1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Thông tin việc làm tại Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi HoaPhan, 19/05/2007.

 1. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  Thông tin việc làm tại Quảng Ngãi

  <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#0000ff><SPAN lang=FI style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FI; mso-bidi-font-style: italic"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG>&nbsp;</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><IMG height=35 src="http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/images/5_2007/Anh06166.jpg" width=172 align=left border=0></SPAN>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>CTY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></STRONG></SPAN></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu tư bởi Tập đoàn Doosan Hàn Quốc</STRONG></SPAN></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"></SPAN>&nbsp;</P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN lang=FI style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FI; mso-bidi-font-style: italic"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><EM><FONT color=#000000>Chúng tôi, Cty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam(Doosan Vina) , là 1 Cty với 100% vốn đầu tư của nước ngoài . Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên cho Nhà máy chúng tôi tại Khu Kinh tế Dung quất, TP Quảng Ngãi với những vị trí sau:</FONT></EM></SPAN></SPAN></SPAN></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD width=28>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial">STT<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=75>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial">Lĩnh vực<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial">Vị trí<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=159>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial">Yêu cầu<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial">Nhiệm vụ<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=132>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial">Những yêu cầu chung<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=28 rowSpan=2>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><STRONG>1<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P></TD>
  <TD width=75 rowSpan=2>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial">Hàn<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Một hướng dẫn viên cho Kỹ sư<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=159>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Bằng cử nhân hoặc cao hơn<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tốt nghiệp Sư phạm Kỹ thuật chuyên ngành Kỹ sư Cơ khí<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Trực tiếp hướng dẫn lại cho Kỹ sư tại Nhà máy Công nghệ Gò hàn bằng Lý thuyết<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=132 rowSpan=8>
  <P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2><FONT color=#000000>- <FONT face="Times New Roman"><FONT size=1>Thông thạo Anh văn (Hoặc Tiếng Hàn sẽ là một lợi thế)</FONT></FONT></FONT></FONT></P>
  <P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=1><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Chuyên môn sư phạm hoặc có kỹ năng đào tạo, huấn luyện</FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><o:p></o:p></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Năng động, tự tin và có tinh thần trách nhiệm cao.</FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><o:p></o:p></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Có thể làm việc theo nhóm.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Hai hướng dẫn viên cho Kỹ thuật hàn<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=159>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Gò hàn<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp với chuyên môn Gò hàn <o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Trực tiếp hướng dẫn lại cho Công nhân tại Nhà máy Công nghệ Gò hàn bằng Lý thuyết<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=28>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><STRONG><FONT color=#0000ff>2<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P></TD>
  <TD width=75>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff>Chế tạo<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Hai hướng dẫn viên công nhân <o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=159>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chế tạo sản xuất<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp với chuyên môn liên quan. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Trực tiếp hướng dẫn lại cho Công nhân tại Nhà máy Quy trình chế tạo trong sản xuất.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Hướng dẫn chi tiết cho Công nhân quy mô chế tạo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=28>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff>3<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=75>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff>Lắp ráp<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Một hướng dẫn viên đào tạo<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=159>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chế tạo lắp ráp<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp với chuyên môn liên quan. