1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Xem phim tiếng Anh, phụ đề tiếng Anh, 1 phương pháp học ngoại ngữ kinh điển. Rất nhiều phim ở thể lo

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi ripdvd, 30/11/2007.

 1. ripdvd

  ripdvd Thành viên mới

  Xem phim tiếng Anh, phụ đề tiếng Anh, 1 phương pháp học ngoại ngữ kinh điển. Rất nhiều phim ở thể loại COMEDY bằng tiếng Anh và ph

  Với mục đích học tiếng Anh, nên tớ đã down rất nhiều Film tiếng Anh và phụ đề tiếng Anh.

  Tớ down phim chủ yếu ở thể loại Comedy vì nó dẽ xem và có lời thoại nhiều, phuc vụ cho mục đích vừa học ngoại ngữ, vừa giải trí.

  Tớ hi vọng những phim này sẽ giúp các bạn học tốt tiếng Anh hơn.

  <font size=4>Các phim hầu hết là tiếng Anh và phụ đề tiếng Anh Và chủ yếu là thể loại <font color=red>COMEDY</font id=red></font id=size4>[/center]

  <font size=6>Danh sách phim: </font id=size6>

  1. High school musical 06
  869 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/1Highschoolmusical1.jpg" border=0>

  2. High school musical 07
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/2Highschoolmusical2.jpg" border=0>

  3. Music and lyrics
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/3Musicandlyrics.jpg" border=0>

  4. Spider man 2
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/4spiderman2.jpg" border=0>

  5. Spider man 3
  718 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/5Spider-Man203.jpg" border=0>

  6. Disturbia
  719 Mb
  <img src="http://www.filmsy.com/wp-content/uploads/2007/02/disturbia-poster-2-15-07.jpg" border=0>


  7. Kate and leopold
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/7KATELEOPOLD_1SIDEDKate-Leopold-Pos.jpg" border=0>

  8. Mr Woodcock
  713 Mb <font color=red>CAM không phụ đề</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/8mrwookcock.jpg" border=0>

  9. My tutor Friend 2
  517 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/9tutor.jpg" border=0>

  10. Satan?Ts little helper
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/10satans_20little_20helper.jpg" border=0>

  11. Tenacious D The pick of Destiny
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/11CD_TenaciousD.jpg" border=0>

  12. The Bourne Ultimatum
  718 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/12bourne_ultimatum_ver4.jpg" border=0>

  13. Sex is zero
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/13x14330x465cover1.jpg" border=0>

  14. Sex is zero (bản xấu) 200 Mb

  15. The transfomers (anime) (1986)
  717 Mb Đây là bản phim hoạt hình

  16. Alexander (MKV file)
  912 Mb <font color=red>tiếng Anh, Pháp, Đức</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/16alex.jpg" border=0>

  17. Mr perfect (bản xấu)
  179 Mb

  18. Because I said so
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/18becauseisaidsoposter1.jpg" border=0>

  19. American Pie 1
  687 Mb Phụ đề Anh, Việt
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/19american_pie_1-av-lnt.jpg" border=0>

  20. American Pie 2
  715 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/20American_pie_2.jpg" border=0>

  21. American Pie 3
  714 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/21ap3.jpg" border=0>

  <font color=red>American pie 4 đang download</font id=red>

  22. American Pie 5
  707 Mb
  <img src="http://dreamers.com/indices/imagenes/peliculas.7233.IMAGEN1.jpg" border=0>

  23. Hot rod
  714 Mb
  <img src="http://trailertrash.biz/Images/Hot-rod-poster.jpg" border=0>

  24. Pirates of the Caribbean(2007)
  1434 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/24pirates3poster1.jpg" border=0>


  25. Dòng máu anh hùng
  520 Mb <font color=red>Phim tiếng Việt</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/25dong6020mau20anh20hung6020-20the2.jpg" border=0>

  26. Gone in 60 seconds
  (MKV file) 1500 Mb
  <img src="http://filmmusic.ru/images/Gone_in_60_Seconds.JPG" border=0>

  27. Courgar club
  718 Mb <font color=red>Không phụ đề</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/27CC_600x800.jpg" border=0>

  28. Big daddy
  720 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/28Big-Daddy-Posters.jpg" border=0>

  29. Cash back
  720 Mb Phụ đề Anh, Việt
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/29cashbackposter.jpg" border=0>

  30. I now pronounce you chuck and larry
  711 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/30i_now_pronounce_you_chuck_and_lar.jpg" border=0>

