1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thai Music

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi Idecghin, 14/04/2009.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Idecghin

  Idecghin Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/08/2003
  Bài viết:
  167
  Đã được thích:
  0
  Lập cái topic này để chia sẻ những bài hát tiếng Thái nhé.
  Mình đang tìm bài hát Sawatdee Pimay của Bird Thongchai. Có ai có lời bài hát, link download bài này thì post lên đây với nhé, nếu có nhạc online thì càng tốt.
  Chân thành cảm ơn và mong chờ kết quả!
 2. truong_chi_buon

  truong_chi_buon Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/01/2006
  Bài viết:
  751
  Đã được thích:
  0
  Tớ chẳng tìm được bài của cậu, nhưng tìm được cái này :D
  Vầng trăng khóc do 2 bạn Thái thể hiện
 3. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0

   
  Hi,
  Sawasdee Bpee Mai Khrap! Took Khon!
  Here is the link for the song ''''สวัส"ี >ีfหม^'''' you were asking for:
  http://www.imeem.com/people/kAmOJRa/music/yZSoPzt9//
  Enjoy the music!
  I will look for the lyrics next...
  Cheers,
  PS. I have another Thai old top hit that I want to share here
  http://www.tlcthai.com/ClipVDO/mv_neverdie_song/asanee/index008.php
  by Asanee Wasan. Let me know if anyone want its lyric. Quite good and fun. These two artists have quite a few good songs

   
  TCB: sửa lỗi quote
  được truong_chi_buon sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 15/04/2009
 4. Idecghin