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Trực tiếp hướng dẫn lại cho Công nhân tại Nhà máy Quy trình lắp ráp trong lĩnh vực cơ khí và điện tử<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=28>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff>4<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=75>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff>Quản Lý Chất lượng<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Một hướng dẫn viên cho Quản Lý chất lượng<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=159>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Cử nhân chuyên ngành Cơ khí hoặc liên quan.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong với công việc liên quan.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Kiểm tra Kỹ thuật, bảo đảm chất lượng quy trình sản xuất lắp ráp<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Hướng dẫn chi tiết cho Kỹ sư về Kỹ thuật công nghệ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=28 rowSpan=2>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><STRONG><FONT color=#0000ff>5<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P></TD>
  <TD width=75 rowSpan=2>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><STRONG><FONT color=#0000ff>Hành chính<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P></TD>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Một Nhân viên Quản lý Hành chính<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=159 rowSpan=2>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tốt nghiệp cử nhân hoặc cao hơn với chuyên ngành liên quan.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành chính<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Đảm nhận các công việc liên quan đến Hành chính và Quản lý nguồn nhân lực.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Giám sát và quản lý hệ thống hành chính cũng như cơ chế hoạt động của Cty.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Một Nhân viên điều phối Hành chính<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Đảm nhận các công việc quản lý huấn luyện&amp; đào tạo<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Giám sát và quản lý các tiến trình hoạt động trong công việc huấn luyện và đào tạo của công ty.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=28>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff><STRONG><o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=75></TD>
  <TD width=112>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><o:p></o:p></FONT></SPAN>&nbsp;</P></TD>
  <TD width=159>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></P></TD>
  <TD width=155>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P></o:p></SPAN>
 2. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  <P><br><TABLE style="WIDTH: 364pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=485 border=0 x:str><br><COLGROUP><br><COL style="WIDTH: 48pt" span=3 width=64><br><COL style="WIDTH: 124pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 6034" width=165><br><COL style="WIDTH: 48pt" span=2 width=64><br><TBODY><br><TR style="HEIGHT: 38.25pt" height=51><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; HEIGHT: 38.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=51><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12pt"><FONT color=#3366ff size=2><STRONG>STT</STRONG></FONT></SPAN></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT color=#3366ff size=2><STRONG>Lĩnh vực</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT color=#3366ff size=2><STRONG>Vị trí</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 124pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=165><FONT color=#3366ff size=2><STRONG>Yêu cầu</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT color=#3366ff size=2><STRONG>Nhiệm vụ</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT color=#3366ff size=2><STRONG>Những yêu cầu chung</STRONG></FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 38.25pt" height=51><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; HEIGHT: 102pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=136 rowSpan=4><STRONG><FONT color=#0000ff size=2>6</FONT></STRONG></TD><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 rowSpan=4><STRONG><FONT color=#0000ff size=2>Dịch thuật</FONT></STRONG></TD><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 rowSpan=4><FONT size=2>Một Thông dịch viên Tiếng Hàn</FONT></TD><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 124pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=165><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phiên dịch Tiếng hàn</FONT></TD><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 rowSpan=4><FONT size=2>- Dịch Tư liệu về Gò hàn từ Tiếng Hàn<FONT class=font5 color=#3366ff> </FONT><FONT class=font6>qua Tiếng Việt.</FONT></FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 124pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=165 height=34><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Có kinh nghiệm dịch thuật về lĩnh vực gò hàn.