  31. License to Wed
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/31ltw_poster_small.jpg" border=0>

  32. Mười (Phim Ma Hàn Quốc - Việt Nam)
  717 Mb Phụ đề Anh, Việt
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/32muoi.jpg" border=0>

  33. The girl next door (2004)
  716 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/33the_girl_next_door02.jpg" border=0>

  34. Dreamgirls
  719 Mb Phụ đề Anh, <font color=red>Đức</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/34dreamgirlsv3Dreamgirls-Posters.jpg" border=0>

  35. Dumb and dumber
  715 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/35B000BKJ762_01__SCLZZZZZZZ_.jpg" border=0>

  36. Eurotrip
  720 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/36eurotrip_verdvd.jpg" border=0>

  37. I think I love my wife
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/37iThink-I-Love-My-Wife-Posters.jpg" border=0>

  38. It?Ts boy girl thing
  714 Mb <font color=red>Ko phụ đề nhưng cực hay</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/38Its_boy_girl_thing_2006.jpg" border=0>

  39. Knocked up
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/39knockedUpPoster01.jpg" border=0>

  40. Goodluck chuck
  713 Mb
  <img src="http://imagecache2.allposters.com/images/pic/HPO/GLC~Good-Luck-Chuck-Posters.jpg" border=0>

  41. My first Wedding
  718 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/41MyFirstWedding20048300_f.jpg" border=0>

  42. The goblet of fire
  1433 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/42Harry-Potter-And-The-Goblet-Of-Fi.jpg" border=0>

  43. The prisoner of Azkaban
  1433 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/43B0002VB24K_02_LZZZZZZZ.jpg" border=0>

  44. Super bad
  1426 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/44superbadposter.jpg" border=0>

  45. Death at a Funeral
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/45death_at_a_funeral.jpg" border=0>

  46. I know who kill me
  718 Mb <font color=red>Ko phụ đề CAM</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/46ikhkm.jpg" border=0>

  47. Ratatouillie
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/47rata.jpg" border=0>

  48. School for seduction
  717 Mb <font color=red>Ko phụ đề</font id=red>
  <img src="http://images.amazon.com/images/P/B000BUNMSG.01-A1HZSA5JUUDTUK._SCLZZZZZZZ_.jpg" border=0>

  49. Just my luck
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/49post-455487-1168508999.jpg" border=0>

  50. Lie with me
  717 Mb <font color=orange>Ko phụ đề</font id=orange>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/50lie_With_Me.gif" border=0>


  51. Lucky you
  719 Mb
  <img src="http://imagecache2.allposters.com/images/pic/MMPO/505214~Lucky-You-Posters.jpg" border=0>

  52. The fine art of love
  712 Mb <font color=red>Ko phụ đề</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/52el_despertar_del_amor.jpg" border=0>

  53. The game plan
  720 Mb <font color=orange>Ko phụ đề CAM</font id=orange>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/53game-plan-poster-0.jpg" border=0>

  54. 50 first dates
  718 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/54x50-First-Dates-Posters.jpg" border=0>

  55. Family Matters
  908 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/55FamilyMatters.jpg" border=0>

  56. Highway star
  924 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/56fb87f35d5b05823.jpg" border=0>

  57. Imagine me and you
  813 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/57w434_h_q80.jpg" border=0>

  58. Miracle on 1st street
  954 Mb Thuyết minh+ phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/58miracle_on_1st_street.jpg" border=0>

  59. Seducing Mr perfect
  923 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/59b.jpg" border=0>

  60. Cow Belles TM
  765 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/60.jpg" border=0>

  61. Holy Daddy HQ TM
  922 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/61aa7736234f5b93.jpg" border=0>

  62. Go go sister HQ TM
  953 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/62sistergort3.jpg" border=0>

  63. The dukes of hazzard
  799 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/63thedukesofhazzardposter.jpg" border=0>

  64. Wedding campaign HQ
  1033 Mb <font color=red>Tiếng Hàn quốc+phụ đề Ephim</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/64px-Wedding_Campaign_movie_poster.jpg" border=0>

  65. My wife is a Gangster 3
  985 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/65.jpg" border=0>

  66. Stranger than Fiction
  958 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/66large.jpg" border=0>

  67. Three Kims
  825 Mb Thuyết minh+phụ đề Ephim
  <img src="http://www.hancinema.net/photos/posterphoto29229.jpg" border=0>