  Idecghin Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/08/2003
  Bài viết:
  167
  Đã được thích:
  0
  Chào anh wbguy Anh vẫn ở Chicago đấy chứ ạ?!
  Anh có lời bài hát ko post cho em với. Em nghe rồi chép mà ko kịp với lại có một lô một lốc những từ nghe chẳng hiểu gì hết
  Cảm ơn anh trước
 5. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0
  Here it is
  [ạ?áTáãạ?áưạ?ázáƠá?: áêáĐááêá"áàá>áàạfáôáĂạ^
  áưááƠásáạ?áĂ: áSááá"áÊáásạá,á
  á"áạ ạ?áTáãạ?áưạ?ázáƠá? á-áááạ?ázáƠá?á,áưá? ạ?ásááÊạOá" á~á?ạ"áSá ạáĂá"áưááTạ"á.áÂạO
  áôáTááĐạ?ạ?ạ?ạ?áTáạ^á?ạ?áTáưáTạ?á.ạ?áưá?áôạ^áĂáoạ?ááôạ^áĂ ạfá"áÊạ"á>ááạááÊáá"áảá?áoáá?ạ"áY
  á"áạạ?ạ?ạ?ạ?ạ?áôạ?áTáTááơááááĂááTázáạ?áÊáạ"á> ạ?áÊááạ?áÊáàásá.ááĂạ"á>áạ?ạáƠạ?áĐáááT
  á"áàạ?ạ?ạ?ạ? á-áảá?ạ"á?áạ?á"áàááĐạ^ááưáÂáạạ^ạ?á>áƠạ^áạ? ạ?áưááÂáá?ạ"á?áạ?ạ?áưáạ"áĂạ^áĐạ^ááááT
  ạ?áôạ?áTạ?á,ááÂáạ?áĂạ?á,áạáÂạ?áĂạ?á,ááÊáááááTá^áá?á-áááạ?á-áăáááƠ áạ?áưáÂááá^áá-ááạ?áááTááàạfáôáĂạ^ ạfá"áÊáÊááạfá"áÊạfáôạ?ạ"á"ạ?ạá.ạ^á?á?ááTáááT
  áêáĐááêá"áà (áêáĐááêá"áà) áêáĐááêá"áàáSáãạ^áTásááT áÊáááááTạ"á>áTááTạ?ạ"áĂạ^áĂáàạ?ásáãạ^áư
  ạfá"áÊáêásááÂạ?á,áưạfáôạ?áêásááÂạ"áĂạ^áôáÂááá"ạ"áĂạ^áôáÂạ^áưáT ạfá"áÊá-áàạ^ạ"áĂạ^áêásááÂạfáôạ?áôááÂá"áà
  áĂáàá"ááá"á.áá"ááá"áÂááÂáÊạ^áĂạ,ázá~áạOáÊạ^áĂạ"á-áÊá"áạạáƠá"áàạ? áááááÊáásạ?á-ạ?áá
  ạfá"áÊá"ạ?áạ?á,ááÂạ?ạfáôạ?ạ"á"ạ?á"áàạ?ạfáôạ?áĂáàááạ"áÊ áĐạ^áá?ạ?áĂáãạ^áưạ"áôáÊạ^áôáạfá"áÊạfáôạ?ááàạfáôáĂạ^ ạ?áưááôááĐạfá^áĂááêáĐááêá"áàáááT
  áêáĐááêá"áà (áêáĐááêá"áà) áêáĐááêá"áàáSáãạ^áTásááT ạfáôạ?áSáãạ^áTạfá^áTááTạ?á-áạ?á?á>áàạ?áƠáÂ
  á>áàạfáôáĂạ^ạáƠạ?áĐ á-áàạ^ạáƠạ?áĐạáƠạ?áĐạ"á> áĂáàạ?áạ?ásạ"áĐạ? ááásạfá^á,áưá?ạ?áÊáạ?áưá?
  áêáĐááêá"áà (áêáĐááêá"áà) áêáĐááêá"áàá>áàạfáôáĂạ^ ạ?áưááôááĐạfá^áĂááêáĐááêá"áàáááT
  áêáĐááêá"áà (áêáĐááêá"áà) áêáĐááêá"áàáSáãạ^áTásááT ạfáôạ?áSáãạ^áTạfá^áTááTạ?á-áạ?á?á>áàạ?áƠáÂ
  áêáĐááêá"áà (áêáĐááêá"áà) áêáĐááêá"áàá>áàạfáôáĂạ^ ạfá"áÊáÊááạfá"áÊạfáôạ?ạ"á"ạ?ạá.ạ^á?á?ááTáááT
  áêáĐááêá"áà (áêáĐááêá"áà) áêáĐááêá"áàáSáãạ^áTásááT áÊáááááTạ"á>áTááTạ?ạ"áĂạ^áĂáàạ?ásáãạ^áư
  áêáĐááêá"áà (áêáĐááêá"áà) áêáĐááêá"áàá>áàạfáôáĂạ^ ạ?áưááôááĐạfá^áĂááêáĐááêá"áàáááT
  áêáĐááêá"áà (áêáĐááêá"áà) áêáĐááêá"áàáSáãạ^áTásááT ạfáôạ?áSáãạ^áTạfá^áTááTạ?á-áạ?á?á>áàạ?áƠáÂ
 6. Idecghin

  Idecghin Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/08/2003
  Bài viết:
  167
  Đã được thích:
  0
  Trời ơi, đúng là cầu được ước thấy. Em cảm ơn anh Wbguy lắm lắm!
  Em rất thích mấy bài hát của Bird Thongchai. Dư âm của 15 ngày ở Thái từ thời SV xa xôi lắm vẫn còn vọng lại mỗi khi nghe anh ấy hát...
  Em ko nhớ tên album nhưng trong đó có bài "Ma thăm mai" (why did you come?), "Sawatdee Pimay" (Happy New Year) với mấy bài nhạc nhảy bốc lắm...
  Lâu lắm chả dùng gì đến tiếng Thái, quên cả cách nói cách viết. Chỉ thỉnh thoảng nghe lại vài bài hát cho đỡ buồn thôi...
 7. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0

   

   
  It is my pleasure!

