1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Welcome to Vietnam, tiếng Nhật là gì?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Axon24, 29/06/2007.

 1. Axon24

  Axon24 Thành viên mới

  Welcome to Vietnam, tiếng Nhật là gì?

  Một câu hỏi nhỏ xíu! Các bạn giúp mình với:
  welcome to Vietnam, tiếng Nhật là gì? Gấp, gấp
  Thankxxx!!!
 2. dacduc

  dacduc Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br>tiêng nhật la thứ mà cuc kỳ khó. Minh đang học dc 2 tháng rồi ỏ ILO bên nhật, nhưng thấy mơ hồ wá. chưa giao tiếp dc<br><br>
 3. vdieptakei

  vdieptakei Thành viên mới

  Betonamu he yokoso.(ófTóf^ófSófóáó,^ó?ó"ó)<br><br><br>
  <font face="Arial" size=2 id=quote><br><br>
 4. batsuvnjp

  batsuvnjp Thành viên mới

  <center><font color=red><font size=6><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><br><img src='/forum/images/emotion/beerchug.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/beerchug.gif' border=0 align=middle>ófó,Đóf^ófSófóáó,^ó?ó"ó<img src='/forum/images/emotion/beerchug.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/beerchug.gif' border=0 align=middle><br><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle></font id=size6></font id=red></center><br><br>
 5. Snoop_dog

  Snoop_dog Moderator

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>chú ba xem lỏĂi cĂi vàng vàng coi <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_question.gif' border=0 align=middle><br><br>
 6. akatonbo

  akatonbo Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br>Có sao đâu em, cách nói phổ biến hiện nay và cách gọi truyền thống của nguời Nhựt về tên VN thôi....
 7. Snoop_dog

  Snoop_dog Moderator

  à ra thế <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle>, cảm ơn chị đã giải thích <img src='/forum/images/emotion/beerchug.gif' border=0 align=middle><br><br>
 8. batsuvnjp

  batsuvnjp Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Chú sang cỏÊ 'Ây xơ pam à?<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br>CĂi anh viỏt chỏc không sai 'Âu!!!<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br><br>
 9. Snoop_dog

  Snoop_dog Moderator

  ai xì pam, nói cho đúng chứ, anh tham gia ở đây lâu hơn chú đấy, chấm dứt ở đây nhé.<br><br>
 10. tieuphutre

  tieuphutre Thành viên mới

  <font color=red> <font size=4>ófTóf^ófSófóáó,^ó?ó"óùẳ</font id=size4></font id=red> công nhỏưn 'úng là Welcome to VN thỏưt, nhặng chỏng thỏƠy bà con nào dạng vỏằ>i ngặỏằi Nhỏưt cỏÊ.<br><br>Hỏằ"i trặỏằ>c mơnh câng dạng cĂch nói này, khi nói ra chỏằ? thỏƠy bỏằn Nhỏưt nó... <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle>, mà nó <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle> trông rỏƠt 'ỏằfu nỏằa chỏằâ <img src='/forum/images/emotion/madflame.gif' border=0 align=middle><br><br>Bơnh thặỏằng, khi có khĂch Nhỏưt, 'ón ngoài sÂn bay, chỏằ? là chào hỏằi ó"ó,"óôóĂó,ó??rỏằ"i hỏằi thfm tơnh hơnh sỏằâc khoỏằ, thỏằi tiỏt.... vỏằ> vỏân thôi.<br><br>Vfn hoĂ Nhỏưt khĂc cĂc nặỏằ>c khĂc nhiỏằu, rỏƠt khĂc so vỏằ>i vfn hoĂ PhặặĂng TÂy. Chỏằ- tỏằ> bà con hay bỏÊo, chỏc do dÂn Nhỏưt sỏằ'ng toàn ngoài 'ỏÊo nên hặĂi bỏằ< khĂc,, óáó,"ó??lỏm <img src='/forum/images/emotion/pimp.gif' border=0 align=middle><br><br>

Chia sẻ trang này