  68. Love actually
  718 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/68Love20Actually20poster203.jpg" border=0>

  69. Secretary
  720 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/69secretary.jpg" border=0>

  70. Das Leben der anderen (The lifes of others)
  714 Mb <font color=red>Tiếng Đức,</font id=red>phụ đề Anh
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/70lebenderanderen.jpg" border=0>

  71. The good German
  694 Mb <font color=orange>Tiếng Anh, Không phụ đề</font id=orange>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/71tgg.jpg" border=0>

  72. The Simpsons movie
  707 Mb <font color=red>Tiếng Đức</font id=red>, phụ đề Anh
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/72simpsonsfilm.jpg" border=0>

  73. Vollidiot
  717 Mb <font color=red>Tiếng Đức, phụ đề Đức</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/73xxl.jpg" border=0>

  74. Sommersturm (sommer storm)
  717 Mb <font color=red>Tiếng Đức</font id=red>,phụ đề Anh
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/74sommersturm.jpg" border=0>

  75. Der Untergang (down fall)
  706 Mb <font color=red>Tiếng Đức</font id=red>,phụ đề Anh
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/75Der-Untergang-5706550035664-01.jpg" border=0>

  76. Balls of fury
  715 Mb <font color=red>Không phụ đề</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/76B000XPU66U_01_LZZZZZZZ.jpg" border=0>

  77. Friends with money
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/77Friends20with20Money202006e6e21.jpg" border=0>

  78. Johnny English
  714 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/78B00008W7P1_09_LZZZZZZZ.jpg" border=0>

  79. The Boys & Girls Guide to Getting Down
  717 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/79.jpg" border=0>

  80. The Princess Diaries2 (2004)
  804 Mb <font color=orange>Không phụ đề</font id=orange> <font color=red>VCD</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/80The-Princess-Diaries-2-Royal-Enga.jpg" border=0>

  81. The Devil wears Prada
  718 Mb Phụ đề Anh, Việt
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/81devilprada.jpg" border=0>

  82. Captivity
  716 Mb <font color=orange>Không phụ đề</font id=orange>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/82Captivity20-20final20poster20-20s.jpg" border=0>

  83. Ocean?Ts 11
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/83.jpg" border=0>

  84. Ocean?Ts 12
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/84oceanstwelve.jpg" border=0>

  85. Ocean?Ts 13
  719 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/85ba16822.jpg" border=0>

  86. The family man
  714 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/86family_man.jpg" border=0>

  87. The heartbreak kid 2007
  716 Mb <font color=red>Không phụ đề</font id=red>
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/87the-heartbreak-kid.jpg" border=0>

  88. Scenes Of A Sexual Nature 2006
  716 Mb
  <img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/88large.jpg" border=0>


  Phim bộ Tiểu bảo và Khang Hy (2000) Có 40 tập, thiếu tập 23, 29 Ghi trong 3 đĩa DVD. Giá là 50.000 Vnđ
  <img src="http://www.k-dramastore.com/images/tieu_bao_va_khang_hy_pt.jpg" border=0>

  Trọn bộ Friends 5 đĩa DVD Giá 100.000 Vnđ (order)
  <img src="http://www.moviegoods.com/assets/product_images/1010/241603.1010.a.jpg" border=0>

  Trọn bộ Sex and the city 4 đĩa DVD Giá 80.000 Vnđ (order)
  <img src="http://imagecache2.allposters.com/images/pic/SCR/1204~Sex-And-The-City-Posters.jpg" border=0>


  <font size=5>Danh sách còn đang tiếp tục được kéo dài ^^</font id=size5>


  <font color=red><font size=6>Chú thích:</font id=size6></font id=red>
  <font size=5>Các phim không có ghi chú gì có nghĩa là <font color=red>phim tiếng Anh và có phụ đề tiếng Anh</font id=red>.</font id=size5>
  Các phim có chữ <font color=red>CAM </font id=red> có nghĩa là bản Camera quay trong rạp
  Các phim có chữ <font color=red>Ephim</font id=red> có nghĩa là phim down từ Ephim về,
  Các phim có chữ <font color=red>VCD</font id=red> có nghĩa là copy từ đĩa VCD. (file .Dat)

  <font size=4><font color=red>Các bác có thể chọn phim bất kỳ để ghi vào đĩa DVD chỉ với 1 điều kiện duy nhất là tổng dung lượng của 1 đĩa DVD nhỏ hơn 4480 Mb</font id=red></font id=size4>