</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 124pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=165 height=34><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Kỹ năng Viết Tiếng Hàn tốt</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><br><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 124pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=165 height=17><FONT size=2>- Kỹ năng Vi tính tốt</FONT></TD><br><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P><br><P>&nbsp;</P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT color=#000000>Những ứng cử viên quan tâm xin vui lòng gửi thư xin việc, SYLL và ảnh mới nhất mô tả đầy đủ bản thân và mức lương mong muốn.</FONT></SPAN></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Đường bưu điện:</FONT> <B>Cty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></B></SPAN></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">01 An Dương Vương, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi</SPAN></B></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"></SPAN></B>&nbsp;</P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT color=#000000>Bằng email:</FONT> <U><STRONG>anh.nguyen@doosan.com</STRONG></U><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><FONT color=#000000>(Liên lạc: Bảo Anh _ Đt: 055.713001 hoặc DĐ: 0907.149801) <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT color=#000000>trước ngày:</FONT> <STRONG>02/06/2007</STRONG></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><EM><STRONG><FONT color=#000000>Những ứng cử viên đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn trực tiếp tại Cty.</FONT></STRONG></EM></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><EM><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG></EM></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><EM><STRONG><FONT color=#000000>Ứng cử viên sẽ được hưởng mức lương cạnh tranh cùng các chế độ đãi ngộ sau khi được tuyển dụng</FONT></STRONG></EM></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG><EM></EM></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><br><br>
 3. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  <P><STRONG><FONT face=Verdana><FONT color=#0000ff>Thông tin tuyển dụng từ Trung tâm giới thiệu việc làm - Khu Kinh tế Dung Quất</FONT><BR></FONT><FONT color=#0000ff>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT color=#000000>(Tháng 5/2007)</FONT></STRONG></P><br><P><STRONG><br><TABLE style="WIDTH: 461pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=614 border=0 x:str><br><COLGROUP><br><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><br><COL style="WIDTH: 158pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7680" width=210><br><COL style="WIDTH: 116pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5668" width=155><br><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><br><COL style="WIDTH: 91pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4425" width=121><br><TBODY><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=34><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12pt"><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>TT</STRONG></FONT></SPAN></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>NGÀNH TUYỂN DỤNG</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>YÊU CẦU TUYỂN DỤNG</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>SỐ LƯỢNG</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>NƠI LÀM VIỆC</STRONG></FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt; mso-height-source: userset" height=34><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=34 x:num><FONT color=#ff6600 size=2><STRONG>1</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 322pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=429 colSpan=3><FONT color=#ff6600 size=2><STRONG>Ngành đóng tàu thủy&nbsp; (262 người)</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><STRONG><FONT color=#0000ff size=2>Khu</FONT></STRONG></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 140.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=187 rowSpan=6><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><STRONG><FONT color=#0000ff size=2>kinh tế Dung Quất</FONT></STRONG></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=34><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Công nhân Kỹ thuật đóng tàu</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT size=2>Nam</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>100</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=34><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Công nhân kỹ thuật đường ống tàu thủy</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT size=2>Nam</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>30</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=34><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Công nhân kỹ thuật&nbsp; hàn vỏ tàu</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT size=2>Nam</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>100</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=34><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Công nhân kỹ thuật hàn ống</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT size=2>Nam</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>30</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=17><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Kỹ sư bảo hộ lao động</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>02</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt; mso-height-source: userset" height=17><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=17><FONT color=#ff6600 size=2><STRONG>2</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 322pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=429 colSpan=3><STRONG><FONT color=#ff6600 size=2>Ngành xây dựng (08 người)</FONT></STRONG></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 76.