1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SEIKO MỚI TUYỂN SINH

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi taman1, 08/05/2006.

 1. taman1

  taman1 Thành viên mới

  TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SEIKO MỚI TUYỂN SINH

  Không biết nguyên nhân
 2. taman1

  taman1 Thành viên mới

  ỗs?ó.ó,"ó?ọằSổ-Ơóó?<br>Trung tÂm tiỏng Nhỏưt SEIKO tuyỏằfn sinh cĂc khoĂ<br><br>* SặĂ cỏƠp : A1 'ỏn A5: <br>- Thỏằi gian hỏằc: 6 tuỏĐn/khoĂ. 3 buỏằ.i/ tuỏĐn<br>- Hỏằc phư: 220.000 VND/ thĂng<br><br>* Luyỏằ?n thi 3kyu, 2kyu:<br>- Thỏằi gian: 6 thĂng/ khoĂ 2 buỏằ.i/ tuỏĐn<br>- Hỏằc phư: 160.000 VND/ thĂng<br><br>* Trung tÂm tuyỏằfn sinh cĂc lỏằ>p hỏằc ban ngày và buỏằ.i tỏằ'i<br>15:00 --&gt; 16:45 hoỏãc 18:00 --&gt; 19:45<br><br>* Trung tÂm tỏằ. chỏằâc cĂc kỏằ thi 'ỏĐu vào và kiỏằfm tra cuỏằ'i khoĂ, nỏu hỏằc viên 'ỏĂt sỏằ' 'iỏằfm thi nhỏƠt 'ỏằ<nh sỏẵ 'ặỏằÊc giỏÊm hỏằc phư<br><br>* Trung tÂm khuyỏn mỏĂi giỏÊm hỏằc phư 20% cho 20 hỏằc viên 'fng kẵ 'ỏĐu tiên cho khoĂ hỏằc dỏằ 'ỏằ<nh khai giỏÊng ngày 23/5/2006<br><br>* Ngoài ra trung tÂm còn 'Ăp ỏằâng cĂc khoĂ 'ào tỏĂo tiỏng Nhỏưt cho cĂc công ty, tỏằ. chỏằâc có nhu cỏĐu.<br><br>CĂc khoĂ hỏằc sặĂ cỏƠp rỏƠt thưch hỏằÊp cho cĂc bỏĂn mỏằ>i bỏt 'ỏĐu làm quen vỏằ>i tiỏng Nhỏưt, chúng tôi sỏằư dỏằƠng giĂo trơnh cạng cĂc phặặĂng phĂp giỏÊng dỏĂy mỏằ>i nhỏƠt, sinh 'ỏằTng hỏằc viên dỏằ. dàng tiỏp thu bài hỏằc<br><br>Xin liên hỏằ? trỏằc tiỏp vỏằ>i chúng tôi 'ỏằf biỏt thêm thông tin:<br><br>Đỏằ<a chỏằ?: 28D ngà 105 LĂng HỏĂ<br>Điỏằ?n thoỏĂi 04-275-1434 hoỏãc Ms ThỏÊo 0903238965<br>E-mail: ihr_seiko@olive.livedoor.co.jp<br><br>ó,^ó"óó?ổ^ồSYổ-Ơổoơốêzó,ằófó,ófẳ<br><br><br>
 3. CuongMC

  CuongMC Thành viên mới

  Nếu bạn không nói về giáo viên Nhật? Việt tỷ lệ thế nào trong các buổi học thì e hơi khó :)<br><br>
 4. Snoop_dog

  Snoop_dog Moderator

  đến chjiu cái bác taman1 này đấy mình gửi 2 cái PM cho mà chẳng trả lời cái nào,nói tóm lại là em ra ngõ 105 láng hạ thì hỏi loạn lên ai cũng bảo ỏ đậy ko có số nhà 28D gọi điện thì chả có ai nhấc máy,bác trả lời nhanh hộ em cái nhé,dang học dở lớp kia hết tuần này là nghỉ rồi đang muốn tìm chỗ mới.<br><br>
 5. andressegovia

  andressegovia Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br><br>Tỏằ^ Lỏằ? GIÁO VISN NGặỏằoI NHỏơT / VIỏằ?T / 1 TUỏƯN L? : 1/2<br>CHỏÔT LặỏằÂNG ỏằz Đ,Y KHÁ TỏằT, GIÁ CỏÂ LỏI PHỏÂI CH,NG. <br><br>HIỏằ?N TỏI TT ĐANG C" LỏằsP A5 HỏằOC ĐỏắN B?I 21 Quyỏằfn 1. BỏN N?O C" NHU CỏƯU, XIN MỏằoI LISN Hỏằ?.<br><br>Được andressegovia sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 15/01/2007
 6. andressegovia

  andressegovia Thành viên mới

  <img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/andressegovia/seiko map.jpg" border=0><br><br>Tỉ lệ em vẽ ko được chuẩn lắm, các bác thông cảm, nhưng đại khái là thế !<br><br>

Chia sẻ trang này