  <font color=red><font size=6>Giá</font id=size6></font id=red>

  <font color=red>Ghi lẻ:</font id=red> Giá 1 phim là <font color=red>4.000 Vnđ</font id=red>. Tiền đĩa + công là <font color=red>5.000 Vnđ</font id=red>
  <font size=1>Ví dụ
  bạn mua 1 phim trên 1 đĩa giá là 9000 Vnđ
  bạn mua 2 phim trên 1 đĩa giá là 13000 Vnđ
  bạn mua 3 phim trên 1 đĩa giá là 17000 Vnđ ...</font id=size1>

  <font color=red>Ghi trọn </font id=red> 1đĩa DVD (trung bình 6 phim) là <font color=red>25.000</font id=red> Vnđ
  Ghi trọn <font color=red>từ đĩa thứ 2 trở đi giá là 20.000 Vnđ/</font id=red> 1đĩa
  <font size=1>Ví dụ
  1 đĩa 25.000
  2 đĩa 45.000
  3 đĩa 65.000
  4 đĩa 85.000
  ?.</font id=size1>


  Đĩa Sigma R+ 4.7Gb Lòng tím. Tốc độ ghi 8x.

  Giao hàng tận nơi trong nội thành Hà Nội: 10.000 Vnđ
  Miễn phí giao hàng cho đơn giá trên 100.000 Vnđ

  <font size=5>
  Fone:: 0902054115
  YM:: ripdvd
  Hoặc pm theo nick này.
  </font id=size5>
 2. quatnan1000

  quatnan1000 Thành viên mới

  Phải mua à? Các bạn vào đây xem online này:<br><br>http://trithuccongdong.com<br><br>
 3. zuonghuynh

  zuonghuynh Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Xem Online thì nhiều chỗ xem bạn ạ, down về cũng nhiều chỗ down. Nhưng ai ngồi chọn phim, down phim, up ảnh lên cho bạn duyệt phim hay như thế? <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br><br>
 4. tranglq

  tranglq Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br>vào ephim cũng nhìu ! tớ dơn nhìu quá chật ổ roài !!!<br><br>
 5. hinhmay

  hinhmay Thành viên mới

  Phần I: 1-10<br>http://trithuccongdong.com/Chia%20se%20phim/Friends/Session%201/1x01.rar<br>????.<br>http://trithuccongdong.com/Chia%20se%20phim/Friends/Session%201/1x10.rar<br><br>11-24(Khi Download thì đổi đuôi .trithuccongdong.com thanh .avi)<br>http://trithuccongdong.com/Chia%20se%20phim/Friends/Session%201/1x11.trithuccongdong.com<br>???<br>http://trithuccongdong.com/Chia%20se%20phim/Friends/Session%201/1x24.trithuccongdong.com<br><br><br><br>Phần II: 1-24(Đổi thành .avi)<br>http://trithuccongdong.com/Chia%20se%20phim/Friends/Session%202/2x01.trithuccongdong.com<br>????.<br>http://trithuccongdong.com/Chia%20se%20phim/Friends/Session%202/2x24.trithuccongdong.com<br><br><br>Các phần còn lại lên torrentz.com down về chẳng thiếu phim nào cả còn phụ để thì lên subscene.com film nào cũng có<br><br>
 6. bluebaby1808

  bluebaby1808 Thành viên mới

  Mình muốn đặt bộ đĩa film Zack và Cody trên kênh Disney Channel í <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle> bạn có làm đc hok ? <br><br>Ah quên,hồi lâu mình có đặt bộ đĩa Friends của nup_hero ( 10 đĩa DVD),nhưng có khoảng 2 đĩa ( đĩa 2+3) hok có phụ đề và khoảng 2 đĩa phụ đề bị chạy nhanh hơn ( đĩa 8+9),liệu bạn có sửa đc hộ mình hok?Nếu đc thì cho fí hết bao nhiêu vậy? <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_cool.gif' border=0 align=middle><br><br>
 7. ripdvd