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=102 rowSpan=4><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>05</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=17><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Kỹ sư điện</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>01</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=34><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Kỹ sư công trình giao thông</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>01</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=17><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Kiến trúc sư</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>01</FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></STRONG></P><br><P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P><br><br>
 4. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  <TABLE style="WIDTH: 445pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=593 border=0 x:str><br><COLGROUP><br><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><br><COL style="WIDTH: 158pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7680" width=210><br><COL style="WIDTH: 116pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5668" width=155><br><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><br><COL style="WIDTH: 75pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3657" width=100><br><TBODY><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=34><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12pt"><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>TT</STRONG></FONT></SPAN></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>NGÀNH TUYỂN DỤNG</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>YÊU CẦU TUYỂN DỤNG</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>SỐ LƯỢNG</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>NƠI LÀM VIỆC</STRONG></FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt; mso-height-source: userset" height=17><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=17><FONT color=#ff6600 size=2><STRONG>3</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 322pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=429 colSpan=3><FONT color=#ff6600 size=2><STRONG>Kế toán trưởng (02 người)</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><STRONG><FONT size=2>KKT DQ</FONT></STRONG></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=34><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>- Cử nhân kinh tế (chuyên ngành kế toán)</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT size=2>Thông thạo Anh ngữ làm việc cho DN nước ngoài</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>02</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt; mso-height-source: userset" height=34><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=34><FONT color=#ff6600 size=2><STRONG>4</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 322pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=429 colSpan=3><STRONG><FONT color=#ff6600 size=2>Lao động phổ thông (190 người)</FONT></STRONG></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 38.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=51 rowSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210><FONT size=2>- Ngành chế biến gỗ</FONT></TD><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>180</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=34><FONT size=2>- Nhân viên bán hàng</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12pt"><FONT size=2>lớp 9/12 trở lên, có xe máy</FONT></SPAN></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>05</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt; mso-height-source: userset" height=17><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=17><FONT color=#ff6600 size=2><STRONG>5</STRONG></FONT></TD><br><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 322pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=429 colSpan=3><STRONG><FONT color=#ff6600 size=2>Ngành may (301 người)</FONT></STRONG></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 25.5pt" height=34><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 38.