  Quá khen, quá khen? Nếu bạn còn cần gì nữa thì cho biết nghe. Hy vọng cuối năm này sẽ qua Thái làm một chuyến để thăm lại bạn bè cũ và mới. Để ăn ?~Bừa Loy?T sัวลอย Chè Thái cho đã nè?
  http://images.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

   
  TCB: tớ cho cái frame vào nhìn cho sướng :D
  được truong_chi_buon sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 17/04/2009
 8. Idecghin

  Idecghin Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/08/2003
  Bài viết:
  167
  Đã được thích:
  0
  Nhiều món hấp dẫn quá mà mình đã được ăn mấy đâu! Nhớ mãi món chè chuối ngậy nước cốt dừa...
  Hồi thầy Sụ-thắt dạy tiếng Thái bọn mình hay đến nhà thầy trong khu dành cho giáo viên nước ngoài ở KTX Mễ Trì, đến nấu cơm ăn cơm với thầy và thầy thường mở đĩa nhạc Thái cho bọn mình xem và nghe. Mình ấn tượng một bài hát của một ca sĩ đẹp trai đánh đàn ghi ta rất chi là hay, cảnh về một chàng trai và cô gái chia tay nhau ở ga tàu... Giờ nghĩ mãi ko ra tên ca sĩ và tên bài hát. Hình như là "khoam rắc thi hạt yài" hay cái gì đó tương tự thế.... Trí nhớ mình giờ thật là tồi, học rồi cho trôi tuột đi hết!
 9. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0
  Ở chổ này thì thầy cũng không? và trò thì mong gặp thầy để được học thêm chữ nào hay chữ đó? ?oThầy ở đâu?? .
  Nghĩ nhớ đến những ngày dù vào trong Suối Vàng theo gót chân của chữ và nghiã ngày nào đó ở xứ lạnh?
  Giới thiệu bài ?~ tee nee mai mee khroo?T -ี^Tี^"ม^มี"รู cho các b ạn thưởng thức chút nghe. Cái link đầu thì nhạc đơn giản thôi
  http://www.imeem.com/people/GV5mtUD/music/3jgnTqv2//
  Còn cái link sau thì cho ai có tâm hồn hơn nhé
  http://www.youtube.com/watch?v=nlJnK-HzDWA&feature=channel_page
  (Xem ra dân Thái cũng nghệ sĩ ra phết có thua gì Gypsie Kings đâu!!!)
  Lời đây
  Thí Nee Mài Mee Khroo
  -ี^Tี^"ม^มี"รู
  -ำ"ม"รู-ี^Tี^มีT?อยTัก ?"?ก? มัก-าม-ึ?"รูอยู^?สมอ
  "รู"Tfหม^อยู^"หTกัT?ล^า?ออ ?"?กSะ???อ"อย"รูอยู^-ุกวัT
  "รูมากมายมี"หมfTวัTTี? ^ะยิT"ีมุ^?s?าT>^าอาสาสอT
  ร^วม-ุก,Oสุ,กัs?"?กfT"?"อT ?อื?ออา-รสอTสั^?อย^า?.ั??f^
  ^?">?-ิ"?"?กT?อยรอ"อยอยู^ .?อ?การ"รูTำ-า?">-ุกหT
  -ิ^TภายfT>^ากว?า?ยั?มื"มT ?zีย?"ู^"T?-ียTส^อ?-า?สว^า?"อย
  ^?">?-ิ"?"?กT?อยรอ"อยอยู^ .?อ?การ"รูTำ-า?">-ุกหT
  -ิ^TภายfT>^ากว?า?ยั?มื"มT ?zีย?"ู^"T?-ียTส^อ?-า?สว^า?"อย
  "รู^sแล?ว-ำ"ม"ม^ยอมกลัs หรือf"ร^ัs"รู"ว?-ี^"หTหTอ
  ?"?ก?zียร-ามหT?า?ศร?าTั^??ฝ?ารอ T?ำ.า"ลอ-ี^Tี^"ม^มี"รู
  T?ำ.า"ลอ-ี^Tี^"ม^มี"รู T?ำ.า"ลอ-ี^Tี^"ม^มี"รู
  Enjoy?[/size=3]
 10. Idecghin

  Idecghin Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/08/2003
  Bài viết:
  167
  Đã được thích:
  0
  @wbguy: nghe bài hát mà thấy nhớ thầy giáo, bạn bè và những ngày học hành quá anh ạ.
  À mà giờ thì em nhớ ra bài hát đó rồi "Xẳn ja thi Hạt Yài" (sorry vì em ko gõ được tiếng Thái). Nếu anh wbguy hay có ai biết bài hát này và có thì gửi cho em với nhé. Cảm ơn nhiều!

Chia sẻ trang này