  ripdvd Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Xin lỗi bạn, mình không làm được bộ như bạn yêu cầu.<br>Còn về các File fụ đề thì sửa nó cũng đơn giản ý mà. Nếu cần mình có thể hướng dẫn cho bạn.<br><br>Để tìm file fụ đề thì bạn có thể vào các trang sau:<br>http://subscene.com/<br>http://opensubtitles.com/<br>...<br><br>Còn chương trình sửa file fụ đề ( trong đó có chình sửa độ sớm hoặc độ trễ của fụ đề so với phim) bạn có thể dùng chương trình TIME ADJUSTER. <br>http://www.ireksoftware.com/ta/<br><br>Tiện thể cho tớ xin phép cập nhật list phim . ^^<br><br>89. Date movie <br>716 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/89date-movie-dvd-poster.jpg" border=0><br><br>90. Ice princess <br>717 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/90ice_princess.jpg" border=0><br><br>91. Love and other Disasters <br>717 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/91loveanddisasters.jpg" border=0><br><br>92. Taxi 4 <br>717 Mb Tiếng Pháp, phụ đề Anh<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/92taxi41.jpg" border=0><br><br>93. American Pie 4 <br>718 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/93B000BT971I_01_LZZZZZZZ.jpg" border=0><br><br>94. 100 Girls <br>717 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/94bb10020girls.jpg" border=0><br><br>95. Bewitched <br>719 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/95Bewitched.jpg" border=0><br><br>96. John tucker must die <br>717 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/96bbb112407.jpg" border=0><br><br>97. Shanghai kiss <br>717 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/97kiss.jpg" border=0><br><br>98. She?Ts the man <br>716 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/98bb66851-large.jpg" border=0><br><br>99. The hot chicks <br>718 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/99B00008K7AM_01_LZZZZZZZ.jpg" border=0><br><br>100. Dorm daze 2 <br>717 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/100dormdaze2posterlg.jpg" border=0><br><br>101. Material Girls <br>712 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/101material-girls.jpg" border=0><br><br>102. Mean Girls <br>716 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/102poster.jpg" border=0><br><br>103. My super Exgirlfriend <br>714 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/103my-super-ex-girlfriend.jpg" border=0><br><br>104. Pledge this <br>719 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/104NationalLampoonsPledgeThis97703_.jpg" border=0><br><br>105. Nu tac hoc duong <br>616 Mb Thuyết minh tiếng Việt<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/105photo28677.jpg" border=0><br><br>106. All Babes Want To Kill Me <br>717 Mb Không phụ đề<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/106allbabes-iso.jpg" border=0><br><br>107. Dead or alive <br>724 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/107doa_dead_or_alive.jpg" border=0><br><br>108. Scoop <br>717 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/108scoop.jpg" border=0><br><br>109. Wimbledon <br>718 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/109wimbledon.jpg" border=0><br><br>110. Bring it on: All or nothing <br>717 Mb<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/110_poster.jpg" border=0><br><br>111. Koenig der Loewen 2 <br>630 Mb Phim tiếng Đức.<br><img src="http://i6.photobucket.com/albums/y233/chungmayyeutao/film/111large.jpg" border=0><br><br><br><br><font size=5>Danh sách còn đang tiếp tục được kéo dài ^^</font id=size5><br><br><br>
 8. springlovely

  springlovely Thành viên mới

  ban oi, cho to hoi, to ve download fu đề rôi, nhưng ma làm sao để có thể nghe va xem được phu đê vậy<br><br>urgent, plz<br><br>
 9. ripdvd

  ripdvd Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br>Đầu tiên là bạn phải cài Codec để chương trình xem phim của bạn nhận dạng được phụ đề, các định dạng phim....<br>http://www.softvnn.com/forums/showthread.php?p=419393<br>hoặc<br>http://www.codecpackguide.com/klcodec.htm<br><br>Tiếp theo là bạn down loà fụ đề. File phụ đề bạn download về thường là file nén, bán phải giải nén file đó ra.<br><br>File phụ đề thường có đuôi là .srt hoặc .sub<br>Bạn sửa tên file phụ đề sao cho giống hệt tên phim . Ví dụ:<br>Phim của tớ tên là abcdefg.avi thì file phụ đề của tớ sẽ tên là abcdefg.srt <br>Sau đó bạn cứ bật phim lên là tự động nó load phụ đề.<br>Gút lắc<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br><br>
 10. baxacuatui

  baxacuatui Thành viên mới

  hìhì chỗ bạn kinh doanh nên mình ko phá , nhưng chuyện down phim với down phụ đề thì chuyện nhỏ , làm cả 2 việc mất khoảng 30 phút , xem và down theo kiểu gối đầu thì tha hồ .<br>mình cũng có vài trang down phụ đề khá lớn ,dễ down và chỉ cần dùng GOM là ok .chúc bạn làm ăn tốt ngứa miệng nói vài câu thôi <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br><br>

Chia sẻ trang này