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=51 rowSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- Thiết kế thời trang</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT size=2>Đại học chuyên ngành liên quan</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>01</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR><br><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 158pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=210 height=17><FONT size=2>- Công nhân may</FONT></TD><br><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 116pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=155><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></TD><br><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64><FONT size=2>300</FONT></TD><br><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=100><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><br><P>&nbsp;</P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Mức lương: </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Người lao động thỏa với doanh nghiệp.</SPAN></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=left><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">Thời gian tuyển dụng: Đến hết ngày 20 tháng&nbsp;6 năm 2007.</SPAN></B></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Trung tâm giới thiệu việc làm - Khu Kinh tế Dung Quất. </SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><BR>Số 48 Hai Bà Trưng - Tp Quảng Ngãi.&nbsp;Điện thoại: <B>055.711658.</B></P><br><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG></STRONG></SPAN></P><br><br>
 5. nguoiemxuqu

  nguoiemxuqu Thành viên mới

  toàn công việc chân tay không à,thấy ít ngày về kinh tế thế nhỉ????<img src='/forum/images/emotion/cry.gif' border=0 align=middle><br><br>
 6. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  <font color=green><center><b><font size=3> Tin tuyển dụng từ Tổ chức PLAN INTERNATIONAL VIETNAM</font id=size3></b></center></font id=green><br><br>Tổ chức PLAN INTERNATIONAL VIETNAM cần tuyển 3 nhân viên Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi theo yêu cầu sau:<br><br> 01 Điều phối viên về quyền Trẻ em:<br><br> <br><br>Nhiệm vụ chính: <br><br>§ Thúc đẩy triển khai thực hiện quyền trẻ em trong các hoạt động của dự án, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện dự án;<br><br>§ Thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan của Chính phủ, các đối tác để triển khai các chương trình phòng chống xâm hại trẻ em;<br><br>§ Tham gia vào quá trình đánh giá và lựa chọn các rủi ro cho trẻ em trong vùng triển khai thực hiện dự án và đề xuất các chương trình phòng chống thương tích cho trẻ em;<br><br>§ Đưa ra những định hướng, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho đồng nghiệp, đối tác và các cơ quan liên quan tại địa phương về lĩnh vực quyền trẻ em.<br><br> <br><br>Yêu cầu:<br><br>§ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan: phát triển xã hội học;<br><br>§ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về quyền trẻ em;<br><br>§ Có kinh nghiệm làm việc cho tổ chức phi chính phủ;<br><br>§ Có khả năng hợp tác với các đối tác và đồng nghiệp ở các cấp;<br><br>§ Có khả năng giao tiếp, hỗ trợ đào tạo;<br><br>§ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;<br><br>§ Khả năng sử dụng tiếng Anh và vi tính tốt.<br><br> <br><br> 01 Trợ lý tài chính<br> <br><br>Nhiệm vụ chính: <br><br>§ Hướng dẫn đối tác, nhân viên hiểu rõ và thực hiện đúng các thủ tục và nguyên tắc quản lý tài chính của tổ chức Plan;<br><br>§ Duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu liên quan đến giao dịch tài chính, kế toán hiệu quả;<br><br>§ Tập huấn cho các đối tác của tổ chức về quản lý tài chính;<br><br>§ Giám sát, kiểm tra và đảm bảo ngân sách đầu tư cho cộng đồng được sử dụng đúng mục đích, đúng thủ tục tài chính của tổ chức Plan, cũng như nguyên tắc quản lý ngân sách của Nhà Nước;<br><br>§ Hỗ trợ quản lý vùng trong những vấn đề liên quan quản lý tài chính.<br><br> <br><br>Yêu cầu:<br><br>§ Tốt nghiệp đại học ngành tài chính kế toán, quản lý kinh tế;<br><br>§ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên người đã làm việc cho tổ chức phi chính phủ;<br><br>§ Có kỹ năng phân tích, tập huấn, giao tiếp tốt;<br><br>§ Trung thực, cẩn thận, năng động, trách nhiệm;<br><br>§ Khả năng sử dụng tiếng Anh và sử dụng tốt phần mền kế toán.<br><br> <br><br> 01 Cán bộ hậu cần:<br><br> <br><br>Nhiệm vụ chính: <br><br>§ Lái xe phục vụ chương trình, dự án;<br><br>§ Mua sắm các trang thiết bị cho văn phòng;<br><br>§ Thực hiện quản lý bảo dưỡng các trang thiết bị văn phòng;<br><br>§ Thực hiện công tác hậu cần hỗ trợ các hội thảo, tập huấn.<br><br> <br><br>Yêu cầu:<br><br>§ Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng B (đến 9 chổ);<br><br>§ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe;<br><br>§ Có kinh nghiệm làm công tác hậu cần;<br><br>§ Trung thực, liêm chính;<br><br>§ Có kỹ năng đàm phán, biết cách tổ chức và có kỹ năng quản lý trang thiết bị văn phòng;<br><br>§ Khả năng sử dụng tiếng Anh và vi tính tốt.<br><br> <br><br>Các ứng cử viên được tuyển dụng sẽ đươc hưởng mức lương cạnh tranh, phúc lợi và cơ hội phát triển nghề nghiệp thoả đáng, tương ứng với trách nhiệm và trình độ. Đước đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm tai nạn.<br><br> <br><br>Mọi ứng cử viên quan tâm xin liên hệ: Trung tâm phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, 472 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng;<br><br> <br><br>Điện Thoại: 0511.552343-552344.<br> Tham khảo thông tin tổ chức tại trang Web: www.plan-international.org<br><br> Hồ sơ dự tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển. Hạn nộp trước ngày 15/6/2007.<br><br>(Chỉ những ứng cử viên qua sơ tuyển hồ sơ mới được mời phỏng vấn)<br><br><br><br>
