ ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.<br><br>- Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp hợp thành hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. <br><br>Ở mỗi cấp lại có nhiều cơ quan chuyên môn như Chính phủ thì gồm có nhiều Bộ và các cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các cấp có các phòng ban tham mưu giúp việc .v.v...<br><br><br><br>
 3. chuoi_nhat_FPT

  chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

  Cái nhà bác này, google để làm gì chớ.<br>Bác kasanova nói khái quát thế là đúng rồi ạ. Muốn chi tiết hơn thì đây :<br> Tổ chức Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm 4 cấp là trung ương, tỉnh, huyện và xã.<br>- Ở cấp Trung ương có Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.<br>Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do nhân dân trực tiếp bầu ra với nhiệm kỳ là 5 năm. <br>Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.<br>- Chính quyền địa phương (cấp tỉnh, huyện và xã) có Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm. Hội đồng nhân dân bầu ra Uỷ ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.<br>- Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp hợp thành hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. <br><br>--------------<br>Cơ cấu tổ chức của Chính phủ <br> Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có: <br> - Các bộ; <br> - Các cơ quan ngang bộ. <br> Quốc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.<br>--------------<br><br>Các bộ, cơ quan ngang bộ<br>Bộ quốc phòng<br>Bộ công an<br>Bộ ngoại giao<br>Bộ tư pháp<br>Bộ tài chính<br>Bộ thương mại<br>Bộ lao động thương binh và xã hội<br>Bộ giao thông vận tải<br>Bộ xây dựng<br>Bộ thủy sản<br>Bộ văn hoá-thông tin<br>Bộ giáo dục đào tạo<br>Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.<br>Bộ công nghiệp<br>Bộ kế hoạch và đầu tư<br>Bộ Y tế<br>Bộ khoa học và công nghệ<br>Bộ tài nguyên và môi trường<br>Bộ Bưu chính viễn thông<br>Bộ nội vụ<br>Thanh tra nhà nước<br>Ngân hàng nhà nước Việt Nam<br>Uỷ ban thể dục thể thao<br>Uỷ ban dân tộc<br>Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em<br>Văn phòng chính phủ<br>-----------------<br>Các cơ quan thuộc Chính Phủ:<br> Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương <br> Tổng cục Du lịch <br> Tổng cục Thống kê <br> Đài Tiếng nói Việt Nam <br> Thông tấn xã Việt Nam <br> Đài Truyền hình Việt Nam <br> Ban Tôn giáo Chính phủ <br> Ban Cơ yếu Chính phủ <br> Viện Khoa học xã hội Việt Nam <br> Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam <br> ------------------<br>Uỷ ban nhân dân các cấp.<br><br><br><br><br>Hơ thôi mỏi quá, bác cần chi tiết nữa thì bảo em em post sau<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br><br>
 4. Sulik

  Sulik Thành viên mới

  Cảm ơn hai bạn, đã bầu * :D.<br><br>

Chia sẻ trang này