 7. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  <font color=green><center><b><font size=3> Tin tuyển dụng từ Tổ chức PLAN INTERNATIONAL VIETNAM</font id=size3></b></center></font id=green><br><br>Tổ chức PLAN INTERNATIONAL VIETNAM cần tuyển 3 nhân viên Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi theo yêu cầu sau:<br><br> 01 Điều phối viên về quyền Trẻ em:<br><br> <br><br>Nhiệm vụ chính: <br><br>§ Thúc đẩy triển khai thực hiện quyền trẻ em trong các hoạt động của dự án, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện dự án;<br><br>§ Thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan của Chính phủ, các đối tác để triển khai các chương trình phòng chống xâm hại trẻ em;<br><br>§ Tham gia vào quá trình đánh giá và lựa chọn các rủi ro cho trẻ em trong vùng triển khai thực hiện dự án và đề xuất các chương trình phòng chống thương tích cho trẻ em;<br><br>§ Đưa ra những định hướng, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho đồng nghiệp, đối tác và các cơ quan liên quan tại địa phương về lĩnh vực quyền trẻ em.<br><br> <br><br>Yêu cầu:<br><br>§ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan: phát triển xã hội học;<br><br>§ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về quyền trẻ em;<br><br>§ Có kinh nghiệm làm việc cho tổ chức phi chính phủ;<br><br>§ Có khả năng hợp tác với các đối tác và đồng nghiệp ở các cấp;<br><br>§ Có khả năng giao tiếp, hỗ trợ đào tạo;<br><br>§ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;<br><br>§ Khả năng sử dụng tiếng Anh và vi tính tốt.<br><br> <br><br> 01 Trợ lý tài chính<br> <br><br>Nhiệm vụ chính: <br><br>§ Hướng dẫn đối tác, nhân viên hiểu rõ và thực hiện đúng các thủ tục và nguyên tắc quản lý tài chính của tổ chức Plan;<br><br>§ Duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu liên quan đến giao dịch tài chính, kế toán hiệu quả;<br><br>§ Tập huấn cho các đối tác của tổ chức về quản lý tài chính;<br><br>§ Giám sát, kiểm tra và đảm bảo ngân sách đầu tư cho cộng đồng được sử dụng đúng mục đích, đúng thủ tục tài chính của tổ chức Plan, cũng như nguyên tắc quản lý ngân sách của Nhà Nước;<br><br>§ Hỗ trợ quản lý vùng trong những vấn đề liên quan quản lý tài chính.<br><br> <br><br>Yêu cầu:<br><br>§ Tốt nghiệp đại học ngành tài chính kế toán, quản lý kinh tế;<br><br>§ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên người đã làm việc cho tổ chức phi chính phủ;<br><br>§ Có kỹ năng phân tích, tập huấn, giao tiếp tốt;<br><br>§ Trung thực, cẩn thận, năng động, trách nhiệm;<br><br>§ Khả năng sử dụng tiếng Anh và sử dụng tốt phần mền kế toán.<br><br> <br><br> 01 Cán bộ hậu cần:<br><br> <br><br>Nhiệm vụ chính: <br><br>§ Lái xe phục vụ chương trình, dự án;<br><br>§ Mua sắm các trang thiết bị cho văn phòng;<br><br>§ Thực hiện quản lý bảo dưỡng các trang thiết bị văn phòng;<br><br>§ Thực hiện công tác hậu cần hỗ trợ các hội thảo, tập huấn.<br><br> <br><br>Yêu cầu:<br><br>§ Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng B (đến 9 chổ);<br><br>§ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe;<br><br>§ Có kinh nghiệm làm công tác hậu cần;<br><br>§ Trung thực, liêm chính;<br><br>§ Có kỹ năng đàm phán, biết cách tổ chức và có kỹ năng quản lý trang thiết bị văn phòng;<br><br>§ Khả năng sử dụng tiếng Anh và vi tính tốt.<br><br> <br><br>Các ứng cử viên được tuyển dụng sẽ đươc hưởng mức lương cạnh tranh, phúc lợi và cơ hội phát triển nghề nghiệp thoả đáng, tương ứng với trách nhiệm và trình độ. Đước đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm tai nạn.<br><br> <br><br>Mọi ứng cử viên quan tâm xin liên hệ: Trung tâm phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, 472 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng;<br><br> <br><br>Điện Thoại: 0511.552343-552344.<br> Tham khảo thông tin tổ chức tại trang Web: www.plan-international.org<br><br> Hồ sơ dự tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển. Hạn nộp trước ngày 15/6/2007.<br><br>(Chỉ những ứng cử viên qua sơ tuyển hồ sơ mới được mời phỏng vấn)<br><br><br><br>
 8. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  <font color=green><font size=3><center><b>THÔNG TIN TUYỂN DỤNG</b></center></font id=size3></font id=green><br><br><br><br> <br><br>Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cần tuyển lao động cho các vị trí sau:<br><br> <br><br> 1.Chuyên môn:<br><br>- 02 Kế toán viên;<br><br>- 03 Tín dụng;<br><br>- 01 Tin học.<br><br> <br><br>2. Yêu cầu:<br><br>- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Tin học;<br><br>- Trình độ Anh văn B trở lên;<br><br>- Trình độ Tin học cơ bản trở lên;<br><br>- Tuổi đời dưới 30;<br><br>- Có sức khỏe tốt, ngoại hình không dị tật, chiều cao (Nam 1,60 m, Nữ 1,55 m trở lên);<br><br>- Nhanh nhẹn, năng động, có phẩm chất đạo đức, có phong cách giao tiếp tốt.<br><br> <br><br>3. Hồ sơ gồm có: <br><br>- Đơn dự tuyển;<br><br>- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, dán ảnh 4x6;<br><br> - Giấy khai sinh (Bản sao);<br><br>- Giấy khám sức khỏe có thời hạn trong vòng 6 tháng;<br><br>- Các văn bằng chứng chỉ liên quan có công chứng;<br><br>- Kèm 02 ảnh 4x6, 02 phong bì có địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ.<br><br> <br><br>4. Nơi nhận hồ sơ: <br><br>Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức Cán bộ và Đào tạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.<br><br> <br><br>5. Thời gian nhận hồ sơ:<br><br>Từ nay đến hết ngày 15/6/2007. <br><br>Mọi chi tiết xin liên hệ: phòng Tổ chức Cán bộ và Đào tạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 194 Trần Hưng Đạo - TP. Quảng Ngãi<br><br><br><br>
 9. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  <font color=green><font size=3><center><b>THÔNG TIN TUYỂN DỤNG</b></center></font id=size3></font id=green><br><br><br><br> <br><br>Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cần tuyển lao động cho các vị trí sau:<br><br> <br><br> 1.Chuyên môn:<br><br>- 02 Kế toán viên;<br><br>- 03 Tín dụng;<br><br>- 01 Tin học.<br><br> <br><br>2. Yêu cầu:<br><br>- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Tin học;<br><br>- Trình độ Anh văn B trở lên;<br><br>- Trình độ Tin học cơ bản trở lên;<br><br>- Tuổi đời dưới 30;<br><br>- Có sức khỏe tốt, ngoại hình không dị tật, chiều cao (Nam 1,60 m, Nữ 1,55 m trở lên);<br><br>- Nhanh nhẹn, năng động, có phẩm chất đạo đức, có phong cách giao tiếp tốt.<br><br> <br><br>3. Hồ sơ gồm có: <br><br>- Đơn dự tuyển;<br><br>- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, dán ảnh 4x6;<br><br> - Giấy khai sinh (Bản sao);<br><br>- Giấy khám sức khỏe có thời hạn trong vòng 6 tháng;<br><br>- Các văn bằng chứng chỉ liên quan có công chứng;<br><br>- Kèm 02 ảnh 4x6, 02 phong bì có địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ.<br><br> <br><br>4. Nơi nhận hồ sơ: <br><br>Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức Cán bộ và Đào tạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.<br><br> <br><br>5. Thời gian nhận hồ sơ:<br><br>Từ nay đến hết ngày 15/6/2007. <br><br>Mọi chi tiết xin liên hệ: phòng Tổ chức Cán bộ và Đào tạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 194 Trần Hưng Đạo - TP. Quảng Ngãi<br><br><br><br>
 10. HoaPhan

  HoaPhan Thành viên mới

  <font color=green><center><b><font size=3> Thông tin tuyển dụng từ Tổ chức tầm nhìn Thế Giới Việt Nam</font id=size3></b></center></font id=green><br><br><br><br> <br><br> 1. Cán bộ dự án (1 vị trí), làm việc cho dự án giảm nhẹ thiên tai (VANGOCA).<br><br> <br><br> Nơi làm việc: <br><br> Thành phố Quảng Ngãi, thường xuyên đi công tác tại các huyện Mộ Đức và Đức Phổ.<br><br> <br><br>Nhiệm vụ chính:<br><br>Hỗ trợ cán bộ điều phối chương trình xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá các hoạt động liên quan nhằm đạt được các mục tiêu dự án đề ra.<br><br> <br><br>Yêu cầu:<br><br>- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành về khoa học xã hội hoặc phát triển.<br><br>- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai hoặc phát triển cộng đồng với khả năng quản lý dự án. Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ/ tổ chức đa phương là một lợi thế.<br><br>- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt, bao gồm khả năng phân tích và ra quyết định, kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và đàm phán.<br><br>- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng đọc và viết báo cáo.<br><br> <br><br>2. Trợ lý dự án - Y tế và Giáo dục (1 vị trí), làm việc tại Chương trình Phát triển vùng Sơn Tây, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.<br><br> <br><br>Nhiệm vụ chính:<br><br>Hỗ trợ trưởng chương trình phát triển vùng xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động, giám sát, đánh giá tiến độ của dự án Y tế, Giáo dục nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.<br><br><br> <br><br>Yêu cầu:<br><br>- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên ngành y hoặc y tế cộng đồng, giáo dục hoặc sư phạm.<br><br>- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm liên quan hoặc kinh nghiệm về công tác phát triển cộng đồng. Ưu tiên có kinh nghiệm thực hiện dự án và áp dụng phương pháp có sự tham gia.<br><br>- Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.<br><br>- Làm việc toàn thời gian tại huyện Sơn Tây.<br><br> <br><br>Yêu cầu chung:<br><br>- Biết sử dụng máy vi tính, thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Excel và PowerPoint.<br><br>- Cam kết tuân thủ các nguyên tắc ứng xử, giá trị cốt lõi của tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới trong công việc và cuộc sống. <br><br> <br><br>Tầm Nhìn Thế Giới là tổ chức phi chính phủ Cơ đốc giáo. Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tương tự sẽ là lợi thế.<br><br> <br><br>Hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lý lịch chi tiết (bằng tiếng Anh)<br><br>Đơn xin việc theo mẫu của Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam (Download)<br><br>Các ứng cử viên vào trang Web: www.worldvision.org.vn để lấy bản mô tả công việc chi tiết, hoặc liên hệ:<br><br> <br><br>Phòng Phát triển nhân lực - Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới<br><br>Tầng 4, Toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội<br><br>Điện thoại: 04.9 43 99 20 (máy lẻ 33), Email: job_application@wvi.org<br><br> Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 03 tháng 6 năm 2007.<br><br><br><br>

Chia sẻ trang này